POSTED IN Krig-fred

Propagandaen for krig trappes opp

De største hyklerne

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

av Jan Hårstad

16 januar 2022 er det fem år siden det ankom 330 US-Marines på Værnes og litt senere på Setermoen i Indre Troms.

Allerede Eisenhower sa i sin avskjedstale at amerikanerne måtte passe seg for det militærindustrielle komplekset som hadde vokst til en trussel mot demokratiske mekanismer i USA.

Hvis du nå begynner å saumfare den amerikanske blogverdenen under henvisning til War-Security vil du garantert bli sjokkert over hvor mange webber det er i USA som kun beskjeftiger seg med krigsanalyser, eller strategiske anlyser til bruk i krig. En tror nesten ikke det er sant så mange er det.

Og undersøker man nærmere vil man fort finne ut at finansieringen av disse militariserte tenketankene kommer fra de store våpenprodusentene så som Lockheed Martin, Boeing, Raytheon etc.   

Og alt dette har sammenheng med at våpensalg er en av de sikreste inntektskildene i USA. Det er anslått at den amerikanske staten tapte 2 billioner dollar på Irakkrigen, men våpenindustrien tjente penger på den.

Og det som har skjedd i moderne tid i Norge er at Kongsbergruppen og Ammo på Raufoss har blitt løftet inn som partnere til gigantene både i amerikansk og tysk rustningsindustri, de er en del av den internasjonale Nato-krigsbransje.

Tar du deg inn på de strategiske militære tenketankene i USA ser du at fra 2017 i stort bare har hersket ett tema på deres webber, rand og brookings være nevnt så påstanden ikke blir hengende i lufta. Hvordan bygge en strategi som sender Russland og Kina ned for telling, ja en web ville faktisk at Nato skulle krige mot Russland og Kina SAMTIDIG!

Men alt det jeg her skisserer gjelder ikke innen den statsfinansierte «venstresidas» verdensbilde. Når man ville ha et svar på hva som skjedde med den amerikanske militære okkupasjonen av det nordlige Norge, så henvendte man seg konsekvent til yrkesmilitære ansatt i Nato eller til ansatte hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt eller hos Cecilie Hellestveit ved Atlantic Council. Alle disse ville ha det til at amerikaniseringen av Nord-Norge tok sikte på å FORSVARE NORGE. Altså: hjemmelaget norsk sosialdemokratisk ønsketenkning veide tyngre enn tusen artikler på de militære webbene i USA.

Her heter det i KK 18 juli 2020. «VÅRE HJELPETROPPER. – Ved en militær konflikt på norsk jord er det US Marines Norge belager seg på støtte fra.»

Altså: ifølge KK er Nato-okkupasjonen av Nord-Norge et forsvarsprosjekt mot  et Russland som angriper oss. Det er ifølge den statsfinansierte avisa Russland som angriper Norge. Dette synet har de innhentet fra det offisielle Nato-embetsverket i Norge. Det markedsføres da som progressive oppfatninger av verdenspolitikken.

Så leser vi i lederen for KK 11 januar 2022 om Ukraina som er eksplosiv: «Da er det avgjørende at det fins vilje til FREDELIGE LØSNINGER, SÅ VI UNNGÅR VÆPNET KONFLIKT.»

Dette er jo verre enn Thorbjørn Egner, det er rene barnehagen.

Militarisering og krigsforberedelser intensiveres for hver uke som går. Du trenger ikke engang lese amerikanske webber, det holder lenge å lese Forsvarets Forum og se hvordan  Norway utplasserer sine soldater i all krigssone rundt Russland. Og også fregatter rundt Kina. Norge er overhodet ikke noe «fredsland». Det er tvert imot en loyal amerikansk krigsstat med en våpenproduksjon  som målt med antall innbyggere er i verdens elitedivisjon.

«Venstresida» ville inn i den sosialdemokratiske Nato og EU-varmen, men denne omstillingen  har fått sin pris.

Det verdensbildet som Klassekampen markedsfører med sitt retorikk om «Folkepartiet», om «folkestyret» samt Nato-okkupasjonen av Norge er ikke bare grunnfalsk og hyklerisk.

Den er livsfarlig for det norske folk.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • «Norge er overhodet ikke noe fredsland». Så absolutt ikke. Det er krigsnasjonen Norge. Det er vel ingen som har startet og deltatt i flere kriger enn Norge og USA. https://radikalportal.no/2015/03/06/siden-1990-har-norge-deltatt-i-atte-kriger-vi-er-pa-en-andreplass-i-krig/

  Svar
 • Vårt danskættede politiske aristokrati tror at om det blir krig blir det i Nord Norge, for det er der de har plassert ut ting. Det er jo langt unna. Er de ikke smarte?

  Svar
 • Globalistene har god kunnskap om Heartland teoriene og konsekvensene er at alle verdiene som olje, gas, strøm osv blir tildelt nye private eiere som oljen i Syria og strømmen i Norge m.m. Og globalistene øker sin kapital og sin makt. Eurarabia er det bare globalistene og muslimene som tjener på. Neste trinn Eurasia taper også europeerne på. Kanskje kan nasjonalismen demme opp mot NWO. Det hadde vært lurt å melde seg ut av Nato og EØS for Heartland teoriene har ikke bæreevne. Nazismen hadde heller ikke bæreevne.

