POSTED IN Olje-Energi

Snakker bare tull om kraftpolitikken:

Tilhengerne av kraftsystemet har ingen god sak.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Tidligere LO-leder: «vi må få styring på galskapen»

Av Odd Handegård 

Begrunnelsene for regjeringens handlingslammelse i energipolitikken er stort sett begrenset til få, uholdbare argumenter som man ikke klarer å argumentere mot hver eneste dag: Støre har faktisk ikke et eneste argument ut over at det er mange «grunner til ikke å innføre» effektive energitiltak (Dagens Næringsliv på lørdag). Også Solberg holder kjeft, bortsett fra en liten bekymring for mindre bedrifter, men Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, sparer ikke på kruttet (i KK 3. august 2022):

«En makspris på strøm vil [—] føre til rasjonering». En «maksimalpris på strøm vil sette markedsmekanismene ut av spill», pluss det uforståelige utsagnet: «En makspris vil gjøre at forbruket av strøm ikke reflekterer den knappheten som faktisk er av ressursen, og det må vi prøve å unngå». Og standardargumentet: «Med jevne mellomrom vil det komme ekstremt tørre år. [—] Det er derfor vi har rigga oss med overføringskabler til utlandet, slik at vi kan importere strøm i slike tilfelle». Også Ukraina er et argument: Europa skal kvitte seg med russisk gass – derfor får vil skyhøye strømpriser. Men situasjonen «vil gå seg til uten at det er nødvendig å kutte kablene til utlandet», sier Astrup.

Blåsjø er en kunstig innsjø i kommunene Bykle i Aust-Agder, Hjelmeland og Suldal i Rogaland. Den ble dannet ved å demme opp de øvre delene av elvene Ulla, Førreåa og Brattelielvi til de dannet en sammenhengende innsjø. Blåsjø har et areal på 80,53 km², og er med det den 12. største innsjøen i Norge. Wikipedia

Altså bare tull: Tørrår vil vi aldri få. Vår kapasitet i over 1000 vannmagasiner er enorm, og vil holde selv om nedbøren skulle komme litt under «normalen i enkelte sjeldne år. Og flere kraftmagasin er bygd som flerårsmagasiner som ikke skal tømmes hvert år, bl.a, vårt største magasin, Blåsjø = 8 TWh, som Statkraft i år har klart å eksportere det meste av overskuddet fra – til England. Og importen fra EU trenger vi ikke – bl.a. fordi EU-krafta ikke er vindkraft fra Danmark som mange påstår, men «klimavennlig elektrisitet» lagd av kull og gass. SV og MDG er ikke stort bedre: Det er viktig for å unngå sløsing av norsk kraft at folk sparer på strøm og nettleie, blant annet gjennom høye CO2-avgifter som skal kompensere gjennom litt strømstøtte til de med dårligst råd. Bare tøv dette også: De med lavt strømforbruk, kan ikke spare, og de med god råd, gidder ikke.

Mye av LO- og Ap-kritikken av regjeringens energipolitikk, er dessverre heller ikke grunnleggende nok. Den handler i for stor grad om kun å endre litt på utslagene av en mislykket energipolitikk. Det handler om strømprisen og om reguleringen av kraftmagasinene (og det er vel og bra), men de grunnleggende årsakssammenhengene handler kritikken i liten grad om: Det er få som retter fokuset mot liberaliseringen av kraftmarkedet, mot de gigantiske planene for vindkraftutbygging i Norge og mot underordningen av norsk økonomi i EU. Det er endinger på slike områder som trengs, i tillegg til reorganisering av den norske kraftnæringen – bl.a. Statkraft/Statnett/NordPool etc.

Et unntak er tidligere LO-leder Roar Flåthen (i Aftenposten) og tidligere statssekretær i e-departementet Trygve Tamburstuen. Sistnevnte skrev nylig i brev til statsministeren: «Det er ugreit at du og energiministeren helt unnlater å peke på at den totale kommersialiseringen av kraftbørsen og strømomsetningen er en av hovedårsakene til de unaturlig og unødvendig høye norske strømprisene».

Innlegget er hentet fra Steigan.no 

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Gabor Koszegi

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • En betimelig og stor TAKK til deg!

  Svar
 • En betimelig og stor TAKK til deg!

