POSTED IN Krig-fred

Om grunner for første verdenskrig

Begynner en verdenskrig som en konkurs: Først veldig sakte, så plutselig?

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget la Hans Olav Brendberg ut på sin Facebook-side 23.04.2023. Det er gjengitt her med hans tillatelse. Innlegget står for hans meninger.  

Første verdskrig byrja med at eit eldre ektepar vart drepne i Sarajevo. Dette kunne ein sjølvsagt ikkje finna seg i – her måtte det til eit kraftfullt svar. Så var ein i gang – og ein greidde ikkje å slutta før 18 millionar menneske var daude.

Alltid gode grunnar for krig,
men ingen gode nok til å starta ein

Det finst mange gode grunnar til å starta krig. Svært, svært få av desse er gode nok. Og det at ein er moralsk opprørt er ikkje ein av dei. Det vil alltid vera kappestrid mellom sterke statar, og alle er tent med at denne kappestriden i minst mogleg grad blir militær. Frå eit reint darwinistisk perspektiv ville det sikkert vore like greitt om dei som aldri har lese ei bok om austeuropeisk historie, men som likevel skriv tiradar om «fascisten Putler», fekk tent ein brann som konsumerte unge menn i same skala som kronprinsdrapet i Sarajevo. Men vi lever i ei verd der atomvåpen er oppfunne, og det er få grunnar til å tru at eit slikt eksperiment vil gå bra.

Konkurs på to måtar:
Først veldig sakte – og så plutseleg

Ein tidlegare rikmann vart eingong spurt om korleis han gjekk konkurs. Han svara «på to måtar. Først veldig sakte – og så plutseleg». Krigen i Ukraina er inne i «veldig sakte»-fasen. Når vi kjem til «og så plutseleg», er faren for global atomkrig like stor som under Cuba-krisa. Då trengs mobilisering. Etterpå kan vi leva av tomme løfte, brotne forventningar og djup mistillit. Og sidan alle var samde om denne meiningslause politikken, kan ansvaret smørast tynt utover.

Brendberg fekk kommentarer til dette innlegget i ettertid:

Ein skreiv:
Ein får hugse på at dette attentatet ikkje var einaste grunnen – mellom den 28. juni og krigserklæringa frå Austerrike ein månad etter var det haugevis av mistydingar, feiltolkingar og brotne voner. Mange kunne ha hindra dette, og historia kviler stundom på små detaljar.

Brendberg:
Men det kan nok også henda at nokre ønskte å dytta denne krisa i retning krig.
Og krigen kunne også ha vore stoppa i 1916. Men då var det sterke interesser som ikkje såg seg tente med ein fred basert på status quo. Dei greidde å hindra det lovande fredsinitiativet.
Og slik gav dei verda to år ekstra med krig – og millionar av daude. Og sådde i tillegg frøa til neste krig.

Den same «ein»:
Det var regjeringsskiftet i Storbritannia ja. Asquith mot LLoyd George, meir krigspropaganda og «siger same kva det kostar».

Brendberg:
Lord Lansdownes notat til regjeringa i november 1916 var svært godt underbygt. Regjeringsskiftet kom for å unngå fredsforhandlingar. Dette er historie som har vore tidd om i hundre år, men som no blir seriøst diskutert i nyare bøker.

Framheva bilde: 
Tekst og bilde henta fra snl.no:
«Skuddene i Sarajevo: Tegningen viser Gavrilo Princip skyte mot Franz Ferdinand 28. juni 1914.
Tegnet av Achille Beltrame, og publisert på førstesiden av den italienske avisen Domenica del Corriere 12. juli 1914.»
Bilde falt i det fri.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Sommeren 1914 avgjorde U.S Federal Reserve System, dannet 1913, at tiden var inne til å få igang en verdenskrig for å knuse det europeiske økonomiske system basert på gullmyntfoten. Frimureravdelingen i Frankrike, Grand Orient og den serbiske nasjonalistiske terrororganisasjonen Svarte Hånden hadde dømt den østerrikske tronfølger Frantz Ferdinand til døden. Frantz Ferdinand var klar over dødsdommen ett år før den ble effektuert, og orienterte greven og utenriksministeren Ottokar Czernin at frimurerne hadde besluttet drepe han. I et dokument fra det amerikanske senatet nr. 346 i 1923 står det: «Ansvaret for verdenskrigen hviler på den internasjonale storfinansen. På grunn av disse har millioner av mennesker forblødd og millioner skal snart dø». Hva var den franske frimurerlosje Grand Orients for motiv for krigen? I den sionistiske avisen «Peiewische Vordle» 13. januar 1919 står: «den internasjonale jødedommen anså det nødvendig å dra Europa inn i krigen for at en ny jødisk æra skulle kunne innledes i hele verden». Sionisten Litman Rosenthal skrøt til sin venn sionistlederen Theodor Herzl 19.september 1919 i avisen «American Jews News» at 1. verdenskrig ble skapt gjennom jødenes intriger og ble planlagt i Basel, Sveits, allerede i 1903 for at verden skulle gjennom store forandringer». Planleggingen var som man ser langsiktig. Frankrikes overrabbiner Reichhorn uttalte i tidsskriftet «Le Contemporain» 1. juli 1880: «Vi kommer til å drive gojerne til krig ved å utnytte deres stolthet, hovmod og dumskap. De vil slite hverandre i filler å drive hverandre fra landområder vi etterpå skal gi til vårt folk». Ser man Ukraina her? De samme kreftene bak 1 & 2 verdenskrig står bak krigen i dagens Ukraina. En krig som begynner butte imot som de desperat prøver oppgradere til verdenskrig, helst atomkrig. Under 1. verdenskrig forsøkte Frantz Ferdinands etterfølger Karl ved hemmelige forhandlinger skape fred med Frankrike og England, men de internasjonale frimurerne saboterte alle forsøk på fredsavtaler da som nå. Så det som skjer i dag er intet unikt. De slemme og kriminelle er de samme.

  Svar
  • A:
   » Under 1. verdenskrig forsøkte Frantz Ferdinands etterfølger Karl ved hemmelige forhandlinger skape fred med Frankrike og England, men de internasjonale frimurerne saboterte alle forsøk på fredsavtaler da som nå. Så det som skjer i dag er intet unikt. De slemme og kriminelle er de samme.»

   Det sanmme skjedde ved opptakten til 2. verdenskrig.
   Noe ville, og vil krig. Vil håpløshet. Vil kaos. Vil sette folk opp mot folk.
   Og dette er de samme,- som du skriver.
   Nå vil de en ny verdenskrig. Og bruker klima-KRISE eller ‘ pandemi’, eller Ukraina ( denne gang) ,som verktøy.
   Kombinert med deres viktigste; våre penge-forestillinger ; penge- økonomi-‘krise’, og rentene.
   – For deres mål : En verden, En leder, – og En valuta.
   Og totalkontroll.
   Det ser håpløst ut, så vi gir oss ikke.
   Kjemp på din måte mot dette mangehodede trollet, men bli ikke tatt av trollet og deres maktapparat, ww. eller overfor norske lakeier. Vi skal være sterkere og klokere.
   Enhver reaksjon som skader dette systemet er viktig.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Blir det et nytt Afghanistan for USA i Ukraina?

USA gir identisk advarsel til Kiev som Kabul fikk.

Forrige innlegg

LGBTQ+ lobbyens påvirkning av barn:

En lærerinne ved en privatskole for jenter ble tvunget til å be elevene om unnskyldning for å ha sagt «God ettermiddag, jenter»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.