POSTED IN Covid-19, Virkelighetsforståelse

Det som kaltes pandemi var noe annet.

Det var miljøforgiftning som rammet fra før syke.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

«Arten vår blir genmodifisert»: Det som skjedde i 2020-21. «Pandemien»

Del III: Det som skjedde i 2020

Av David Skripac

Global Research, 15. september 2021

Dette året markerer et sentralt vendepunkt i menneskets historie. For første gang siden menneskelig sivilisasjon begynte, blir arten vår genetisk modifisert. Vaksineprodusenter har nå gjort det mulig for menneskets genom å bli permanent endret – og menneskehetens forhold til naturen for alltid endret – ved hjelp av en eksperimentell farmasøytisk injeksjon som feilaktig blir referert til som en «vaksine.»

I lys av denne definerende hendelsen tror jeg at vi må se edruelig på motivene og handlingene som forandrer menneskeheten slik vi kjenner den. Samtidig må vi undersøke vår stadig mer destruktive behandling av den naturlige verden. 

For å undersøke de mange variablene som fremskynder menneskehetens bortgang og saboterer vår unike rolle som forvaltere av jorden og dens milliarder av plante- og dyrearter, har jeg delt denne studien i fire hoveddeler, som vil vises som separate artikler: 

Les del I og II her:

Del 1: Analyse av mikrobiomet og viromet

Del 2: Vår krig mot naturen. Menneskehetens marsj mot utryddelse?

Del 3. Det som skjedde i 2020-2021. Pandemien

I månedene frem til 2020 opplevde jorden en rekke ukontrollerbare branner vi aldri før har sett maken til her på planeten – fra Australia til Amazonas og fra Indonesia til California. Bare i California ødela skogbrannsesongen i 2019 mer enn 250 000 dekar land, sammen med 732 strukturer. Alt i alt sendte globale skogsbranner i 2019  7,8 milliarder  tonn CO 2  og karbonpartikler inn i  stratosfæren – det høyeste nivået av PM2,5 siden 2002. Da de først hadde komt seg opp i stratosfæren, så klarte karbonpartiklene å reise tusenvis av kilometer av gårde fra kilden. Mange byer rundt om i verden, som Canberra, Wuhan, New York og Milano, opplevde ekstremt lav luftkvalitet som et resultat av ekstremt høye nivåer av PM2,5.  

Det viser seg at et av de mest giftige stoffene som genereres ved forbrenning av syntetiske stoffer som plast, nylon, ull og silke – forbrenning forårsaket enten av skogbranner eller ved industrielle kjemiske reaksjoner – er cyanid. Spesielt hydrogencyanidgass. Cyanid er et svært giftig middel som forårsaker vaskulær hypoksi og til og med død hvis det ikke behandles riktig. 

Så da vi gikk inn i  » influensasesongen »  i siste halvdel av 2019 og begynnelsen av 2020, hadde vi den perfekte stormen av toksisitet som sirkulerte verden rundt. De unormalt høye nivåene av PM2,5, sammen med høye nivåer av industrielle biprodukter som svovel, kvikksølv, arsen, karbon, glyfosat og cyanid, skapte ideelle forhold for å undertrykke det medfødte immunsystemet, spesielt hos skrøpelige og eldre, som i mange tilfeller allerede har alvorlige underliggende medisinske tilstander å kjempe med. 

Og som om ikke det var nok, så blir de fleste pasientene som rammes av disse underliggende tilstandene – hypertensjon, diabetes, fedme, kranspulsåre- og nyresykdom –satt på vanlige foreskrevne legemidler, som inkluderer angiotensin-konverterende enzymhemmere (ACE-I) for å kontrollere blodtrykk og statiner for å senke kolesterolet. Imidlertid vet vi nå, takket være en  studie som  først ble publisert 31. mars 2020 i American Journal of Physiology Heart and Circulatory Physiology (bind 318, utgave 5), at ACE-I og statinmedisiner oppregulerer reseptoren til angiotensinkonverterende enzym 2 (ACE2) som koronaviruset kommer inn i kroppen ved hjelp av.

  

Human ACE2 (18-615) Recombinant - The Native Antigen Company
Illustrasjon av ACE2

ACE2 er et protein som sitter på overflaten av mange typer celler i menneskekroppen , inkludert tarm, nyre, livmor, testikler, hjerne, hjerte, og, viktigst av alt, for vår dekning av dette emnet, lunger og nese og orale slimhinner. 