  Svar
 • Man har innført et energisystem helt uten reguleringsmuligheter. På veldig mange andre områder finnes det tross alt muligheter for regulering (Norges bank kan feks endre styringsrenten, skatter og avgifter kan endres, statsbudsjettet kan krympes eller økes etc).
  Det man nå har er et såkalt Laissez-faire-system hvor markedet og dets aktører (inkl kraftbransjen og EU) styrer det meste. Hele poenget med nyliberalismen er derimot at staten skal gripe inn i markedet og styre markedet til kapitalistenes fordel. Man følger trolig ikke her sin egen ideologi når det gjelder europeisk strømforsyning(?)

  Muligheten for å redusere eksportkapasiteten på strømkablene ved lav fyllingsgrad i norske vannkraftmagasinene kunne ha vært et enkelt tiltak som kunne ha fått en positiv virkning for norske strømbrukere (både mht strømpris og strømmengde).

  EU har utarbeidet regler for hva fyllingsgraden til gasslagre i EU skal være før vinteren kommer (noe slikt som 80%). Tilsvarende regler bør også kunne gjelde for vannkraftmagasiner i Norge.

  En strømrasjonering i Norge vil kunne få alvorlige konsekvenser for EU. Den eksport av strøm som nå foregår i Norge kan få den konsekvens at flere store vannmagasiner kan gå helt tomme for vann i løpet av vinteren (slik som Blåsjø som allerede visstnok skal være nesten helt tømt for vann pga kabelen til England). Sokkelen bruker 7-8 TWh med strøm fra fastlandet hvert år for å pumpe olje og gass til Europa. Gassfeltet Troll A har bestandig fått all sin strøm fra land (utgjør omtrent like mye som hele Bergens strømforbruk). Blir sokkelens strømbruk redusert pga mangel på strøm, så vil det være en katastrofe for Europa. Norsk gasseksport er mye viktigere for Europa enn eksport av norsk strøm.
  Hvis flere vannkraftmagasiner så går helt tomme for vann, så kan det teknisk sett være vanskelig å forsyne sokkelen med nok strøm fra fastlandet selv om myndigheten prioriterer norsk sokkel for harde livet (er flere vannmagasiner gått helt tomme for vann så står strømgeneratorene her helt stille og produserer ikke lenger strøm).

  I England advarer man nå Norge mot å eksportere for mye strøm pga faren for gassmangel i England (og Equinor-sjefen gjør det samme).
  https://www.europower-energi.no/nyheter/britisk-ekspert-bra-for-europa-om-norge-begrenser-stromeksporten/2-1-1268558

  Ved Kristiansand produserer Norge Nikkel. Produsenten sliter nå pga høye strømpriser.
  Nikkel er en knapp ressurs og vestlige land tør ikke å sette inn sanksjoner mot Russland for å stoppe/redusere russisk eksport til vestlige land av slikt som nikkel, titan og palladium (og evt annet).

  Det bør være i Europas egen interesse at norsk produksjon av bla Nikkel (og norsk gasseksport) ikke stopper opp pga høye strømpriser eller pga mangel på strøm.

  Svar
 • Vi lar oss styre av en inkompetent gjeng, som setter partipolitikk over innbyggernes beste.
  Argumenter som sendes over bordet, og gjennom et plapre-media, skal sikre at vi ikke ser u- kunnskapen i deres handlemåter.

  1. Vi har nok vannkraft i Norge til hele befolkningens behov, i våte som i tørre år. Vi er IKKE avhengig av strømeksport i ‘krise’-år. ( Men politiker- politikken LAGER krise. ) Om vi ønsker kan vi bruke overskuddsenergi til å fylle opp vannmagasinene, som en utjevning. Det er vårt ekstra’ batteri’.
  2. Myndighetene har bygget ( for våre penger) kabler til andre land framfor til eget land.
  3. istedet for å legge på avgifter på høker-prisene( i prosent!) , på vår egen (!) vannkraft bør myndighetene fjerne alle avgifter , ihvertfall en periode. Men merkantilistene i Ap, Sp og Høyre tenker penger og makt mer enn innbyggernes fysiske og mentale velvære. Og ønsker en større og større (u-produktiv) administrasjon som skal gi innbyggerne en illusjon av at det er politikerne som forsørger befolkningen. Det er selvfølgelig omvendt.
  4. Politikerne lar seg styre av EU og Acer istedet for av egen befolkning.
  5. La oss vise hvem som sitter ( skal sitte) med makta i Norge.

  Norge har ikke råd til å fø en klasse, trojanske hester, som stenger ned næringsliv og ødelegger vår nasjon.

