POSTED IN Norsk politikk

«Si ikke nei til «kongeørnen»»!

Det lukter bananrepublikk

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Stoltenberg og hans elitekamerater vil ikke tape kampen om sentralbankjobben hans. Et tegn på at situasjonen nå er blitt vanskelig er at politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit 15.01.22 går ut med et flammende forsvar for Stoltenberg.
At Støre erklærer seg inhabil er bare en formalitet. Alle statsrådene veit hva sjefen ønsker og kan ikke uten en høy kostnad gå imot Stoltenberg.
Utlysingsteksten er endra fra forrige gang og tilpassa Stoltenberg, det er uformelle møter mellom maktmennesker som vil gi «sin mann», en tidligere regjeringssjef, ansvaret for en statsetat. Det er nytt i Norge for en regjering å skaffe seg makt med å belønne en partivenn for lang og tro tjeneste med en så høy stilling, men det er det ikke i mange dysfunksjonelle bananstater rundt om i verden. Kostnaden for både Ap og Sp bør bli høy om han får jobben, og kanskje stemmer Stortinget imot Stoltenberg, som et knepent mindretall gjorde mot en annen Ap-politiker som blei sentralbanksjef i 1994. 

Hentet fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Er sjefen inhabil, er alle under det også
Ja, forvaltningsloven har den bestemmelsen at når den øverste sjefen for en avdeling er inhabil, er alle underordna også inhabile. Men bestemmelsen om habilitet, partiskhet, har ett unntak: Den gjelder ikke for regjeringa og de som opptrer som statsråder. Så formelt og juridisk er det ikke noe å si på at regjeringa med Ap-flertall tilsetter kongeørnen i partiet som ny sentralbanksjef. Men alle veit at reelt er alle ministrene sterkt partiske. Hvem av dem tør stemme nei til en som igjen kan komme til å bli deres sjef?

Da må en til et overordna organ for regjeringa. Og det er Stortinget, som tilsetter og avsetter regjeringa. Der er flertallet for Stoltenberg usikkert.

Hvorfor er hvem som får jobben viktig? At manipulerende elite får et tilbakeslag
Det er politisk feil at vi skal ha noen «faglige» personer som skal styre grunnlaget for den økonomiske politikken i Norge, som renta. Dette viktige politikkområdet må Stortinget og regjeringa bestemme.

Likevel: Uansett hvem som nå blir sentralbanksjef, blir nok politikken fra banken stort sett den samme. Muligens. For Stoltenberg vil nok prøve å ta rollen som over-statsminister i finans- og økonomisaker. Det er det han har vært mest opptatt av når han ikke har ivra for kriger.

Søknaden fra Stoltenberg har samtidig hindra mange andre kvalifiserte kandidater til å stille opp mot Stoltenberg. Bare at han søker er jo et signal om at jobben er hans.

Viktigere i denne saka er å prøve å spenne bein for en liten politisk styregruppe som det lukter av. Veldig sterkt lukter det. Og bidra til at vi i dette landet prøver å bevare litt hederlighet og åpenhet.

I Dagens Næringsliv skriver Eva Grinde 12.01.22:

«…hele poenget med uformell maktutøvelse er at den ikke er etterprøvbar. Den er dermed også tilnærmet umulig å måle effekten av. En effekt er udiskutabel: etterlatt inntrykk av kameraderi øker».

Regjeringenes eget propagandaapparat, NRK ved særlig Dagsrevyen, har jo til og med måttet bakke litt etter at de presenterte de to søkerne så partisk til fordel for den tidligere regjeringssjefen. Reint «tilfeldig» kommer også Støres nærmeste politiske medarbeider nettopp fra politisk redaksjon i Dagsrevyen…

Hittil er det ikke meldt om noen møbelhandler fra Eidsvoll som er med i middagene og blant turgåerne der jobben diskuteres.

Utlysningsteksten er endra fra forrige gang: Skreddersydd for Stoltenberg
Aftenposten skriver 13.01.22 at «hodejegere» avisa har kontakta, sier at utlysingsteksten

«var «Stoltenberg-vennlig». Det var gjort flere endringer fra da jobben ble utlyst forrige gang, i 2017.
Nå sto det blant annet at personen måtte kunne håndtere kriser og beredskapssituasjoner, ha ledererfaring fra komplekse organisasjoner og ha «innsikt i relevante utviklingstrekk både nasjonalt og internasjonalt».

En tekst skreddersydd for en tidligere statsminister og nåværende generalsekretær i Nato.

To politikk-professorer: Minner om hva slags stater? Viktigst for kongeørnen sjøl, Stoltenberg
I Aftenposten i dag skriver to professorer i politikkvitenskap (statsvitenskap), Jostein Askim og Tobias Bach:

Problemet, slik vi som statsvitere ser det, handler om makt og mistanke om maktbruk. Dels råder det en mistanke om at Arbeiderpartiet, kalt ørnen blant partiene, misbruker regjeringsmakten til å utplassere sine egne i lederstillinger i forvaltningen.
I tillegg kan man mistenke at Stoltenberg får jobben på grunn av og ikke på tross av at han er blant Norges mektigste personer.

De viser til at bare én av ti offentlige lederstillinger går til ekspolitikere i Norge. Mens i land

«med en mer polarisert politisk kultur er dette vanskelig å forstå. At toppjobber tildeles eks-politikere, er mange steder uttrykk for at regjeringen tilraner seg politisk kontroll med forvaltningen eller belønner en partivenn for lang og tro tjeneste.»

