POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Virolog-ekspert:

«For guds skyld, forbli uvaksinerte!»

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Anerkjent virolog åtvarar mot «kollaps av helsesystemet vårt» på grunn av Covid-«vaksinar»

Av Patrick Delaney, Global Research. Opphavleg publisert på LifeSiteNews. Omsett av saksyndig.

Ein anerkjent virolog [virusekspert, oms.an.] og tidlegare senioroffiser i Bill and Melinda Gates Foundation åtvara nyleg mot farane med dei eksperimentelle Covid-19 genoverførings-vaksinane, oppmuntra dei som ikkje har teke sprøyta til å «forbli uvaksinerte» og spådde ein uunngåeleg «kollaps av helsesystemet vårt» på grunn av helsekomplikasjonar blant vaksinerte.

Dr. Geert Vanden Bossche, som brukte å arbeide som senior-programleiar for Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), og har blitt sett på som ein av dei mest talentfulle vaksineskaparane i verda, la ut ein video 20.november, «Message to Austria», samstundes med at ein stor protest fann stad i Wien der dei uttrykte motstand mot nye nedstengingstiltak.

________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
________________________________________________________________________

Som fyrste prioritet rådde han folket til å «aldri nokosinne tillate noko eller nokon å gripe inn i eller undertrykkje dykkar ibuande immunforsvar,» som er den fyrste forsvarslinja menneske har mot alle infeksjonar.

Ifølgje Vanden Bossche, undertrykkjer «vaksine-antistoffa», som er indusert av dei noverande Covid-19-vaksinane, ibuande immunitet og dei «kan ikkje erstatte den» sidan dei raskt minkar i effektivitet og kan ikkje hindre infeksjon eller overføring av viruset.

Altso bidreg desse eksperimentelle injeksjonane, i motsetnad til ibuande immunitet, «ikkje til flokkimmunitet,» sa han.

Å vaksinere barn er «absolutt uakseptabelt!»

Denne røyndommen er viktigast når det gjeld barn, der deira «ibuande immunsystem lett kan bli undertrykt av vaksine-antistoff,» sidan deira «antistoff er so unge og so naive at dei lett kan bli utkonkurrert av vaksine-antistoff,» sa han.

Og sidan barn er beskytta frå mange sjukdommar av sin ibuande immunitet, inkludert Covid-19, kan det at vaksinane undertrykkjer immuniteten utsetje dei for langt fleire farar, og «kan til og med føre til autoimmune sjukdommar,» åtvara eksperten.

Difor, å injisere barn med desse biologiske agentane er «absolutt uakseptabelt!» sa virologen. «Vi kan ikkje vaksinere barna våre med desse vaksinane.»

Dr. Geert Vanden Bossche on Vaccination Policy Risks – un-Denial

Oppfriskningsdoser for dei vaksinerte er «absolutt galskap!»

Då spesialisten i mikrobiologi vende merksemda til dei vaksne vaksinerte, sa han at undertrykkinga av ibuande immunitet allereie har vist seg å vere eit problem i denne befolkningsgruppa. «Dei kjem garantert til å få problem med å kontrollere ei mengd sjukdommar,» inkludert Covid-19.

Likevel, sidan deira ibuande antistoff tidlegare har blitt trena gjennom årevis av tilpassing og mogning, sa han at «dei er vanlegvis meir motstandsdyktige mot vaksine-antistoff,» enn barn er.

Derimot kan denne motstanden bli vidare svekka av tilleggsdoser, og Vanden Bossche åtvarar difor at å gje desse vaksinerte individa oppfriskningsdoser er «absolutt galskap! Det dette vil gjere, er å berre vidare auke presset på vaksine-antistoffa til deira ibuande immunitet.» Altso er oppfriskningsdoser «absolutt tull! Det er farleg og burde ikkje bli gjort!»

Til dei uvaksinerte: «For Guds skuld, forbli uvaksinerte!»

