POSTED IN Russland, Virkelighetsforståelse

Hvordan kan det skje?

USA-borgere som hyller Russland.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

At det skjer en endring i verden som vil skape en ny virkelighet også for oss i Nato-sonen fremgår tydelig av av de tidligere CIA-rådgiver Larry Johnson skriver i dette innlegget. Hans erkjennelse av at Russland har kvaliteter som alltid blir underkommunisert i Vesten er et meget viktig signal. Og jeg tror ikke dette kommer tilfeldig som følge av et øyeblikks innskytelse.

Tvert imot tror jeg at han egentlig er et signal-lampe for de store globale endringene som er underveis. Jeg tror ikke han kunne sagt noe slikt i jobben som CIA-analytiker. Og i den lange perioden med anti-sovjetisme like etter 2. verdenskriv ville også slike tanker være vanskelige for en USA-borger som Larry Johnson. Men det han sier føyer seg pent sammen det en annen USA-borger vi møtte på Krim i sommer sa i et intervju jeg hadde med han på badestranden på Jalta.

Vi vil også nevne varsleren og tidligere USA-borger Edward Snowden som nå har fått politisk asyl i Russland. Også han er på sin måte representant for de store endringene som er underveis.

Knut Lindtner
Redaktør

Talen min under konferansen til Den internasjonale russofile rørsla

av Larry Johnson 3. mars, 2024

Eg vart positivt overraska over å bli invitert av konferanse-verten Konstantin Malofeev til å halde ein tale for over 300 delegatar og gjester frå 115 land som deltok på den andre årvisse konferansen til Den internasjonale russofile rørsla. Dette var eg ikkje førebudd på, så eg tok det litt på sparket.

I etterpåklokskapens lys, ser eg at eg burde ha snakka om Russland sin unike posisjon med omsyn til emnet «multipolaritet». Russland er ikkje berre ein kolossal landmasse som strekk seg over 11 tidssoner. Er det stort, eller? USA femner om seks tidssoner – frå Maine i aust til Hawaii i vest. Tenk litt på den distansen, og tenk så på det faktum at Russland dekker eit territorium som er dobbelt så stort som USA.

Den verkelege prestasjonen til Russland, er at dei har minst 190 ulike etniske grupper, og at dei har greidd å skape eit samfunn der alle desse gruppene identifiserer seg som russarar, samtidig som dei framleis tar vare på sin unike etniske arv. Russland har ikkje ei historie med rasisme, slik USA og Europa har. Gjennomsnittsrussaren gir ikkje rekyl når han blir konfrontert med ein person med svart hud. Dei handsamar afrikanarar, arabarar, jødar og asiatar på same vis som dei handsamar kaukasoide. Dette er noko av forklaringa på at mange svarte amerikanarar søkte tilflukt i tidlegare Sovjetunionen. Det å ha svart hud, var ikkje eit hinder for å fullt ut delta i det russiske samfunnslivet.

Eg meiner dét er den gåva som Russland er i posisjon til å dele med verda, altså å undervise verda i å akseptere andre etniske grupper som likeverdige, samtidig som ein bevarer sin nasjonale identitet. Eg seier ikkje at Russland er fritt for sosial uro. Vent litt. Kva med dei anti-jødiske pogromane? Korleis går dét ihop med det eg seier? Anti-jødiske angrep hadde sitt utspring i område som generelt var kontrollerte av det vi no kjenner som Polen og Ukraina:

Bruken av omgrepet «pogrom» vart vanleg i det engelske språket etter at ei svær bølge av anti-jødiske opprør sveipa gjennom dei sør-vestlege delane av tsar-Russland (dagens  Ukraina og Polen) frå 1881 til 1882; då meir enn 200 anti- jødiske hendingar skjedde i Det russiske imperiet; dei mest kjende av dei, var pogromar som skjedde i KievWarszawa og Odessa.[3] Dei endra oppfatningane blant russiske jødar, og var indirekte med på å styrke den tidlege sionist-rørsla .

