POSTED IN Klima

Statlig støttet klima-alarmisme:

CICERO desinformerer om klimaet!

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Erik Bye

I et oppslag i Aftenposten 23. november 2023 blir bl.a. Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO intervjuet:

«Forskere: 1,5-gradersmålet ikke engang teoretisk mulig å nå»

Og her slås det umiddelbart fast:

«Forskere ved Cicero er enige: Vi kommer til å passere 1,5 graders oppvarming uansett hva vi gjør. Og det vil skje raskt.»

Deretter står det:

«Parisavtalen mål om at den globale temperaturen helst ikke skal overstige 1,5 grader, er ikke lenger mulig – selv på papiret.
– Til nå har vi sagt at målet om 1,5 grader har vært ekstremt krevende. Men med ekstreme virkemidler ville det være teoretisk mulig å nå. Nå mener vi flere observasjoner viser at det ikke lenger er mulig, sier Halvorsen.»

Deretter:

«Så hva er det forskerne ser nå som får dem til å trykke på den røde knappen?
Temperaturen stiger raskere enn ventet
Først det åpenbare: Temperaturene våren, sommeren og høsten i år har vært ekstreme. EUs meteorologiorganisasjon har allerede slått fast at 2023 kommer til å bli det varmeste året noensinne registrert – med god margin.
Klimaforskerne bruker flere forskjellige datasett med temperaturobservasjoner for å følge oppvarmingen.
I ett av disse kommer temperaturen allerede i år til å passere 1,5 graders oppvarming. Og dette skjer før værfenomenet El Nino har fått noen særlig effekt. Det betyr at 2024 kommer til å bli enda et godt knepp varmere. De andre datasettene viser noe lavere oppvarming, men alle peker i samme retning: Bratt oppover.»


Det som gjør dette vanskelig å forholde seg til, er at det ikke vises til konkrete observasjonsdata. Jeg sender mail, med følgende spørsmål:

1. Hvilke flere datasett er det dere bruker for å følge oppvarmingen?

2. Hvilke vurderinger og beregninger gjør dere for å fastslå helt sikkert at 1.5- gradersmålet ikke kan nåes?

3. Hvordan kan El Ninjo innebære økt risiko ved påvirkning av temperaturen, i og med at El Ninjo ikke påvirker hverken den globale temperaturen eller klimaet permanent?

Håper dere har anledning til å svare på disse enkle spørsmålene.

Her er svaret fra CICERO:

«Hei Erik

1. Vi følger med på alle de fire store temperaturseriene: Berkley, Hadcrut, Gistemp og Noaa.

2. Det er redegjort for i saken og her: https://cicero.oslo.no/no/artikler/uunngaelig

3. El Nino påvirker temperaturen, selv om det ikke er permanent.

Hilsen
Christian»

Her er min oppfølgende mail:

Hei Christian

1a. Hvilke av de dataseriene du nevner, har en endret temperaturtrend som følge av alle de temperaturøkningene dere melder om?
1b. Hvilke endringer registrerer dere?
1c. Hva er temperaturtrendene til de temperaturseriene dere følger med på?

2a. Den redegjørelsen du viser til er en anekdotisk og bildemessig fortelling om temperaturen. Dere oppgir ikke en eneste trend. Det hadde jeg forventet, når jeg ber om å få henvisning til beregninger. Dere peker ikke på det året der trenden skulle endret seg, og temperaturen øke raskere slik dere påstår. Henvisningen fremstår som en samling påstander som passer til den rollen dere har valgt. Den er langt unna en vitenskapelig valid dokumentasjon, i tråd med de skremselspåstander dere kommer med.
2b. Hvilke beregninger gjør dere for å konkludere med at 1,.5 gradersmålet vil bli passert?

3a. El Ninjo påvirker temperaturen i negativ retning på vei mot La Nina.
3b. Hvorfor vil dere aldri snakke om dette?
3c.Hvorfor tar dere ikke forbeholdet når det gjelder økningen, at temperaturen går ned igjen, og at resultatet foreløpig er opprettholdelse av temperaturtrendene?