Når det gjeld uvaksinerte, skildrar den belgiske legen kvifor det vil gå mykje betre med dei. Han bryt det ned i tre kategoriar:

 1. Dei som ikkje har opplevd nokon symptom, som «mest sannsynleg er beskytta av deira ibuande antistoff;»
 2. Dei som har opplevd milde symptom, og som ikkje har vore sengeliggjande på noko tidspunkt; og
 3. Dei som vart friske igjen av sjukdommen og som til og med kan ha hatt eit alvorleg tilfelle av den.

På grunn av det kan kalla «det høge smittepresset» til Delta-varianten, vil dei respektive ibuande immunitetssystema til desse uvaksinerte måtte kjempe litt hardare, og difor kan den fyrste kategorien oppleve milde symptom, den andre moderate og den tredje kan få «noko høgare tilbøyelegheit til enkelte andre sjukdommar. Til dømes influensa eller vanleg forkjøling.»

«Men svært, svært viktig, alle er beskytta,» sa han. «Dei er framleis beskytta mot alvorleg sjukdom og fleirtalet av dei vil vere beskytta mot svært mild eller moderat sjukdom.»

Virologen sa at dette er spesielt tilfellet sidan Covid-19 «ikkje er ein sjukdom som friske folk får. Folk som har god helse har eit sunt ibuande immunforsvar som kan takle mange luftvegsvirus utan problem. Desse folka er ikkje berre beskytta mot viruset, men dei kan i mange tilfelle hindre smitte.»

aerial photography of white frames on top of water
Oppdrettsanlegg for fisk

Vaksinerte «tener som ei form for oppdrettsanlegg for viruset»

Difor, for å halde ved like sitt sunne ibuande immunforsvar som beskyttelse mot Covid-19 og mange andre sjukdommar, tilbyr dr. Vanden Bossche følgjande tre krav til uvaksinerte:

 1. «For Guds skuld, forbli uvaksinerte! Dei burde bli uvaksinerte;»
 2. «Ta vare på sin ibuande immunitet, noko som tydar at dei burde ta vare på helsa si… dersom de gjer dette og de er uvaksinerte, vil de bli spart frå alvorleg sjukdom utan nokon vaksine. Snarare tvert imot vil vaksinen gjere det motsette;» og
 3. Dei med underliggjande tilstandar eller sjukdommar «burde vere varsame med kontakt.»

For denne tredje kategorien av dei meir sårbare, sa legen, «Dette er ikkje å diskriminere mot dei vaksinerte, men [dei uvaksinerte] burde spesielt unngå kontakt med vaksinerte på dette tidspunktet.

Vaksinerte er no dei menneska, og det er ingen tvil om det, som verkeleg tener som ei form for oppdrettsanlegg for viruset,» sa han. «Vi må ha ein ekstra beskyttelse for dei som har underliggjande sjukdommar. Ikkje vaksinér dei, men ta faktisk og hindre dei i å bli eksponert for høgt smittepress.»

view of wrecked apartment
Risikerer vi et sammenbrudd av helsesystemet?

Helseproblem hjå dei vaksinerte «vil uunngåeleg føre til ein kollaps av helsesystemet vårt»

Han oppmuntra sine austerrikske lyttarar med at den einaste kampen dei har er «kampen for helsa di, [ved å] ikkje bli vaksinert.» Ved å oppnå dette, vil ingen av dei andre tiltaka vere beredyktige.

Han uttrykte riktignok stor bekymring for «dei vaksinerte», ved å seie «vi må hjelpe dei so godt som vi kan fordi dei vil trenge omfattande behandling i mange tilfelle,» han observerte at prosentdelen av denne gruppa som for tida blir innlagt på sjukehus «no aukar jamt og trutt. Medan fleire og fleire, ved hjelp av trening av det ibuande immunforsvaret, med meir eksponering for viruset, fleire og fleire uvaksinerte menneske blir beskytta.»

