POSTED IN Militære/våpen/teknologi, Ukraina

Etterretningsoffiser i US Marins, Scott Ritter:

Hvorfor sender USA våpen til Ukraina som ikke kan brukes?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Biden sender Ukraina våpen verdt milliardar som dei ikkje kan å bruke skikkeleg

Av Scott Ritter. Henta frå RT. Omsett av saksyndig.

Scott Ritter - Wikipedia

Scott Ritter er tidlegare etterretningsoffiser i US Marine Corps, var inspektør i Sovjetunionen under implementeringa av INF-avtalen, og var i general Schwartzkopf sin stab under Golfkrigen. Frå 1991 til 1998 var han våpeninspektør for FN.

Kiev kan ikkje vedlikehalde og reparere komplekse våpen frå USA og NATO – dersom dei går i stykker, er dei ubrukelege.

Etter å ha plaga USA og andre NATO-medlemmer i fleire veker om sitt behov for tungartilleri for å forsvare seg mot Russlands pågåande «spesialmilitæroperasjon», verkar Ukraina sin president Volodymyr Zelensky å ha fått det han ønskte. Den amerikanske kongressen vedtok 28.april lover som pusta liv i ein lov frå Andre verdskrigen som vil late USA raskt forsyne Ukraina med våpen til låns.

USAs president Franklin D. Roosevelt undertegner lend-lease for Storbritannia og Kina i 1941

Med 417 mot 10 stemmer sendte House of Representatives den reviderte, 80 år gamle lova til skrivebordet til president Joe Biden, der han er forventa å skrive under på den (senatet hadde tidlegare vedteke lovene einstemmig).

«Vedtaket om den lova lét Storbritannia og Winston Churchill halde fram med å kjempe og å overleve den fascistiske nazi-bombarderinga til USA kunne gå inn i krigen,» sa representanten Jamie Raskin, ein Demokrat frå Maryland som har vore i fortroppen til anti-russisk lovgjeving opp gjennom åra. «President Zelensky har sagt at Ukraina treng våpen for å halde seg sjølve i live, og president Biden har svart på det ønsket.»

________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
________________________________________________________

Denne handlinga frå kongressen kjem i kjølvatnet av at president Biden godkjende 33 milliardar dollar ekstra i militærhjelp på toppen av dei tre milliardane som Ukraina allereie er forsynt med sidan starten på konflikten med Russland. Medan mykje av dei tidlegare våpensendingane fokuserte på lettartilleri slik som antitank-missil og berbare luftforsvarssystem, legg den nye støttepakken vekt på tungtartilleri, slik som howitzers og armerte kampkøyretøy, som Ukraina treng for å erstatte utstyr som er øydelagt eller skadd i kamp.

Ver forsiktig med kva du ber om.

Omar Bradley – Wikipedia
Omar Nelson Bradley var en amerikansk offiser under andre verdenskrig og Koreakrigen. Da det amerikanske postvesen 5. mai 2000 utstedte en serie frimerker med «Distinguished Soldiers», var Bradley inkludert i denne. Han hadde kallenavnet «The G.I.’s General». Wikipedia

General Omar Bradely, ein namngjeten amerikansk militærkommandør under Andre verdskrigen som visste ein god del om det å drepe nazistar, skal ha sagt «amatørar snakkar strategi, profesjonelle snakkar logistikk.» For kvart stykke tungt utstyr som det ukrainske militæret er i ferd med å få som del av denne massive innsprøytinga av militærhjelp gjeven av USA, ligg det festa ved den ikkje-tala, men likevel kritiske realiteten av vedlikehald og berekraft. For å seie det enkelt, om det er øydelagt, kan du ikkje bruke det. Og militærutstyr går i stykke – ofte – spesielt når det blir utsett for slitasjen til endelause moderne kampar.

