POSTED IN Norsk politikk

Valget

Velgerne gikk imot Oslo-mediene: Men vil vi merke en ny politikk?

0
Print Friendly, PDF & Email

Det blei ikke et valgresultat som journalistene og delvis også meningsmålerne spådde. Det blei ikke et klimavalg, og MDG verken seierherre eller på vippen. Mediene og heller ikke meningsmålerne treffer vanlige folk, bare sine egne utvalgte. Distrikts-Norge slo tilbake mot hovedstaden og Senterpartiet og Rødt blei valgets vinnere. Men hva slags politikk får vi framover? Blir det overhodet noen forandring? Ikke mye, det var alt klart på forhånd, for den politiske retninga var ikke på valg. Men tør Støre og Vedum la være å løse opp Viken og Finnmark/Troms?
Presselosjen i Oslo overvurderte byens klimabrøl, ukjente med velgere i hele Norge som de er. NRK leste opp resultatene fra skolevalget helt i strid med det som tallene fortalte. Men noe rett likevel: For det NRK refererte var i samsvar med NRK-journalistenes fordommer.
Redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys skriver om Støres arbeid med at «det aller minste problemet hans er hipsterne i Oslo som foretrekker MDG eller kanskje Venstre, heiet frem av NRK og andre desorienterte medier i samme by. De norske hovedstadsmediene er blant valgets aller største tapere.» 

«Norge ville skifte regjering, men de sendte panikken og svermeriet
fra Nesodden og Grünerløkka rett ned under sperregrensen».
Skjalg Fjellheim

Hentet fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg 

Skjalg Fjellheim i Nord-Norsk debatt: «Et svar fra vanlige folk»
I avisa Nord-Norsk debatt oppsummerte politisk redaktør i Nordlys valgresultatet på denne måten:

Det ble ikke et klimavalg, det ble et valg for og med vanlige folk, som Norge har flest av. Oslo-pressen bommet grundig på analysen nok en gang. Til tross for at de skrev høystemt om de «progressive» velgerne som «brølte tilbake» mot bygda fra byen journalistene selv bor i. Alt mens det virket som redaksjonene snakket Senterpartiet nord og ned.
Det er et valgresultat som viser en hovedstad fullstendig i utakt med det landet de skal være hovedstad for.
Stortingsvalget 2021 ble den sosiale og pragmatiske venstresidens triumf. …Det er det klassiske sosialdemokratiets seier over kultur, miljø og verdi-venstresiden i Oslo. Norge ville skifte regjering, men de sendte panikken og svermeriet fra Nesodden og Grunerløkka rett ned under sperregrensen.
Uten de mange stemmene i Oslo hadde MDG havnet lengre under sperregrensen enn de til slutt gjorde. I storbyen valgte over 40 prosent av velgerne enten SV, Rødt, MDG eller Venstre. Dobbelt så mange som Arbeiderpartiet.

Trond Andresen: Knapt et eneste løfte blir gjennomført?
På Facebook spår Andresen at følgende vil skje:

 1. USA-basene består. Støres regjering viderefører den drepende vestlige Syria-politikken. I hovedsak samme utenrikspolitikk som Erna.
 2. Ullevål sjukehus blir nedlagt. Ingen reversering av den liberalistiske styringa av sjukehusene.
 3. Ingen reversering av tvangssammenslåtte fylker og kommuner (kanskje med unntak av Viken). Ingen folkeavsteminger om reversering av slikt. Her vil Sp til dels være med AP på motstand mot reversering, fordi deres fylke- og kommunetopper har blitt varme i stolene i de nye utvidede imperiene.
 4. Strømsalget til utlandet fortsetter uhemma. Vindkraft på land blir noe begrensa, men fortsetter. Vindkraft til havs blir det storsatsing på. Det blir flere kabler til EU. Det blir elektrifisering av sokkelen.CO2-deponering. Milliarder vil bli skylt ned i det meningsløse klima-toalettet. Strømprisene bare fortsetter til himmels. Acer består.
 5. Fjerde jernbanepakke består. Ingen EU-direktiv blir opphevet.
 6. Men EØS-avtalen blir «utredet».
 7. «Kamerater, til kamp for utredning av EØS-avtalen!» Oj oj oj.
  Vi får se.

Hans Olav Brendberg: Rødt må drive konkret politikk basert på klasse for innvandrerne, ikke for innvandring
Brendberg kommenterer valgresultatet sånn på Facebook:

Stortingsvalet
OK valresultat. Den som ventar på frelse frå dei der oppe, må venta lenge. Gud hjelper dei som hjelper seg sjølv.