«Dette vil uunngåeleg føre til – og eg er ikkje ein dommedagspredikant – men dette vil uunngåeleg føre til ein kollaps av helsesystemet vårt. Det kan ikkje bli annleis,» sa han.

«Styrke er funnen i ro»

Virologen hadde derimot ein håpefull beskjed på slutten, ved å fastslå at nedstengingstiltaka «ikkje er berekraftige,» og kan ikkje vare «lenge». Han oppmuntra dei til å «halde dykk rolege,» ved å dele eit tysk ordtak som er omsett som «styrke er funnen i ro.»

Knut Lindtner har lagt ut bilder m/tekst.

Forsidebildet: Jenny Hill

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • Sjokkerende opplysninger kommer fra den avdøde Dr. Andreas Noack, som hevder at vaksinen har en barberbladlignende virkning på epitel-vevet i blodårene, dette pga vaksinens innhold av grafenhydroksid. Dette forklarer hvorfor folk får hjerteinfarkt/slag osv etter vaksinen, for blodårene blir kuttet opp innenfra. Det forklarer også hvorfor toppidrettsutøvere faller døde om, for toppidrettssutøvere har ekstremt hurtigflytende blod, og barberblad-virkningen av vaksinene blir sterkere jo hurtigere blodet flyter.

  https://bluecat.media/nanoscale-razor-blades-in-vaccine-dr-andreas-noack-europes-leading-carbon-expert/

  Her forteller Anna, enken etter dr Andreas Noack, at Noack ble drept av sikkerhetsstyrkene etter at han publiserte videoen om vaksinenes innhold av grafenhydroksid og vaksinens virkning på blodårene.

  https://filedn.com/l0gou38PXoMb2NFeG3z4Yqf/Anna%20-%20Dr%20Knoack%20Spouse%20Tells%20of%20His%20Murder.mp4#t=35.0

  Svar
  • Since Dr. Fouci got the Patent on the Covid-19. Virus, makes it Man-Made, and that again makes it a Biochemical Weapon against Humanity. The Nuremberg Code.
   The CV-19. is put together of 5. different Viruses, including one other Man-Made Virus, the HIV-Virus (AIDS) Anti Immune Deficiency Syndrome. It Breaks Down your Natural Immune System, so your Body got no protection against the 2nd Jab, 3rd, and all the other Jabs that follow. All about Power and $.Money.$. Nothing to do with a Covid Virus in its natural form that nobody so far has been able to Isolate. A very easy task. That means Covid is None Existent!! The Vaxxed ones are NOW the Super-Transmitters/Spreaders of the Man-Made Gain of function, manipulated from Bat-Crap. Covid,

   Svar
 • Svar
 • Northern Light.
  12 desember 2021 17:51

  Hvis grafenhydroksid er som barberblader i nanoformat, er mRNA-injeksjonene kalt vaksiner biovåpen. Det har Dr. Mike Yeadon, tidligere forskningssjef hos Pfizer, og Dr. Luc Montagnier, nobelprisvinner i virolog hevdet i over et år. Da blir det også klart om at det styrker teorien om at Covid-19 «vaksinene» gis differensiert, mange får mRNA-injeksjonen med grafenhydroksid som dreper dem med tiden, og noen får saltvannsoppløsninger.

  Det er ikke uhell at grafenhydroksid, som japanske forskere oppdaget og som gjorde at mRNA-injeksjonene ble forbudt i Japan, finnes i injeksjonene. For å forstå hvor stor forbrytelse dette er av den globale storkapitalen som står bak den konstruerte pandemien, så har nå over 3, 3 milliarder av verdens befolkning fått injeksjonen, mange flere ganger. Her i Norge over 4,3 millioner av en befolkning på 5,3 millioner.

  Massedøden som blir resultatet av dette på lengre sikt, vil ødelegge verdensøkonomien (ikke for herskerklassen), og avfolke mange land i verden. Også Yeadon, Montagnier og Dr. Sucharit Bhakdi sier uten omsvøp at langtidsvirkningen av de som har fått mRNA-injeksjonen er døden.