ACE2-enzymet spiller en viktig rolle i å hjelpe kroppen til å regulere blodtrykket og i helbredelsen av sår og betennelser. I tillegg hjelper ACE2s aminosyrer til med å fange opp og hakke opp et skadelig protein kalt angiotensin II, som driver opp blodtrykket og skader vev. Det er derfor leger i den vestlige verden normalt vil foreskrive ACE-I i et forsøk på å øke ACE2, og dermed redusere risikoen for høyt blodtrykk. Dessuten, når ACE2-enzymet er oppregulert, kan det veldig enkelt fange – eller snappe opp – noen av de mange piggproteinene som kommer fra overflaten av et koronavirus.  

Mens vi er på temaet piggproteiner, vil jeg gjerne komme med noen kommentarer, i form av en Q&A (spørsmål og svar), om gain-of-function (GoF) -forskning på dette feltet.

Gain-of-function research er forskning som søker å endre de funksjonelle egenskapene til et virus med sikte på å forbedre et virus sin evne til å infisere en art og potensielt øke dens innvirkning som et luftbårent patogen. Ved å gjøre et virus mer «dødelig», antas det at det deretter kan brukes som et biologisk krigsvåpen (biovåpen) mot en potensiell fiende. Vi vet at det er GoF-laboratorier i Wuhan, Kina, og ved den amerikanske hærens installasjon i Fort Detrick, Maryland. (Fra 2018 hadde minst 15 andre land ved siden av USA og Kina, inkludert Canada, Storbritannia, Frankrike, Israel, Tyskland og Russland, dokumentert biologiske våpenprogrammer og forskningslaboratorier for biovåpen.)   

 • (1) Er det mulig at enten begge eller et av Wuhan- og Ft. Detrick-laboratoriene kan ha manipulert et av piggproteinene på et koronavirus til å gjøre det enda mer egnet til å koble seg til ACE2 -reseptoren, som dette  dokumentet  fra Human Microbiology Institute i New York antyder? Absolutt. 
 • (2) Har dr. Anthony Fauci dype økonomiske bånd til Wuhan-laboratoriet gjennom sin stilling som direktør siden 1984 ved National Institute of Allergy and Infectious Diseases(NIAID)? Absolutt. 
 • (3) Er den amerikanske regjeringen i forlengelsen av dette enten indirekte eller direkte involvert i finansieringen av Institute of Virology i Wuhan? Absolutt. 
 • (4) Har både dr. Fauci og University of North Carolinas GoF-spesialist Ralph Baric mottatt millioner av dollar i forskningstilskudd fra flere føderale byråer – NIH, DARPA og NIAID – for å studere GoF i koronavirus, som dette  dokumentet  av Dr. David Martin tydelig skisserer? 

Likevel må vi ikke miste av syne at all denne dekningen av GoF faktisk kan være en smart forkledd psykologisk operasjon som er ment å lett distrahere oss fra det faktum at vi har null fagfellevurdert vitenskapelig bevis på at et koronavirus forårsaker respirasjonssyndromet kjent som COVID-19.

Dr. Fauci says fine to trick-or-treat this year - KAKE
Anthony Stephen Fauci er en amerikansk immunolog som tjenestegjør som direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases og medlem av White House Coronavirus Task Force, som arbeider med koronaviruspandemien i 2019–2020. Wikipedia

   

I tillegg kan det plutselige, intense mediefokuset på dr. Fauci og Wuhan-forbindelsen være en taktikk designet for å avlede skylden til Kina for å skape «krisen», samtidig som det smart skjuler det faktum at mange spillere fra mange nasjoner og organisasjoner , f.eks. WEF, Verdens helseorganisasjon (WHO) og Bill and Melinda Gates Foundation, jobber sammen med Kina for å «slavebinde» hele menneskeheten i «et teknokratisk dystopisk mareritt». 

Eller er det mulig at det egentlige GoF-biovåpenet er de ikke-godkjente eksperimentelle injeksjonene (kalt COVID-19-vaksiner) som nå rulles ut rundt om i verden? Tiden vil vise.  

