Hvorfor avis

(Vasall er en underordnet som styrer et område underlagt en overordnet makt)

I dette imperiet er det noen få meget mektige grupper som bestemmer. Vi mener dette er: 1. Krigsindustrien (Det militær-industrielle kompleks), 2. Finanskapitalen (Wall Street og storbankene) 3. sammen med noen helt sentrale industrivirksomheter som oljenæringen, gruveselskaper, næringsmiddelindustrien osv. Alle disse virksomhetene eksisterer ikke lenger som selvstendige virksomheter, men er langsomt grodd sammen som en felles organisme – et mangehodet troll.

Medieindustrien (corporate media) i USA kontrolleres i dag av noen svært få storselskaper som er en del av den samme organismen. De fungerer som et «sannhetsministerium», storkapitalens stemme. Disse opptrer ikke lenger selvstendig, men er styrt av de samme kapitalkreftene. I Norge er situasjonen den samme. Som vasall-stat har vi ikke lenger en egen utenrikspolitikk. Den tar imperiet seg av. De største mediene i Norge retter seg etter det.

Derimot.no har vokst i størrelse, og vi har blitt flere i redaksjonen som jobber med å lage ferske og relevante artikler til nettavisen.  Derimot.no er heldige som har et knippe dyktige mennesker som oversetter artikler for oss. Vi får også tilsendt artikler fra engasjerte mennesker som vi med glede vil dele, så langt vi klarer med de begrensede ressurser som vi har.

De virkelig kritiske stemmene i dag som ikke er styrt av kapitalmakten er de uavhengige nettstedene og enslige bloggere. Derimot.no vil slutte seg til disse med våre musepip.