  De som er i den økonomiske eliten, statsoverhoder, kongefamilier, politikere, nyhetsankere, kjendiser får saltvannsoppløsninger, for det tar seg ikke ut hvis de blir alvorlig syke eller dør etter injeksjonen, dessuten er de viktige for å kontrollere folkemassene frem til New World Order er fullendt. Nøkkel-personell i infrastrukturen, matproduksjon, helse, teknologi, stat, forskere og professorer får også saltvanns-oppløsninger, de får bli med videre for NWO blir et høyteknologisk samfunn.

  Det er folk som NWO ikke trenger som først og fremst får mRNA-injeksjonen med giftige stoffer. Eldre og andre utenfor arbeidslivet, for kapitalen vil ikke ha utgifter til sosialt sikkerhetsnett og sykehjem. Herskerklassen vil redusere verdens befolkning og trenger ikke for eksempel befolkningen i Kongo, for storkapitalens multinasjonale selskaper i Kongo får plyndret landet for naturrikdommer og ført de ut av landet uten hjelp fra befolkningen allikevel.

  De har gjort noen feil, Eric Clapton fikk en mRNA-injeksjon, og ble alvorlig syk. Han advarte kraftig mot injeksjonen i Rolling Stone Magazine, og fikk nok noen millioner av sine fans til å bli skeptikere. Et BBC nyhetsanker døde etter injeksjonen. Men stort sett er det svært få folk blant kjendiser og i Hollywood, overklassen og herskerklassen som blir syke og dør av «vaksinene».

  Men mange i arbeiderklassen, lavere middelklasse og eldre spesielt på sykehjem. Statistikk om dette blir det nok vanskelig å fremskaffe, men det blir tydelig etter hvert at overklassen og herskerklassen ikke dør av injeksjonene slik som lavere samfunnsklasser gjør og vil i økende grad. New Word Order er en økonomisk restrukturering, men også en sosial restrukturering. Det er bare de som er profitable for herskerklassen som får leve i slaveklassen i NWO.

  Svar
 • Hva er fakta om det Norge vi nå lever i … både når det gjelder Politikk, Corona og Generell Helse ? – Vel … det vi vet er at Regjeringa, Media og «Helsevesenet» er enten dumme, løgnere eller kanskje helst en blanding av begge deler !
  Når det gjelder uttalelser fra såkalte «eksperter» om hvorfor vi skal la oss injisere med disse såkalte Falske Vaksinene strider dette mot all biologisk kunnskap (Fakta) og jeg har problemer med å fatte hva som egentlig foregår – Det bør jo så absolutt stilles spørsmål hvordan dette kan skje ! – Tror nok opplyste Nordmenn forstår dette men det er visstnok færre av dem enn jeg trodde (Kun ca. 10%) !

  Tar med en uttalelse fra Dr. Vladimir Zelenko …

  «I følge Dr. Zelenko er menneskets historie preget av en kamp mellom mennesker som prøver å leve et guds-bevisst eller gud-sentrert liv og » mennesker » som alltid har forsøkt å være Guddommer og ønsker å ha global kontroll over resten av menneskeheten !
  «Vi er skapt i Guds bilde og livene våre er hellighet kun fordi de er det – ikke på grunn av noe annet. – På den annen side vil de som søker å kontrollere menneskeheten og leke Gud kun klare det ved å «slave [menneskeheten] psykologisk».

  «Han nevner videre at selve COVID-19 pandemien er et «ekstremt godt orkestrert, briljant utført og et eksepsjonelt ondt» forsøk på å sette verdens befolkning under kontroll – og det har vi vel fått nok av bevis på nå – Det vi nå bevitner er millioner og millioner av uønskede effekter og hundretusener av dødsfall. – Dette vil være ingenting sammenlignet med de langsiktige effektene som folk kommer til å oppleve. – Vi ser nå store topper i kreft og auto-immune sykdommer og hvordan tror dere det kommer til å påvirke fremtidig reproduksjon og befolkningstall ? ”
  Vi lever sannsynligvis gjennom den største Psykologiske Operasjonen (psy-ops) i menneskehetens historie !

