POSTED IN Imperialismen

Strømprisene

Norge har solgt seg som en koloni

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
CCI16062019_3
Rolf Grovens «9. april 1972». *

De høye strømprisene faller ikke plutselig ned fra himmelen. De er et resultat av en bevisst politikk gjennm mange tiår. Det som er hovedpoenget med tilrettelegginga av salget av norsk strøm til Europa med utenlandskablene, er at Norge blir et uviktig marked for oss.  Europas stormakter er prioritet én. Med å gi fra oss retten til å beholde tilstrekkelig norskprodusert strøm til en gunstigere pris enn verdensmarkedets pris, gir vi fra oss en grunnleggende viktig nasjonal råvareressurs.
Våre politiske ledere har gjennom tiår klart å utvikle Norge til en europeisk koloni. Å ikke sikre vår egen strøm billig til næringslivet og alminnelig velferd, som et oppbygd nasjonalt konkurransefortrinn, er det hittil viktigste eksemplet på at vårt dominerende politiske sjikt klarer å gjøre Norge til en koloni for europeiske stormakter og EU-kommisjonen.
Den aktuelle høye strømprisen har som sin viktigste årsak «Det grønne skiftet» som skal være nødvendig på grunn av klimaet. Som et ledd i det grønne skiftet i Europa og i verden er målet at Norge skal bli som en uselvisk koloni som en strømleverandør for hele Europa, på bekostning av norsk næringsliv og gode norske levekår. 

Hentet fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Striden etter 1905 om hvem som skulle eie elektrisiteten
Norge etter 1905 gikk inn i «Ein eineståande høgkonjunkturperiode og ny teknologi greip inn i mest alle næringsgreiner […] Svært mykje av det moderne Noreg vart til […] Elektrisiteten omskapte industrien og gjorde fossane til ein av dei viktigaste naturressursane i landet», skriver Berge Furre i boka Norsk historie 1905-1940. 

7836459D-C3FA-4118-B882-4E036F628539_1_201_a

Elektrisiteten moderniserte alt i Norge, ikke bare teknisk. Fordi den var så billig, kunne vi bygge landet. Fossene blei en viktig naturressurs å ha kontroll over, og det var kamp om vi skulle sikre dem for norsk eiendom. Konsesjonslovene blei vedtatt og ga norsk offentlighet råderett over disse ressursene. I mye over 100 år har felles eie til elektrisiteten til litt over produksjonspris, vært svært viktig for utvikling av norsk næringsliv og norsk velstand. Overskuddet i kommunale og fylkeskommunale eide kraftverk har bidratt til sosiale investeringer til fellesskapets beste. En stund. Men det var uenighet allerede i 1905 mellom nasjonalister og globalister. Da den internasjonale kapitalismen fra 1970-tallet gjorde opprør mot de begrensningene kapitalen måtte godta etter siste verdenskrig, skjedde det samme i Norge under Willoch og Brundtland og med prioriteringa av europeiske interesser i Norge. Et lite hint om underkastelsen var at Norge ikke lenger omtaler undervisninga av faget norsk på universitetene for norsk, men for «nordisk». Norsk språk fortrenges  på norske universiteter og med færre ansatte nordmenn.

Den norske olja, først statseid, så forsøkt gitt til svenskene og nå overlatt til det internasjonale finansmarkedet
Det var et brudd på den lange utviklinga mot å gjøre Norge til en koloni, at noen eldre Arbeiderpartifolk tidlig på 1970-tallet klarte å få gjennomslag for at oljeressursene vi fant i Nordsjøen skulle eies statlig, det vil si eid av nasjonen Norge. Men ikke lenge etter ville Ap-regjeringa til Nordli gi bort andeler av olja til Sverige for å få innpass i Volvo-konsernet. Heldigvis blei det norske folket redda av svenske småaksjonærer i Volvo som trudde at Volvo var mer verdt enn en norske olja.

Likevel har vi ikke samfunnsmessig og nasjonal kontroll over oljerikdommen. Oljefondet er bundet i internasjonale finanser og kan i stor grad dampe bort i et finansielt krakk. I stedet for å drive internasjonal bank med nasjonens eiendom, kunne vi sikra oss mer av oljepenga til investeringer i varige infrastrukturtiltak som veger, skinnegående transport og offentlige bygg. Pensjoner må uansett betales av årets løpende skatteinntekter. Oljefondet som internasjonal bank er også et eksempel som gjør oss til et utenlandsk underbruk, til en koloni.

