POSTED IN USA

Både i innenriks-og i utenrikspolitikken.

Bidens politikk faller sammen.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Bidens innan- og utanrikspolitikk imploderer

Av Larry Johnson

Veit du kva ein implosjon er? La meg vise deg.

Det er det som skjer med Joe Biden. La oss starte med implosjonen på heimebane, som skjer på grunn av straumen av illegale immigrantar. Texas har plassert ut Nasjonalgarden på grensa, og hindrar den føderale regjeringa i å kutte piggtrådgjerdet som garden har sett opp. Biden-administrasjonen har tatt saka til Høgsterett, som avgjorde med 5 mot 4 røysters fleirtal å støtte Biden-administrasjonen. Texas-guvernøren, Abbot, svara “Fuck you.”

Texas støttar seg til grunnlova, som gir delstatane rett til å forsvare seg sjølve viss dei blir invaderte, sjølv om føderale styresmakter nektar å handle.

Grunnlova, Article 1, Section 10, Clause 3

Texas-garden held fram med å sette opp piggtrådgjerder for å hindre illegale innvandrarar å kome inn i USA.

Abbot er ikkje aleine. Tjueto andre delstatar gjekk inn på Abbot si side. He er kartet:

Eit fleirtal av folket i USA er forbanna på at den føderale regjeringa nektar å handheve innvandringslovene. Sjølv Demokrat-borgarmeistrar klagar på dette:

Immigrasjon blir ei av dei sakene som vil avgjere utfallet av presidentvalet i november, og folkeopinionen støttar Trump, ikkje Biden. Viss Biden-administrasjonen skulle gå inn for konfrontasjon med Texas på grunn av guvernør Abbotts politikk for å stanse straumen av immigrantar, vil det truleg tenne ei nasjonal krise som vil skade Bidens voner om å sikre seg ein periode nummer to.

No over til den utanrikspolitiske fronten. Biden og hans kraftlause team blir audmjuka av Houthi’ane. Trass i ei rekke med nomberaid inne i Jemen, viser houtiane ingen teikn på å ville gi opp. Faktisk overvann dei eit forsøk frå USAs marine på å eskortere to container-skip gjennom det problematiske sundet inn mot Raudehavet:

«US Navy har snudd begge skipa, og eskorterer dei tilbake til Aden-golfen.»

Maersk Line Ltd sa dei suspenderte gjennomfart i regionen inntil vidare på grunn av den eskalerte risikoen.

«Undervegs melde begge skipa om eksplosjonar i nærleiken, og US Navy-følget avskar også fleire prosjektil. Mannskap, skip og last er trygge og uskadde.»

Sjølv om det er dei individuelle skipa og selskapa som sjølve avgjer om dei vil ta ruta eller ikkje, så er det tilrådd at kommersielle USA-eigde farty og farty som seglar under US-amerikansk flagg held seg nord 18N i Raudehavet eller aust for 46Ø i Aden-golfen inntil anna beskjed blir gitt,» sa byrået.

Jemens standpunkt er klart og tydeleg. Alle skip som er på veg til Israel, vil bli stoppa. Alle skip som er eigde av USA eller Storbritannia vil bli stoppa. Alle andre skip får passere.

Biden-administrasjonen mislykkast i forsøka sine på å stoppe Houthiane. Verda utanfor Vesten ser på USA som ein papirtiger, eller om du føretrekker teikneserieversjonen: Biden pustar og prustar og blæs. Men greier ikkje å blåse ned Houthi-mursteinshuset.

Eg skriv dette seint torsdags kveld på austkysten av USA. Når de les dette i morgon, er Den internasjonale domstolen venta å kome med eit juridisk påbod som erklærer at Israels militære operasjon i Gaza er eit folkemord, og at dei må stoppe sine militære operasjonar. Israel og USA kjem til å ignorere denne avgjerda, men den vil føre til at begge landa blir endå meir isolerte, og den vil auke presset på Biden-administrasjonen for å få Israel under kontroll.

Eg trur Biden-teamet no innser at dei har eit stort innanrikspolitisk problem på grunn av Israel sine handlingar. Sjølv om det stemmer at rike, jødiske donatorar held fram med å gi pengar til Biden, så er det også slik at Biden blir nådelaust håna av folk som støttar Palestina, same kor han driv valkamp. Biden er svært tynnhuda, og han kan finne på å skru opp presset på Israel for å få slutt på protestane. Han blir stadig vekk kjefta på under valkampsarrangement, og dét skapar eit image-problem for ein veik, forvirra, gamal mann som ikkje kjem til å spele bra i november.

Fritt omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «Bidens politikk faller sammen.»

  Bidens politikk faller selvfølgelig ikke sammen.
  For dette er jo ikke Bidens politikk.
  Biden er en dukke, det er derfor valget måtte rigges og ‘ han’ ‘vinne’ valget.
  Det er bakmennene i USA/Israel som styrer, men trengte en dukke.
  Han er dement, og styrbar som andre demente.
  Noe annet må man vel sjøl være dement eller vaksineskadd for å fornekte. :

  https://www.nettavisen.no/nyheter/her-tabber-biden-seg-ut-igjen/v/5-95-1610599

  Svar
 • Frikar. Din analyse er korrekt. Biden er en dement gamling som burde tøflet rundt i lav subbende hastighet i sykehjemskorridorene hengende over en rullator. Han er kidnappet av det militær-industrielle medisinske kompleks. De som styrer komplekset finnes i Israel, i City of London og Wall Street. Nå vil de ødelegge Israel å overta Australia eller New Zealand. Derfor er industri og utvikling over mange tiår overført til østen, Kina, å man kamuflerer det med å later som Kina er den store fienden.

  Svar
  • Hvem av «Biden» er det du tenker på. Det er jo fler varianter av han. Se på ører og øyne på de forskjellige versjonene, så skjønner du at det er svert mange av «den senile». Det er jo også litt rart at enkelte ganger er han helt fjern og kan knapt stå oppreist, og andre ganger er han relativt oppegående. Flere «versjoner av den senile».

   Svar
 • Biden er død. Den vi ser er en senil skuespiller. Har de enda en dårlig kopi på lager?
  Google «Biden» «bilder» og skroll nedover til eldre foto så er det tydelig.
  Hadde aldri passert moderne KI-ansiktsgjenkjennelse.
  I møter stillere deltagerne opp navneskiltene så «Biden» garantert ser hva de heter,
  for han husker så dårlig at han henvender seg til nylig døde politikere,
  som selvfølgelig ikke er i salen.
  Egentlig et overgrep mot en dement, men dette er et umenneske, så det er gøy.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ingenting går som tenkt.

USA klarer ikke å sikre skipstrafikken til Israel gjennom Rødehavet.

Forrige innlegg

Statlig støttet klima-alarmisme:

CICERO desinformerer om klimaet!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.