Når vi går tilbake til hendelsene i 2020, kan vi se at ved å oppregulere ACE2 -reseptoren som sitter på overflatene i lungene og neseslimhinnen, gjorde vi det veldig enkelt for et koronavirus, sammen med PM2.5 -partiklene som bar med seg cyanid og andre mulige forurensninger, å bli snappet opp og trukket inn i luftveiene. Når de først har kommet inn i respirasjonssystemet, går giftstoffene til slutt inn i blodet og kommer inn i kroppens røde blodlegemer. Når et toksin kommer inn i de røde blodlegemene, endrer det formen på hemoglobinproteinet som bærer oksygenet i de røde blodcellene og får de røde blodlegemene til å ikke kunne bære oksygen. Denne prosessen sulter bokstavelig talt kroppen for oksygen. Derfor, med den kombinasjonen av variabler, var scenen satt i siste halvdel av 2019 for det perfekte leveringssystem for å gjøre cyanidforgiftning mulig.

Cyanidforgiftning forårsaker en tilstand kjent som histotoksisk hypoksi. Tilstanden inkluderer disse symptomene:

 • Endringer i hudfarge (alt fra blått til rødt)
 • Forvirring
 • Hoste
 • Forhøyet puls
 • Rask pust
 • Kortpustethet (på grunn av tap av de røde blodlegemets evne til å bære oksygen)
 • Svette

I slutten av 2019 og tidlig i 2020 hadde helsepersonell i Hubei-provinsen, i Nord-Italia, i metropolen New York og andre steder derfor å gjøre med pasienter som hadde symptomer på cyanidforgiftning . Som beskrevet i en JAMA  -artikkel fra april 2020 , har disse symptomene alle kjennetegnene på histotoksisk hypoksi, men ingen av symptomene på verken lungebetennelse eller respirasjonssvikt. Med andre ord, de hadde ingen feber (afebril), ingen væskeoppbygging i lungene og ingen forhøyelse av hvite blodlegemer (som man kunne forvente å se hvis det var en infeksjon tilstede). 

Er fotografen beskyttet av den hjemmesnekra ansiktsmasken?

Vi må derfor konkludere med at disse pasientene, i akutt nød, hvorav mange i høy alder, må ha først lidd av hypoksi, ikke  av lungebetennelse og ikke av respirasjonssvikt. Lungebetennelsen og mikroblodproppene, som til slutt drepte dem, skjedde flere dager eller uker etter den første forgiftningshendelsen – og det var bare fordi deres medfødte immunsystem hadde blitt så svekket at kroppene deres bukket under for kaskadeeffektene av sekundære infeksjoner.      

Forresten, alle mennesker som ble akutt rammet av SARS i 2002 og av MERS i 2012 viste de samme symptomene på histotoksisk hypoksi – ikke på virusinfeksjon. Det vil si at symptomene deres var identiske med de akutte tilfellene i 2020 av det som feilaktig ble merket COVID-19. 

Til syvende og sist døde de fleste pasientene som ble innlagt på sykehus i 2020 av en toksikologisk hendelse – som på en villedende måte ble kalt «COVID-19» etter det som ble kalt en ny stamme av koronavirus – ikke av den såkalte smittsomme sykdommen. Selv på høyden av «pandemien» utgjorde den påståtte COVID-19 en svært liten prosentandel av de totale dødsfallene i Italia og andre steder. 

Heldigvis er den rapporterte totale infeksjonsdødeligheten av COVID-19-syndromet bare litt høyere enn den påståtte sesonginfluensaen. Like heldigvis (men ikke for ofrene), utgjorde syndromet en fare for bare en større befolkningsgruppe – eldre mennesker som hadde to eller flere store kroniske sykdommer. Tilstedeværelsen av komorbiditeter – hjertesykdom, hjerneslag og lungekreft – utgjorde de aller fleste av deres dødsfall. Men for personer under 70 år uten disse sykdommene er risikoen for å dø i en bilulykke høyere enn risikoen for å dø av det som blir betegnet som sykdommen COVID-19. Alvorlig sykdom og død av COVID-19 skjedde faktisk bare hos yngre mennesker som hadde immunsviktssykdommer – fedme, diabetes, autoimmune sykdommer og arvelig immunsvikt. 

woman in black and white long sleeve shirt sitting on black wheelchair
Syndromet var først og fremst farlig for en gruppe mennesker som var alvorlig syk fra før.

  

Likevel rettferdiggjør disse dødsfallene, selv om de er tragiske, på ingen måte noen regjering som krenker innbyggernes naturlige rettigheter. Disse rettighetene inkluderer friheten til. . . 

