POSTED IN Helse, Miljøpolitikk

Naturen er vårt fysiske miljø.

Hvis vi ødelegger den ødelegger vi oss som art. (Del 2)

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi har på derimot.no publisert del 1. Den kan leses her. Jeg kan ikke stå inne for alt som fremkommer i denne artikkelen, men som jeg har skrevet tidligere er det nødvendig at vi utvider horisonten og perspektivet vi har på den verden som omgir oss. I dag er det motsatt. Tanker og meninger innsnevres. Vi får bare lov å mene det som er offentlig akseptert og på ingen måte å fremføre motargumenter eller meninger som strider mot den rådende forståelsen.

Det er kapitalkreftene som setter betingelsene for hvordan vi skal oppfatte virkeligheten. Vi skal oppfatte den slik at de kan tjene penger. Det er bedre med vaksiner enn naturlig immunitet. Naturlig immunitet er imidlertid gratis og gir ikke avkastning, bare helse-trygghet.

Men i kjølvannet av denne innsnevringen av diskusjoner og forståelse skapes betingelsen for motstemmene. For et resultat av denne formen for meningsundertrykkelse er at under slike betingelser skapes den energien som de som mener noe annet trenger for å heve stemmen.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

Vår krig mot naturen. Menneskehetens marsj mot utryddelse?

Del II

Av David Skripac

Global Research, 20. august 2021

Lese del I:

«Våre arter blir genmodifisert»: Menneskehetens mars mot utryddelse? Analyse av mikrobiomet og Viromet

Av David Skripac , 17. juli 2021

Del II. Vår krig mot naturen 

Arten kjent som  Homo sapiens  er den eneste på denne planeten som aktivt søker å utrydde seg selv og sitt habitat. Alle jordens livsstøttesystemer – jord, vann og luft – er i tilbakegang som et direkte resultat av vår nåværende økonomiske aktivitet, som er beregnet på å trekke ut så mye fra den hellige jorden som mulig uten å ta hensyn til konsekvensene som følger.  

Ved å omfavne et slikt utålelig økonomisk paradigme, klarer vi ikke å respektere økologiske og etiske grenser. Vår forbruksdrevne økonomiske modell, som vi har designet og nå er slaver av, forårsaker evigvarende mangler – ressurssvikt, tap av biologisk mangfold og forurensning fra giftige stoffer, som alle forårsaker evig kaos i hele økosystemet og omgivelsene rundt det. Megakorporasjoner fortsetter å formidle ideologien om endeløs økonomisk vekst, som de har tenkt å presse ut av en planet med begrensede ressurser, og som de alene vil tjene økonomisk på. Deres selvsentrerte mål kolliderer med massenes sjenerøse motiver, som favoriserer begrepet like muligheter, inkludert alle menneskers like rett til å leve i et sunt miljø. Milliardærenes ubarmhjertige søken etter profitt på bekostning av alles sosiale velvære fremkaller en verdensomspennende konkurranse om ressurser og forårsaker et øko-holocaust. Kort sagt, det vi er vitne til er en ny form for kolonialisme som rovdyrklassen pålegger hele menneskeheten når vi går inn i det som vanligvis kalles den sjette masseutryddelsen.  

Tenk på hva vi gjør med ferskvannet vårt. Hele 80 prosent av planetens overflate består av vann, hvorav 97 prosent er saltvann. De resterende 3 prosent av våre tilgjengelige drikkevannstilførsler har blitt behandlet så hensynsløst at de er sterkt forurenset og raskt nedbrytende. Av de 3 prosent ferskvannet blir minst 29 prosent avsatt av den vannintensive kjøtt- og meieriindustrien . FN anslår at 2 milliarder mennesker i løpet av det neste tiåret vil lide ekstrem vannmangel og at ved slutten av dette århundret vil halvparten av verdens befolkning oppleve en slags vannmangel. 

 

Gruve- og oljeindustrien er heller ingen venner av miljøet. I USA har gruveselskaper fjernet over 500 fjell i Appalacherne, noe som forårsaker enorm forurensning av bakken og av overflatevann. I andre deler av landet pumper boring etter skiferolje og gass, kalt hydraulisk frakturering, men bedre kjent som fracking, kreftfremkallende stoffer og giftstoffer i luft, vann og jord, noe som forverrer forurensningsproblemet ytterligere. Den blir fremmet som en løsning på USAs problem med avhengighet av utenlandsk olje, men fracking er bare petrostatens siste dumme trekk. 

