POSTED IN Globalisering

Hold dere fast:

Bill Gates planlegger en ny katastrofal pandemi

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Dr. Joseph Mercola
Oversatt av Northern Light

Det blitt klart at den globalistiske kabalen som søker å implementere en verdensregjering, forteller oss hva de er i ferd med å gjøre. Pandemi-simuleringer for eksempel, er en form for generalprøve.

I 2017 holdt Johns Hopkins Center of Health Security en coronavirus-pandemi-simulering, kalt SPARS Pandemic 2025-2028-scenario. I oktober 2019 arrangerte Bill & Melinda Gates Foundation Event 201, i samarbeid med Johns Hopkins og World Economic Forum. Som i SPARS Pandemic-scenario, dreide Event 201 seg om et utbrudd av et svært smittsomt koronavirus, men det primære fokuset for øvelsen, var hvordan man kan styre informasjon og holde «feilinformasjon» i sjakk. 23 oktober 2022 arrangerte Gates, Johns Hopkins og Verdens helseorganisasjon «en global utfordringsøvelse» kalt «Catastrophic Contagion», som dreide seg om et nytt patogen kalt «severe epidemic enterovirus respiratory syndrome 2025» (SEERS-25), som først og fremst rammer barn og tenåringer.

Enterovirus D68 er vanligvis assosiert med forkjølelse og influensalignende sykdommer hos spedbarn, barn og tenåringer. I sjeldne tilfeller har det også vært kjent å forårsake viral meningitt og akutt myelitt, en nevrologisk tilstand som resulterer i muskelsvakhet og tap av reflekser. Viruset i Catastrophic Contagion-simuleringen, ligner på enterovirus D68, men er verre. Over tid har det blitt klart at den globalistiske kabalen som søker å implementere én verdensregjering, forteller oss hva de er i ferd med å gjøre. De holder generalprøver i form av skrivebordsøvelser, og de har avslørt planene sine i ulike rapporter og hvitbøker gjennom årene.

Covid generalprøver

I oktober 2019, mindre enn tre måneder før covid-utbruddet, arrangerte Bill & Melinda Gates Foundation i samarbeid med Johns Hopkins og World Economic Forum Event 201. Sensur på sosiale medier spilte en fremtredende rolle i Event 201-planen, og i begivenhetene i 2020 til nå, har nøyaktig informasjon om vaksineutvikling, produksjon og skader blitt effektivt underslått over hele verden, takket være sosiale medieselskaper og Googles sensurering av motstridende synspunkter.

Vi vet nå at denne sensuren ble ulovlig ledet av amerikanske myndighetspersoner, inkludert Dr. Anthony Fauci. Begge disse simuleringene, SPARS og Event 201, viste hva som skjedde under covid-pandemien, så når Gates er vertskap for nok en pandemiøvelse, er det verdt å legge merke til detaljene.

«Katastrofal smitte»-øvelse

23. oktober 2022 arrangerte Gates, Johns Hopkins og WHO «en global utfordringsøvelse» kalt «Catastrophic Contagion» som dreier seg om et nytt patogen kalt «alvorlig epidemisk enterovirus respiratorisk syndrom 2025» eller SEERS-25. Enterovirus D685 er vanligvis assosiert med forkjølelse og influensalignende sykdommer hos spedbarn, barn og tenåringer. Enterovirus A71 og A6 er kjent for å forårsake hånd-, fot- og munnsykdom, mens poliovirus, det prototypiske enteroviruset, forårsaker polio, en potensielt livstruende type lammelse som først og fremst rammer barn under 5 år.

Opplæring av afrikanske ledere til å følge narrativet

Talende nok fokuserte Catastrophic Contagion-øvelsen på å få lederskap i afrikanske land involvert og bli opplært i å følge manuset. Deltakerne inkluderte 10 nåværende og tidligere helseministre og høytstående offentlige helsetjenestemenn fra Senegal, Rwanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, India og Tyskland, og Gates selv. Afrikanske nasjoner gikk tilfeldigvis «utenom manus» oftere enn andre under COVID-pandemien, og fulgte ikke i fotsporene til utviklede land. Som et resultat står vaksineprodusenter nå overfor problemet med å ha en enorm kontrollgruppe, ettersom covid-vaksiner på det afrikanske kontinentet ble bare gitt til 6 %. Ikke overraskende har Afrika klart seg langt bedre enn utviklede land som har høy covid-smitte og relaterte dødsfall.

