POSTED IN Klima

Hva bestemmer jordas klima?

Forsker: Solvind og solsykluser, tyngdekraft fra naboplaneter og månen.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Landhevingen fortsetter.

Den postglasiale landhevingen i Skandinavia større enn havnivåstigningen.

Av Jan Herdal

Den verdensledende havnivåeksperten, professor emeritus Nils Axel Mörner ved Universitetet i Stockholm, har mange konkrete eksempler på at klimaalarmistenes påstander om en truende, katastrofal global havnivåstigning ikke stemmer.

Les også: Verdens kystområder utvides

Det europeiske institutt for klima og energi i München, EIKE, offentliggjorde nylig et utdrag av Mörners foredrag på en klima- og energikonferanse som ble arrangert av instituttet sist høst, rett før FNs klimamøte i Polen.

(Creative commons)

Mörner viser her bl.a. at netto havnivåstigning i de nordlige deler av Europa bare er ca. 1,1 mm årlig, tilsvarende 11 cm på hundre år. I Kattegat mellom Sverige og Danmark stiger havet med 0,9 mm årlig. I andre deler av Skandinavia fortsetter netto postglasial landheving, noe som framgikk av Mörners tall for Stockholms-området.

___________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no (Nettstedet nedlagt nå)

___________________________________________________________________________

Stockholm har den nest eldste statistikken over havnivå i Europa, og den viser ifølge Mörner at havnivået i det området de siste 125 år har sunket med netto 3,8 mm pr. år. Årsaken til dette er at landhevingen som fulgte etter istiden i samme periode har vært på 4,9 mm årlig.

Havnivået, eller den oseaniske komponenten, har dermed steget med 1,1 mm årlig, men det utgjør altså bare vel en femdel av den årlige landhevningen. Skandinavia fortsetter å vokse.

Mörner følger også opp lokasjoner utenfor Europa, bl.a. i Det indiske hav og Stillehavet. Nylig kom han tilbake fra en feltundersøkelse på øya Ouvéa utenfor Nova Scotia.

Nils Axel Mörner

Her fant han «ubestikkelig» geologisk bevis for at havnivået i området var hele 70 cm høyere i det 17. hundreåret sammenliknet med i dag. Det var under Den lille istid, da isbreene var langt større enn i dag. Hvordan kunne det da være høyere vannstand? Mörner mener fenomenet beviser at FNs klimapanel tar feil.

Når temperaturen øker, heves ikke havnivået globalt. Det skyldes eustasi skapt av planetens rotasjon. Havnivået øker litt i nord, ved ekvator forblir det omtrent det samme. Også øyer som Fiji og Maldivene, og Goa-området i India viser samme mønster som Ouva. Havnivået sank rundt år 1700, økte rundt år 1800, og begynte å synke igjen fra 1950.

Globalt havnivå følger månens sykluser, som igjen stammer fra de store solsyklusene. Sola påvirker også Golf-strømmen i Nord-Atlanteren, som bringer varme til det vestlige og nordlige Europa.

Mörner understreker at solsyklusene og tyngdekraften fra jordas naboplaneter, solvinden og månen er avgjørende for vårt klima og våre omgivelser. «Drivhusgassen» CO2 har ingen effekt. Han anbefaler de fysiske lover og kjensgjerninger som grunnlag for å fastsette havnivået.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Ivan Røsstad
  18 februar 2019 15:46
  Svar
 • trygvejohansen
  18 februar 2019 15:58

  At solen styrer klimaet er det liten tvil om. Selv er jeg faktisk en av dem som tror at jorda er flat. Før du dømmer meg bør du gjøre dine egne undersøkelser. Ikke vær en sayu og bare godta alt NASA sier. Har du ikke lurt på hvorfor alt som kommer derfra er CGI og filmtriks? Hvis vi liksom har 20 000 satelitter som går i bane rundt jorden hvorfor er det ikke da naoen av dem som har en live feed 24 timer i døgnet av jorden? Alt vi har lært om verdensrommet er tull og tøys. Månelandingen var fake. Spør dere selv om hvorfor mainstream media bruker så store summer på å prente inn i oss at jorden er rund. Alle som sier noe annet blir automatisk latterligjort. Jeg er så lei av løgnene at jeg er villig til å ta den sjansen.

  Svar
  • Ola Henriksen
   18 februar 2019 16:51

   Det burde ALLTID være legitimt å tvile og spørre.
   Vi er lært opp til å godta og kopiere serverte påstander. En slavementalitet.