  Det eneste Rådet vi har fått fra Regjeringa og våre «helsemyndigheter» under denne falske pandemien er faktisk å oppfordre oss til å injiseres med eksperimentell gift og det å bruke masker (Oppsiktsvekkende ) – Noen kaller det faktisk også medisin – Til Dem vil jeg si at man faktisk ikke gir samme medisin til alle mennesker !

  God Søndag !

  Svar
  • Jeg kan jo ikke annet enn å være fullstendig enig med deg, Synneva, og bare bemerke at jeg oppfatter vaksinasjonspresset som et drapsforsøk på min person. På grunn av vår ringe befolkningsmessige og økonomiske betydning tvinges vi ikke med samme metoder som i Israel, Italia, Østerrike , Australia, Tyskland, m.fl. men jeg er sikker på at den dagen kommer også her. Den ultimate makten bak makten, og ta det gjerne fra John F. Kennedys tale til USAs aviseiere i 1961 (ref. President and the Press), har bestemt masseutryddelse som den eneste mulige hestekur for klodens og økonomiens ve og vel. Der finnes ingen logikk annet enn maktovergrepets logikk om at alle skal innordne seg eller måtte bli den fascistiske statens fiende. Hele poenget er at de samme kreftene som fikk til dagens uholdbare tilstand nå vil doktorere den av dem skapte tilstanden. Ta det derfra, hver og en, for nå finnes der ingen tredje utvei.

   Svar
   • Du har rett ! – Hele menneskeheten er nå under et massivt psykologisk krigføringsangrep – og det å fortelle sannheten har blitt en revolusjonær handling. – Men la oss fortsette å fortelle sannheten til alle vi møter fordi det kan redde en «ensom» Sjel – selv om vi neppe redder menneskeheten !
    God Natt !

   • Mye av dette vi ser i dag er utvilsomt kontrollert av en «usynlig hånd» – Ønsker egentlig ikke å bli for Religiøs – … men alt som skjer i verden nå får en til å undres – Leste for en stund siden om en insider innenfor militæret som nevnte noe som kalles Looking Glass-teknologien og videre at dette egentlig handler om «Den Store Oppvåkningen» …. og at mørkere krefter frykter det som nå vil komme og av den grunn fremskyndet denne «plandemien» de egentlig skulle ha ventet med til 2050 som et siste forsøk på kontroll av menneskeheten – Hvem vet ? – Jeg tror faktisk at noen på et «Høyere Niivå» vet hva som foregår !

 • «styrke er funnen i ro.»

  Og noe misforstår tydligvis, og tror det betyr at hjernen skal være i ro.:

  ;-)

  ‘ …tar imot TILBUDET om vaksine. Hvordan skal vi få det til?
  En mulighet er å gjøre som de har gjort i Østerrike og flere andre land, å innføre obligatorisk vaksinasjon.’
  https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/XqE07W/det-er-vaksineplikt

  Svar
 • ‘Alle bortsett fra én av deltagerne på det nå godt kjente julebordet i Oslo, fikk symptomer.
  – Ingen av dem er lagt inn på sykehus, opplyser bydelslege Tine Ravlo mandag formiddag.
  Hun beskriver symptomer som er milde, men poengterer at selv influensalignende symtomer går under KATEGORIEN MILDE . ‘
  https://www.nrk.no/urix/tall-fra-danmark-kan-tyde-pa-at-omikron-er-like-farlig-som-delta-1.15769977

  I forhold til Covid, der UNDER halvparten ble innlagte og/eller døde, i forhold til tidligere influensa? ;-)

  Frykten skal selvfølgelig oppretteholdes, så alle får, eller blir tvunget til, injeksjon.