 1. Raudt gjer det godt som byparti. I Oslo rikeleg med røyster i indre Aust, og i Groruddalen. Svært viktig med fokus på det som skjer i desse områda: Skule, arbeidsmarknad, marginalisering. Dra merksemda i retning analyse og konkret politikk – om ikkje vil politisk korrekt og billig «antirasisme» fylla det rommet som ikkje blir fyllt av forståing av klasse. Om partiet blir eit parti for innvandrarbefolkninga, ikkje for «innvandring», er mykje gjort.
 2. Sosial utjamning skjer over arbeidsmarknaden, ikkje over statsbudsjettet. Eit likskapssamfunn er eit samfunn med arbeidskraftmangel. Fagforeiningar, EØS, arbeidsmarknadskriminalitet. Den nye stortingsgruppa til Raudt bør invitera Lars Mamen dag 1.
 3. Palestinaspørsmålet er nøkkelen til å gjenreisa ei antiimperialistisk venstreside – og gjenvinna initiativ frå NGO/NATO-segmentet. Det trengst kunnskap, analyse og konkret politikk.
 4. Straum og utanlandskablar har ikkje vorte mindre viktig – tvert imot. Her trengst kunnskap, organisering og merksemd. Ei pedagogisk sak for alle som vil forstå kvifor vi treng nasjonal ressurskontroll = anti-imperialisme/globalisme.
 5. Løysinga på bustadproblema i storbyane er ikkje å kasta offentlege pengar inn i ei investeringsboble. Her trengst opplysning, riktige former for skattleggjing – og distriktspolitikk som reduserer pressproblem.
 6. Høgskulen på Nesna må opp igjen, og raskt.
 7. Kysten og kystnæringane er ein akilleshæl. Raudt er ikkje representert i dei tre nordlegaste fylka. Dette er ikkje Senterpartiets kjernekompetanse – partiet var på nippet til å binda seg til uendra kvotetildeling i fisket (vart heldigvis stoppa).
 8. Nasjonalkonservative hevda seg ikkje i valet (vart kasta ut av FrP, kom ikkje inn som alternative småparti). Det tyder ikkje at denne (potensielle) krafta er uviktig. Vi treng ein ikkje-globalistisk konservatisme, og bør halda samtalen gåande.
 9. Dei som tapte valet var ikkje berre det offisielle kommentariatet (NRK osb.), men ogso det alternative kommentariatet (Rolness og gjengen). Viktig å halda fram satsinga på alternative medie – gje pengar til, og skriv for Steigan!

Pål Steigan : Protestene mot sentralisering, vindkraftvandalismen og offentlig vanstyre tar hevn
Pål Steigan skriver på sin egen nettside blant annet dette:

…utkanten hevnet seg ved å stemme inn Senterpartiet, SV og Rødt.
Jonas Gahr Støre blir statsminister, men det blir i ei regjering der Arbeiderpartiet står svakere og Senterpartiet og SV sterkere enn forrige gang de satt sammen.
Rødt vant gehør for parolene mot Forskjells-Norge, men protestene mot de økende klasseforskjellene og det økende byråkrat- og kapitalveldet slo også ut til fordel for Senterpartiet og SV.
Det har vært og er fortsatt mange folkebevegelser i utkant- og bygde-Norge som knapt har fått taletid i mediene eller overfor regjering og Storting. Det er protestene mot sentralisering, mot vindkraftvandalismen, mot offentlig vanstyre som nå tar hevn.
Det er talende at protestpartiet Pasientfokus som har akuttsykehus i Alta som hjertesak, får inn 1 representant fra Finnmark.

«Et nederlag for mediene og særlig NRK»
Konflikten by og land, sentrum mot utkantene, slår igjen til
Da resultatet fra skolevalgene kom, leste NRK opp konklusjoner som var tvert imot det tallene viste. NRK tok utgangspunkt i sine egne fordommer, men fordommene slo ikke til. NRK gjorde noe sjeldent som å beklage denne kommentaren, men kommentaren er et godt eksempel på blindheten og fordommene som styrer i statsfinansierte NRK.

Fjellheim om oslomediene
Faksimile fra journalisten.no.