. . . forflytte seg rundt omkring (inkludert å forlate hjemmet når som helst på dagen eller natten) 

. . . reise (inkludert mellom stater, provinser, land og kontinenter)

. . . ha omgang med folk (samles med venner og familie personlig) 

. . . samles (i fredelige protester mot urettferdige forordninger, korrupt praksis og sensur) 

. . . tilbedelse (inkludert møte med trosfeller) 

. . . uttrykke sin individualitet (inkludert å velge om man skal bruke maske eller ikke) 

. . . nyte kroppslig autonomi (inkludert ikke å være psykologisk tvunget eller fysisk tvunget til å motta eksperimentelle injeksjoner av noe slag) 

. . . bli i virksomheten (i stedet for å bli ansett av tyranniske politikere og folkehelsebyråkrater som «ikke essensielt viktige» – en etikett som tvang millioner av små selskaper til å stenge dørene, ofte permanent).

Dr. Bush oppsummerer tilfellene av alvorlige akutte luftveissykdommer han så i 2020 på denne måten: 

«Dessverre så vi ikke på dette som en forgiftning; vi så på dette som en infeksjon. Vi fortsatte å tro at disse menneskene som døde, døde av infeksjon. Jeg tror de veldig tydelig ble overbelastet med PM2.5 bundet til cyanid som ble fraktet av viruset inn i lungemiljøet og til slutt inn i blodstrømmen. Viruset er naturlig designet for å komme seg inn i kroppen gjennom lunge- og vaskulært vev og nevralt vev som våre nesebihuler. Vi ser alt dette tapet av smak og lukt hos mennesker som blir eksponert for dette viruset fordi det fraktes gjennom ACE2-reseptoren på overflatene til alle disse vevene. ACE2-reseptoren binder seg til koronaviruset og trekker cyanid rett inn i [den røde blod-] cellen for så å forgifte menneskekroppen med store mengder luftforurensning som ikke ble pustet inn, men som bokstavelig talt ble smart-målrettet inn i blodstrømmen av den uskyldige tilskueren av et virus som har eksistert i miljøet vårt veldig lenge.” 

Fra hans detaljerte beskrivelse kan vi tydelig se at mennesker døde av miljøtoksisitet, ikke av en virusinfeksjon. Det er nettopp derfor det ikke fins noen  vitenskapelig, fagfellevurdert studie som gir avgjørende bevis på at et virus kalt SARS-CoV-2 forårsaker en dødelig sykdom kalt COVID-19. Slike bevis eksisterer ikke, fordi det såkalte koronaviruset ikke er ute etter å skade noen, men bare presenterer en viral oppdatering for de som trenger det.

text

   Oppsummert hadde vi to forskjellige scenarier som fant sted i 2020:  

I ett scenario så vi mennesker med en inflammatorisk hendelse preget av feber, blodstigning, tap av matlyst, forhøyet antall hvite blodlegemer og ubehag. Alle disse symptomene er det som kan forventes når en ny variant av et koronavirus utløser det medfødte immunsystemet – og til slutt det adaptive immunsystemet – til å gjøre det det alltid gjør for å bringe oss tilbake i balanse med en ny genomisk oppdatering fra en virus. Husk at koronavirus gir oss genetisk informasjon som regenererer kroppene våre; de jobber på våre vegne og smitter oss ikke med sykdommer. 

I det andre scenariet så vi mennesker med alvorlige, noen ganger flere, komorbiditeter som til slutt bukket under for en toksikologisk hendelse , som beskrevet av dr. Bush ovenfor. 

I begge scenariene er koronaviruset tilstede, men bare godartet. Som jeg forklarte tidligere, prøver ikke et virus å overta mekanikken til noen celle i kroppen. Det forårsaker eller tvinger ikke noe. Det er ganske enkelt tilstede – et annet eksempel på guilt by association, akkurat som med den falske koblingen mellom HIV-viruset og AIDS som jeg beskrev i del II. 

Imidlertid, i stedet for å skille mellom de to scenariene, grupperte folkehelsemyndigheter overalt, instruert av den totalt korrupte WHO-ledelsen, dem praktisk under en enkelt kategori: COVID-19. De gjorde dette ved å bruke den uhyre upassende og unøyaktige RT-PCR-testen, som oppfinneren Kary Mullis insisterte på (før sin altfor tidlige død i august 2019) ikke var ment for å diagnostisere sykdom, men var designet bare for å konstatere tilstedeværelsen av en virusbelastning. 