  Svar
 • Tre topp-fotballspillere har kollapset pga hjerteproblemer den siste uken. De tre er Martin Terrier fra Rennes, Manchester United spiller Victor Lindeløf og Napoli spiller Piotr Zielinski.

  Goodsciencing har listet opp 311 toppidrettsutøvere som har fått hjertestans, hvorav 177 døde, etter COVID vaksine

  Det er definitivt ikke normalt for unge idrettsutøvere å lide av hjertestans eller å dø mens de utøver sin sport, men i år skjer det. Alle disse hjerteproblemene og dødsfallene kommer kort tid etter at de fikk en COVID-vaksine. Selv om det er mulig at dette kan skje med folk som ikke fikk en COVID-vaksine, peker de rene tallene tydelig på den eneste åpenbare årsaken.

  Nedenfor er en lenke til ikke-uttømmende og kontinuerlig voksende liste over unge idrettsutøvere som hadde store medisinske problemer i 2021 etter å ha mottatt en eller flere COVID-vaksiner.

  I utgangspunktet ble mange av disse ikke rapportert. Mange fikk beskjed om å ikke fortelle noen om sine bivirkninger, og media rapporterte dem ikke. Kollapsene begynte å skje etter de første COVID-vaksinasjonene.

  Mainstream media rapporterer fortsatt ikke de fleste, men sportsnyhetene kan ikke ignorere det faktum at fotballspillere og andre stjerner kollapser midt i et spill på grunn av et hjerteinfarkt. Mange av dem dør-mer enn 50%.

  Mange lag har nå flere spillere som er satt på sidelinjen. Det er dusinvis av dem. Lagene og mainstream-media skjuler dette, idet de tenker ingen vil legge merke til det.

  https://goodsciencing.com/covid/71-athletes-suffer-cardiac-arrest-26-die-after-covid-shot/

  Svar
 • Koronapasset har selvsagt ikke noe med korona å gjøre, eller med andre sykdommer for den slags skyld. Koronapasset blir pushet så voldsomt fordi politikerne vil ha hele befolkningen over på et pass, og så bruker man en forholdsvis ufarlig virussykdom som unnskyldning. Hensikten med passet er å lagre alle opplysninger om et menneske på passet, som økonomiske opplysninger, kriminalitet osv. Alle penger blir digitale, og dersom en person oppfattes som brysom, så tar man bare og kutter vedkommendes tilgang til penger, og denne personen vil da ikke ha noen mulighet til å kjøpe noe.

  Eliten vil få et ”kyss-meg-i-ræva” pass, og dette betyr at hvis noen fra eliten blir stoppet av politi, toll, eller andre myndigheter, viser man bare fram passet, sier ”kyss meg i ræva” og kjører videre.

  Disse opplysningene fremkommer i Aaron Russos film ”America – From Freedom to Fascism” fra 2006. Den gang syntes disse opplysningene å være ganske fantastiske, men i dag ser vi at dette blir virkelighet foran våre øyne. Aaron Russo døde da også ganske raskt etter at han hadde produsert denne filmen.

  https://vimeo.com/154421920

  Svar
 • Regjeringsrapport innrømmer at det er 23,5 millioner mennesker i England SOM IKKE har tatt en eneste dose av en Covid – 19-Vaksine.

  I flere måneder har den Britiske offentligheten blitt lurt med historier om at det bare er 5 millioner mennesker i Storbritannia som har nektet å ta imot tilbudet om en Covid-19-vaksine. Men i dette er løgn.

  Det er en komplett fabrikasjon som uten tvil har blitt brukt til å få de som har nektet vaksine til å føle seg som om de er en del av en minoritet, fordi en offisiell rapport fra den britiske regjeringen viser at i England alene er det omtrent 23,5 millioner mennesker som ikke har hatt en eneste dose av en Covid-19-vaksine.

