POSTED IN Coronavaksiner, Helse, Virkelighetsforståelse

Hva er årsaken?

Nå har vi også økende overdødelighet i Norge.

38 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Man ser den samme tendensen her som i USA, men foreløpig ikke så sterk. Også i Norge øker nå dødeligheten  i befolkningen.

Av Redaksjonen

I tidsskriftet «Gravplassen» (fagbladet for gravferdsetaten) meldes om en betydelig økning i antallet døde i Norge siste kvartal i 2021. De skriver:

Dødstallene i Norge stiger. Fagbladet Gravplassen har sjekket de siste tallene som foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Trenden er klar. I 2021 har vi fra uke 39 til og med uke 51, en økning på mer enn 1.400 døde, eller nesten 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

Dette er tall fra 4. kvartal i år. Den samme tendensen, men langt sterkere, meldes også fra et forsikringsselskap i USA som rapporterer om en betydelig økning i antallet døde i hele 2021 (40%). Også der, som i Norge, er det uklart hva årsaken kan være. Det kan skyldes at nedstengningstiltakene nå innhenter befolkningen, som har vært litt beskyttet av disse tiltakene, men virus lar seg ikke stoppe i all evighet og vil komme tilbake før eller siden.

Det som er pussig nå er at dette først og fremst rammer andre aldersgrupper (25-64 år i USA) enn de eldste, som vanligvis er de mest utsatte.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Demograf, Ane Tømmerås i Statistisk sentralbyrå. </span></span>
Demograf, Ane Tømmerås i Statistisk sentralbyrå. 
(Foto: SSB)

Til Tidsskriftet Gravplassen sier demograf Ane Tømmerås at

«de eldre blant oss antagelig har levd litt lenger enn de ville gjort hvis det ikke hadde vært en pandemi. Hun begrunner dette med at de har vært mindre utsatt for smitte, også av andre sykdommer enn korona. – Det kan ha ført til en noe lavere dødelighet i en periode…»

Denne vurderingen er ikke i overensstemmelse med tallene fra USA, som altså viser at det er andre grupper enn de eldste som dør hyppigere. De eldste er faktisk de som kommer best fra det, ifølge tallene fra forsikringselskapet i USA.

Det er mange faktorer som kan ha betydning for det som nå skjer. Store nedstengninger over lang tid spiller helt sikkert en rolle.  Reduksjonene i sykehusdriften som følge av alle smittervern-tiltakene vil også få konsekvenser. En kan ikke utsette diagnostisering og behandling av f.eks. kreft uten at det over tid vil merkes på dødstallene.

I statistisk Sentralbyrå merker en også denne tendensen, som også Magnus Haug skriver; at tendensen til økt dødelighet i befolkningen kunne merkes i 3.kvartal i fjor:

«I 3. kvartal 2021 viser statistikken derimot at antallet døde har gått litt opp. 10 176 personer døde, som er 460 flere enn i samme periode i fjor. Dermed har dødsraten – antall døde per 1 000 innbyggere – steget fra 1,8 til nesten 1,9. Dette er ofte et bedre mål på dødelighet fordi det tar hensyn til endringer i folketallet.»

Den har altså forsterket seg i 4. kvartal slik en rapporterer fra Gravplassen.

Vi merker oss dette, og at det ikke så langt ser ut til å være den samme økningen i dødelighet som i USA, heldigvis. Men vi savner oversikt over hvilke aldersgrupper som rammes i Norge. Vi finner ikke tall for dette slik vi fant fra forsikringselskapet i USA.

group of old men sitting near table
Kan årsaken til den økte dødeligheten skyldes eldrebølgen? Dette vet vi ikke, men tallene fra USA tyder ikke på det.

Hvis det skulle vise seg at det er i Norge som i USA, altså økt dødelighet hos yngre enn hos de eldste, har vi et forklaringsproblem. Da kan ikke økningen skyldes eldrebølgen slik det antydes fra Statistisk Sentralbyrå.

Da må vi leite andre steder. Og da begynner noen ubehagelige spørsmål å melde seg, feks. om vaksiner kan ha noe med dette å gjøre?

Forsidebilde: Waldemar Brandt

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

38 kommentarer. Leave new

 • Sannhet, frihet og fornuft...
  8 januar 2022 7:13

  Kan være starten på korona vaksine døden… Mye tyder på det når man ser på statistikkene over hele verden og spesielt i de landene som har mange korona vaksinerte.

