POSTED IN Norsk politikk, Økonomi

Kapitalens stat, Norge, gir med den ene hånden og…

Lønnsoppgjøret vil føre til real-lønnsnedgang for mange.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Et planlagt tyveri!

Av Kjell Jan Hammer

I visse samfunnsmessige tidsperioder hvor det er stor etterspørsel av arbeidskraft, kan arbeidsfolk klare å legge til side litt av sin hardt tiltrengte arbeidslønn som oppsparte midler, ofte som sparing hos sin bankforbindelse. Dette gjøres for å kunne ha en viss buffer mot vanskeligere tider eller for å kunne skaffe seg nødvendigheter som kan gjøre dagliglivet litt lettere. I gode tidsperioder kan dette skje over noen år og de oppsparte midlene som ofte er ganske små som kapital, kan komme godt med. 

Bankkapitalen (finanskapitalistene) er svært glad i disse pengene som settes inn. Pengene kan lånes ut mot renter, penger som avler penger, så lenge pengene ikke tas ut av eierne. 

Norge skal tilpasses og innordnes i det europeiske fellesskapet: EU, og på litt sikt, bli fullverdig medlem. Det er finanskapitalen (bankene og kreditt-institusjonene) og partiene: Høyre og Arbeiderpartiet skjønt enige om 

Så tar plyndringene av de sårt oppsparte midlene til:

 • Strømprisene i Norge skal harmoniseres med energi prisene i EU. En vanvittig øking av prisen på strøm blir resultatet.
 • Krigen mot Russland hvor USA/NATO bruker Ukraina som slaktoffer, førte til at USA og EU satte i gang en rekke straffetiltak (sanksjoner) mot Russland som igjen førte til en kraftig utgiftsøkning på energi og andre grunnleggende varer. En kraftig prisøkning på energi (strøm og drivstoff) samt dagligvarer som familiene trengte, ble resultatet.  
 • Den norske staten fulgte opp ved å øke alle sine avgifter.
 • Norges Bank og det norske bankvesen (finanskapitalen) lukker håven (fiskehåven) rundt sine lojale bankkunder og øker systematisk rentene på sine lån. 

På utrolig kort tid forsvinner de små og sårt oppsparte midlene som arbeidsfolk har satt inn på sine bankkontoer, som dugg for solen. Tyveriet er effektivt utført! 

LO krever økt kjøpekraft! 

I følge Lenin er ikke staten nøytral men et redskap for den herskende klasse.

Vil lønnsoppgjøret føre til økt kjøpekraft, det vil si: Reallønnsøkning for arbeidsfolk? LOs krav var 5,2% lønnsøkning, medfører det reallønnsøkning? Allerede som utgangspunkt er dette et bedrag. Konsumprisindeksen fra SSB fra mars 2022 til mars 2023 var på 6,5 prosent. Altså en minus på 1,3 prosent. På langt nær alle vil kunne gjennom lokale lønnsforhandlinger få et tillegg, som i sum sammen med det generelle tillegget som ble gitt, oppnå 5,2% prosent i lønnsøkning.

Vil prisene stoppe å stige når arbeidsfolk har fått litt høyere lønn? Nei på ingen måte. Kapitalistene vil prøve å ta tilbake lønnspålegget så raskt som mulig

Vil Norges Bank og finanskapitalen stoppe økingen av rentene på lån? Inge ting taler for det. De skal jo holde inflasjonen (prisstigningen) under kontroll? Eller rettere sagt: Håve inn kapital (penger) til sine slunkende (umettelige) kasser.

Vil staten (det er ikke folkets stat, men kapitalens stat) komme med nye avgiftsøkninger? Det er vel sannsynlig! 