  Beregningene finnes på Dailyexpose, og jeg henviser dit for de som ønsker å kontrollere tallene.

  Det er ingen grunn til å tro at norske myndigheter juger mindre enn britiske, tvert imot, så antall vaksinerte i Norge er ganske sikkert mye mindre enn de ca 90% som vanligvis oppgis.

  Britene blir uavlatetelig bombardert med nøyaktig den samme fryktpornoen som nordmenn, f eks skriver Andrew Neil for Daily Mail:

  ” Det er fortsatt 5 millioner uvaksinerte Britiske voksne, som gjennom frykt, uvitenhet, uansvarlighet eller ren dumhet nekter å bli vaksinert. På den måten truer de ikke bare seg selv, men resten av oss. Hvis De pådrar seg Covid, er det de som vil sette den største belastningen på NHS, nekte resten av oss med alvorlige ikke-Covid plager behandlingen som er vår rett. Vi betaler alle en høy pris for denne harde kjernen av de uvaksinerte».

  Det er en dobbeltløgn her: Ikke bare kolporterer Andrew Neil løgnen om at det bare er 5 millioner uvaksinerte Briter, han selger også løgnen om at de uvaksinerte legger størst belastning på NHS.

  Offisielle data viser at det er den vaksinerte befolkningen som har stått for flertallet Av Covid – 19-sykehusinnleggelser siden minst 16. August. Og dødeligheten for de vaksinerte er 293% høyere enn for uvaksinerte.

  Publikum blir matet med løgn etter løgn etter løgn. Man bør jo også merke seg at de løgnene som britene blir foret med, er nesten ordrett de samme som norske helsemyndigheter kolporterer. Man må være fullstendig idiot dersom man ikke forstår at denne løgnkampanjen er internasjonalt orkestrert.

  https://dailyexpose.uk/2021/12/17/23-million-not-vaccinated-in-england/

  Svar
 • Robert F. Kennedy, Jr. : The Real Anthony Fauci.

  Robert F. Kennedy, Jr. s er sønn av tidligere senator og justisminister Robert F Kennedy og nevø av tidligere president John F Kennedy. Han har skrevet en bok (The Real Anthony Fauci) som angriper Anthony Fauci og det medisinske etablissementet. Denne boken har blitt en publiseringssensasjon, og har en hel uke vært nr 1 på Amazons bestselger liste.

  https://www.amazon.com/Real-Anthony-Fauci-Democracy-Childrens/dp/1510766804/ref=sr_1_1?keywords=the+real+anthony+fauci&qid=1639649025&sr=8-1

  Boken har imidlertid blitt møtt med total stillhet i de etablerte amerikanske mediene.

  Nesten halvparten av hele boken – rundt 200 sider – er viet til å presentere og fremme den forbløffende påstanden om at alt vi har blitt fortalt om HIV / AIDS i mer enn 35 år sannsynligvis er en medisinsk svindel.

  I stedet for å være årsaken til AIDS, er HIV-viruset sannsynligvis ufarlig og har ingenting med AIDS-sykdommen å gjøre. Men når individer ble funnet å være smittet med HIV, ble de utsatt for ekstremt lukrative AIDS legemidler, som faktisk var dødelige og ofte drepte AIDS-pasientene. De tidligste AIDS-tilfellene hadde for det meste vært forårsaket av svært tung bruk av bestemte ulovlige rusmidler, og HIV-viruset hadde blitt feildiagnostisert som årsaken til AIDS. Men siden Fauci og de profitthungrede legemiddelfirmaene snart bygde enorme imperier på denne feildiagnosen, har de i mer enn 35 år kjempet veldig hardt for å opprettholde og beskytte denne feildiagnosen, og utøver all sin innflytelse for å undertrykke sannheten i media mens de ødelegger karrierene til ærlige forskere som utfordret den svindelen.