«Når markedet tar over»: Elektrisitet verdt milliarder gitt bort hvert år
Trygve Tamburstuen har 05.01.2022 et innlegg på NRK Ytring, «Når markedet tar over», der han kommer med opplysninger som er ukjente for de fleste av oss:

Kraftbørsen NordPool skulle fungere som omsetningssentral for norsk kraft, eid av Staten. Men når denne nå eies 66 prosent av det nederlandsbaserte børsselskapet Euronext – som også eier Oslo Børs og som tok 392 millioner i utbytte ut av Norge i fjor – er norsk kraft fullstendig prisgitt markedskrefter i Europa.
I tillegg fikk vi strømselgerne – som ikke bidrar til noen verdiskaping, men stikker av med den største fortjenesten. Disse selskapene er i stor grad eid av internasjonale finansselskaper som fører store fortjenester og utbytter ut av Norge. De tre største strømselskapene tjente 1 milliard netto i Norge i 2020.
Dette var langt fra intensjonen bak energiloven, men politikerne abdiserte fra energipolitikken etter at loven var vedtatt, og lot byråkrater og spekulanter misbruke loven.
Det har ført til at markedsprisen for vår nedbetalte vannkraft, som koster noen få øre/kwh å produsere, er lik produksjonsprisen for forurensende kullkraft i Europa tillagt CO₂-avgift.

Det det koster å produsere strømmen i Norge er maksimalt 11 øre kilowatt-time. Så koster det å bygge og vedlikeholde kobberledninger som kan føre strømmen fram til bedrifter, boliger og baner. Det er helt riktig i Norge å bruke maksimalpris for norske bedrifter og transportselskaper som bare ligger litt over produksjonsprisen og svært gunstig for norske innbyggere i det kalde landet vårt.

I et innlegg på NRK Ytring 06.01.2022 tilbakeviser direktør i Energi Norge,  en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for et fullelektrisk Norge, Toini Løvseth, omtrent alle Tamburstuens argumentet med motartikkelen «Feil på feil om strømmarkedet». Men det er ikke mulig å komme bort fra at elektrisiteten i Norge er selges til utlandet for å tjene penger, ikke som opprinnelig for å spare på strømmen til vinterlandet Norge som et nasjonalt fortrinn.

Avtalene må reforhandles for å sikre norsk industri
Overraskende og positivt er det en NHO-direktør, Stein Lier-Hansen,  direktør i Norsk Industri (NHO), sier til Klassekampen 22.12.2021 at kraftpolitikken i Europa må reforhandles så land i større grad kan sikre egen energiforsyning:

– Vi kan ikke ensidig bryte avtaler, men på sikt må vi ha et annet regime som gir det enkelte land mer kontroll over egne energiressurser. Det er en diskusjon som må skje i hele EU, sier Lier-Hansen. 

Radikale endringer må til
«For oss som skal arbeide og bo i Europas mørkeste, kaldeste og energirikeste land er det hull i hodet at strømprisene har løpt fullstendig løpsk. Dette er en strukturell krise. Og den må løses med radikale strukturelle, politiske tiltak, for dette var ikke hensikten med energiloven», skriver Tamburstuen. Han avslutter sin NRK Ytring med å si «Alle land beskytter sine såkalte komparative fortrinn – som vannkraften er for Norge». Han har et forslag til hva som gjør det mulig å ta «tilbake kontrollen over de viktige kraftressursene som framsynte politikere har bygget opp, men som markedsfundamentalismen nå er i ferd med å ødelegge». Her er et utdrag av de krava han mener vi må iverksette:

 • Ta kontroll over NordPool og la Statnett og norske kraft- og nettselskap stå for omsetningen av strøm. Det er ingen mening i at et utenlandseid børsselskap skal kunne tjene milliarder på omsetningen av norsk strøm og ta enorme utbytter ut av Norge.
 • La brukerne kjøpe strømmen fra denne nye enheten – basert på et prinsipp om kost pluss. På denne måten får produsentene og netteierne pløyd direkte tilbake en rimelig fortjeneste som brukes for oppgraderinger av kraftverk og nett. Det er et potensial for en vesentlig økning av produksjonen i eksisterende vannkraftverk, uten naturinngrep.
 • Reforhandle avtalene om utenlandskablene slik at Norge har nasjonal kontroll med hva som skal gå ut og inn av strøm.
 • Lag beredskap – lovmessig og finansielt – for å sikre at kraftverk og nett forblir på norske hender.
 • Bruk eierskapet i Statkraft og Statnett til å sørge for at disse to selskapene oppfyller sine oppdrag i Norge.

I et innlegg på sin Facebook-side skriver Odd Handegård 27.12.2021 at bransjen er liberalisert og at bransjen selger elektrisiteten

«der prisen er høyest, uansett konsekvenser i Norge. Den nye regjeringen må derfor endre organiseringen av kraftmarkedet (Nord Pool), ganske drastisk.»