Nå spår Catastrophic Contagion-øvelsen SEERS-25 vil drepe 20 millioner mennesker over hele verden, inkludert 15 millioner barn, og mange som overlever infeksjonen vil sitte igjen med lammelser og/eller hjerneskade. Med andre ord, «signalet» som er gitt, er at den neste pandemien sannsynligvis vil målrettes mot barn i stedet for eldre, slik tilfellet var med covid. Det er en interessant «tilfeldighet», å se hvordan antallet småbarn som er innlagt på sykehus med influensa og respiratorisk syncytialvirus (RSV) allerede øker.

Covid-vaksiner ødelegger folks immunsystem

Forskere har i løpet av det siste året advart om at covid-vaksiner kan ødelegge folks immunsystem, og gjøre dem sårbare for alle slags infeksjoner. I følge en studie publisert i mai 2021, omprogrammerer Pfizer/BioNTech covid-vaksine både adaptive og medfødte immunresponser, og forårsaker et svekket immunforsvar.

I august 2021 advarte en franske eksperter på infeksjonssykdommer hos barn, også om at «immunitetsgjeld» forårsaket av mangel på eksponering for vanlige virus og bakterier under COVID-nedstenginger og skolestengninger, kan disponere barn for flere infeksjoner i fremtiden. De spådde at reduksjonen i viral og bakteriell eksponering som styrker barnets immunsystem, kan resultere i at de lettere får flere typer smitte, inkludert influensa og RSV), som er nøyaktig det vi nå ser. Hvis et modifisert enterovirus blir lagt til blandingen, er det ikke vanskelig å se hvordan foreldre kan bli skremt nok til å begynne å stille barna i kø for flere vaksiner – inkludert foreldre i afrikanske land.

Hvorfor produserte pandemier vil fortsette

På dette tidspunktet er det helt klart at «biosikkerhet» er det påskuddet som den globalistiske kabalen har til hensikt å bruke for å ta makten over verden. WHO arbeider med å sikre enerett over pandemi-respons globalt, gjennom sin internasjonale pandemitraktat som, hvis den implementeres, vil frata alle medlemsnasjoner suvereniteten. Til syvende og sist har WHO til hensikt å diktere all helsehjelp. 13 desember 2022 kunngjorde WHO at Sir Jeremy Farrar, leder av Wellcome Trust, som samarbeidet med Dr. Anthony Fauci for å underslå påstanden om covid som en lekkasje fra et laboratorium, er blitt valgt som nye sjefforsker.

WHOs pandemitraktat er inngangsporten til et globalt, toppstyrt totalitært regime, med én verdensregjering. Men for å sikre makten, trenger de flere pandemier. Covid var ikke nok til å få alle ombord med en sentralisert pandemiberedskaps-enhet, og det visste de sannsynligvis fra starten. Så grunnen til at vi kan være sikre på at det vil komme flere pandemier, enten de er konstruert med enten frykt, eller et faktisk biovåpen laget for nettopp dette formålet, er fordi overtakelses-planen, også kjent som The Great Reset, er basert på forutsetningen om at vi trenger global biosikkerhets-overvåking og en sentralisert respons.

Biosikkerhet er på sin side påskuddet for et internasjonalt vaksinepass, som G20 nettopp har signert, og det passet vil også bli alles digitale identifikasjon. Den digitale ID-en vil da være knyttet til sosiale kredittpoengsum, personlig karbonfotavtrykk-sporing, medisinske journaler, kjøpehistorikk, bankkonti, og en programmerbar digital sentralbankvaluta (CBDC). Når alle disse brikkene er fullstendig koblet sammen, vil du være i et digitalt fengsel, og herskerklassen, enten den er offisiell en verdensregjering eller ikke, vil ha total kontroll over livet ditt fra vugge til grav.

Som bemerket av professor Robinson Ph.D, i videoen med Asia Pacific Today, er covid utvilsomt den største, mest sofistikerte propaganda-operasjonen i historien. Psykologiske teknikker ble mye brukt i løpet av 2020 for å skremme befolkningen, mens andre overtalelses-strategier ble brukt for å få folk til å støtte og forsvare covid-tiltak som maskering, isolasjon, sosial distansering, nedstengninger og vaksine-mandater. Faktisk er propaganda det som tillot drakoniske og uvitenskapelige covid-tiltak å bli implementert. Uten propaganda og samtidig sensur av kritikk, ville lite av det vi har vært gjennom vært mulig.