Her er et eksempel på virkningen av det seierrike lønnsoppgjøret:

LO Stat og Spekter (statens arbeidskjøper) har oppnådd enighet for over 50 000 medlemmer/ansatte. Alle får et generelt tillegg på kr14 625 per år. Det vil gi kr 1219 per måned. De som tjener kr 490 242 eller lavere, vil få et lavlønnstillegg på kr 5850 per år eller kr 1706 per måned. Økt skatt tar sitt og har du eller familien din, 1,5 – 2 millioner i lån i tillegg (noe som er helt vanlig i dag) så har rentestigningen og økt skatt fjernet hele tillegget. 

Tyveriet av arbeidsfolks livsmidler utføres på en raffinert og effektiv måte. Den virkelige kjøpekraften til folket vil fortsetter å synke. 

Visste lederne i LO dette på forhånd? Ja selvfølgelig. Hvorfor gjorde de det da? 

Grunnene er at her i vårt land er det utviklet et tett samarbeid mellom kapitalister og partier, styrt av finanskapitalen og partiene: Høyre og Arbeiderpartiet og med ledelsen i LO som lojale medspillere. Folket skal styres og holdes i nakkeskinnet. Et av deres viktigste mål er å tilpasse Norge til EU og på sikt sørge for fullt medlemskap. 

Hvorfor skal arbeidsfolk i Norge ha det bedre enn for eksempel arbeidsfolket i Frankrike og Spania? Det er da ikke solidarisk! La oss forenes i fattigdom? Eller skal vi finne på noe annet?

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Forsidebilde: Jp Valery

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • «Vil Norges Bank og finanskapitalen stoppe økingen av rentene på lån? Ingen ting taler for det.»

  For USA/FED har lånt ut penger til politikere i alle nasjoner ( – som ikke hadde brukt penger, men selvfølgelig hadde et lavt forbruk under de siste års ‘pandemi’.)
  Nå er det på tide å øke rentene slik at disse bakmennene kan slå kloa i disse pengene i Norge og w.w, – som innbyggerne har lagt tilside for å trygge seg.
  Dette har skjedd med jevne mellomrom i hundrede av år. Innbyggerne prøver å sikre seg , gjennom arbeid og å tilsidesette.
  Blir så lokket av lave renter , og så: Rentene ‘øker’ visst. 😉
  Veldig passivt, det er nok ingen som styrer dette; de blir ikke nok SATT opp. 😉
  – Med de underligste hokuspokus-forklaringer.

  » Rentene skal holde inflasjonen (prisstigningen) under kontroll?»

  Våre politikere og dere penge-økonomer sier jo at økte priser på egenprodusert energi og derav økte priser på alt, – så rentene kan settes opp , så all produksjon, transport og lagerhold selvfølgelig blir dyrere i Norge…. – Vil føre til at prisene FALLER.

  Enhver idiot ( dvs. politiker og penge-økonom) skjønner jo dette!
  Og skjønner ikke DU det, så er det fordi du ikke er utdannet til det. Økonomi er VANSKELIG forstår du.
  ( Men til&med vår ‘finansminister’ skjønner dette. )

  Bare prøv å gjøre dette med f.eks. hunden eller katten din. – Eller kuene dine, Vedum.
  Gi de mindre mat.
  – Så spiser de mindre.
  Voila. Det virker!

  Svar
 • ‘Hele poenget med rentesjokket, er å gi oss dårligere råd
  Vipps er vi i så fall oppe på et styringsrentenivå på ….?….. prosent før vi skriver 2023 i kalenderen.
  Det vil merkes, kanskje spesielt for de flere hundre tusen nye boligeierne som har kommet inn på markedet i det ekstreme lavrenteregimet gjennom og etter pandemien – men også for de som allerede nå merker at de har lite å knipe igjen på.’
  nrk.no/ytring/hele-poenget-med-rentesjokket_-er-a-gi-oss-darligere-rad-1.16072263