Den nevnte kjøtt- og meieriindustrien gjør mer skade enn å bare være storforbruker av vann. Dyrebruket – som omfatter store fabrikkgårder og små familiegårder – er også den viktigste årsaken til klimagasser , avskoging, utryddelse av arter og «dødsoner» i havet. Det industrielle intensive oppdrett av dyr og fôravlinger er i stor grad skyld i den høyeste mengden utryddelse av arter på 65 millioner år. 

Dessuten trenger ingen annen industri på planeten så mye areal som dyrelandbruk: Det legger beslag på 45 prosent av alt isfritt land på planeten. Ifølge World Animal Foundation er 70 prosent av Amazonas regnskog ødelagt og blir nå brukt til å dyrke genmodifiserte soyabønner eller mais som fôrer husdyr i Sør -Amerika og Europa. Mellom 1970 og 2019 ble totalt 718 927 kvadratkilometer av den brasilianske delen av Amazonas regnskog avskoget.    

Noen flere fakta å vurdere: 

 • Hele halvparten av verdens korntilførsel er bestemt til matdyr samtidig som en milliard mennesker utsettes for sult. 
 • I USA blir 54 prosent av alt ferskvann omdirigert av animalsk jordbruk i en tid da 99,8 prosent av det geografiske området California står midt oppe i en kritisk tørke. 
 • På verdensbasis bidrar dyreoppdrettsnæringen , som dreper minst 72 milliarder landdyr hvert år (200 millioner hver dag), til 51 prosent av alle klimagassutslipp, langt over de 13 prosentene som alle transportmåter tilsammen gir.    

Det mest overraskende «faktum» om ødeleggelsene fra dyrelandbruk er imidlertid at nesten alle de påståtte miljøorganisasjonene er tause om dette spørsmålet.

Miljøkatastrofen er enda mer alvorlig i verdenshavene. Den kommersielle fiskeindustrien ødelegger havlivet, inkludert havbunnene, i et tempo som aldri er sett i registrert historie. Ingen annen industri dreper flere dyr enn denne handelen. En rapport fra Matthew Zampa for Sentient Media observerer at mellom 37 og 120 milliarder fisk blir drept i menneskeskapte kommersielle oppdrettsanlegg hvert år og minst en billion andre dyr som lever i naturlige vannforekomster hvert år blir drept for mat. Forskning presentert på nettstedet Oceana    hevder at denne svimlende totalen ikke inkluderer 100 millioner haier og 650 000 hvaler, delfiner og seler som hvert år blir drept som bifangst. (Bifangst er det totale antallet sjødyr som fiskere utilsiktet fanger i garn og dreper, enten ved å kaste til sjøs eller bringe tilbake til havn.) 

Som et resultat av all denne ekstraksjonen og utryddelsen, faller globale bestander av mange arter av vannlevende dyr til nesten utryddelsesnivåer. En vitenskapelig studie presentert i The New York Times spår at hvis kommersielt fiske rundt om i verden fortsetter i nåværende tempo, vil havene i 2048 være praktisk talt tomme.   

Like bekymringsfullt brukes havene som en dumpingplass for produksjons- og gruvebedrifter rundt om i verden. Det burde ikke være noen overraskelse at forskere ved UC San Diegos Scripps Institution of Oceanography har funnet ut at fiskebestander i havene er forurenset med tungmetaller som kvikksølv, polyklorerte bifenyler (PCB), organoklorpesticider (DDT og CHL), polybromerte difenyletere ( PBDE), plastforbindelser og heksaklorbenzen.  

Skaperne av syntetiske kjemikalier, plantevernmidler, insektmidler, ugressmidler og gjødsel er blant jordens verste fiender. Den nyeste trusselen mot miljøet vårt kommer fra genetisk modifiserte industrielle avlinger, kjent som genetisk modifiserte organismer, eller GMOer. Med introduksjonen av disse nye avlingene har vi fremskyndet vår evne til å manipulere naturen med en hast som før var utenkelig. Dessverre, som en konsekvens av vår innblanding, ser vi en eksplosjon av kronisk sykdom.

Hvordan passer vår nevnte diskusjon om mikrobiomer, viromer og immunitet inn i dette bildet av miljøødeleggelse? 

For det første har vi siden introduksjonen av kjemisk oppdrett og bruk av GMO i global skala i 1996 endret våre naturlige omgivelser i en slik grad at vi ødelegger vårt medfødte immunsystem. (Husk den datoen: 1996.) Som et resultat eksploderer nå autoimmune og andre kroniske sykdommer som før i tiden berørte bare en liten prosent av befolkningen generelt. Tidspunktet for denne bølgen er ikke tilfeldig: Disse sykdommene begynte å plage mennesker i stor grad fra, ja nettopp, 1996. Det er derfor ikke helt på viddene å konkludere med at den ryggesløse bruken av GMO er relatert til den markante nedgangen i mennesker helse de siste to og et halvt tiår. 

