POSTED IN Klima, Norsk politikk

Når ønsketenkning omgjøres til politikk.

Fossil energi kan ikke erstattes av grønn energi.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

BEVISET PÅ AT KLIMAPOLITIKKEN ER SYMBOLSK

Av Morten Jødal

I går ble det lagt fram en rapport som viser at norsk kutt i oljeproduksjonen ikke har noen betydning for de globale utslippene. Selvfølgelig er det slik, for den erstattes av andre land – hvor produksjonen innebærer større utslipp. MDGerne Hansson og Hermstad ble umiddelbart båret fram av mediene, for å avlive rapporten. 

wind turbines on green grass field under blue sky during daytime
To tusen av disse må bygge daglig i all fremtid for å klare målsettingen.

Problemet for disse politikerne er at de ikke kan regne. De har overhodet ikke peiling på tall, eller realiteter. De forstår ikke omfanget av et grønt skifte – bort fra fossil energi. De skjønner ikke volumene. De skjønner ikke at verden hver dag, i evig framtid, daglig må ta i bruk 2000 av de største vindmøllene, for å erstatte olje, kull og gass. Eller daglig ta i bruk 200 kvadratkilometer areal til solcellepaneler. Eller daglig ta i bruk 2 nye atomkraftverk. Volumet er uoverkommelig, og miljøproblemene knyttet til denne grønne politikken er dramatiske. 

Kyoto-avtalen ble vedtatt i 1997. Fra den gang har politikerne satt klima øverst på dagsorden, og satt alle kluter til for å senke utslippene. De får ikke til noe som helst. Utslippene stiger, og det kommer de til å fortsette med. Utslippstallet for 2021 vil være det høyeste verden har sett. Dette skjer, uansett hva disse symbolpolitiske svermere drømmer om, og hvor mange billioner kroner de årlig kaster ut av et åpent grønt vindu.

Kan være et bilde av tekst som sier 'Fossil CO2 N2O CH4 LUC (arealendring) F-gasser 75 60008 CT coo 50 25 1980 2000 Kilde: UNEP 2019'

Forsidebilde: Dayne Topkin

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Det sies at kutt i norsk oljeproduksjon vil bli erstattet av økt oljeproduksjon i andre land.
  Når det gjelder kutt i norsk gassutvinning forholder det seg noe annerledes.

  Europa opplever nå gassmangel og høye gasspriser (og dette påvirker også norske strømpriser som stiger). Økt import av gass til EU er for tiden vanskelig å få til.
  Det som skjer er at gasskraftverk i EU nå stoppes og gamle kullkraftverk startes opp. Dette fører til at CO2-utslippene i Europa øker (kullkraft har dobbelt så store CO2-utslipp som gasskraft og kanskje enda mer ved brunkull som nå tas i bruk).
  En reduksjon i norsk gassutvinning kan få lignende konsekvenser som dette, og resultatet kan altså bli det stikk motsatte av hva bla MDG tror (og her snakker vi om mye større økning i CO2-utslippene enn det Rystad Energy nevner i sin rapport).
  https://www.tu.no/artikler/europa-frykter-gassmangel-i-vinter-sender-stromprisen-til-vaers/513052

  Man trenger olje og gass til petrokjemisk industri og til asfaltering. CO2-utslippene her er mindre enn ved brenning av fossil energi. Norge har i dag ca 2% av verdens oljeutvinning (og noe lignende for gass). Norge bør ha som mål å bli ledende leverandør av olje og gass til europeisk petrokjemisk industri (inkl asfaltering, smøreoljer etc). For EU bør det av geopolitiske grunner, være gunstig å ha en europeisk leverandør av olje og gass i nabolaget istedenfor å bare skulle være avhengig av olje og gass fra Midt-Østen, Afrika, Venezuela og Russland? Det kan være smart i urolige tider.

  Nå er snart den nye gassrørledningen fra Danmark til Øst-Europa «Baltic Pipe» (kommer i tillegg til Nord Stream2 fra Russland). I Baltic Pipe vil det bli sendt gass fra bla Norge via Danmark. Denne gassen kan være med å redusere CO2-utslippene i Øst-Europa ved at feks gamle kullkraftverk bygges om til å bruke gass istedenfor kull. Kanskje man på dette vis kan klare å kutte så mye som 15-20 millioner tonn med CO2 hvert år fra kraftverkene i Øst-Europa. Et klimatiltak i EU hvor kull byttes ut med gass fra Norge.
  https://www.baltic-pipe.eu/new-gas-pipeline-will-reduce-emissions-in-the-baltic-sea-region/

  Svar
 • Og når vår strømproduksjon i vinterlandet Norge (som har 4 ganger strømforbruket til en husstand i Tyskland) øker fordi vi sender strøm ut av landet, og myndighetene stjeler videre ved å legge på avgifter, vil folk nødvendigvis begynne å fyre med ved igjen. – Som så vil føre til mer lokal forurenset luft i våre byer og tettsteder.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De sier det er frivillig.

12 år gammel gutt hjemsendt fra skolen. Nektet å ta koronatest:

Forrige innlegg

Når løgnene blir gamle.

Da blir de historie og de ansvarlige er døde.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.