Ta den M777 155mm taua howitzeren som USA gjev Ukraina – rundt 90 til saman. Den var meint å vere ei lett, enkelt transporterbar erstatting for arbeidshesten M198 howitzeren som vart brukt av den amerikanske hæren og marinen frå midten av 1980-talet og gjennom midten på 2000-talet, og designet gjorde ofringar for å redusere vekta som, under kamptilstandar, resulterte i «alvorlege problem med metaltrøyttleik, ustabilitet under avfyring, og skade påført av rekyl dukka snart opp,» ifølgje eit faktaark om systemet. Mange av problema rundt M777 dreiar seg om materiala ein bruker i produksjon av det. «Der er mange problem med å bruke titanium i staden for stål,» seier faktaarket. «med rot i det faktum at medan det er like sterkt, er titaniumlegeringar mykje mindre fleksible (som gjer dei meir utsett for metalltrøyttleik).» Faktaarket konkluderer at «dette artilleristykket er for lett for den kraftige 155 mm-ammunisjonen. Dess lettare eit våpen er som avfyrer eit gjeve prosjektil og propellerande ladning, dess kraftigare er rekylen. Dette har resultert i at dei rekyl-absorberande mekanismane i M777 blir slitne ut farleg fort i kamptilstandar.»

M777 Howitzer | Military.com
M777

Den amerikanske hæren si erfaring på National Training Center i Fort Irwin, California, viser at kampeffektiviteten til ei M777-utstyrt artillerieining byrjar å forringe seg rundt den fjerde operasjonsdagen, primært på grunn av vedlikehaldsproblem. Om ein ikkje løyser problemet, vil ei M777-utstyrt eining finne seg sjølv fullstendig kampudyktig innan ei veke. Løysinga til den amerikanske hæren – omfattande feltnivå-vedlikehald støtta av ei framsending av kritiske reservedelar og høgt trena personell – er ei som berre kan bli utført av einingar som er trena til det, og med den logistiske infrastrukturen på plass for å tillate det.

Den ukrainske hæren, som gjennomgår trening på M777-systemet ved treningssenteret til den amerikanske hæren i Grafenwoehr, Tyskland, vil vere fokusert på dei mannkraft-tunge krava til M777-operasjon (som krev eit åttemanns mannskap, i motsetnad til femmanns-mannskapet til M198), og ikkje korleis ein vedlikeheld systemet i kamp. Men sjølv om desse våpena kjem seg til frontlinjene, vil kompleksiteten til systemet før eller seinare føre til ineffektive operasjonar som før heller enn seinare vil resultere i at M777-howitzeren bryt saman med ingen måte å fikse den på.

M113

Logistikkproblema knytt til M777 gjentek seg med kvart stykke tungt militært utstyr som USA og deira NATO-allierte sender til Ukraina, frå 200 avleggs, Vietnam-æra M113 armerte personlege berarar (der 6V53 Detroit totakts sekssylinders dieselmotorar med Allison Tx100-1 tregirs automatgir ikkje liknar på noko i det ukrainske militærarsenalet, som tydar at der finst ingen som er kvalifiserte til å vedlikehalde eller reparere dei i Ukraina) til dei 50 avleggs 1960-æra Gepart antiluftskyts armerte køyretøya sendt av Tyskland (med separate motorar for framdrift og energiforsyning til kanontårnet, noko som doblar vedlikehaldshovudverken). USA og NATO verkar fornøgde med å forsyne Ukraina med gamle, utslitne (avleggs er det operative ordet her) utstyr som nærast garantert vil bryte saman fort under kamptilstandar, og som Ukraina ikkje har nokon logistikkplan på plass for.

Nancy Pelosi, talskvinne for Demokratane i Huset, besøkte nyleg Ukraina, der ho fortalde president Zelensky «USA står på Ukraina si side. Vi støttar Ukraina heilt til sigeren er vunnen,» og la til «For forplikting er å vere der for dykk til kampen er over.» Pelosi sitt besøk har blitt portrettert som ein indikasjon på at Biden-administrasjonen, ved å forsyne Ukraina med tungtartilleriet det har bede om, er forplikta til at Ukraina består i den pågåande konflikten med Russland. Men røyndommen er langt annleis – ved å forsyne Ukraina med utstyr som nærast er garantert å bryte saman kort tid etter at dei blir tekne i bruk i kamp, og som Ukraina har verken infrastruktur eller hender til å vedlikehalde og reparere, gjer Biden og Pelosi lite meir enn å mate det ukrainske militæret med sjølvmordspiller og kalle det næring.