Statseie og stortingskontroll av produksjonen og prisen — norske interesser skal prioriteres
Er det mulig? «Ganske drastisk» karakteriserer Odd Handegård det som må til for sjølkontroll. Det er langt fram til at det blir en allmenn forståelse i Norge for at vi må begynne med det alle andre stater gjør: Å ivareta sine egne innbyggeres interesser framfor å innynde seg under de europeiske stormaktene.

For det første er det ingenting som tyder på at det er mulig å starte en slagkraftig folkebevegelse for et slikt sjølstyre. Det er altfor mye splittelse blant potensielle aktivister, for alle veit hvilke saker som de viktigste i vår tid. Anti-imperialisme og kamp for norsk sjølstyre når ikke opp i viktighet med de kulturkampene som dominerer i det humanitær-politiske komplekset.

Kampen for det «Det grønne skiftet» står fram som den viktigste drivkrafta for dyr energi i Norge og 
at Europa skal overta fordelen av det som kunne vært Norges konkurransefortrinn for vårt næringsliv og innbyggernes velferd. 

At et krav om folkelig kontroll over elektristiteten skulle få gjennomslag i politisk et flertall i Stortinget, er dessverre lite sannsynlig. I dag avledes denne kampen med kortvarige tiltak om sosialhjelpstiltak til dem av oss med dårligst råd.

…krever et nasjonalt omslag
Det herskende sjiktet i Norge vil ikke på noen måte godta at arbeidet deres bremses for å gjøre Norge til en koloni for Europas stormakter. Dette er livsmisjonen for dem, å reise rundt i verden som godhetens fredsmeklere med jagerflybombene på baklomma. Norges styrende sjikt har jobba i årtier for det og har god rekruttering. De er ekstremt utspekulerte. Tenk bare på det snedige overgrepet med å tilsidesette to folkeavstemninger som ga nei til EU-medlemskap med EØS-avtalen. Driverne i dette sjiktet har full og udiskutabel oppslutning i alle medier og blant de «frie intellektuelle røstene» i unversitetssjiktet. Europa og USA er deres verden.

Måtte frøene som er sådd om vår rett til vår egen vannkraft spire til et kraftig oppsving. Til noe mer enn enn en kamp for almisser til sosialhjelp.

*fra et postkort utgitt av Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid

Framhevet bilde: 
Karikaturtegning av bladet Vikingen fra 1906, 
gjengitt i boka Norsk historie 1905-1940 av Berge Furre 1971.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Så fikk da tyskerne herredømme over norske ressurser allikavæl. Norske politikere som Jud…ehh… Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, og et generelt tafatt norsk storting har sørget for det.

  Svar
 • Northern Light.
  8 januar 2022 17:04

  Vannkraften ble bygget med skattepenger i en tid før oljen, det var skatt betalt med slit for mange flere av befolkningen enn i dag. Den skal derfor være folkets eiendom og komme det norske folk til gode som et fellesgode, rimelig strøm til industri og husstander i et land på breddegrader som gjør at det er kaldt store deler av året.

  Dette mente mange nok politikere på Stortinget i 60 og 70 årene, til at mange titusener av leiligheter ble bygget uten pipeløp og annen mulighet for oppvarming enn for strøm. De fleste av disse er i dag bebodd av folk med lav til middels inntekt. Selv for de som har pipeløp i boligen, gjør forbudet mot fyring med mineralolje fra 2020 at de har færre muligheter for oppvarming, og denne bestemmelsen gjorde politikerne enda de måtte være vel vitende om hva ACER ville føre til for norske husholdninger.

  ACER fører til at en norsk husholdning som bor 500 meter fra et norsk vannkraftverk som produserer en kwh for 11 øre må betale europeiske markedspriser for strømmen, uten et øvre tak for hva prisen kan bli. Dette ranet av det norske folk har globalistiske politikere på Stortinget kunne gjøre med god hjelp fra presse og media.

  Verken NRK, TV2 Nyheter og riksavisene advarte hva ACER ville medføre for husholdninger og industri. Kringkastingsnemda fikk over 500 klager på underdekning av saken fra NRK, 500 klager fra en befolkning på 5,3 millioner. Ikke mange av en mett og trett befolkning mest opptatt av hvordan de kan refinansiere lånet til mer forbruk følger med, som gjorde at globalistiske politikere kunne gi den globale storkapitalen kontrollen over norsk vannkraft.

  Det er ikke bare de med lav og middels inntekt som får problemer med strømregningen, mange fra solid middelklasse med lån til over pipen har ikke tatt dette med i beregningen. Nå når det er for sent forstår mange nordmenn brått hva det vil si at det globalistiske Stortinget har gitt råderetten og suvereniteten over det mest sentrale i det norske arvesølvet, vannkraften vår, til kapitalen. Det neste nå er opphevelsen av hjemfallsretten, så vil storkapitalen også få eierskapet til folkets arvesølv.