Skjalg Fjellheim synes det er rart at ikke resultatet blei fanga opp av Oslo-journalistene. «Til tross for at de skrev høystemt om de ‘progressive’ velgerne som ‘brølte tilbake’ mot bygda fra byen journalistene selv bor i. Alt mens det virket som redaksjonene snakket Senterpartiet nord og ned.» Fjellheim peker på at det var Senterpartiet som blei avkrevd detaljerte konkretiseringer av politikken sin, ikke MDG. «Fra Oslo kan det virke uproblematisk med begrensninger for flytrafikk, eller at bensinen koster 30 kroner literen. I Kjøllefjord eller Namsos vil det oppleves som et mye større problem, og det er den dimensjonen som ikke har blitt drøftet i stor nok grad i mediene.» –

«Dekningen har vært veldig preget av «kode rød for menneskeheten», med saker om kvinner som steriliserer seg på grunn av klimaangst. Det har derimot vært veldig få reportasjer om hvordan man lager en finstemt, differensiert klimapolitikk for et helt og variert land som Norge.»

Fjellheim foreslår å flytte neste valgredaksjon ut av Oslo: «Da tror jeg vi får færre saker om sterilisering i klimaangst, og mer om konsekvensene av økt CO2-avgift for næringsliv og husholdninger.»

Ola Grytten, tidligere journalist og nå forfatter, uttaler til journalisten.no at det har vært for mye personfokus på politikere og det politiske spillet: «Jeg syns det er påfallende at det finnes fravær av velgere som kilder, og av verden ellers.»

Den tradisjonelle og grunnleggende historiske konfliktlinja mellom by og land, sentrum mot utkant, har igjen slått til. Den eksisterer ikke bare fortsatt, den har faktisk også økt. Og ikke bare i Norge. Det utvikler seg en byfolkning stadig rikere som i Norge er finansiert fra skatteinntektene og som kjemper for allverdens livsfjerne meningsløsheter som oppheving av biologisk kjønn. At distriktene nå slår tilbake mot Grünerløkkas statsfinansierte ikke-valgte politikere, er et sunnhetstegn og et oppmuntrende framtidsretta tegn.

Men å unngå å løse opp Viken og Troms/Finnmark, er da umulig?
Trond Andresen viser til at mange Senterparti-folk er blitt varme i de nye mastodont-fylkene, og derfor vil beholde dem, for sine egne trygge posisjoner. Mange vil nok det, og Senterpartiet er tradisjonelt mer opptatt av posisjoner enn av politikk. Men det er da umulig å la være å oppløse Viken? Viken, fylket fra Svinesund til midt på Hardangervidda, som er bildet på hvor useriøse og barnslige politikere kan være, er det uforståelig at en Støre-regjering med Senterpartiets støtte kan leve videre med. Et nytt politisk flertall har behov for å markere seg med en ny retning med et symbolvedtak. Stoltenberg-regjeringa markerte seg med kjøp av ei strandtomt på Bygdøy åpen for alle, mens Solberg-regjeringa markerte seg gledesstrålende med full frihet for ståhjulinger på fortau. Støre kan umulig la være å løse opp Viken og la Finnmark bli et eget fylke igjen. Hvis ikke har Støres regjering tapt all godvilje i starten.

For det vil bli verre: Det er bare et spørsmål om tid før USA, eller EU-kommisjonen, igjen ber Norge stille sine bombefly til disposisjon for imperialistiske røvertokter kalt «humanitære kriger».

Rødt: Fortsett med økonomi og klasse, og mot nye angrepskriger
I Oslo blei MDG halvert fra valget for to år sida, mens Rødt økte og har tatt igjen MDG. I bydelen Ensjø, der MDG leder både byutvikling og miljø uten å ha fått etablert de grønne lungene vedtatt i 2007, gikk Rødt forbi MDG i oppslutning (203 mot 171). Rødt har sannsynligvis tjent på at de støtta mistillitsforslaget mot Lan Marie Bergs og byrådets handling i saka om budsjettoverskridelser.

Rødts fordel er at de snakker om økonomi. Moxnes sine tre krav til Støre før valget handla bare om økonomi. I talen etter valget sa Moxnes ikke ett ord om økt innvandring, tilpasning til religiøse politiske krav eller riving av statuer og fjerning av benker med «feil» politisk budskap. Fortsett med det!

Framheva bilde: Fredrikstad, bare drøyt ni mil fra Oslo-journalistene, men likevel for langt. 
Foto: Image by Artbrigade from Pixabay 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Konspirasjonsteoretikere snakker sammen.

De ser merkelig nok helt vanlige ut.

Forrige innlegg

Vendingen mot Kina svekker USA i andre regioner.

Nå flyttes rakettbatterier fra Saudi-Arabia til Kinas nærområder.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.