  ‘Bakteppet for forslaget er at høye renter i USA og en sterk dollar har skapt utfordringer problemer i fremvoksende økonomier, blant annet ved å gjøre gjelden deres dyrere. Mange land og selskaper har tatt opp gjeld i dollar, og sliter når den styrkes. ‘
  e24.no/makro-og-politikk/renter/vil-utfordre-dollarens-dominans-med-ny-valuta-det-vil-ikke-bli-lett/24683730

  Så, i vinterlandet Norge, varmer vi opp hjemmene våre mer enn nødvendig?
  Skal vi skamme oss ? : 😉
  ‘Vi må kutte antall flyreiser og bilreiser og vi må slutte å varme opp eller kjøle ned hjemmene våre mer enn nødvendig. ‘
  forskning.no/klima/lekket-utkast-til-fn-rapport-sier-utslippene-ma-na-toppen-innen-fire-ar/1898446

  Høyt forbruk er negativt for miljøet. Lavt forbruk er visst negativt for… Ikke folks velstand, – med lavere priser på det de trenger av materielle nødvendigheter. Men penge-økonomenes velstand ,og det merkantil-kapitalistiske systemet. FED, bankene og ‘våre’ politikere. .
  Da er det bedre med høyere renter slik at folk må flytte fra hus & hjem ?

  ‘ Den lave inflasjonen gjør at man risikerer at husholdninger og bedrifter utsetter å kjøpe ting, fordi det vil være billigere for dem å kjøpe det i fremtiden. Og utsetter de å kjøpe ting gjør det at prisene faller enda mer, slik at vi havner i en deflatorisk syklus. ‘
  e24.no/makro-og-politikk/rentemoete-den-europeiske-sentralbank-ecb/krisetall-for-europa-mener-rentekutt-ikke-holder/24663883

  Resesjon…, inflasjon…. Tja, samme . Bare pengesystemet kan brukes som verktøy til å stjele fra de produserende innbyggerne, – så kan ‘argumentene’ tilpasses. :

  ‘Når renten på langvarige statobligasjoner faller under renten på kortvarige, heter det at rentekurven er invertert. Det har vært et sikkert tegn på resesjon de siste 50 årene.
  – Sannsynligheten for at dette faktisk varsler en resesjon, avhenger av hvor lenge vi har en fallende kurve. ‘
  aksjelive.e24.no/article/2GJwPy

  Vi bør slutte å la oss styre av dette idiotiske penge-økonomiske systemet og deres bakmenn som få skjønner seg på. Ikke politikere, ikke penge-økonomer ( som bare har lært det utleverte pensum utenat),
  Og ikke innbyggerne. Da hadde de protestert kraftig mot dette tyveriet.
  Hvem stikker av med gevinsten? Jo internasjonale bankkarteller. Vi skal danse etter FED. – Og tappes for blod og svette, – med jevne mellomrom. ( ‘Noen’ kaller oss kuer/kveg. )

  ‘Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
  Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. …
  Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver’
  (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983)

  Svar
  • «i det ekstreme lavrenteregimet gjennom og etter pandemien»

   Det har ikke vært noen ekstremt lavrente.
   En rente burde ALLTID være lik inflasjon/deflasjon. ( Pluss bankomkostninger på 0,4% )
   Slik at du får igjen, realverdi-regulert , det du setter til side/låner bort.
   Ingen skal kunne ‘leve av rentene’ ( Tall av tall) . Det er det bare pengestyrerne/bakmennene/høkerne som vil ha oss til å tro. Så blir de ikke angrepet, – som de bør.

   En rente over indeks kan derimot kalles ‘ekstrem høyrente’. Og tyveri. Likeså rente under indeks.

   Svar
 • Kanskje, når vi skal orientere oss i det politiske landskapet , så bør vi ikke tenke Høyre, venstre eller blått eller rødt. ‘Konservativt’ eller ‘radikalt’. Dette har kun interesse for ‘ politisk skolerte’, som elsker konstruerte motsetninger som supportere elsker sitt fotballag.
  Vi bør se på hva som foreslåes av praktisk politikk. ‘
  Og le av : Ja, vi mener det samme, – men vi kan ikke stemme for/være enige i det. – da får deres parti flere stemmer. ‘

  Frp har en pussig støtte til en israelsk okkupasjons/atom- makt. Med en Mossad-terror-organisasjon som skaper ufred , død & ufrihet uansett hvor de er.