Trenden til UAH på 0.14˚C/decade har vært stabil siden 1979. De ulike stabile trendene nevner dere aldri, bare at temperaturene går opp. Dette er en fordreining av utviklingen som åpenbart er bevisst, passer til rollen som skremselsindtituttet. Det eneste problemet til CICERO er at folk rister på hodet, ler av alle de overdrevne utspillene og sier åpent på bl.a. Facebook, at troverdigheten er som en stein i vann. Akkurat denne situasjon med tap av et godt omdømme har jeg nevnt drøssevis av ganger, men uten resultat hos dere. Det overrasker meg.

4a. IPCC meldte om en temperaturstigning på 1.07˚C etter før-industriell tid i 2019. Temperaturtrenden til UAH, i følge dr. Roy Spencer er 0.14˚C/ decade, en trend som har vart siden 1979.. Dersom denne trenden fortsetter, vil vi ha følgende i tiden fremover:

1.2 grader i 2030; 1.5 grader i 2050; 2.2 grader i 2100.

4b. Hvorfor nevner dere ikke dette forløpet?
4c. Hvordan ser situasjonen ut for de seriene dere følger, på de angitte årene: 2030, 2050 og 2100?

Dersom dere som tror på IPCC virkelig er overbevist om at redusert utslipp av CO2 vil senke temperaturen, har dere altså nær 75 år på dere til å havne under 2 grader i 2100, uten at det betyr noe som helst.

4d. Hvordan ser dere på mulighetene til å klare dette?

Det finnes ingen dokumentasjon som sier noe om konsekvenser av 1.5 eller 2 graders global oppvarming. Det er noe du bare har påstått i et mailsvar til meg. Alle som kjenner historien til klimamålene, vet at slik dokumentasjon mangler.

4e. Uten dokumentasjon, hva bygger dere risikovurderingene og risikokonsekvensene på?

Håper du har anledning til å svare på disse spørsmålene.
Hilsen
Erik

Svar fra CICERO:
«Hei Erik

Takk for dine 10 spørsmål. De fleste av disse har vi svart deg på mange tidligere. Når det gjelder 1,5 saken i dag så sier vi at temperaturen for 2023 kommer til å overstige +1,5 i Berkley sitt sett. De er de som registrerer nye data, ikke vi. Trendene for alle seriene er økende.

De andre spørsmålene har vi svart ut eller er ikke relevante.
Hilsen
Christian»

Ny mail fra meg:

Hei Christian,
Når du ikke skjønner forskjellen på økt gjennomsnittstemperatur og økt trend så gir jeg opp i denne sammenheng.

Dette forklarer hvorfor du ikke er i stand til å svare på et ja/nei spørsmål, hvorfor du ikke oppfatter at Samset er sitert i en overskrift, hvordan du tror at en referanse finnes i en tekst som ikke er der, hvorfor du ikke har tid til å referere en enkelt artikkel som heller ikke finnes, og hvorfor du griper inn og stopper en faglig dialog mellom Samset og meg.

Her er en avkjølingsartikkel, send den til Kristin, kan være godt å ha i all oppvarming dere feilaktig skremmer med:

Hilsen
Erik


Deretter hadde jeg litt jobb med å få oversendt de fire grafene, for å sikre at vi så på de samme grafene. Deretter gikk det lang tid før svar fra CICERO, fordi CICERO var opptatt med andre ting, fra 24.11.2023 og helt til 11.1.2024.

Ny mail fra meg, 11.1:

Jeg har gjentatte ganger etterlyst dokumentasjon for de temperaturserier som har vist økende temperaturtrender. Jeg registrerer at du ikke er i stand til å fremlegge slik dokumentasjon.
Hilsen
Erik

Rask svarmail fra CICERO

«Når du midler over 20 år ser du ingen trend. Midler du over fem år, ser du en trend.
Jeg har dessverre ikke mer tid å bruke på å krangle med deg om dette.
Christian»

Ny mail fra meg:

«Bildet er klart, du har ikke dokumentasjon nå heller. Når du så i tillegg «midler» over bare fem år er det ikke forunderlig at litt spurious «hurtig oppvarming» kan bli innbildt. At du ikke ser noen trend ved midling over tyve år, åpebart være fullstendig feil. Trenden til Spencer har vært der fra 1979 til 2024, mer enn 20 år, på 0.14˚C/decade.