Bruken av statlig propaganda i utgangspunktet som et nødvendig middel for å oppnå et folkehelsemål, å beskytte mennesker mot covid-relatert sykdom og død, viste seg raskt klart å ikke være tilfelle. Covid har i stedet blitt brukt til å frata oss grunnlovsfestede rettigheter og sivile friheter, og blir fortsatt brukt til å fremme sosiale, politiske og økonomiske restrukturerings-mål, helt utenfor demokratiske prosesser og offentlig gransking. Vi vet også at det ikke handler om folkehelse, siden covid er nå ikke mer enn en luftveisinfeksjon, omtrent som en forkjølelse, og covid-vaksiner forhindrer ikke smitte eller spredning av viruset, som gjør vaksinepass helt unødvendig, men de blir fremmet uansett.

Hvordan ble Gates ypperstepresten i covid-narrativet?

Politico pubiserte nylig en spesialrapport som beskriver hvordan Gates, som ikke har noen medisinsk ekspertise overhodet, endte opp med å kontrollere den globale covid-responsen. I de tidligste dagene av pandemien slo fire ikke-statlige organisasjoner (NGOer) seg sammen med vaksineprodusenter, for å gjøre «målrettede investeringer i utvikling av tester, behandlinger og vaksiner».

Disse NGOene var Bill & Melinda Gates Foundation, Gavi (en Gates-organisasjon som leverer vaksiner til utviklingsland), Wellcome Trust (en britisk forskningsstiftelse ledet av Farrar, nå valgt til å være WHOs hovedforsker), og Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), en internasjonal vaksineforsknings- og utviklingsgruppe som ble grunnlagt av Gates og Wellcome i 2017. I samarbeid med WHO lagde disse fire frivillige organisasjonene, hvorav tre ble grunnlagt av Gates, en global distribusjonsplan for testene, stoffene og injeksjonene de hadde investert i.

Gates på den tiden var også den største giveren til WHO, ettersom daværende president Trump hadde trukket USA ut av WHO og stoppet finansieringen. Det er vanskelig å forestille seg en situasjon med større interessekonflikter. De fire gruppene smurte også regjeringer. Til sammen brukte de mer enn 8,3 millioner dollar til lobbyvirksomhet rettet mot lovgivere og tjenestemenn i USA og Europa. En rekke amerikanske og EU-tjenestemenn, samt WHO-representanter, har også vært ansatt i en eller flere av disse frivillige organisasjonene.

En rekke organisasjoner som er aktive i utviklingsland, inkludert Leger uten grenser, har motsatt seg at vestlig dominerte grupper tar avgjørelser på liv og død for fattige nasjoner. «‘Hva gjør Bill Gates kvalifisert til å gi råd til den amerikanske regjeringen, om hvor de bør sette inn de enorme ressursene?’ spurte Kate Elder, senior vaksinepolitisk rådgiver for Leger uten grenser’» skriver Politico.

Et konsortium som tar seg selv til rette styrer vår respons på pandemier

«Nå reiser kritikere betydelige spørsmål om gruppens svar på pandemien, og de alvorlige begrensningene ved å outsource pandemiens tiltak til ikke-valgte, privatfinansierte grupper. «Jeg tror vi bør være dypt bekymret,» sa Lawrence Gostin, professor ved Georgetown University som spesialiserer seg på folkehelserett. « Penger kjøper innflytelse, og dette er den verste typen påvirkning. Fordi penger ikke skal diktere politikk, men også fordi penger gir fortrinnsrett, bak lukkede dører». Slik makt, selv om den drives frem av gode intensjoner og ekspertise, er «antidemokratisk, fordi den er usedvanlig ugjennomsiktig og ugjennomsiktig» og «utelater vanlige mennesker, lokalsamfunn og sivilsamfunn».

Men helsespesialister stiller spørsmål ved om gruppene er i stand til å gjennomføre de systematiske obduksjonene som er nødvendige for å bygge et sterkere globalt responssystem for fremtiden. «Ingen holder disse skuespillerne til ansvar,» sa Sophie Harman, professor i internasjonal politikk ved Queen Mary University of London. «Og det er de som virkelig former vår evne til å respondere på pandemier».