  Men alle i Norges administrasjon/politikere, og alle innbyggere i Norge, burde jo kjempet for dette:

  (‘Listhaug kommer med et sterkt EU-budskap under talen på landsmøte):
  – Enten det handler om innvandring, fiskeri, pengepolitikk eller klima, skal det styres i Norge – IKKE fra Brussel, sier hun.
  Hun kom også med en klar beskjed til Høyre:
  Og nei, Høyre: Det er ikke noe behov for en ny EU-debatt i Norge.
  Det er behov for at norske politikere løser problemene til folk.’
  nrk.no/norge/fremskrittspartiet-1.11230565

  Svar
 • ‘IMF oppfordrer europeiske sentralbanker til å heve renta
  Europas sentralbanker må heve renta for å «drepe inflasjonsbeistet», sier Europa-sjef Alfred Kammer i Det internasjonale pengefondet’
  e24.no/naeringsliv/i/VPeBv4/imf-oppfordrer-europeiske-sentralbanker-til-aa-heve-renta

  Retorikk som antagelig skal få oss til forestillinger om at rentene puster seg opp og faller sammen, – som et levende vesen som lever sitt eget liv?
  ( Som altså også tidligere i historien.
  Hva skjedde etter Marshal-‘hjelpen’ på 1950-tallet med lån/’gaver’ ‘ til alle nasjoner ?
  Oj, ‘beistet’ begynte å vokse igjen, gitt, og vi fikk en stor renteøkning noen år etterpå. Beistet ‘døde altså ikke. Heller ikke bakmennene og deres system som styrer ‘beistet’ , tydeligvis & dessverre. )

  Så nå, når mange nasjoner (unødig, og for hva?) har tatt opp store lån, så skal altså rentene heves. Igjen.
  Innbyggernes oppsparte midler, fra før og under ‘pandemien’ skal hentes inn.
  Til hvem ? 😉
  Folk flest får selvfølgelig mindre igjen av netto inntekt.
  Men IMF ( og bakmennene i FED) er altså redd for at vi får høyere priser – hvis ikke prisene/rentene blir satt opp. 😉
  De store bankkartellene /FED/IMF, er altså redd for folks kjøpekraft. 😉 Altruister?
  Støre, Ap og vår prostituerte ‘finansminister ( fra primær-næringspartiet Sp. ! ) var nok redd for det samme; – da de skrudde opp prisen på vår egen- produserte vannkraft. 😉

  Det er helt utrolig hva vi blir servert fra disse røverne,og deres bånd-holdte penge-økonomer i nasjon etter nasjon. ( ‘Vi er de trojanske hestene i deres nasjoner’, som det er sagt. )

  Enda mer utrolig er det at folk godtar disse ‘forklaringene’.
  Uten å gjøre opprør.

  Svar
 • Perfekt 1.Mai-innlegg!
  Den gode Hammer slår hardt og treff spikaren på hovudet. Enkelt og greitt.

  Svar
  • Det nye samla Stortingpartiet leverer reduserte livskår for velgarane sine.

   Den minste feil av bilfører kostar ca ti tusen kroner, opp 30%. Nekt å betale, du kan få medhald i retten.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Blir det et nytt Afghanistan for USA i Ukraina?

USA gir identisk advarsel til Kiev som Kabul fikk.

Forrige innlegg

LGBTQ+ lobbyens påvirkning av barn:

En lærerinne ved en privatskole for jenter ble tvunget til å be elevene om unnskyldning for å ha sagt «God ettermiddag, jenter»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.