Jeg skal nevne noen eksempler:

1 av 4 mennesker over hele verden lider nå av allergi; 1 av 3 i Nord-Amerika er overvektige; 1 av 2 kvinner og 1 av 3 menn i USA vil utvikle kreft i løpet av livet.  

I tillegg har utviklingshemming som kalles autismespekterforstyrrelse økt fra 1 av 5000 barn i 1975 til 1 av 36 i 2016. Hvis den nåværende trenden fortsetter, kan vi forvente å se 1 av 3 barn plaget av autisme innen 2035. Samtidig har vi under samme tidsperiode sett en dramatisk økning i andre lidelser i immunsystemet, som Crohns, cøliaki, Parkinsons (hos menn), Alzheimers (hos kvinner), demens og type 1 diabetes.

   

GMO-avlinger sprøytes med ugressmidler, for eksempel Bayer’s Roundup, som inneholder den aktive ingrediensen glyfosat og som er det mest allestedsnærværende kreftfremkallende herbicidet/antibiotikumet på planeten. I 2014 ble over 747 millioner kg glyfosat brukt over hele verden . Nå, bare syv år senere, har tallet mer enn doblet seg til 2 milliarder kg. Som en vannløselig forbindelse forurenser glyfosat grunnvann overalt, fra Kina til Nord-Amerika. Som om det ikke var ille nok, forurenser glyfosat også luften vi puster inn. En studie fra US Geological Survey     utført i 2007 avslører at Roundup (alias glyfosat) og dets giftige biprodukt aminometylfosfonsyre (AMPA) ble funnet i over 75 prosent av luftprøvene og regnprøvene som ble testet i Mississippi i 2007.

I mellomtiden samler den lengste elven i USA, den mektige Mississippi og dens hundrevis av sideelver mer enn 80 prosent av Roundup sprayet på avlinger i hele USA. Mississippi-elven er også mottaker av tusenvis av andre kjemiske forurensninger som blir dumpet inn i den av petrokjemiske selskaper. Det er ingen overraskelse at menneskene som bor langs den siste 140 km lange elvestrekningen, som går gjennom Louisiana – spesielt i Baton Rouge og New Orleans-området – har noen av de høyeste kreftfrekvensene i hele verden. 

Da Roundup-patentet, som en gang var eid av Monsanto (nå Bayer), utløp i 2000, har nå Kina blitt den ledende brukeren og eksportøren av glyfosat i verden. I 2017 eksporterte Kina over 300 000 tonn glyfosat globalt. Det viser seg at Hubei-provinsen, der den beryktede byen Wuhan befinner seg, er en av de ledende brukerne av glyfosat i Kina. De kombinerte toksiske effektene av svinekjøttproduksjon, tungindustri og kjemisk oppdrett i Hubei har gjort denne regionen til et av de mest forurensede stedene på jorden. Det en gang så mangfoldige og rene økosystemet i Wuhan har blitt fullstendig herjet av menneskeskapte forurensninger og massiv bruk av glyfosat i industrielt jordbruk.

Det er en udiskutabel sammenheng mellom den nåværende høye kreftfrekvensen og den omfattende bruken av glyfosater. I løpet av en generasjon har kreftfrekvensen hos menn doblet seg. Parallelt med økningen i de 25 årene (omtrent en generasjon) mellom 1990 og 2015, ble toksisiteten i miljøet også doblet. 

Statistiske data samlet av Nancy L. Swanson et al. i Journal of Organic Systems gir overveldende bevis på en presis korrelasjon, fra 1975 til 2010, mellom bruk av glyfosat og forekomsten av mange forskjellige typer kreft, inkludert urin-/blærekreft, leverkreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og myeloid leukemi. Grafene som presenteres i Swanson-studien viser at den økte forekomsten av kreft perfekt overlapper den økte bruken av glyfosat.

     

En annen kobling som ikke kan ignoreres er nedgangen i tallet på mannlige sædceller i vestlige land. Shanna Swan, epidemiolog ved Mount Sinai Medical Center i New York og ledende forsker i reproduktiv helse, mener tallet for en gjennomsnittlig mann kan komme til å treffe null innen 2045. Med introduksjonen av hormonforstyrrende kjemikalier (EDC), har den mannlige sædcelleproduksjonen falt 50% til 60% – i gjennomsnitt 1% til 2% per år – mellom 1973 og 2011. Hormonforstyrrende mikroplast i drikkevannet vårt utgjør et problem, men det problemet blekner sammenlignet med de skadelige effektene av kjemikaliebruk i landbruket og bruk av glyfosat, hevder spesialist i indremedisin, endokrinologi og metabolisme Zach Bush, MD, på sitt nettsted for global helseopplæring .     