  Svar
 • Det er ikke bare Norge og USA som har registrert overdødelighet. Flere land har registrert en uforklarlig overdødelighet i kjølvannet av covid massevaksinasjonskampanjer. Dette ble først lagt merke til i Israel våren 2021 (parallelt med en «skummel bølge av hjerteinfarkt»).

  https://swprs.org/israel-why-is-all-cause-mortality-increasing/

  I løpet av sommeren registrerte Storbritannia flere tusen dødsfall uten covid, hovedsakelig på grunn av kardiovaskulære hendelser.

  https://news.yahoo.com/analysis-thousands-more-usual-dying-170117640.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9zd3Bycy5vcmcv&guce_referrer_sig=AQAAAJuse7ekfe0F-k715jlYQO5XIaPH_HqssEBKfei5ticKFzONd5NvuNsML2O8gIL5aCqVGVsu_0dD_5kQ0TbVkg5G7i-EVSPNsobozmI4P84h6TdUXOK52AlWlXaC6DGBXIZkxwrj11Ryu33Rs2Kq4YbONo5881Rf30cp-dybydwO

  Videre registrerte Storbritannia overskytende dødsfall hos unge menn, men ikke kvinner, parallelt med vaksinasjonskampanjen i denne aldersgruppen.

  https://www.hartgroup.org/recent-deaths-in-young-people-in-england-and-wales/

  Siden september har Tyskland registrert en uforklarlig ikke-covid-overdødelighet på flere tusen mennesker.

  https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Deaths-Life-Expectancy/mortality.html

  Mer nylig har Spania rapportert en lignende uforklarlig overdødelighet.

  https://www.larazon.es/salud/20211212/nkv2kteiuffqdhcq7og3mjkj4y.html

  I Sveits, ved bruk av den Høydoserte Moderna-vaksinen, er det registrert en signifikant ikke-covid overskuddsdødelighet parallelt med den pågående boosterkampanjen.

  https://coronagate.blog/2021/12/16/haben-die-booster-impfungen-in-der-schweiz-bereits-1000-tote-verursacht/

  Man har forsøkt å forklare overdødeligheten med andre faktorer enn vaksinen, som f eks at overdødeligheten kommer av lockdown-politikken. Men som data fra f eks Israel og Tyskland viseer, så følger overdødeligheten vaksinasjonskampanjene, og ikke lockdown-politikken.

  Svar
  • Automatsensuren stopper innlegg med mer enn to lenker.

   Svar
   • Tor Larsen
    9 januar 2022 7:09

    Jeg fikk nylig samme beskjeden, men kan ikke dette endres på? I signaturen x sitt innlegg er jo nettopp antallet referanser det viktige for å illustrere at de stigende dødstallene neppe er noe tilfeldig. I Norge bestilte forøvrig politiet, forsvaret samt Sysselmannen på Svalbard i 2021 inn likposer for 30,5 millioner kroner. Det kan være tilfeldig, men for det pengebeløpet er det ikke umulig at en kan putte den samlede befolkningen inn i posene?
    https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicTenders/ViewNotice/276414

   • Ifølge annonser, koster en dugelig kadaverbag mellom 40 og 80 kroner. Det betyr at det vil ankomme mellom 375.000 of 750.000.
    Venter de at opptil 15% av den norske befolkningen skal dø?

  • Rune Lysbakken
   8 januar 2022 20:00

   Overdødelighet en i tyskland er jo veldig godt forklart i artikkelen du la ut link til. Antar dine tolkninger ellers er på samme nivå for de andre landene, helt uavhengig av artiklene, og med tydelig antivaxagenda. Vet ikke om jeg gidder å lese dem

   Svar
   • sunhunter61
    8 januar 2022 21:34

    Lysbakken:
    «tydelig antivaxagenda. Vet ikke om jeg gidder å lese dem»
    Så la vær. Religion er like uinteressant om det er din eller ‘x’ sin.
    Provaxere er noe av de mest tanketomme jeg kjenner. Fullstendig knefall for en propaganda-ide som ikke er i nærheten av å leve opp til Kochs postulater. Hele vår fremtid henger i at vi injiserer oss selv med et ikke ferdig utprøvd middel og med en helt ny teknologi, må vite.
    Du står nå selvfølgelig fritt til å avvise Kochs postulater. Det er bare vitenskap som ikke passer inn i agendaen uansett.