Målsettingen til CICERO er åpenbar: å formidle ett skremmebilde av en klimautvikling/- endring ingen kan uttale seg om.
Hilsen Erik»

Ny mail fra meg:

Hei Christian

Etter at jeg har ventet på svar fra deg om økte temperaturtrender, er det overraskende at du nå trekker deg fra debatten. Jeg går ut fra at du enig i at det er vesentlig å finne ut av hvorvidt trendene er økende eller ikke. I følge oppslaget i Aftenposten 28. november 2023, har noen trender økt og disse er jeg interessert i få dokumentasjon om fra deg. Betyr din siste mail at jeg ikke får den avtalte dokumentasjonen på trendene du nevnte?

I ditt svar 24.11.23 svarer du at dere følger de fire store sentrale seriene Berkeley, HadCRUT, NOAA og GISS, For å sikre at vi sammenlikner de samme grafutgavene, sendte jeg deg alle fire. Etter litt problemer med iPadn min , bekreftet du at grafene var mottatt 30.11.23. Da var du litt opptatt. Men, da var jeg overbevist om at du ville sende med data, grafer og beregninger som ville bekrefte dine påstander. Da var det ingen ting som tilsa at vi ikke skulle debattere dette ferdig. Etter en stund fikk til jeg til svar at du var opptatt med klimaforhandlinger. Jeg slo meg til ro med at svar fra deg ville komme så snart dette var over. Synes du ikke det var rimelig av meg, å forvente et svar av deg? Jeg går ut fra at du hadde til hensikt å svare meg, på det tidspunktet?

Etter ytterligere et par uker får jeg mailen hvor du plutselig ikke ønsker å avslutte denne interessante og høyst nødvendige fagdebatten på en ok måte, med muligheter for å konkludere om økning av temperaturtrender eller ikke.

Jeg håper du vil svare spørsmålet om økte trender eller ikke, slik at vi får avsluttet denne debatten, og får avklart om det er en trendøkning eller ikke. Jeg ser frem til å høre fra deg.
Hilsen
Erik

Ny mail fra meg, (22.1), nå til Kristin Halvorsen:

Hei Kristin Halvorsen,

Jeg har vært i mail-debatt med Kommunikasjonsdirektør Christian Bjørnæs, der jeg bl.a. har etterlyst dokumentasjon på hans påstander om økende temperaturtrender. Denne debatten startet på bakgrunn av et oppslag i Aftenposten, 23. november 2023. Jeg ble fortalt at CICERO følger de fire seriene: Berkeley, GISS, HadCRUT og NOAA.

Jeg ba om å få oversendt dokumentasjon for hans påstander, og oversendte de versjoner av de fire seriene jeg satt på, slik at det ikke skulle være grunn for noen misforståelser. Disse ble oversendt i november 2023. Etter noen purringer, viste det seg at Bjørnæs var opptatt og tydeligvis ikke kunne sende meg noen dokumentasjon. 5. januar 2024 fikk jeg imidlertid følgende mail:

«Når du midler over 20 år ser du ingen trend. Midler du over fem år, ser du en trend.
Jeg har dessverre ikke mer tid å bruke på å krangle med deg om dette.
Christian»

Denne mailen var overraskende, der jeg spesielt reagerte på at Bjørnæs ikke oversendte det materialet jeg forventet. Jeg hadde et håp om at vi begge mente at det var viktig å få avklart denne saken. Det var ingen ting i maildialogen som tilsa at debatten skulle stoppes slik.
Jeg sendte derfor flere emails til Dere.
(de som er ovenfor i artikkelen, red.anm.)

Som den mest sentrale klimastiftelsen i Norge hadde jeg forventet å få svar på den siste henvendelsen min.

Når Bjørnæs bruker formuleringen «krangler», og dessuten ikke sender den etterlyste dokumentasjonen, oppfatter du da at Bjørnæs opptrer seriøst som Kommunikasjonsdirektør? I tråd med det en må forvente fra en stiftelse, som vel er en budbringer for norsk offentlig klimapolitikk?