Uten at regjeringer går inn for å ta ledelsen når det gjelder pandemiberedskap, er de fire organisasjonene, sammen med deres partnere i det globale helsesamfunnet, de eneste som er i posisjon til å lede i verdens respons på et ødeleggende utbrudd. «De er finansiert av seg selv, fond o g truster. Men når de går inn i multilaterale saker, hvem holder da tilsyn med dem?» sa en tidligere høytstående amerikansk tjenestemann. «Jeg vet ikke svaret på det, det er ganske provoserende».

Tanker til slutt

Så til syvende og sist har vi allerede en verdensregjering, i form av Gates’ NGOer. De tar beslutninger om helsevesenet som skal overlates til individuelle nasjoner, og de tar beslutninger som bare vil strekke seg til deres egne bankkonti, uavhengig av hva som skjer med folkehelsen. De koordinerer og synkroniserer pandemisk kommunikasjon under disse simulerte øvelsene, og når en virkelig situasjonen skjer, følges det forhåndsplanlagte manuset ordrett. Afrikanske nasjoner klarte ikke å følge manuset under covid, og det er derfor de fokuserer på afrikanske ledere i den siste simuleringen. De må kvitte seg med den afrikanske kontrollgruppen ved å få dem med på massevaksinering og alt det andre. Til slutt, mellom G20-erklæringen om å implementere et internasjonalt vaksinepass i regi av WHO, og WHOs pandemitraktat, er alt klart for å ta styringen over den neste pandemien, og på den måten ytterligere sikre grunnlaget for en verdensregjering.


Fra Global Research, publisert 21 desember 2022.
Oversatt fra engelsk, linker, videoer og kilder i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Bill Gates Plans for New Catastrophic Contagion

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Det er opp til deg! Gir du ditt samtykke? Eller nekter du? Du er alene om beslutningen!
  Det minner meg om bombingen av Tyskland, spesielt Dresden. Når alle trodde bombingen var over og kom fram fra ruinene-bombet de alierte nok engang-igjen og igjen.!!
  Om ingen adlyder har despoten ingen makt!

  Svar
 • Takk, Northern Light, og God Jul!
  Jeg er bekymret for psyken til de injiserte, og om viljen er skadet, som Fuellmich og flere nevner, han mener tegnene Stuckelberger snakket om angående zombieapokalypse for lenge siden begynner å merkes hos medmennesker som brettet opp ermet. Og om de kan bli farlige, viljestyrt via 5G på noe vis.

  Immunforsvaret er jo skadet, jo flere skudd desto verre, så i og med at vi har hørt monsteret Harari snakke varmt om befolkningsreduksjon og hvordan han og hans like ser de overlevende som «hackable animals», programmerbare dyr, ikke mennesker, så blir det klart at menneskeheten som vi kjenner den er i en kritisk fase.
  Å se i øynene at man er blitt grovt misbrukt av «systemet» man stolte på og kanskje var en del av viser seg nå for eksempel hos australske dr Kerryn Phillips. Canadiske leger dør som fluer og forsikringer om at sprøyta ikke hadde noe med tidlig og uventet død, det blir for dumt, en må være hjerneskada for å tro det.

  Svar
 • Northern Light.
  25 desember 2022 13:57

  Kunstig fremstilt melk skal erstatte meieriprodukter og morsmelk.

  Av Dr. Joseph Mercola.
  Del 1. Globalistiske teknokrater vil monopolisere hele matforsyningen. De har allerede monopol på korn, og har gjort fremskritt innen genmanipulert (GE) sjømat. De neste målene er laboratorie-fremdyrket kjøtt og melkeerstatninger.

  Biomilq, laget av dyrket brystvev skal markedsføres som morsmelkerstatning. Selskapet Helaina arbeider med å lage glykoproteiner «identiske med de som finnes i morsmelk.» Disse proteinene kan deretter legges til en rekke morsmelkerstatninger, eldres mat og til slutt alle slags matvarer.
  Begrunnelsen for å lage syntetiske melkeerstatninger er selvfølgelig å «forhindre og reversere klimaendringer». Det er påskuddet som brukes til å selge praktisk talt all kunstig mat. I virkeligheten vil de imidlertid opprettholde og forverre negative effekter på miljøet.

  Laboratoriefremstilt mat er ultrabehandlet og kvalifiserer derfor som søppelmat. Syntetisk kjøtt og meieri-probukter kan ikke erstatte den komplekse sammensetningen av næringsstoffer som finnes i animalsk kjøtt og meieriprodukter fra buskap foret med gress, og det er sannsynlig at inntak av ultrabehandlet kjøtt og melkealternativer, kan føre til mange av de samme helseproblemene som er forårsaket av et kosthold med prosessert mat.