   • Menneskeheten stod seg stort sett bra helt til olje-oligarker fant ut at helse var et utmerket forretningsområde. Enda bedre hvis man kunne vedlikeholde sykdommen slik at man sikret livslangt kundeforhold.

   • Som jeg har sagt før: Der finnes ikke penger i god helse.

 • Freeeedooom
  8 januar 2022 8:21

  Nå kommer regningen for folk sin ignoranse og manglende evne til å ta innover seg realitetene. Man er naiv om man ikke ser at dette er direkte relatert til sprøytene.

  “We can ignore reality, but we cannot ignore the consequences of ignoring
  ― Ayn Rand

  Svar
 • De siste ukene 47-51 var økningen på nærmere 60% i aldersgruppen 20-29.

  Svar
  • Har du en referanse til dette tallet du oppgir?

   Svar
   • https://www.ssb.no/statbank/table/07995/

    Sorter på 2021 og 2021
    Sorter på uker
    Sorter på alder 20-29
    Unge menn har høyere overdødlighet enn unge kvinner.

   • Økning i dødelighet hos unge menn er også kjent fra England.

    Dødelighetsdataene For England og Wales fra ONS (Office for National Statistics) fra 1. Mai 2021 til 17. September 2021 viser en betydelig overdødelighet, spesielt i aldersgruppen 15-19 år. Avhengig av baseline som er valgt, er overdødeligheten for 15-19-åringer mellom 16% og 47% over forventet nivå. COVID-19 dødsfall var for få i antall til å utgjøre forskjellen. Et uforholdsmessig stort antall av disse dødsfallene var hos menn.

    https://www.hartgroup.org/recent-deaths-in-young-people-in-england-and-wales/

   • Sorter på 2020 og 2021, skrivefeil. Dersom man kunne laget en graf med akkumulerte dødsfall per uke for aldersgruppene 20-29, 30-39, 40-49 etc. med sammenlignbare grafer for tidligere år 2020, 2019 etc., er dette en interessant måte å få fram evt endringer i dødelighet for ulike aldersgrupper. Mye mer interessant enn FHI’s halvhjertede totaldødlighetsoversikt per uke.

  • Befolkningen blir drept med Covid mRNA «vaksiner».

   En vitenskapelig studie nylig utgitt av britiske forskere viser at for menn under førti er risikoen for myokarditt nesten doblet etter første Pfizer vaksinasjon. Risikoen doblet seg igjen etter den andre vaksinasjonen, og doblet igjen etter den tredje vaksinasjonen til åtte ganger baseline risiko. For Moderna-versjonen var risikoen 16 ganger baseline-risikoen etter den andre vaksinasjonen.

   https://alexberenson.substack.com/p/more-bad-news-on-covid-vaccines-and/comments

   Svar
 • Dette kommer nok til å bli forklart som Covid – døde. Så her bør vi nok holde tunga rett i munnen. Og ta med alle mulige faktorer.
  Men det blir «spennende» framover. – Og viktig å følge med.

  Svar
 • Jeg skulle virkelig ønske at vi alle forstod hvordan kroppen vår egentlig fungerer (Gjelder spesielt leger, div. helsepersonell osv. ) ;) … men slik er det dessverre ikke ! – Kunnskapen om hvordan Covid – «vaksinene» og disse såkalte «Spike proteinene» vi får injisert faktisk «sam»-aksjonerer (interaksjoner) med våre ACE2 – reseptorer er dessverre helt i det blå !

  (ACE2 reseptorer er celler som finnes i et stort antall på cellemembraner over hele kroppen vår – i blodårer – hjerte – munn – mage & tarmkanaler – hjerne osv.)
  Jeg skal holde meg unna forskningsrapporter, statistikk og de mer avanserte analysene – og heller belyse litt av hvordan disse falske vaksinene faktisk fungerer !