Dersom ikke Bjørnæs har anledning til å sende meg den dokumentasjonen jeg har spurt etter, har du forslag på hvordan jeg skal få denne dokumentasjonen fra dere? Er det andre på CICERO som kan være behjelpelig med dette?
Jeg håper du har anledning til å svare meg, og ser fram til å høre fra deg.

Vennlig hilsen
Erik Bye, dr.philos (fysikalsk kjemi 1976)

(Slutt på emailen til Kristin Halvorsen.)

Etter å ha skrevet til Kristin Halvorsen får jeg raskt mail fra Bjørnæs:

«Hei Erik

Jeg ser du stadig etterlyser mer informasjon om økninger i oppvarmingstrenden. Du bør finne det du trenger her: https://www.nature.com/articles/s43247-023-01061-4
Hilsen
Christian»

Svar fra meg:

Hei Christian

Takk for tilsendt paper til saken om påstått trendøkninger. Jeg tenkte det ville hjelpe å sende henvendelsen til Kristin. Med denne artikkelen er det nå mulig å ettergå dine uttalelser om trendøkning i 2023.

Jeg ser at paperet er mottatt av tidsskriftet 23. juni, så det kan være litt dristig å snakke om økninger i 2023? Med mottak sent i juni kan det ikke ha vært enkelt å analysere grundig og omfattende temperatursituasjonen i 2023 i det hele tatt.

I artikkelen sies det «stabil økning inntil 2022 . .» Da blir det ganske uforståelig for meg, hvordan det er mulig å påstå trendøkning i 2023? Hvor har dere dekning for dette fra? Er det modellering som ligger til grunn for denne spekulasjonen? I så tilfelle undrer det meg at dere stadig modellerer klimaet, noe bl.a. IPCC selv har uttrykt ikke er mulig.

Så min konklusjon etter å ha studert artikkelen du sendte, det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for å snakke om trendøkninger i 2023. Dette, rett og slett fordi det ikke foreligger observasjoner for dette.

Når jeg ser bort fra «cherry pickingen» legger artikkelen hovedvekten på den stabile temperaturøkningen i perioden 1973 – 2022. Jeg finner ikke noe grunnlag for trendøkninger basert på observerte data? Hvor er det dere finner dette i artikkelen?

Hva er grunnen til at du i mailen fastholder «økninger i oppvarmingstrenden». Hvis du legger noe annet enn den vanlige tolkning i «økt trend» til grunn, er det fint om du vil utdype din tolkning av begrepet «trendøkning».

Jeg ser av tittelen at det er stabil temperaturøkning i perioden 1973 – 2022. Paperet er altså mottatt 23. juni 2023, så det er vel begrenset for hva de har fått med seg av observerte data til og med i 2022? Av en eller annen grunn har forfatterne funnet behov for litt «cherry picking» i de siste årene, for å kunne snakke om trendøkninger. Da ble selvfølgelig min nysgjerrighet vakt, hva slags betydelig trendøkning er det snakk om, når man bryter opp en lang kontinuerlig, stabil serie med: «Steady global warming from 1973 to 2022»? Tittelen på artikkelen er således ingen nøytral, balansert vitenskapelig tittel.

Økningen finner jeg, på noe så marginalt som 0.005 – 0.025˚C, altså fra 5 tusendels til 25 tusendels økning! Og dette lar tidsskriftet passere, indirekte i tittelen? Jeg har mange års erfaring som referee i internasjonale anerkjente tidskrifter, og den forunderlige detaljen hadde blitt forvist til et eventuelt avsnitt med rene spekulasjoner!

Roy Spencer refererer sitt datasett (UAH MSU) med 0.14˚C/decade i trend, for hele perioden 1979 til 2024. Hvorfor er ikke dette sentrale settet tatt med i diskusjonen? Hvilken betydning skal legges til en «cherry picking» på 25 tusendels˚C globalt? I magasinet KLIMA, hevdet dere at hver hundredels grad oppvarming var av betydning. Hvilken dokumentasjon har dere for å tillegge så små endringer noen betydelig

Min konklusjon er at dere burde holdt «dere» til den stabile oppvarmingen fra 1973 til 2022. Og droppet oppslaget om trendøkning. Nå fremstår artikkelen som et krigsrop for «varm, varmere, varmest».

