POSTED IN EU, Norsk politikk

Motstanden mot EU/EØS er styrket i befolkningen og på Stortinget.

Nå må SP kjenne sitt publikum og sin besøkelsestid.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Kampen fortsetter

Innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt nyhetsbrev

SV er ute av regjeringsforhandlingene. Det var ikke uventet. Fortsatt domineres Ap og Sp av for mye «sentrumspolitikk», og for lite grasrot, fagbevegelse og «Lundteigen»-tenkning.


Ei mindretallsregjering Ap/Sp måtte derfor bli løsningen. Det ryktes at Ap nok en gang får gjennomslag for at EØS-avtalen skal ligge fast i kommende stortingsperiode. Det er ikke uventet. EØS er jo et av Jonas Gahr Støre sine livsverk.

Men – siste ordet om EØS i regjeringserklæringa er neppe sagt med dette. Senterpartiet har lenge markert seg som et Nei til EU/EØS-parti. Følgelig må noe av motstandskampens krav også gjenspeiles i den nye regjeringa.
Skjer ikke det, vil Sp miste troverdighet. Partiet vil ende opp som et ministerparti der regjeringstaburettene prioriteres framfor viktige valgløfter.

På følgende EØS-områder er det viktig med gjennomslag:

– Det må lages en offentlig utredning om EØS-avtalen. Ikke bare hvilke muligheter den gir oss innafor EU-systemet, men også hva som er alternativene og hva disse ulike alternativene vil bety for norsk nærings- og samfunnsliv.

Eksempler: Hvordan klarer land som Sveits og Storbritannia seg utafor EØS? Hvordan fungerer de handelsavtaler EU har med andre land? Hvilke muligheter vi har for å endre tidligere innførte EU-lover/direktiver/forordninger, bør være en naturlig del av denne utgreiinga. Utvalget må få en bred sammensetning, vidt mandat og klare tidsfrister.

– Forut for innlemming av nye direktiver, lover og forordninger fra EU, må disse – dersom noen av stortingspartiene ønsker det – kunne tas opp til debatt og votering i Stortinget.

– Etter vårt syn er alle lover/bestemmelser som i ettertid vanskelig kan reverseres/endres av Stortinget, inngripende. De fratar oss suvereniteten og «all makt skal ligge i denne sal» (Johan Sverdrup, 1872).
Kravet må være at når det er uenighet om kommende EU-påbud, skal disse behandles etter Grunnlovens paragraf 115, det vil si som inngripende vedtak som krever 3/4 flertall for å bli vedtatt.
Med 169 representanter på Stortinget, betyr det at 42 representanter kan hindre sånne vedtak. Til sammen har motstandspartiene Senterpartiet, SV og Rødt, 49 representanter i det nye storting. 


Vi vil fortsatt være bundet til EØS i kommende stortingsperiode. Men EØS vil heretter kunne prege det politiske liv i langt større grad enn tidligere. Med EØS på dagsorden, vil flere få kunnskap og flere vil ta standpunkt. Skillelinjene i norsk politikk blir tydeligere. Vi er ikke i tvil om at dette vil styrke motstanden mot EØS, og at dette kan legge et godt grunnlag for et nei-brakvalg om 4 år. Da kan ingen Støre lenger diktere om EØS.

Av oss motstandere krever sånn lykkelig utgang fortsatt langsiktig jobbing. Vi må bli enda mer synlige og øke egen oppslutning. Vi må konfrontere de EU-motstandere som er vage i EØS-spørsmålet.

Målet bør være at det avholdes folkeavstemning om EØS innen 5-6 år.
Med god erfaring og lærdommer fra EU-folkeavstemningene i 1972 og 1994, bør vi ikke frykte resultatet.

Forsidebilde: Ernesto Velázquez

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Tror ikke at vi får noen EU/EØS avstemming før hele «stortingspartiet» er kastet på søppelhaugen der de hører hjemme. One World Governance (NWO) vil rett og slett ikke tillate noen av disse kjøpte og betalte «politikerne» å stemme for dette. Verden (de som overlever div. «overgrep») SKAL samles under ett styre, en «politikk», en «økonomi», enten de vil eller ikke (Alle skal med – AP). Nå ser det ut til at 5G strålingen gir samme symptom som influensa/covid, nemlig at cellene påvirkes slik at de ikke greier å frakte oksygen rundt i kroppen, og derfor? skal 42.000 5G satelitter skytes opp i lav bane av E. Musk (Tesla). Wuhan i Kina («virus»-byen) var visstnok første ut med full 5G dekning. Resultat når de slo på «nettet»? Folk svimte plutselig av og datt sammen på gatene, også kjent som starten på covid-pandemien blandt «innsidere» nå. Det underlige er at kineserne reiser en skyskraper på noen måneder, men en stor nedgravd skålformet «antenne» for 5G brukte de 13 år på å få ferdig, – ganske merkelig at det tar så lang tid å grave et hull i Kina. Så hvis 5G = corona, hva er da disse «vaksinene» godt for? På tide å ta på seg tinn-hatten? Lage seg klær med innebygd Faradays-bur? Uansett til dem som ikke har latt seg injisere med «hva det nå enn er», ikke bøy nakken og godta injeksjonen, uansett. Beklager dette ble litt off topic, men info er info uansett.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ukraina er Russlands store naboland i vest.

Kan Russland la Ukraina seile mot avgrunnen?

Forrige innlegg

Hvor går grensene mellom vennetjenester og korrupsjon?

Er dette korrupsjon på norsk?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.