  Svar
 • Northern Light.
  5 august 2022 14:29

  «No er vi i ei krise på grunn av gass og Ukraina, fordi det er krig i Europa. Vi må ikkje gløyme at det er det som er scenarioet: Ikkje Acer, men krigen i Europa og til dels den låge vasstanden i Sør-Noreg, fastslår Høgre-leiaren. Ho meiner vi treng kraftkablane for å sikre at vi kan importere straum frå utlandet når Noreg sjølv slit med kraftproduksjonen».
  Kilde: Fra NRK no i dag. Artikkel: Flammande forsvar for kraftkablane: – Noreg ville hatt mindre kraft utan.

  Dette sier Erna Solberg til NRK i dag. Hun sier at det er «til dels den låge vassstanden i Sør-Noreg», men hun sier ikke årsaken, som er at kraftprodusentene har tappet ned magasinene ned under forsvarlig vannstand som sikrer Norsk industri, næringsliv og husholdninger. Hun får det til å høres ut som det er for lite nedbør, men det er nedtappingen som er årsaken.

  Hun sier «vi treng kraftkablane for å sikre at vi kan importere straum frå utlandet når Noreg sjølv slit med kraftproduksjonen». Det er feil for å si det høflig. Norges vannkraftverk produserer omtrent 150 twh i et normalår, og forbruket til industri, næringsliv og husholdninger er rundt 140 twh. Norge sliter ikke med kraftproduksjonen, vi produserer mer enn nok kraft.

  Vi trenger ikke utenlandskablene for å sikre at vi kan importere strøm fra utlandet, norske vannkraftverk produserer mer en nok strøm som sagt, dermed trenger vi heller ikke vindkraft-utbygging. Hvis vi trenger mer strøm, kan Norske vannkraftverk oppgraderes med 22-30 twh til, uten særlige naturinngrep ifølge en studie fra NTNU for et par år tilbake.

  Støre fra Høyres søsterparti AP, kaller strømmen gjennom utenlandkablene for «balansekraft», i tilfelle tørrår. Noe som må være beregnet på de som ikke vil eller kan undersøke historikken om Norsk vannkraft, for det har ikke vært nære et tørrår i Norge siden 1969, altså i ett -1- år i Norsk vannkrafts over hundre år lange historie. Fordi vannmagasinene samler opp vann fra flere år, og gjør at det ikke blir tørrår.

  Det er kraftprodusentenes hensynsløse nedtapping av vannmagasinene som i tilfelle forårsaker tørrår. På grunn av at ACER avtalen tillater dem det, og på grunn av regjeringen representerer global storkapital og ikke det norske folk og land. For magasinene er nå under ti prosent av gjennomsnittet for de siste tyve årene, og det i en situasjon hvor det allerede er underskudd av kraft på kontinentale Europa.

  Det er ansvarspulverisering av Støre og Solberg å skylde på krig i Ukraina, og at Russland leverer mindre gass. Norsk vannkraftverk står alle innenfor Norges grenser, og produserer mer enn nok kraft til forbruket her til lands uansett kraftunderskudd i resten av verden. Det er utenlandskablene som tapper det Norske folks felleseie og fellesgode vannkraften, som produseres til rundt 11 øre kwh, og som det Nasdaq eide NorPools kraftspekulanter kan selge for flere kroner kwh.

  Et politisk uinteressert Norsk folk sov da tidligere direktør i World Economic Forum, Espen Barth Eide, hentet inn til Aps ledelse av Støre, presset arbeiderpartiets delegater til å stemme for bedraget ACER. Avtalen som gjør at den globale storkapitalen med hjelp av deres Norske politikere har fått kontrollen over vannkraften vår. Skal Norge bestå som nasjon og ikke bli en region i et frihandelsområde, må det norske folk ha full råderett og suverenitet over egne landressurser til lands og til vanns.

  Rimelig strøm er en forutsetning for at vi kan ha industri, næringsliv og bosetting i Norge. Prisen per kwh skal være selvkost, det det koster å produsere den og drifte den, det var før ACER rundt 30 øre. For å få den prisen tilbake må folket ta landet tilbake, og melde Norge ut av ACER og EØS.

  Svar
  • Tidligere statsminister Erna Solberg tar en «Fauchi». Har også hun aner fra «fortiden», vest av Russland som tirret selv vikinger i vesterled. Den munnrappe i situasjonen her pisker til med omskrivning av fakta – msm siterer. Jeg synes å kjenne igjen politikerstilen: En type bagatellisering. Rimer med betegnelsen «sammensuriet»; ikke verdt å ta alvorlig.

   Arbeiderpartiets søsterparti Høyre… bra uttalt sannhet fastslått. Måtte bare folk våkne og forstå. Endring ER mulig ….

