Posts for

Venstresiden

Category

Klima – fattigdom

Det grønne skiftet:
Revolusjon for fattigdom

Det er fortidas leveforhold som mange av tilhengerne av det grønne skiftet trekker fram som det nye Paradiset, «det enkle livet» som vi levde tidligere. Der det daglige slitet gjorde levealderen kortere enn i dag. Det livet som både våre foreldre og vi sjøl kjempa for å komme ut av. Det grønne skiftet blir en revolusjon for en reaksjonær tilbakevending til fattigdom.

Klima, Venstresiden, Økonomi
0

Nytt tysk parti

Wagenknechts parti,
tar fra Die Linke og AdF
og får 20 prosent oppslutning?

Er det ikke mulig å være venstreorientert uten å ivre for økt innvandring til Europa fra den fattigere verden, støtte reaksjonære ideologier som samfunnsgrunnlag, USAs kriger, godta nedstenginger av samfunnet, endevende samfunnet for påståtte årsaker til klimaendringer når vi enklere og billigere kunne gjort som menneskene har gjort i hele sin eksistens, å tilpasse seg? Sarah Wagenknecht starter en helt nødvendig kamp.

1 kommentar

Ikke høyrebølge, det er venstrebølge

Opprør i Europa:
51 prosent er mot de styrende:
Venstresida støtter hvem?

Det er faktisk så mange som 35 prosent i Europa som ikke deltar i valg. Det er en protest og uttrykk for mangel på tillit til politikerne og det politiske systemet. I tillegg, 16 prosent av innbyggerne støtte partier som den sjølerklærte venstresida sier er ytre høyre/ekstremhøyre. 51 prosent er imot den dominerende politikken.

3 kommentarer