POSTED IN Coronavaksiner, Covid-19

Forsikringsselskap i USA:

Stor overdødelighet av folk i arbeidsdyktig alder.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Sjefen for eit livsforsikringsselskap i USA seier det har døydd 40% fleire i aldersgruppa 18-64

Kva har de gjort? Det er verkeleg nasjonalt i ein eller annan grad, og det er ikkje virusinfeksjonen Influensa C. 

Av Margaret Menge

den 4. desember 2021

Sjefen for forsikringsselskapet OneAmerica, som har hovudkontor i Indiana, USA, seier dødsraten har auka med slåande førti prosent i forhold til dei før-pandemiske nivåa blant folk i arbeidsfør alder.

«Akkurat no ser vi dei høgaste dødstala vi nokon gong har sett i denne bransjen – ikkje berre ved OneAmerica,» sa selskapets CEO Scott Davidson denne veka under ein nyheitskonferanse på nett. «Kvar spelar i forretningsbransjen ser liknande data.»

OneAmerica er eit forsikringsselskap i 100 milliardar dollar-klassen som har hatt hovudkvarteret sitt i Indianapolis sidan 1877. Selskapet har rundt 2400 tilsette og sel livsforsikringar, inkludert gruppe-livsforsikringar til tilsette i delstaten.

Davison seier auken i dødsfall dreier seg om kolossale tal, og at det ikkje er eldre folk som døyr, men «primært folk i arbeidsfør alder mellom 18 og 64», som er dei tilsette i selskap som har gruppelivsforsikringsplanar gjennom OneAmerica.

«Og det vi såg berre i tredje kvartal – vi ser det held fram inn i fjerde kvartal – er at dødsratane har stige til 40% over det dei var før pandemien,» seier han.

«Berre for å gi deg ein ide om kor gale det er: ein katastrofe i kategorien tre-sigma eller éin-på-200-år har ein auke på 10% over før-pandeminivået,» seier han. «Så 40% er berre uhøyrd.»

Av denne tabellen som viser dødeligheten uke for uke fremgår det at økningen i dødelighet starter nesten umiddelbart i 2021.

Davison var ein av fleire leiande forretningsfolk som uttalte seg under den virtuelle nyheitskonferansen den 30. desember, organisert av Indianas Chamber of Commerce.

Dei fleste krava om livsforsikringsutbetalingar er ikkje klassifisert under COVID-19-dødsfall, seier Davison.

«Det dataa viser oss, er at dødsfalla som blir innrapporterte som COVID-dødsfall kraftig underdriv dei reelle dødstapa av pandemien blant folk i arbeidsfør alder. [Bortsett frå at det ikkje er «pandemien».] Det står kanskje ikkje alltid COVID på dødsattesten, men dødsfalla er fleire – eit svært, svært tal fleire.»

Han seier også at selskapet ser ein oppgang i krav om uføreerstatning. I byrjinga var det korttidsuføre-krav, men no er auken innan langtidsuføre-krav, seier han.

«For OneAmerica sin del, ventar vi ein kostnad for dette på godt over 100 millionar dollar, og dette er vår minste forretningsgrein. Så det har ein svær innverknad,» seier han.

Han seier kostnadane vil bli slusa vidare til arbeidsgivarane som kjøper livsforsikringspolisar og vil måtte betale høgare premiar.

CDC sine opptellingar av dødsfall etter kvar veke, som reflekterer informasjonen på dødsattestar og såleis har ei forseinking på opptil åtte veker eller lenger, viser at for veka som enda den 6. november var det langt færre dødsfall av COVID-19 i Indiana samanlikna med same veka året før – 195 versus 336 – men fleire dødsfall av andre årsaker – 1350 versus 1319.

Men desse dødsfalla var for folk i alle aldrar, medan informasjonen som Davison viser til gjeld folk i arbeidsfør alder som var tilsette i selskap med gruppelivsforsikringspolisar.

På den same nyheitskonferansen talte også Brian Tabor, presidenten for Indiana Hospital Association, og han sa at sjukehus over heile delstaten blir overfløymde av pasientar «med mange ulike sjukdomstilstandar,» og «diverre har den gjennomsnittlege Hoosiers’ helse blitt svekka under pandemien.»