   Svar
 • Kostebinderne skal hentes fra ferie til ‘arbeid’. ;-)
  For å ‘støtte’ med litt av det de har stjålet fra innbyggerne. ;-)
  Politikere, hold de lange fingerne unna befolkningens vannkraft. Men stopp de tyvene som har fått lov av samme politikere til å selger livsnødvendigheter ut av landet.
  Hva vil skje om matprisene blir høyere i Europa enn i Norge; vil samme gærninger selge vår egenproduserte mat og bygge opp et byråkrati for å ‘ støtte’ de som må stå med lua i handa for ikke å sulte ? Kanskje brød-sparing så vi ikke sløser? ;-)

  ‘Både Venstre og MDG mener Høyres forslag ligger for tett opp mot en maksprisløsning til å være aktuelt. Begge partiene ønsker seg en ordning som treffer bedre, samt flere ordninger for støtte til energisparing for å unngå nye strømkriser i fremtiden. ‘
  e24.no/norsk-oekonomi/i/nW3Lrn/makspris-eller-stroemstoette-dette-er-politikerne-uenige-om

  En (kostbar) administrasjon i en nasjon skal komme med regler/direktiver for å ØKE VELFERDEN i landet. Det er hele poenget.
  Ikke øke administreringen, tillate tyveri fra innbyggerne og ta trygghet fra folk.
  Fei merkantilistene ut. Vi har ikke råd til dette idiotiet lengre.
  Vi greier oss bedre uten denne ikke-produserende, ødeleggende/kriseproduserende gjengen.

  Svar
 • Noen ganger lurer jeg på hva slags folk som velger å bli politikere.
  Som. f.eks. Røe Isaksen. Bør han ikke heller stå på torget og selge egg?

  ‘Men vi må unngå at politikken gjør problemene større på sikt. En makspris blir lett en gave til velgerne hvor regningen plutselig dukker opp et halvår senere. ‘
  e24.no/norsk-oekonomi/i/0GMBbo/makspriskameratene

  Røe Isaksen.:
  1. For det første er det innbyggerne i Norge som eier denne varen, betalt ned over skatteseddelen over 50 år. Gave til hvem , fra hvem? Hvem betalte, hvem stjeler nå. Hvilke regning er det som skal dukke opp, fra hvem?
  2. Grunnen til utbygging/nedbygging av alle våre visuelt vakre fossefall en gang er at vi bor i et vinterland. – Og vi bruker ( må bruke) flere ganger så mye energi til oppvarming som andre land i Europa. Den energien har vi nok av nå, både til innbyggere og næringsliv. Annet er politisk løgn.

  3. Produksjonsprisen på vannkraft i Norge er 10 øre pr.kWh. Med 50 % fortjeneste/leie til kraftkommunene for båndlagt areal vil dette si en pris til forbruker på 15 øre pr. kWh. Uten subsidier, uten støtte, UTEN noen ‘ regning som plutselig dukker opp et halvår senere’.
  Vedlikehold, oppgradering av turbiner og linjenett vil max koste 10 øre pr. kWh i tillegg.
  Da ville norges befolkning og næringsliv få en forutsigbar elektrisk energi til 25 øre pr. kWh. Forutsigbart. Alltid.
  Arbeidskreftene vi nå kaster bort på småskale solceller og varmepumper, montering og reparasjoner, kunne vi bruke til å bygge boliger. Det er noe vi trenger i vinterlandet Norge. (også)

  Ja, Isaksen. ‘Vi må unngå at politikken/politikerne gjør problemene større på sikt’

  Forsvinn! Vi har ikke råd til å fø dere lengre. DET er et sløseri.

  Svar
 • Elektrisk kraft vil alltid vere dyr og stadig dyrare. Og aldri billig igjen. Når toget har gått må du gå.

  Vi har politikere og administrasjon som ikkje vil det norske folk vel. Våkn opp. Konserneigd presse og media er uansvarlige og upålitelige. Som vanlig.

  Så kan hjernevaska nordmenn dra på ferie til syden, bekymre seg over klimaet mens barna kjemper for å legge ned oljeindustrien som dei lever av.

  Dessverre er intelligensnivået lavt for alle. Slavelivet i pene klær med dyr mat går sin vante gang.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Etter Pelosis Taiwan-besøk.

Kinesiske mottiltak vil i denne omgang først og fremst være økonomiske.

Forrige innlegg

Strømprisene

Tidligere LO-leder reagerer på «galskapen»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.