   En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare er vi lært opp til.
   – Fra den tiden man også postulerte : Den Gud har gitt et embete har han også gitt forstand.
   Begge deler er tullball, det vet vi nå.
   Flere spørsmål om det vi ikke helt skjønner bør stå på timeplanen.
   Som jeg sa til elevene mine:
   Den som spør kan bli sett på som dum en time.
   Den som ikke spør kan forbli dum hele livet.

   Hva vet folk om det viktige pengesystemet, med rentestyring ( fra FED), vi bruker ?
   Men vi godtar at penger, og spesielt renter, styrer nasjonens velferdsbygging – sterkere enn nasjonens tilgjengelige arbeidskrefter og resurser.
   Penge-økonomene våre har godtatt pensum og får status for dette. Men få/ingen av disse skjønner hele systemet. De godtar. Dette får de kred for, – ikke for å spørre/tvile.

   Er jorda rund?
   Få skjønner, mange godtar.

   Burde Norge bombe et Libya som ikke angrep et annet land?
   ( Og bombemannen få kontroll over enda flere bombefly ! )
   Få skjønner, mange godtar.

   Ville et kjemisk langtkommen industriland land som Tyskland i 1939 bruke det tungvinte Zyklon B for å ta livet av mennesker ( og dermed også de som hentet ut menneskene fra «gasskamrene» det ikke var spor av Zyklon B i etterpå ) ?
   Få spør, mange godtar.

   De offisielle forklaringene på TwinTower og 9/11 henger ikke på greip, men….
   Få skjønner, mange godtar.

   Den som spør kan bli sett på som dum en time.
   Den som ikke spør kan forbli dum hele livet.

   Det er ikke den dumme som spør.
   Det er den LATE, uengasjerte, som IKKE spør.

   Svar
   • Ola Henriksen
    18 februar 2019 17:55

    Og for å holde meg litt til artikkelens tema.

    Det har tidligere i klodens historie både vært høyere CO2-innhold i atmosfæren og høyere temperatur enn nå på kloden.
    Men vi har fått beskjed om å være redd for «tipping point» på 2 graders økning og dagens CO2, med forestående ulevelig varme og vann til anklene.
    Botemiddel på «gude»-talene: Når pengene i kvote-kista klinger, sjelen ut av skjærsilden springer.

    Få skjønner, mange godtar.

 • Ola Henriksen
  18 februar 2019 16:12

  Klimakrise: Verdens isbreer har sunket med 18 % !

  For noen år siden ville nok dette vært den vanlige overskriften.
  Men nå er klimaalarmistene blitt mer edrue og må slippe fram fakta; og flere eksperter som ikke pisker opp frykt og kvotehandel:
  Bedre satelittdata avslører.

  / Verdens isbreer er 18 prosent mindre enn tidligere antatt /
  https://www.tu.no/artikler/verdens-isbreer-er-18-prosent-mindre-enn-tidligere-antatt/458134

  Svar
 • Ola Henriksen
  19 februar 2019 18:19

  «Tipping point « Eller : «Bli redde ! »

  / Påstanden om at dagens menneskelige CO2-utslipp skulle føre til en irreversibel klimakatastrofe, der store deler av de nålevende arter av planter og dyr blir utslettet, er følgelig rent tøv.
  Perioden etter siste istid
  Etter siste istid har det vært flere tusen år lange perioder, der det har vært så varmt at samtlige norske isbreer var totalt nedsmeltet. De fleste isbreer på Svalbard var også nedsmeltet.
  Det er derfor all grunn til å anta at også dagens klimaendringer skyldes naturlige variasjoner.
  CO2 er ingen forurensing, men nødvendig for alt liv.
  Klima-bevegelsen omtaler CO2 som en forurensing av atmosfæren. Dette er grov feilinformasjon. /
  https://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2015/09/Debatt-CO2-utslippene-er-ufarlige?fbclid=IwAR1CIrRc3vZW1u9doqJMRqP7a65gZr1IL96E68LSvuH79oHkvpqs-6HEDL0

  Svar
 • NASA mener nå at neste sol-syklus vil være den svakeste på 200 år. Dette vil kanskje føre til at gjennomsnittstemperaturen på jorda vil falle med 1-2 grader. Som man kan se på vedlagte figur, har vi hatt 10 varme- og kuldeperioder de siste 4 500 år, og nå går vi sannsynligvis inn i en ny kuldeperiode.

  https://nextgrandminimum.com/2019/09/08/nasa-next-solar-cycle-will-be-weakest-in-200-years/

  Svar
 • Kan vi snart få TippingPoint , please?

  Før neste Finbulvinter kommer for fullt.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hemmeligholdet i Storbritannia gjelder også Norge.

Det er full taushet om økt dødelighet kan knyttes til vaksinene.

Forrige innlegg

Hvordan kan det skje?

USA-borgere som hyller Russland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.