I ein oppfølgingssamtale sa han han ikkje hadde tal som kunne vise korfor så mange i delstaten hamnar på sjukehus – for kva slags sjukdommar eller lidingar. Men, sa han, dei heilt uvanleg høge dødstala som Davison siterer matchar dei som sjukehusa i delstaten ser.

«Det eg har fått stadfesta, er at det støttar opp under det vi ser i front-enden, …» seier han.

Talet på sjukehusinnleggingar i delstaten er no høgare enn før COVID-19-vaksinen vart introdusert for eit år sidan, og er faktisk høgare enn det har vore dei siste fem åra, sa dr. Lindsay Weaver, Indianas chief medical officer, på ein nyheitskonferanse med guvernør Eric Holcomb på onsdag.

Berre 8,9% av sengene på intensivavdelingane til sjukehusa i delstaten er ledige, årets lågaste, og lågare enn nokon gong under pandemien. Men majoriteten av intensivplassar er ikkje opptatte med COVID-19-pasientar – berre 37% er, medan 54% av intensivplassane blir okkuperte av folk med andre sjukdommar eller tilstandar.

Delstatens nettsider viser at det skiftande gjennomsnittet for daglege dødsfall av COVID-19 er mindre enn halvparten av det det var for eit år sidan. [Men det var langt eldre menneske som døydde.] Ved pandemi-toppen for eit år sidan, døydde det 125 menneske på éin dag – den 29. desember, 2020. Under dei siste tre månadane var det høgaste talet på døde på éin dag 58, den 13. desember.

Kjelde: The Center Square

Her er en oversikt over dødsfallene til de to aldersgruppene med størst økning i dødsraten.

Fritt omsett av Monica Sortland

Les heile artikkelen på engelsk her: https://anti-empire.com/indiana-life-insurance-ceo-says-deaths-are-up-40-among-people-ages-18-64/

Forsidebilde: Austin Distel

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • 36 år gammel brasiliansk reporter kollapser og får hjertestans under direktesendt TV-sending, en uke etter tredje vaksinedose.

  https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/36-year-old-brazilian-reporter-collapses-suffers-cardiac-arrest-live-tv-broadcast-video/

  Svar
 • Her er en video hvor 39 israelske offer for vaksinen forteller.

  https://rumble.com/vmpbh3-38132823.html

  Svar
 • Northern Light.
  6 januar 2022 15:27

  Del 1. «Talet på sjukehusinnleggingar i delstaten er no høgare enn før COVID-19-vaksinen vart introdusert for eit år sidan, og er faktisk høgare enn det har vore dei siste fem åra,».

  Og det er alle aldersgrupper i yrkesaktiv alder, da blir det helt åpenbart hva det kommer av, det er mRNA-injeksjonen kalt vaksiner som er årsaken. Dessverre så har de fleste i yrkesaktiv alder i USA blitt lurt eller presset til a ta injeksjonen, en injeksjon med så mye giftige stoffer at Japan forbød mRNA-injeksjonene i September 2021, og behandlet alle pasienter med Covid med Ivermectin i stedet, og Covid var bekjempet i hele Japan etter en måned.

  Ikke mange amerikanere vet det, for dette har den vestlige hovedstrøms presse og media (MSM) regelrett hemmeligholdt for de vestlige befolkningene, finansielt eiet som de er av de samme kapitalforvaltningsselskapene som eier den farmasøytiske industrien (Big Pharma) som fremstiller «vaksinene». Hadde de fått den informasjonen i September, så hadde det vært for sent for de fleste allikevel, for før September i fjor hadde over hundre millioner amerikanere fått injeksjonen med grafen og genmodifiserende materiale, et biovåpen.

  Selv ikke de offisielle tallene for død og skader etter Covid-19 «vaksinene» som er registrert av USAs VAERS og EUs Edura Viligance innrapporteringsdatabasene blir gjengitt av NRK Dagsrevyen, TV2 Nyheter og riksavisene. De offisielle tallene for EU er alarmerende selv om de er langt i fra de virkelige tallene, over 30 000 døde og over 2,9 millioner skadede, 50% av disse alvorlige skader.

  Dette er bare korttidsbivirkninger, og når de er så mange og så mange alvorlige, da kan langtids-bivirkningene bli enda verre. Dette er en katastrofe i en startfase, det fulle omfanget kan bli en avfolkning av landene. Her i Norge har 4,3 millioner nå fått en eller flere av injeksjonene, og de er i yrkesaktiv alder.