  Ingrediensene i fermenterte syntetiske biologiprodukter er billige sukkerarter fra GE mais og soya. Alle GE-avlinger dyrkes i miljø-ødeleggende monokulturer, og bruker store mengder ugressmidler som glyfosat, plantevernmidler som neonikotinoider og syntetisk gjødsel. Som et resultat inneholder de kjemiske rester som ender opp i sluttproduktet.

  Mange kjente globalister har investert i disse kunstige melkeerstatningene. Biomilq-investorer inkluderer for eksempel Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Richard Branson, Masayoshi Son, Jack Ma, Michael Bloomberg og Marc Benioff. Det første Biomilq-produktet forventes å være klart for markedet i løpet av de neste tre til fem årene. Andre kunstige melkeprodukter forventes å komme i hyllene en gang mellom 2023 og 2024. Det omfatter iskrem laget med laboratorie-fremdyrket melk, som vil gå inn i Ben & Jerrys (iskremprodusent, også solgt i Norge) produktlinje.

  I Environmental Health Symposium-videoen, gjennomgår Alan Lewis hva som inngår i fremstillingen av syntetisk biologisk mat. Syntetisk biologisk mat går under mange navn, inkludert «genredigert fermentering» og «presisjons-gjæringsprodukter». Selv om det høres ganske ufarlig ut, forteller produsenter av syntetisk biologi sjelden hva som brukes for å dyrke maten, eller hva som skjer med avfallet på slutten av gjæringsprosessen. Det er forståelig, siden begge reiser en rekke alvorlige spørsmål.

  Hva er basisingrediensene?
  Ingrediensene i fermenterte syntetiske biologiprodukter er billige sukkerarter fra GE mais og soya. I tillegg til sukker, kan hundrevis av andre ingredienser tilsettes gjæringen for å produsere det ønskede sluttproduktet, for eksempel et bestemt protein, farge, smak eller duft. Den mest brukte mikroorganismen i fermenteringsprosessen er E.coli, som er genredigert for å produsere den ønskede forbindelsen gjennom fordøyelsesprosessen. Den må også være antibiotika-resistent, siden den må overleve antibiotika som brukes til å drepe andre uønskede organismer i karet de dyrkes.

  Hvordan lages syntetiske biologigjæringer?
  De forskjellige ingrediensene helles i en bioreaktor satt til 30,5 til 32,2 grader C, i alt fra 24 til hundrevis av timer for å fremdyrke mikroorganismen som er målet. Mål-organismene i fermenteringen forbruker næringsstoffene de trenger, og det som blir til overs etter at disse organismene er utvunnet, er farlig bioavfall.

  Viktigere, mens tradisjonelle gjæringsprosesser, som å lage øl, produserer avfallsprodukter som er spiselige av dyr, er komposterbare og ikke utgjør noen biologisk fare, kan det samme ikke sies om disse syntetiske biologiske GMO-gjærstoffene. Bioavfallet skal først deaktiveres, og deretter skal det deponeres på en forsvarlig måte. Den kan ikke kjøres til en søppelfylling. Det er viktig å innse at de fremstiller GMO-organismer som aldri har eksistert på Jorden før, og det er ukjente risikoer forbundet med utilsiktet eller tilsiktet utslipp av disse organismene til miljøet.

  De kan også føre til nye sykdommer, og siden antibiotika brukes for å forhindre vekst av uønskede organismer i fermenteringen, ender antibiotikaresistente organismer automatisk opp i sluttproduktet. Hvilke typer sykdommer som kan være forårsaket av genredigert E.coli er gjetninger, for ingen vet hvordan slike sykdommer kan se ut.

  Svar
 • Northern Light.
  25 desember 2022 14:05

  Den falske begrunnelsen for kunstige matvarer.
  Del 2. Begrunnelsen for å lage syntetisk biologi for mat og melkeerstatninger, er «å forhindre og reversere klimaendringer», som rapportert av CNBC i juni 2020. «Biomilqs medgründer og administrerende direktør Michelle Egger og hennes medgründer, CSO Leila Strickland, håper at morsmelk produsert av Biomilq fra dyrking av brystceller vil bidra til å redusere karbonfotavtrykket fra det globale morsmelkerstatning-markedet.