  I tillegg til overstående .. interaksjoner piggproteinene også med blodplater og endotelceller som «kler» innsiden av blodårene våre. .. Dette både kan og vil ofte føre til koagulering eller blødninger grunnet lavt antall sirkulerende blodplater i blodet. – Og «alle» vet ! – at selv små endringer i sirkulerende blodplater er farlig da selv små koaguleringer ofte vil kunne medføre nevrologiske symptomer dersom blodtilførselen til nervene kompromitteres. Man vil også kunne oppleve hevelser i lymfeknutene som ytterligere vil forstyrre blodstrømmen – Dette vil forårsake press på nerver som forårsaker smerte og ikke minst kompromittere deres naturlige funksjon ! (Alvorlig)

  Dette er bare en liten del av problemet med disse «vaksinene» og det er utover min forstand hvorfor dette ikke blir stanset umiddelbart !

  JA … men, men … vaksinen holder oss friske sier enkelte ! Friske av hva da ?
  Vi vet nå at de fleste dødsfall grunnet Covid faktisk skyldes at mange mennesker allerede har flere underliggende sykdommer, – er eldre og skrøpelige eller har dårlig helse ! Sannheten er at mange av disse ville sannsynligvis ha dødd av både influensa og andre faktorer ….Dette VET vi ! Hvorfor våre helsemyndigheter i det hele tatt ikke tar hensyn til fakta men fortsetter å «pushe» en «vaksine» (GMO) der de overhodet ikke har forstand eller kunnskap til forstå hverken de kortvarige eller langt virkende konsekvensene av denne falske vaksinen er faktisk helt uforståelig og ikke minst farlig !

  Men til slutt ! – Dette handler ikke om oss mennesker og vår helse gjør det vel ? – Dette er politikk og det er politikken som er syk – Ikke oss mennesker ! Men slik har det vel alltid vært – Ikke sant ?

  (Mesteparten av oss er fremdeles kun nyttige idioter selv om vi har tilgang til all verdens kunnskap) !

  Synn

  Svar
  • «det er utover min forstand hvorfor dette ikke blir stanset umiddelbart»

   Svar: Agendaen er depopulasjon. Avbefolkning.

   Svar
   • At avfolkning var det opprinnelige motivet for denne «pandemien» bør det vel ikke lenger være noen tvil om ! – Har ingen motforestillinger om å hevde dette lenger selv om jeg skulle bli stemplet som en konspirasjonsteoretiker og jeg har heller ingen tvil om at disse såkalte «vaksinene» er en videreføring og eskalering av denne galskapen !

    I det daglige legger jeg stadig merke til flere personlighetsendringer hos både venner og familie som har fått vaksinen – Ikke alle selvfølgelig men allikevel skremmende! – Dette kan skyldes Synkende kognitive funksjoner da jeg så absolutt ikke kan oppfatte dette annerledes (Små blodpropper i hjernen kan forklare dette) – Ser vi nå begynnelsen på det mange har fryktet og omtalt som en Vaksine Zombie Apokalypse ? Tidligere hevdet jeg dette på Twitter men da oppførte disse Idiotene seg som et flerhodet Troll !

   • Tor Larsen
    9 januar 2022 7:36

    Artikkelen fra New England Journal of Medicine (NEJM) bør vekke interesse dem dem som vil lese den med et litt våkent blikk. Jeg sakser fra avsnittet Results: «Among 3958 participants enrolled in the v-safe pregnancy registry, 827 had a completed pregnancy, of which 115 (13.9%) were pregnancy losses and 712 (86.1%) were live births (mostly among participants vaccinated in the third trimester).»

    Poenget med tap av foster ligger i måten man har omskrevet og brukt begrepet trimester som er tredelingen av svangerskapets ni måneder. Vaksinerte i første trimester virker å ha en rent oppsiktsvekkende høy frekvens spontanaborter.
    https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983

  • Ja, Synneva, du treffer nok midt i med “Dette er politikk og det er politikken som er syk”. Godt sagt!
   Med litt andre ord men med samme bunnlinje, dette handler om The Great Reset – et totalitært samfunn, den våte drømmen til Schwab et al.
   Vi må få igang The Great Awakening!! Jo før jo bedre.
   En skikkelig folkebevegelse må det være.