Med venner som dette, kven treng fiendar?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Forbauselsen til Scott er nok ikke helt ekte,han vet.Det teateret vi nå er vitne til,det er skapt av de som vil ondskapen til livs,det knekkes mye egg nå for å lage den nye omeletten
  Selv de mest forblindete vil omsider forstå den galskapen som utspiller seg,Verdens SuperNazister er tvunget til å blottstille seg ved å böye kne for avguden Zelensky.
  Globalistnazistene bandt verden sammen,de glemte at da bandt de også folk sammen,det blir deres bane.
  Hva med Ukraina og dets våpendragere ?.Når majoriteten av det tenkende verdens folk forstår ondskapen kommer hodekappingen til å begynne,en Obama her,en Thatcher der,vi slenger på med noen Jens,er og Willy Brandt,er,glem ikke fru MERK,elig og vips så har vi blitt kvitt djevelens sendebud,da er det tid for finalen,djevelen skal avslöres i all sin gru.Djevelen skal en gang for alle dö,bakteppet skal frem i lyset,adelen og dets ledere skal brenne.Det militåre fellesskap fikser det.
  Folket må ta seg av alle djevelens verktöy som har knuget dem hele livet.
  Om folket vil.Da får vi det til.
  Om ikke ?.Hjelpe oss for ett helvete vi da skal igjennom,om kanskje 2000 år får vi en ny sjans,det tör jeg ikke tenke på,nei,ta sjansen når den byr seg,få henda opp av bukselomma,på med lua og ut i kampen.

  Svar
 • På SRI LANKA meldes det at folket har brent ned politikernes hus,ja der nede har de forstått hvilke vindmöller som skal taes.
  Hvor har jeg lagt fyrstikkene mine ?.Jeg får lete de opp eller kjöpe noen nye,för pengene mister sin verdi som byttemiddel og bare de onde kan få kjöpe det de vil i det nye sosiale kredittsystemet som skal innföres.Men jeg tror jeg fortsatt har evnen til å lage ild,så det så.

  Svar
 • Det var forresten SCOTT som fartalte historien om hvorfor en GOD LEDER må väre en god slakter.Dere vet det viktige han forsökte å formidle og som ingen fikk med seg.
  For å väre en god leder som tjener hele sitt folk(ikke bare spyttslikkerne, så må lederen fjerne det som måtte finne på å krype opp av frö til EGENMAKT;EGOISME OG FALSKE GUDER.
  Så når dere hörer om GENERALER OG MAJORER SOM BLIR DREPT,da er det kanskje EN GOD SLAKTER som er på ferde,og ikke minst,man sparer sitt folk for dyre rettsprosesser som fort kan bli mer splittende enn forenende.Så det ligger stort ansvar,stor forståelse og kunnskap bak en GOD LEDERS ledersskap.
  En god leder leder,det vil lede til nye gode ledere som gir sitt folk innsikt og forståelse gjennom informasjon og ikke desinformasjon.
  Dette er det kampen mot globalismen handler om,iallefall kortversionen.
  The free peoples projects (YOUTUBE)glimrende videoer kan ta deg gjennom vår näre og fjerne historie slik at du/dere kan forstå hvilken ondskap som har regjert oss og hvordan.
  Det kalles folkeutdanning og blant annet The Gateway Pundit er en del av dette globale foretaket.Carl Norberg og Mattias Andersson gjör sitt beste for å opplyse om vår nordiske historie og igår,som vanlig var Carl Norberg igjen tilbake med sine 2 timers youtube program,de sendes ut med nye avslöringer 3 ganger i uka,de svenske mediene skjelver,de svenske politikerne tar på seg sine rustninger og strutsefjär og later som virkeligheten ikke finnes og det norske og danske forblindete folk tror Carl er djevelen.
  DET ER HAN IKKE:

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Slik er det blitt:

«Venstresiden» har avskaffet Marxismen.

Forrige innlegg

Frigjorte dokumenter fra Pfizer:

Legemiddelgiganten visste at vaksinen var farlig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.