De to skriver:

Stoltenberg er ingen hvilken eks-politiker som helst. Sett bort fra at fire statsministre senere ble fylkesmenn, representerer det noe nytt i norsk sammenheng at en tidligere statsminister og partileder søker seg til en lederjobb i statsforvaltningen.
Han har flere yrkesår igjen, flere enn åremålet på seks år.
Stoltenbergs popularitet i Ap er fortsatt sterk. Muligens kunne han blitt statsminister igjen, om han selv ønsket det (lignende har skjedd i Ap før). Ikke minst derfor er Stoltenberg og Norges Bank med sin nye uavhengighet en dårlig match. Det hadde paradoksalt nok vært mindre problematisk dersom mannen var persona non grata i Ap.

I 1994 overlevde regjeringa Brundtland bare så vidt et mistillitsforslag etter en tilsetting av ny sentralbanksjef. Husk at dagens regjering er en mindretallsregjering. Flertallet i Stortinget har uttrykt mistillit i dag, men det er naturlig at Høyre snur og støtter sin politiske meningsfelle Stoltenberg.

Lukta av bananrepublikk: Hvem er jobben viktigst for?
«Norge er et lite land i verden», men vi har Oljefondet, og det vil nok bli internasjonal oppmerksomhet om at en tidligere statsminister, og tidligere Nato-sjef, blir sjef for Norges Bank. Skriver de to professorene.

«Det er neppe positivt at det gis grobunn for å se på Norge som et bananmonarki, der en liten gruppe mektige personer deler ut makt til seg selv og sine venner. Kanskje blir det mindre etterspørsel etter nordmenn som reiser rundt i verden og belærer andre om godt styresett

Askim og Bach  avslutter:

Er så ingen tjent med at Stoltenberg blir sentralbanksjef? Jo, Jens Stoltenberg selv, kongeørnen.

Det er kampen om å stanse utviklinga i Norge i retning av bananrepublikk det dreier seg om.

Framheva bilde: Henta fra Store norske leksikon.
 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  15 januar 2022 12:26

  Denne nye formuleringane i utlysingsteksten til stillinga som sentralbanksjef er sjølvsagt meint til bate for Stoltenberg:

  «innsikt i relevante utviklingstrekk både nasjonalt og internasjonalt»

  For opplyste menneske vert formuleringa derimot eit slåande argument for å tilby stillinga til andre enn Stoltenberg. Handteringa av Libya, Syria og no Ukraina osar ikkje av innsikt i internasjonale saker. Unngår me storkrig i Ukraina, er det ikkje Stoltenberg å takka. Men han er i stand til freidig å innkassera æra om so skjer.

  Svar
 • Det geniene innen bank og finans,det geniene innen økonomisk politikk er flinke til,det er å selge inn pengesystemet som riktig og rettferdig.
  Det artikkelforfattere,debattanter og folk ikke har det minste innsikt i,det er hvordan penger skapes,hadde de det hatt,da hadde det vært jaktsesong hele året.
  Penger skapes ut av ingenting.Banken har ikke egne penger,de har retten til å trykke penger,de er avhengig av deg for å overleve og politikerne som er deres agenter har svinebundet deg til dette pengesystemet.
  1,Du låner 1 million av en bank som ikke har egne penger.Hvordan går det til ?.
  Når du har svaret på det,da starter jaktsesongen.
  Stoltenberg har sikkert tenkt på at han er med på ett svik mot sitt eget folk som aldri blir glemt,men han kjenner seg trygg for Guds lam,altså sauene,de våkner nok ikke.
  Ett lite hint,hva er almmennytte og hva er egennytte,hva er best for samfunnet ?.

  Svar
 • Ok,du har fått lån av den snille banken som ikke har egne penger,hvor kommer da pengene fra ?.
  Slik blir det gjort.I det øyeblikket du har fått inn ditt lån på konto,da starter verdiskapningen,du med din kreativitet og arbeidsevne må nå jakte de tilgjengelige pengene som flyter rundt i systemet,du jobber 10-12 timer hver bidige dag for å betale tilbake den gjelden du har pådratt deg av den banken som ikke har noe som helst annet enn lover og regler for å skambanke deg til å betale.
  Den dagen du er ferdig med å betale din gjeld,den dagen har du tilført banken en pengeverdi lik lånet + renter,det til en bank som ikke hadde noenting.
  Dette pengesystemet som ikke er noe annet enn slaveri,det er det Stoltenberg skal bli sjef for.
  Og glem ikke at vi snakker om private bank og eierinteresser,så alt vi skaper,det går til å tjene private egennyttige interesser.
  Om dette systemet var eid og kontrollert av folket,da hadde det hatt en allmennytig funksjon,men folk synes vel det er bedre å gjøre private eierinteresser rikere på bekostning av samfunnet.
  Så denne fienden av folket står nå som kandidat til å føre denne svindelen videre.Morna Jens.
  Oppfinnelsen av penger er fine greier,har du kontrollen med hvor pengene kan brukes,da kontrollerer du alt.

  Svar
 • Så hva kan det komme av,at de fleste alternative informasjonskanaler ikke bryr seg med å ta opp hvordan pengesystemet er konstruert.At alt færre mennesker blir stadig rikere på menneskenes bekostning ?.
  Når så du Steigan,Derimot,Dokument eller reset ta opp dette uvesenet ?.Hvorfor gjør de ikke det ?.Det er jo ikke fordi de ikke vet og om de ikke vet,da er de diskvalifisert fra å mene noe som helst.

  Svar
 • Frekke Stoltenberg, hvor har han det fra?
  Ukraina og Georgia tatt opp i Nato :
  https://avia.pro/news/ukrainu-i-gruziyu-edinoglasno-prinyali-v-nato

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kona døde etter 2. vaksine: Han vil ikke ha flere stikk.

«Ikke noe grønt pass for deg, mister!»

Forrige innlegg

Propagandaen for krig trappes opp

De største hyklerne

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.