Dessuten skriver Dr. Bush,  

“Glyfosat fungerer som et kraftig kelateringsmiddel, som låser næringsstoffene i jord-, plante- og vannsystemer, slik at vi nå kan befinne oss i en biologisk sult-tilstanden midt i det mest ekstreme kalorioverskuddet som menneskeheten noensinne har produsert. ” 

Verdensomspennende advarsler kommer i fleng fra andre forskere, leger og miljøvernere. For eksempel har Dr. Vandana Shiva, miljø- og matsuverenitetsaktivist og økofeminist med base i Delhi, India, kontinuerlig advart, i bøker og artikler hun skriver og i taler og intervjuer hun holder rundt om i verden, at GMO har ødelagt jord og planteliv ved å hemme deres evne til å opprettholde mikroorganismer og mineraler, for eksempel sink, jern og magnesium, som er avgjørende for immunresponsen hos dyr og mennesker. I hennes kronikk fra 2012  med tittelen «Myter om industrielt landbruk», siterte Dr. Shiva en studie fra 1995 som fant at industrielt jordbruk (som begynte i 1965) var ansvarlig for 75 prosent av jordens erosjon av biologisk mangfold, 75 prosent av dets ødeleggelse av vann og 40 prosent av drivhusgasser, mens de bare produserer 30 prosent av menneskets matforsyning.

Helt siden midten av 1990-tallet har industrielt/kjemisk jordbruk desimert mikrobiomet i jorda i global skala. Tenk: I 2014 forklarte en høytstående FN-tjenestemann, Maria-Helena Semendo fra FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO), til et forum at med mindre det ble utviklet nye tilnærminger til landbruk, ville den globale mengden dyrkbar og produktiv jord per person i 2050 bare være en fjerdedel av 1960-nivået. Tenk også på: I en studie utført av Lancaster University i september 2020 fant forskere at 90 prosent av Jordens vanlige landbruksjord ble tynnere, og 16 prosent av dem hadde en levetid på mindre enn et århundre.     

Kort sagt, den nevnte reduksjonen i mannlige sædceller, kombinert med jordforringelse rundt om i verden, er de to nøkkelfaktorene som driver menneskeheten mot utryddelse.

Hver gang vi sprayer Roundup eller noen av de andre enda mer giftige ugressmidlene som nå blir mye brukt-for eksempel 2,4-D (2,4-diklorfenoksyeddik er en hovedingrediens i kjemisk krigføring, som er kjent som Agent Orange ) eller dicamba (et ugressmiddel 200 ganger mer giftig enn glyfosatet i Roundup) – vi ødelegger mikrobiomet i jorda, ugress og planter, hos dyr og i vårt eget mikrobiom. Og for å hamre inn et tidligere poeng, spres Roundup ikke bare i jorda, men også i luften. Det samme gjør konkurrerende produkter. 

Beklageligvis er ugressmidler ikke det eneste giftige stoffet som finnes i luften vi puster inn. Mange andre miljøgifter – kvikksølv, arsen, svovel og cyanid, for bare å nevne fire – sirkulerer på samme måte i atmosfæren. Disse giftstoffene, som produseres av transport- og energisektorene, er flinke til å binde seg med karbonpartikler. Fine karbonpartikler, referert til som PM2,5 (det vil si partikler som er mindre enn 2,5 mikrogram per kubikkmeter, eller 100 ganger tynnere enn et hår) [sic], er et biprodukt av brennende drivstoff og kjemiske reaksjoner. Det er særlig bekymringsfult for menneskers helse når nivåene av PM2.5 i luften er høye, som disse to 2017-studiene fra NIH National Library of Medicine og The New England Journal of Medicine demonstrerer.     

Det viser seg at ikke bare toksiner binder seg til PM2.5; det samme gjør virus. Før den industrielle revolusjonen spredte virus seg likt gjennom atmosfæren. Imidlertid, nå som karbonpartikler er allestedsnærværende i luften, konsentrerer virus seg unormalt rundt dette stoffet. Jo større konsentrasjon av PM2,5, desto større konsentrasjon av viralt materiale. 

