POSTED IN Intervju, Krig-fred, Ukraina

Oberst MacGregor:

Svik og brutte avtaler gjør det umulig for Russland å forhandle med dagens europeiske ledere.

0
Print Friendly, PDF & Email

Russland har en overvåknings- og missilparaply over hele Ukraina.

Dette intervju-utdraget (det er hentet fra The Saker) er det prof. Glenn Diesen som står for. I intervjuet snakker oberst Douglas MacGregor om en mulig russisk stor offensiv i den nærmeste fremtid. Han sier at frem til nå har det bare vært mindre operasjoner fra russisk side som forberedelser til noe større.

Det står over 100 000 russiske styrker i sør, over 100 000 i øst og mellom 80 000 og 100 000 i Belarus. Antallet styrker er ikke helt nøyaktig, for anslagene baserer seg på satellitt-overvåkning som er upresis. Det en kan se er en enorm opphopning av utstyr og våpen.

Han tror ikke dette vil utløses samtidig, men gradvis, nærmest som en kjøttkvern som eter seg frem. Han tror Russland vil starte offensiven i øst for å klargjøre det området før styrkene i sør og nord aktiviseres.

At Russland vil oppleve våpenmangel anser han som uttrykk for vestlig ønsketenkning.

Ønsketenkning fører lett til gale beslutninger.

Russland driver en ny type krigføring. Det er en kombinasjon av overvåkningssystemer og ulike typer bevegelige angreps-systemer (droner, missiler etc.). Hele Ukraina befinner seg nå under en slags enorm russisk paraply og russiske styrker vil bare bevege seg under denne paraplyen av forsvars- og angreps-systemer.

Vi står derfor ikke overfor en type Blitzkrig (lynkrig), sier MacGregor. Russland vil ikke risikere russiske liv unødvendig. De vil bevege seg systematisk fremover og ødelegge all motstand.

Han regner ikke med at de vil bevege seg lenger vest enn det de må, men jo mer vi i vest snakker om regimeskifte i Russland desto mer overbevises de om at de må bevege seg helt vest til grensene til Polen, Ungarn og Romania.

Macgregor viser til en 10 år gammel publikasjon av George Soros (ungarsk pengemogul) hvor han sier at at Russland, som det siste store landet med en nasjonal identitet, må brytes ned. Slike tanker, hevder Macgregor er noe av bakgrunnen for det som nå skjer. I USA og ellers i Europa brytes den nasjonale identiteten ned under trykket av en ukontrollert innvandring. Det fører til at Russland oppfatter krigen som eksistensiell, som et være eller ikke være.

Det er millioner i USA som ser at enorme midler forsvinner ut av landet og ned i det sorte hullet som kalles Ukraina. De forstår ikke hvorfor egne grenser får stå åpne og hvorfor politiet ikke får håndheve loven og hvorfor Biden-regjeringen heller ikke gjør det.

Slik de europeiske lederne har opptrådt overfor Russland (svik og brutte avtaler) og slik de nå opptrer tror han at veien til fred må skje ved at europeerne fjerner sine nåværende ledere og setter inn nye. Russland kan ikke forhandle med dagens ledere i Europa.

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Glemmer en at Ukraina er Europas mest korrupte land:

EU og Norge pumper inn penger i et svart hull!

Forrige innlegg

USA sprenger sine egne røde linjer hele tiden:

Vil de stoppe før vi har en fullskala-krig?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.