  Før Covid-utbruddet hadde AIDS sannsynligvis i nesten førti år vært verdens høyest profilerte sykdom, og angivelig er det brukt rundt to billioner (to tusen milliarder) dollar i forsknings-og behandlingskostnader på AIDS. Så å hevde at sykdommen egentlig ikke eksisterer, virker som å være toppen av galskap.

  Robert Kennedy får imidlertid støtte fra mange fagfolk, blant annet fire nobelprisvinnere, og herunder Luc Montagnier, den medisinske forskeren som vant Nobelprisen i 1984 for oppdagelsen av HIV-viruset. Luc Montagnier skriver: «Tragisk for menneskeheten er det mange, mange usannheter som kommer Fra Fauci og hans støttespillere. RFK Jr. avslører tiår med løgner.” Så langt tilbake som på San Francisco International AIDS Conference i juni 1990, hadde Montagnier offentlig erklært » HIV-viruset er ufarlig og passivt, et godartet virus.”

  Og han var knapt alene. Kennedy forklarer at året etter, organiserte en topp Harvard mikrobiolog en gruppe som inneholder noen av verdens mest anerkjente virologer og immunologer, og de utstedte en offentlig uttalelse, godkjent av tre andre Nobelprisvinnere, som påsto det samme.

  Som Kennedy forteller historien, var imidlertid AIDS-forskere og mainstream media helt i lomma på statlig finansiering og farmasøytisk reklame kontrollert av Fauci og hans allierte, så disse påstandene fra fremtredende forskere ble nesten helt ignorert. Ifølge en journalist har rundt to billioner dollar blitt brukt på HIV / AIDS-forskning og behandling i løpet av tiårene, og med så mange forskerkarrierer og personlige levebrød avhengig av hva som utgjør et «HIV / AIDS-industrikompleks», har få vært villige til å kritisk undersøke grunnlaget for det imperiet.

  Hvis sannheten om HIV og AIDS har blitt undertrykt i flere tiår av hele den medisinske industrien, må vi nødvendigvis bli veldig mistenkelige overfor andre medisinske påstander, inkludert de som gjelder Covid og vaksinasjoner.

  Som noen har antydet, kan HIV/AIDS veldig godt bli Akilleshælen til vårt korrupte og inkompetente medisinske system.

  Det har kommet en anmeldelse fra MSM på Kennedys bok, og denne anmeldelsen slakter selvfølgelig boken, men nevner ikke de 200 sidene i boken som omhandler AIDS-svindelen. Ron Unz mener at dette viser at påstandene om at AIDS er en svindel, er sanne.

  https://www.unz.com/audio/kbarrett_ron-unz-msm-hit-piece-on-rfk-jr-is-the-dog-that-didnt-bark/

  Svar
 • Tusenvis av anti-vaksine demonstranter beleiret politistasjon i Melbourne.

  https://www.rt.com/news/543605-anti-mandate-protesters-besiege-police/

  London: Demonstranter i kamp med politiet under demonstrasjon mot Covid-restriksjoner.

  https://www.rt.com/uk/543630-london-protest-covid-police/

  Svar
 • Videoer hevder COVID – 19-vaksine forårsaker infertilitet

  https://www.thelastamericanvagabond.com/infertility-risks-covid-19-injections-spike-protein-shedding-pfizer-self-amplifying/

  U.S. Food and Drug Administration (FDA) konspirerer med United States Postal Service (USPS) for å blokkere forsendelser av livreddende ivermectin.

  https://www.naturalnews.com/2021-12-17-fascist-fda-conspiring-usps-block-shipments-ivermectin.html

  Svar
 • Vet jeg er i et vepsebol med Nynorsk folket, men hvorfor må artikkelen være på nynorsk!!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Når venstre-maskene faller står en tilbake med hva?

Nato- og EU-tilhengere.

Forrige innlegg

Nekte noen å komme til ordet, fordi man kan….

Bergens Tidende frykter motstemmer

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.