Med tanke på oppslaget i Aftenposten, så er min største undring knyttet til at det er Kristin Halvorsen selv som snakker om trendøkning i 2023, og til og med det som kanskje kan komme til å skje i 2024.
Hilsen
Erik

Denne mailen er ikke besvart.

CICERO – Quo Vadis?


Forsidebilde: Store snømengder i en sørlandsby januar 2024.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • FriTilÅVelge
  31 januar 2024 7:21

  Flott att noen i det hele tatt tar seg tid til å lage litt hodebry for klima alarmistene. De har tydelig vanskelig for å svare, på noe som skulle være veldig enkelt for disse å svare på. Det har blitt mer og mer tydelig att noen har en agenda med å skremme befolkningen til å tro på att hvis vi bare reduserer utslippene av den skumle «klimagassen» co2, så vil vi bli «frelst».
  Disse menneskene kjenner ikke sannheten.

  Johannes 14:6

  Svar
 • «Parisavtalen mål om at den globale temperaturen helst ikke skal overstige 1,5 grader, er ikke lenger mulig – selv på papiret.
  – Til nå har vi sagt at målet om 1,5 grader har vært ekstremt krevende. Men med ekstreme virkemidler ville det være teoretisk mulig å nå. Nå mener vi flere observasjoner viser at det ikke lenger er mulig, sier Halvorsen.» He,he, du skjønner det jenta mi, å tro at det er opp til deg og dere og styre klimaet er å leke Gud! Det å tro det, er å betegne som stormannsgalskap, eller at dere har et Gudekompleks. Rart at psykiatrien ikke har grepet inn!?

  Svar
 • Kristin Halvorsen har for lengst oppnådd klimamålet sitt: Evigvarende millionlønn på en grønn gren som hun kaller institutt for moteordet klimaforskning. Hun har skaffet seg en gjeng med godt betalte nikkedukker uten relevante kunnskaper som kan lage skremselsoverskrifter i media, men som ellers er for opptatt med sine viktige gjøremål til å svare på spørsmål og å stille i diskusjoner mot nobelpristakere og andre klimarealister. For et sirkus!

  Svar
 • Siste fra klimakongen John Kerry: « Vi må ofre milliarder av mennesker for å redde klimaet.» (pytt,pytt ingen tror det er sant) (?) …..eller hva var det han Trump sa: «Dere/folket er egentlig Co2 en de vil bli kvitt, men jeg står iveien.»

  Svar
 • Nederland
  Skotland
  Tyskland
  Frankriket
  Polen
  Belgia
  Litauen
  Romania
  Grekenland
  Italia
  Har sagt nei til klimafanatikerne!
  Hva sier det norske folk med alle elbilene?

  Svar
  • Hva sier el-bil-eierne:
   «Nå har flinke jeg betalt min AVLAT for mine klimasynder til vår tids paver i Davos,
   og fordi jeg er et syndig, men angrende dydsmønster gir jeg barna mine biller til skolemat, for husdyra avgir LIVSFARLIG co2,
   jeg fryser umælende gjennom den ved geoengineering manipulerte fimbulvinter og gir avkall på sydenferiens d-vitamin,
   venter på forsikringsutbetaling etter uværet Hans, redder det som reddes kan, for nå herjer Ingunn, huttetu,
   og om el-bilen går tom for batteri i bilkøen til min slavejobb så banken ikke tar huset, klimabrøler jeg med barna til våren,
   og feirer 17.mai grunnloven som avskaffes for vår helses skyld, hipp hipp hurra, se kongefamilien vinker,»
   etc.
   noe sånt, Olav B, eller er jeg gement kynisk her, litt kanskje?

   Svar
   • Er redd det står dårlig til oppe i steinrøysa e.Sukk og stønn. Det koker og jeg døyver skriket(av Edward)-f&@xzkr»!zxf

 • «Dette er en fordreining av utviklingen som åpenbart er bevisst, passer til rollen som skremselsindtituttet. »

  Og hvor ble det av ‘Tipping Point’ ?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Både i innenriks-og i utenrikspolitikken.

Bidens politikk faller sammen.

Forrige innlegg

Hele politikken henger på dette.

Har Israel rett til å forsvare seg?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.