  Det er kapitalens mål at statlig eiendom, folkets eiendom blir deres eiendom, noe deres politikere gir dem med hjelp av MSM, som leder oppmerksomheten bort med sport og underholdning, så Norges landressurser kan selges ut bak folkets rygg. For eksempel så har de aller fleste nordmenn ingen anelse om at folkets eierandel i Equinor, tidligere Statoil nå er nede i bare 70%. Infrastrukturen er privatisert som telekom og posten, en god del av jernbanestrekningene allerede, og Høyre vil privatisere vannforsyningen etter samme modell som for strømforsyningen.

  ACER har allerede påført norske husholdninger flere tusen kroner i utgifter i året, og gjort at mange som tidligere klarte seg har blitt fattige, en fattigdom som er påført dem av et Storting som ikke representerer det norske folk og lands interesser, men global storkapital. Og med en styrt energi-avvikling i Europa kan det bare bli verre når husholdningene må betale europeiske markedspriser.

  Dette er hva det vil si når et lands folk ikke lenger har råderett og suverenitet over egne landressurser. Løsningen er å melde seg ut av EØS, og bare selge virkelig overskuddsstrøm til utlandet. Det fordrer at det norske folk kommer seg ut av den politiske bevisstløsheten, og identifiserer politikerne på Stortinget og MSM som hva de er, underlagt en global agenda av storkapitalen. De vil utviske Norge som nasjon, og tilslutt gjøre at Norge bare blir en region i et frihandelsområde styrt av kapitallovene.

  Svar
  • Kjell Aasen
   8 januar 2022 18:52

   Kjære Nordlys.
   Den teksten er forbilledlig intellektuel, bør få flertallet til å prøve å tenke selv.
   Takk.

   Svar
  • sunhunter61
   8 januar 2022 21:15

   Dette er bare en forlengelse av indoktrineringen siden krigen om at det ikke noe ‘vi’, og derav har heller ikke nordmenn noen formening om hva dette ‘vi’ er.
   Vi har latt folk fra hele verden flomme inn over våre grenser og sakte men sikkert overta mer og mer av det vi har. At kraftforsyningen havner i samme utvanningsprosess burde ikke overraske noen.
   Vannkraften tilhører ikke så mye det norske folk fordi det ganske enkelt ikke er så mye ‘norske folk’ igjen.

   Svar
  • Ove Bengt Berg
   8 januar 2022 23:04

   Takk for en svært god kommentar, Northern Light. Jeg har også lagt den inn under originalinnlegget på politikus.no.

   Svar
 • Og våre bevilgende myndigheter har frikjent seg selv for all fremtid fra å kunne stilles til ansvar for sine handlinger. Snakk om å binde oss på hender og føtter. Fy faen for et svik mot sit eget folk!

  Svar
 • Ja her fikk han satt ting på plass. Vi kan snakke om Nykolonialismen -de siste 100- 150 år.
  Så når vi hører om noen som sloss mot arven fra kolonialismen og patriarkatet, har vi noe å fortelle.

  Svar
 • Tor Larsen
  9 januar 2022 0:03

  Bortsett fra i korte perioder har Norge aldri vært selvstendig helt fra Harald Hårfagres tid. Sikkert har det med økonomi å gjøre. Fordi de norske kongene nærmest brannskattet folket for å kunne ha råd til selvstendighet ble resultatet gjerne at norske stormenn vendte seg til danske, svenske og engelske konger og fyrster for hjelp til å beholde gård og grunn. Det føltes vel friere å være under kong Knut den mektige av England og Danmark enn å ha en norsk konge hengende over skuldrene og passe på alt en gjorde. Firehundre år under dansk styre, deretter nesten hundre under svensk, snikinnføringen av parlamentarismen fra 1890 tallet og siden 1931 (pengeunionen) med kort påtvunget avbrudd i krig til dags dato styrt av angloamerikansk kapital. Slik praksis har antagelig fjernet de siste genetiske forutsetninger som de norske kan ha hatt for noenlunde selvstendig tankevirksomhet. Selvstendighet i Norge, det er å få lov til å ha norske stattholdere som implementerer utenlandske makthaveres påbud.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  9 januar 2022 9:53

  Mens vannkraft produseres for mellom 5 og 15 øre KWh, krever havmøller en pris på rundt 1 krone KWh for å bli lønnsom. Når mange (næringene?) nå taler varmt for havmøller, betyr det at nordmenn heretter aldri vil se en kraftpris under 1 krone pluss avgifter + moms + nettleie, i praksis rundt 2 kroner KWh. Derfor er jeg MOT havmøller.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

En blander kortene i mange land for å skremme.

At folk er innlagt med Covid-19 betyr ikke at de er innlagt på grunn av Covid-19.

Forrige innlegg

I austerveg:

Finlandssvensk – eit pressa mindretalsspråk

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.