  «Akkurat nå utgjør minst 10% av meierimarkedet globalt, morsmelkerstatning,» sa Eggers. Det er 5700 tonn CO2 bare i USA, og 4300 liter ferskvann brukes hvert år for å mate et barn. Foreldre ønsker å gjøre det som er best for barna deres, men de burde ikke måtte velge mellom å mate barna sine og å beskytte planeten».

  Fremstøtet for syntetisk biologi er bygget på ideen om at det på en eller annen måte vil redde miljøet. Det er utrolig misvisende, fordi det ikke forteller om det faktum at det finnes miljøgunstige måter å drive jordbruk på, og vi burde virkelig gå over til dem, i stedet for å gå over til fabrikk-laboratorier der alt som kommer ut er en biologisk fare.

  Produksjon av kunstige matvarer skaper giftige avfallsprodukter.
  I februar 2021 ga Good Food Institute (GFI), en ideell gruppe bak den alternative proteinindustrien, ut en analyse av dyrket kjøtt. I den utviklet de en modell for å redusere de nåværende kostnadene for dyrket kjøttproduksjon, ned til et punkt som ville gjøre det økonomisk gjennomførbart i fullskalaanlegg innen 2030, en modell de sa er «gjennomførbar».

  Å lage kunstig kjøtt i den mengden som ville være nødvendig for verdens behov, har mange logistiske problemer og muligens uoverkommelige, for avfallsprodukter fra dyrkede celler er giftige. Den miljømessige «fordelen» er også tvilsom når soyaproduksjon tas med, og med bruk av konvensjonelle energikilder. Når dette er tatt med, fant GFIs analyse at kunstig kjøtt faktisk er verre for miljøet enn tradisjonelt produsert mat fra kylling og svin.

  Gjentakelse av feil i industrielt landbruk.
  Likevel fortsetter presset for å produsere syntetisk biologi. I forordet til Navdanya Internationals rapport «Kunstige løsninger som truer vår helse og skader planeten,» beskriver Vandana Shiva hvordan laboratorie-fremdyrket mat er katastrofal for menneskers helse og miljøet, ettersom de gjentar feilene som allerede er gjort med industrielt landbruk.

  «Som svar på krisene i mat-systemet vårt, er vi vitne til fremveksten av teknologiske løsninger som tar sikte på å erstatte animalske produkter og andre matvarer med laboratoriedyrkede alternativer. Talsmenn for kunstig mat gjentar den gamle og uriktige retorikken, om at industrielt landbruk er avgjørende for å brødfø verden.

  Ekte, næringsrik mat forsvinner gradvis, mens den dominerende industrielle landbruksmodellen forårsaker en økning i kroniske sykdommer. Forestillingen om at høyteknologisk, «gårdsfri» laboratoriemat er en levedyktig løsning på matkrisen, er ganske enkelt en fortsettelse av den samme mekanistiske tankegangen som har brakt oss dit vi er i dag; ideen om at vi er atskilt fra og utenfor naturen. Industriell matproduksjon har redusert mat til en vare, til «ting» som deretter kan fremstilles i laboratoriet. I prosessen har både Jordens helse og vår helse nesten blitt ødelagt».

  Lab-laget mat er søppelmat.
  Det er viktig å innse at all laboratoriefremstilt «mat» er ultrabehandlet, og vil sannsynligvis gi samme type dårlige helseeffekter som andre ultrabehandlede matvarer. I 2018 ga Friends of the Earth (FOE), en grasrotmiljøgruppe, ut en rapport som stilte kritiske spørsmål om syntetisk biologi. I den understreket de den svært bearbeidede fremstillingen av disse produktene. «Ulike ‘prosesserings-hjelpemidler’ brukes for å lage disse produktene, også organismer (som genmanipulerte bakterier, gjær og alger) som produserer proteiner, og kjemikalier for å trekke ut proteinene.

  For eksempel brukes kjemikalier som heksan til å trekke ut komponenter i en matvare, som proteiner (fra erter, soya, mais osv.) eller genmanipulerte bakterier for å lage xantangummi, og en deklarasjon av disse ingrediensene er ikke påbudt. Andre prosesserings-hjelpemidler (f.eks. bakterier, gjær, alger), inkludert de som er genetisk konstruert for å produsere proteiner, er foreløpig heller ikke påbudt å oppgi på emballasje-merkingen. Mangelen på åpenhet gjør det vanskelig å vurdere virkningen av bruken».