   Svar
   • Riktig Rosa – Vi må beholde bevisstheten … Vi som fremdeles kan tenke og håpe at flere vil våkne opp !
    The Great Awakening er stikkordet ! ;)

   • Synneva og Rosa !
    Kikk på denne videoen . Podcasten uten navn . The Great reset. Her er nok materiale til å blåse topplokket av de fleste.
    https://www.youtube.com/watch?v=Nd6McrFBUV8
    Kanskje kommer jeg til å skrive om det, får se.
    Har en del kunnskap ut over dette, men akkurat nå er jeg i pausemodus.

   • Helt fabelaktig link, Svein!!
    Tusen tusen takk.
    Jeg har nå lyttet på del 1, og er Veldig spent på 2 og 3.
    Dette er virkelig the great awakening for meg personlig.
    SÅ mye jeg lærte allerede i del 1!

   • Interessant Svein – Skrev en del om dette på twitter for mange år siden – Var ganske så «oppslukt» av dette temaet men jeg husker ikke om jeg har kopier av alt jeg skrev fordi jeg skrev så meget – men alt i dette livet er forbundet med hverandre og den virkeligheten vi lever i er så langt fra sannhet .. kun overflatebetraktninger … som krusninger på vannets overflate ! – Angående The Great Reset og den nye verdensorden er dette akkurat det samme som BBB (Build Back Better) ! Ja … dette er ikke noe nytt fenomen i vår Historie – men det vi bevitner nå er nok mye mer skremmende grunnet internasjonale maktkonstellasjoner som Verdens Økonomiske forum etc.
    Hør bare hva de skriver :

    For å bygge tilbake bedre (BBB), må vi gjenoppfinne kapitalismen. … ?
    Pandemien har satt fokus på mange av sårbarhetene i våre systemer og institusjoner. – Men det gir oss også en sjanse til å forme en mer robust og bærekraftig verden. …. sludder !

    Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn konstruert Djevelskap og vi må våkne opp å forstå hva som vil skje dersom vi ikke bekjemper denne ondskapen ! For det er nettopp hva dette er .. ONDSKAP !

   • Hei rosa !
    Det var ikke reply muligheter på din kommentar av 8 JANUAR 2022 AT 22:03
    Med din nyervervede kunnskap. Hvilke assosiasjoner gir det deg når du leser overskriften på artikkelen over: «Norge har solgt seg som koloni». Det er ikke første gang jeg har registrert dette fenomenet. Lever vi i to virkelighets-sfærer ,en eksoterisk og en esoterisk ?

   • Ja, det mener jeg at vi gjør.
    Det er en god del viten som krever mye forkunnskap for reell forståelse. Samtidig, med god formidlingsevne, er det mulig å gi også de som ikke er belest innen det aktuelle temaet en god (nok) forståelse. Håper det gir deg et brukbart bilde.
    Satt inn i det om elektrisiteten, som jeg gjerne tenker på som vårt arvesølv, tror jeg det eksisterer to verdener. Og satt inn i det som ble formidlet i de tre videoene du ga link til, de ga meg på en glimrende måte forståelse for et ellers komplekst tema.
    Nå tror jeg de har tapt og innsett det, Schwabgjengen. Og vil skjule sporene gjennom et skifte av fokus (en meget vanlig taktikk). Hvis du leser linken under, forstår du hva jeg sikter til.
    https://tapnewswire.com/2022/01/the-situation-between-the-us-nato-and-russia-has-become-critical/

   • Skulle ønske jeg kunne gi et kort svar på dette Rosa. Distraksjoner er en del av globalistenes spill .Dette behersker de. Sovjet var det militær industrielle kompleks sin skapelse . En motpol til seg selv for opprusting og salg av våpen til sine allierte . Opprettelse av Nato som et fremtidig verdens-politi. Sovjet ble i løpet av hele sin levetid gitt kunstig åndedrett av USA gjennom teknologi-overføring . Når de lot Sovjet falle satt Kissinger inn Putin som Jeltsins etterfølger i henhold til forfatteren og filmskaperen Juri Lina. Det gjenstår å se hva se hva slags stoff Putin er lagd av

   • Kommentar 9 JANUAR 2022 AT 17:21
    Et tillegg til kommentaren min er intervjuet med professor Anthony Sutton , forfatteren av Wall-street and the Bolskjevik Revolution
    https://www.youtube.com/watch?v=pd9B3cilgHY

   • svar til Synnevas kommentar 9 JANUAR 2022 AT 16:08
    BBB. Build back better , the great reset, den fjerde industrielle revolusjonen, det grønne skiftet, agenda for det 21. århundre agenda 2030. Kommer ikke i farten på flere. Lokale tiltak : En verden 1947 på selveste stortinget. Europabevegelsen 1949 på selveste stortinget. Hva har jeg glemt ? Jo Fredrikstaderklæringen 1998 , lokal agenda 21.
    Lokal implementering av bærekraftmålene som selvsagt kun er bærekraftig for de rikeste av rike og gjør alle oss andre like fattige som de fattigste. Hva kan gå galt når massene sover uforstyrret sin Tornerosesøvn.