Til tross for at resultatene er lette å forfalske og dermed ofte blir forfalskede, brukes PCR-testen fremdeles rundt om i verden som erstatning for klinisk analyse. Hvorfor? Det eneste logiske svaret er at testing for koronaviruset er en form for kontroll som er ment å skape offentlig hysteri. Uten å forstå at de fleste positive avlesningene er uredelige, at de skremmende ordene «positivt tilfelle» ikke betyr tilstedeværelse av en infeksjon, og at asymptomatiske mennesker verken kan ha eller spre sykdom, har publikum blitt lurt til å tro at et farlig patogen dreper en stor prosentandel av befolkningen. 

woman covering her face with blanket

  

Ved å spre frykt, har regjeringer rundt om i verden kunnet rettferdiggjøre skadelige, totalt ineffektive lockdown-tiltak og munnbindpåbud, så vel som useriøse pålegg om fysisk distansering. Men hvorfor bevisst forårsake panikk og hvorfor bruke skruestikka som diktatorer? Politikere og helsemyndigheter må enten adlyde truende ordre eller ta uimotståelige bestikkelser eller bare følge instruksjoner fra sine overordnede, og naivt tro at de gjør det «riktige» av hensyn til offentlig sikkerhet. I de fleste tilfeller må de fåes til å, med pisk eller gulrot, overtale innbyggerne til å delta i det største medisinske eksperimentet i historien – en verdensomspennende massevaksinasjonskampanje som er utformet med det formål å injisere ethvert ettergivende menneske med noe uprøvd, ikke-godkjent, eksperimentell genterapi kalt COVID-19 mRNA. (Noen steder, som Italia,  Saudi-Arabia og  Tadsjikistan , blir selv de som ikke vil tvunget til å underkaste seg COVID-19-nålen.)

Parallellene mellom «AIDS-epidemien» og «COVID-19-pandemien» er for slående til å ignoreres. Begge har som den sentrale aktøren et godartet virus som enkelt kan klandres som årsaken til en påstått sykdom, til tross for fravær av fagfellevurderte, virkelig vitenskapelige bevis for å støtte denne påstanden.

I begge tilfeller kan viruset også brukes som et deksel for å skjule tiår med miljøforringelse som er forårsaket av myndigheter og bedrifter, hvis ledere ikke betaler for sine forbrytelser med bøter eller fengsel.

Til slutt gir virushistorien i begge tilfeller enorm fortjeneste til den globale farmasøytiske industrien , som aldri holdes økonomisk ansvarlig for skader og dødsfall forårsaket av vaksinene eller medisinene – for sistnevnte så lenge det ikke oppdages at de er den virkelige dødsårsaken (tenk på AZT).

David Skripac har graden Bachelor of Technology i luftfartsteknikk. Som kaptein i det kanadiske flyvåpenet fløy han mye i det tidligere Jugoslavia, Somalia, Rwanda, Etiopia og Djibouti. Ved å bruke et nysgjerrig sinn, et skarpt øye for detaljer og problemløsende ferdigheter, finpusset i løpet av universitetsårene og gjennom karrieren, brukte David over hundre timer på å forske på de siste vitenskapelige funnene innen virologi og mikrobiologi for å frembringe denne artikkelen.  

Utvalgt bilde er fra Zero Hedge

Oversatt av Google translate/MS

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Kan leses på engelsk her: https://www.globalresearch.ca/species-genetically-modified-humanity-march-toward-extinction-analysis-microbiome-virome/5753516

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Poenget?
  Her synes jeg det var mye usammenhengende og rart.
  Men:
  Har det vært flere store skogbranner enn tidligere i historien? Og hva er eventuelt årsaken, før man tillegger brannene noen betydning?
  Har det vært noen overdødelighet i Norge, eller verden, hvis man tar hensyn til hvor mange som helt naturlig var på siste alder-stadie av livet, uansett sykdom?
  Altså, er den «epidimi/pandemien» som Norge og verden, dvs. media, har innbilt oss kun en mentalt påført innbilning?

  Svar
 • Wasan Totland
  15 oktober 2021 10:17

  Enig, Frikar. Det er en del ting her som ikke stemmer med virkeligheten

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Aksjeutbyttet.

Tør den nye regjeringen å slakte denne hellige kua?

Forrige innlegg

I Vesten er global oppvarming en religion, altså udiskutabel.

I Russland diskuteres saken blant vitenskapsfolk.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.