Hvert eneste år, med start i den siste uken i september og slutt i slutten av juni, går naturen inn i søvnsyklusen på den nordlige halvkule. I løpet av denne perioden kan konsentrasjoner av karbonpartikler og CO2-utslipp og andre forurensninger som normalt absorberes av trær, planter, hav og jord ikke absorberes. Resultatet er svært høye konsentrasjoner av forurensninger som reiser i østlig retning med vindstrømmene. (Med på turen: klumper av piggete virus som har hektet seg fast i karbonpartiklene.) Problemet som er sammensatt – og som minner om de skadelige effektene av kjemisk landbruk – er økte konsentrasjoner av PM2,5 i områder der jorda er blitt degradert til det punkt at dets levende, pustende mikrobiom har mistet evnen til å absorbere karbon når som helst på året, uavhengig av årstid.

Gjennom NASAs satellittbilder kan vi fra midten av oktober hvert år se en enorm mengde karbonmateriale som flyter fra tungindustriens knutepunkter i Kina og andre industriregioner i verden og sprer seg i et østlig strømningsmønster over den nordlige halvkule . I mai måned dekker denne giftige disen den nordlige halvkule. Du kan sjekke ut IQAir for sanntids dataanalyse av PM2.5-toksisitet rundt om i verden.    

Merkelig nok faller det vi kaller «sesonginfluensaen» perfekt sammen med tidsperioden da naturen går inn i søvnsyklusen på den nordlige halvkule. I løpet av månedene vi omtaler som «influensasesong», er kroppene våre mer tilbøyelige til å oppleve en inflammatorisk hendelse – feber, lunger, hoste og tap av matlyst. Dette fenomenet finner sted når kroppene våre tilpasser seg og kommer i balanse med de industrielle giftstoffene i miljøet. Når sommeren kommer i slutten av juni, gjenopptar naturen sin regenererende syklus: fnuggene av PM2.5 blir sakte færre og forsvinner til slutt, noe som reduserer risikoen for luftveissykdom. Det er derfor vi sjelden, om noen gang, opplever influensa i sommermånedene på den nordlige halvkule. Derfor, ved å følge karbonpartikkelstrømmene, kan vi faktisk kartlegge og forutsi nøyaktig hvor hot spots for luftveisinfeksjoner, «pandemier» og sesonginfluensa vil innfinne seg.

David Skripac har en Bachelor of Technology grad i luftfartsteknikk. Under sine to turnéer som kaptein i det kanadiske flyvåpenet fløy han mye i det tidligere Jugoslavia, Somalia, Rwanda, Etiopia og Djibouti. Ved å bruke et nysgjerrig sinn, et skarpt øye for detaljer og problemløsende ferdigheter finpusset i løpet av universitetsårene og gjennom karrieren, brukte David over hundre timer på å forske på de siste vitenskapelige funnene innen virologi og mikrobiologi for å bringe denne artikkelen til frukt.  

Oversatt av Google translate/Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Veldig interessant og ikke minst viktig at dette blir publisert. Det er et uhyggelig fremtidsperspektiv. Dette er ikke noe bare vi som leser alternative medier vet. Klodens politikere vet det også, de har tilgang på og er gitt informasjon om det som skjer, noe de ignorerer, og dermed er de i aller høyeste grad skyldige i stadig økende folkehelseproblemer. Nyhetsspeilet har også en god artikkel om genmodifisert mat: Søk på: «Med mat som våpen». Verdt et besøk for å lese hva de skriver. Spesielt om Glyfosat/RounUp/AgentOrange. Vi er nok i ferd med å utradere oss selv som rase, og det ser ikke ut til å snu heller.

  Takk til derimot.no som tar jobben med å oversette, tirettelegg og dele dette med leserne.

  Svar
 • Hvis hver nasjon tok kontroll over sitt område og hadde kontroll over befolkning og matproduksjon så ville summen av alle områder/nasjoner gått i pluss. Styrt lokalt.
  Nå virker det som om alt skal foregå slik at det kan styres globalt.
  Og det skal styres utfra pengetilgang mer enn realverdi-tilgang.
  Noen vil ha kontroll w.w.
  Da må vi læres opp til at pengeverdier står over realverdier og arbeidskrefter i de enkelte nasjoner.

  Dette vil gi all makt fra nasjonenes egen arbeidsverdi til globalistenes pengeverdi.
  En gull-kalv vs. en levende kalv.
  Stener for brød.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dokumenter sier at koronavaksinen ble utviklet før utbruddet

Bevis tyder på at SARS-CoV-2 viruset ble fremstilt i et laboratorium

Forrige innlegg

USA innrømmer:

Vi serverer en del falske nyheter.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.