  • Hørt : «Vi så ikke piggproteinet før vi tilsatte trypsin .» Er piggproteinet konstruert ?
   Finnes piggproteinet i naturlig til stand ? I så fall . Hvorfor finnes ikke dokumentasjon hos de enkelte lands helsemyndigheter , institusjoner eller universiteter på isolering av viruset..
   I henhold til foia request kan ingen av de forannevnte dokumentere isolasjon.

   Svar
 • For å si med religionsforskeren Jordan Maxwells ord. Nothing works the way you think !

  Svar
 • 3,8 Millioner fullt vaksinerte østerrikere blir erklært uvaksinerte.

  Torsdag 6. januar 2021 annonserte Den Østerrikske regjeringen sine nye planer om å tvinge borgere til å motta mer enn to mRNA-injeksjoner som er villedende merket som ”vaksiner”. Den ikke-valgte Kansleren Karl Nehammer har redusert gyldigheten av corona-passet til seks måneder. Som et resultat er millioner av borgere som ble ansett som «fullt vaksinert» for seks måneder siden, nå klassifisert som «uvaksinerte» av regjeringen. Den eneste måten å få tilbake statusen som vaksinert, er å motta en booster injeksjon.

  https://rairfoundation.com/government-deception-up-to-3-8-million-fully-vaccinated-austrians-to-be-declared-unvaccinated/

  Vi bør følge med på hva som skjer i andre land, for det foregår tydelig en koordinert aksjon over hele Europa nå. Det som skjer i Østerrike nå, kommer til å skje i Norge også om 2-3 måneder.

  Svar
 • Usa dropper PCR-test For Covid-19

  Fra første januar 2022 har de amerikanske helsemyndighetene sluttet å bruke PCR-tester på grunn av deres manglende evne til å oppdage personer infisert Med Covid-19.

  Denne testen ble designet for å oppdage tilstedeværelsen av genetisk materiale fra visse virus, men ikke for å identifisere det. Testen oppdager influensa eller andre luftveisinfeksjoner, men den klarer ikke å skille mellom dem.

  Dette forklarer hvorfor influensaen forsvant i 2020-2021 sesongen. Alle influensa-tilfellene ble karakterisert som COVID-19!

  Menge kritikere av PCR-testen har jo påstått at corona i mange (kanskje de fleste) tilfeller er vanlig influensa, men helsemyndighetene har ikke innrømmet det før nå.

  https://www.voltairenet.org/article215219.html

  Svar
 • En Av Skottlands største aviser spør sine lesere om landet bør følge Australias eksempel ved å innføre COVID interneringsleirer.

  https://summit.news/2022/01/05/scottish-newspaper-asks-readers-if-covid-internment-camps-should-be-introduced/

  Dette er bare tull. Det er selvsagt besluttet for lenge siden å sende vaksinenektere i interneringsleire, også i Norge. Dette er et utspill fra myndighetene for å forberede befolkningen på at interneringsleire kommer.

  Svar
 • Her er protokoll nr 10 i Zions vises protokoller: Forberedelse Til Maktovertagelse.

  Noen som kjenner seg igjen her?

  http://www.renegadetribune.com/protocols-of-zion-protocol-x-preparing-for-power/

  Svar
  • Jo takk ,velkjente toner ! Lurer på om det ikke var Adam Weishaupt som tørket støv av den.
   Georgia Guide-stones på 8 språk for sikkerhetsskyld.
   Husker ikke i farten hvem som finansierte steinene ? Var det Turner ?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I austerveg:

Finlandssvensk – eit pressa mindretalsspråk

Forrige innlegg

Nå en mangler prinsipper:

Høyre vil forby kinesiske droner, men ikke USAs drapsmaskiner.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.