  Svar
 • Northern Light.
  25 desember 2022 14:10

  Del 3. Det den globalistiske kabalen forsøker å gjøre, er å eliminere tradisjonell oppdrett av storfe for storfekjøtt og meieriprodukter, og erstatte dem med syntetiske, patenterte reproduksjoner. Kort sagt, de tar maten og gjør dem om til ultrabehandlet søppelmat, mens de prøver å overbevise deg om at søppelmaten er sunnere for deg.

  Syntetisk biologi er en del av en plan for befolkningskontroll.
  Bortsett fra de potensielle helsefarene, er lab-dyrket mat avhengig av monokultur avlinger som ødelegger jorda, noe som resulterer i karbonutslipp. Så akkurat der faller begrunnelsen for klimaendringer fra hverandre. Siden syntetisk biologi er avhengig av GMO-monokulturer, forårsaker den akkurat den ødeleggelsen av miljøet de hevder den vil motvirke. Syntetisk biologi, som er det siste tilskuddet til det patenterte, genetisk modifiserte organisme (GMO) mat-systemet, resulterer også i et «massivt skifte i eierskap og konsentrasjon av rikdom, og kontroll over matforsyningen vår».

  Kort sagt, syntetisk biologi skaper avhengighet av industri, som deretter kan brukes til å manipulere og kontrollere befolkningen på en rekke måter. På sikt vil folk på sikt miste kunnskapen om å produsere mat med tradisjonelle metoder, og dette kan godt være en del av planen. Den globalistiske kabalen har til hensikt å skape en én verdensregjering, og hva er vel bedre kontrollverktøy å ha enn at alle blir fullstendig avhengig av staten for all slags mat?

  Beskytt helsen din ved å unngå Frankenstein mat.
  Ønsket om plantebaserte alternativer til ekte animalsk mat, kjøtt eller meieriprodukter, skyldes ikke omsorg for befolkningens helse. De som virkelig er interessert i å spise et plantebasert kosthold, kan gjøre det ved å spise ekte planter, og ved å gjøre det få de mange helsefordelene som det å spise plantemat gir. Det handler om å skape et kontrollsystem gjennom mat, det er også en måte å kontrollere folks helse på.

  Det er allerede kjent at inntak av ultrabearbeidet mat bidrar til sykdom, men kunstig kjøtt og meieriprodukter kan også utgjøre ytterligere ukjente risikoer. Den som mest bidrar til dårlig helse er selvfølgelig Big Pharma, og ferdigmatindustrien har brukt mange tiår på å forårsake kroniske sykdommer, som deretter behandles med medisiner i stedet for et bedre kosthold. Syntetisk mat vil sannsynligvis være en enda større pådriver for kronisk dårlig helse og tidlig død.

  Faktum er at kunstig kjøtt og meieriprodukter ikke kan erstatte den komplekse sammensetningen av næringsstoffer som finnes i naturlig animalsk kjøtt og meieriprodukter fra buskap foret på gress, og det er sannsynlig at inntak av ultrabehandlet kunstig kjøtt og melkealternativer, kan føre til mange av de samme helse-problemene som er forårsaket av et kosthold med prosessert mat. Så hvis du virkelig ønsker å beskytte helsen din og miljøet, unngå kunstig mat som krever patenter og hold deg til naturlig mat i stedet.

  Fra Global Research, publisert 22 desember 2022. Skrevet av Dr. Joseph Mercola.
  Oversatt fra engelsk, noe forkortet. Linker, video og kilder i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Got MilQ? Fake Milk to Replace Dairy and Breast Milk.

  Svar
 • Wasan Totland
  25 desember 2022 15:18

  Lag gjerne en artikkel fra kommentarfeltet. God jul til dere alle.

  Svar
 • God Jul og takk til dere alle for innsiktsfulle innlegg. Jeg opplevet fra tidlig på femtitallet tendensen til avfolking av landsbygda. For tre år siden kjørte jeg opp gjennom nord norge. Alle gårdene som jeg som barn/ungdom husket var avfolket. Landskapet var igjengrodd. De få som klamrer seg fast blir «frosset ut» med prispolitikk etc.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Finnes det sammenhenger vi ikke skal snakke om?

Vitamin D-mangel viktig årsak til at sykehusene er sprengt

Forrige innlegg

En annen historie:

Mariupol reiser seg langsomt etter kampene.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.