Tenk berre på opphavet til [USAs] utanriksminister Antony Blinken. Oldefaren has, Meir Blinken, var fødd i Pereiaslav, i Det russiske imperiet. Men kor er Pereislav Pereiaslav eller Pereyaslav (ukrainsk: Переяслав, internasjonalt fonetisk alfabet (IPA): tidlegare  Pereiaslav-Khmelnytskyi eller  Pereyaslav-Khmelnytskyy[1][a] (1943–2019), [norsk: Perejaslav-Khmelnitskijmrk.], [2] er ein historisk by i Boryspil RaionKyiv Oblast, sentral-Ukraina. Den er lokalisert nær der elvene Alta og  Trubizh flyt ihop, ca 95 km sør-aust for hovudstaden Kyiv

Med andre ord: UKRAINA. Då skjøner vi kanskje litt betre korfor Ukraina i dag er oversvømt av nynazistiske element som enno ser på jødar som untermenschen. Hatet som slike som Blinken og Nuland har for Russland, er feilplassert. Forfedrane deira vart forfølgde av forfedrane til ukrainarar.

Kva betyr det å vere nazist? Essensen av nazismen er trua på at éi etnisk gruppe er overlegen alle dei andre. Det var dén trua som inspirerte til Nürnberg-raselovene av 1935. Utviklinga fram mot «multipolaritet», som var emnet for samlinga av Den internasjonale russofili-rørsla førre veke, er ikkje «anti-fascistisk». Det er ikkje ei rørsle som er basert på ein negasjon – altså å vere imot fascisme. Den er fokusert på positiven – å akseptere retten til alle folk, uansett etnisk herkomst, å bli behandla med respekt og sinnslikevekt. Det var derfor eg var med. Det samsvarer med Sjølvstendeerklæringa:

Vi meiner dette er sjølvsagte sanningar, at alle menn er fødde like, og at dei har fått visse umistelege rettar av sin skapar. Blant desse er retten til livet, til fridommen og til å søke lykka. Vi meiner at politiske styresmakter er innstifta blant menneska for å sikre desse rettane, og at desse 

styresmaktene bygger si makt til å regjere på samtykke frå dei som dei regjerer over. Når ei styreform blir slik at den skadar desse føremåla, har folket rett til å endre eller avskaffe den og sette opp eit nytt styre, bygd på dei grunnsetningane og organisert i dei formene som dei meiner er best skikka til å sikre velferd og lykke.

Dette er kjernen av det eg trur på – at alle er skapt like og utrusta av Gud/Allah med rettar som styresmakter har plikt til å verne, ikkje øydelegge.

Fritt omsett av Monica Sortland

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • «Vi vil også nevne varsleren og tidligere USA-borger Edward Snowden som nå har fått politisk asyl i Russland. Også han er på sin måte representant for de store endringene som er underveis.»

  Og selvfølgelig Assange.
  Avsløringer skal holdes nede eller fengsles. For de som liker løgner , – fra løgnere som ikke vil ha diskusjon og åpenhet.
  Akkurat som de om ikke ville ha åpen diskusjon om ‘ Holocaust ‘og dets narrativ.
  Fengsling hvis du vil vite istedet for å tro.
  For at vi ikke skal diskutrere og se vinnernes konstruerte ‘ sannheter’.
  Løgnene skal styre vår oppmerksomhet. Vitenskap og sannhet ikke.
  Det er lov (plikt?) å lyve overfor Goijm .

  Hvor går vi? Løgnenes eller de sannhetssøkernes vei?

  Svar
 • Jan Hansen
  8 mars 2024 10:36

  Svarte flykninger i Russlan har beskrevet Russland og Rasismen i Russland som et rent helvette… Folk med svart hud i Russland har erfart at Russere er ekstremt rasistiske og det er få folk med svart hud i Russland.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hva bestemmer jordas klima?

Forsker: Solvind og solsykluser, tyngdekraft fra naboplaneter og månen.

Forrige innlegg

Under overflaten, skjult maktapparat.

Khazar-jøder styrer Norge?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.