  Får bare 10 prosent av disse alvorlige skader, kan økningen i den passive delen av økonomien, sammen med at disse må ha behandling for resten av livet, overstige inntektene fra den produktive delen. En kan ikke regne som sikkert at oljefondet kan betale for dette, en stor del av det er bundet til dollarmasten, og det i en tid hvor finansboblen og statsgjelden til de fleste land er på et rekordnivå, kan mye av oljefondet bli borte i en hyperinflasjon.

  Det er ikke naivitet fra politikerne som har gjort at Norge nå er i en alvorlig situasjon. Stortinget består av globalistiske politikere fra det såkalte venstre til høyre, og regjeringer satt sammen av partier fra det, vil gjennomføre en globalistisk politikk for den internasjonale storkapitalen de tjener, og ikke hva som er best for folk og land.

  Svar
  • Northern Light.
   6 januar 2022 15:28

   Del 2. For tallene fra VAERS og Edura Viligance må være kjent for MSM, helsedirektorat, folkehelseinstitutt, WHO, og helseministerens kontor. Hadde regjeringen representert folkets interesser hadde de gjort som Japan, og hadde aldri presset det norske folk til å ta en eksperimentell injeksjon som selskapene som fremstiller dem fraskriver seg ethvert ansvar for når det gjelder bivirkninger. Dette for et virus med en overlevelsesprosent på 99,85%, og Omikron varianten enda høyrere.

   Det er et fjell av bevis på at «pandemien» er konstruert og planlagt flere år i forveien, av en herskerklasse som vil gjennomføre et globalt kupp og restrukturere verden økonomisk og sosialt for en ny verdensorden. Vanlige mennesker uten interesse for internasjonal politikk og økonomi har ingen anelse om hvordan kapitalmakten, eierskapsmakten, krigsmakten, media-makten, den politiske makten og retts-makten er konsentrert hos bare et par tusendeler av verdens befolkning, hos finansfolket, en herskerklasse.

   De fleste kan ikke ta inn over seg at de folkevalgte politikerne og helsetoppene, MSM, ledelsen i overnasjonale organisasjoner som FN, (nå WEF/FN), EU og WHO virker sammen for en økonomisk elite, og avviser det som konspirasjonsteorier. Men undersøker en eierskapsforhold, som for eksempel at kapitalforvaltningsselskapene eier både MSM, Big Pharma og krigsvåpenindustrien, blir det klarene hvorfor forskjellene raskt blir større, ikke bare mellom land, men også mellom folk i vestlige land.

   For det er på grunn av politiske beslutninger som flytter enorme pengesummer fra lavere samfunnsklasser til eliten, og det har bare gått enda raskere under «pandemien». Skulle det ikke vært omvendt, at politikerne tok fra den økonomiske eliten, storkapitalen, som har flere tusen milliarder dollar, og fordelte det blant de som har mistet og tapt mye på grunn av nedstengninger og tiltak?

   Men politikerne gjør det omvendte, landene låner mange milliarder dollar fra storkapitalens Verdensbank og IMF og øker statsgjelden, folkets gjeld, for å finansiere nedstengningene. Dermed så tjener storkapitalen som står bak den konstruerte koronakrisen dobbelt, ikke bare på vaksiner, testsett og behandling av vaksineskader. Statsgjelden tjener de også enormt på, og landene som ikke kan betale blir finanskapitalens eiendom bokstavelig talt. Så langt kan en konstatere at alt går etter planen for den globale storkapitalen mot deres nye verdensordning. «Det er en klassekrig, og vår klasse vinner», som Warren Buffett, en av verdens rikeste menn sa.

   Svar
 • Stefan Homburg rapporterer også at dødeligheten øker sterkt i Tyskland.

  twitter.com/SHomburg

  Også i Norge økte dødeligheten i 2021.

  MSM skriver ikke om dette, men jeg kan ikke begripe at MSM kan klare å holde dette hemmelig.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nå vil de rasere resten av vassdragene i Norge av hensyn til EUs kraftkrise.

Men EUs kraftbehov er umettelig.

Forrige innlegg

Norge uten styring på milliardene.

Har havnet i hendelene på terrorister i Syria.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.