  Svar
 • Northern Light.
  15 januar 2022 17:10

  Norge har en selvforsyningsgrad for mat på under 40%, det vil si at over 60% av maten må importeres. Nasjonalt beredskapslager for eksempel for korn er lagt ned, og nødlageret for mat rekker kun til 30 000 i tre dager, og vi er 5,3 millioner mennesker i Norge. En krig i Europa som USA/NATO fremprovoserer over Ukraina blir en katastrofe for Norge, for det avskjære alle forsyningsveier for mat til Norge.

  Alle land i Europa vil i en krig prøve å lagre og sikre så mye mat som mulig til egen befolkning, og at de vil slippe igjennom mat transport til Norge med trailere, tog, fly eller skip er lite trolig. Med over 60 prosent av maten importert og ingen beredskapslagre, har vil nesten et «just in time» system for matforsyninger til butikkene. Stopper importen av mat, blir det tomt i butikkhyllene etter et par dager for mange varer. Ikke har vi medisinaldepot lenger heller, for det sa politikerne at «det får vi billigere fra utlandet. Dermed blir det fort bli tomt i apotekene for viktige medisiner.

  Politikerne, presse og media unnlater å fortelle det norske folk at en krig i Ukraina mellom USA/NATO også blir en krig som vil gjøre Norge til en slagmark. For Russland vil slå ut amerikanske baser her i Norge før de blir operative, de vil ikke tillate at norske F-35 kampfly flyr bombetokt til Russland.

  Basepolitikken fra 1948 ble bestemt av politikere som representerte folk og land, de forsto at amerikanske baser her ville bli mål i en krig, derfor skulle det ikke være amerikanske baser på Norsk jord. Globalistiske politikere som har sin lojalitet til den globale storkapitalen har suverent tilsidesatt dette, og latt amerikanske generaler plukke ut strategisk passende steder for baser, latt de forhåndslagre angrepsvåpen, og fortalt den norske befolkningen at det er for å forsvare oss.

  En befolkning som har kjøpt fiendebildet av Russland, ikke bare fra pressen, men også fra Hollywood, hvor filmskurken i filmer og tv serier har vært russiske. Men Russland har en økonomi på høyde med Italia, men er 57 ganger større i kvadratkilometer, og nesten dobbelt så stort som USA. Med et forsvarsbudsjett på bare ca. 1/12 av USAs, og 1/22 av USA/NATO, er Russlands militære styrker kun organisert for forsvar av sitt enorme territorium.

  Skal Norge ha en mulighet komme fra en krig mellom Russland og USA/NATO med minst mulig ødeleggelse av landet, må alle USAs baser på norsk jord med forhåndslagret amerikansk militær-materiell fjernes. Vi må ha et eget forsvar, og ikke et som ikke er integrert i USA/NATOs krigsmaskin som nå.

  Det krever en befolkning bevisst på dette og som får globalistene ut av Stortinget, og erstatter dem med politikere som representerer folk og land. Da meldes Norge ut av EØS, og vi får også råderett og suverenitet over egne ressurser tilbake som vannkraften, og vi får en så høy selvforsyningsgrad av mat som mulig, og normal kommunikasjon og handelsforbindelser med Russland.

  Dette tar flere år å få til, men med det bildet som tegner seg av fremdriftsplanen til den globale storkapitalen når det gjelder blant annet Russland, vil Norge trolig ikke rekke det om vi hadde begynt i dag. En krig i Europa gjør at alle disposisjonene som de globalistiske politikerne har gjort i flere tiår svært tydelige for folket. De har stilt Norge i en ytterst sårbar posisjon.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   15 januar 2022 18:25

   Slik landet vårt har oppført seg andsynes Russland, har Russland gode grunnar for å hata oss og mosa Noreg. Dei har for tida ingen fornuftig grunn til å vilja hjelpa oss med matforsyning når me får bruk for det.

   Difor sluttar eg meg fullt ut til Northern Light og ynsket om «normal kommunikasjon og handelsforbindelser med Russland». Russland må vera luta leie av slike granneland som Noreg. Gong etter gong er Noreg med på hundsing, sanksjonar og urettvise skuldingar. Noreg treng verkeleg ein betre kurs. Helst før det er for seint.

   Svar
  • Igjen viktig og poengtert frå Hårstad og Northern Light.
   Det okkuperte Noreg ligg på rygg for sin amerikanske herre.
   Med omtanke for sine nordnorske venner vil russarane bruke ei lita rakatt når dei tek ut Vardøradaren, truleg vil dei skånsomt levere ein elektrisk impuls som brenn opp innmaten.
   Matprisane vil stige slik som el-prisane. Men sjølv med tome mathyller i butikken vil nordmennene støtte krig fordi dei er hjernevaska og oppfører seg som om dei var mentalt sjuke, covidsjuke?
   Etter England erklærte krig mot Tyskland i 1914 dansa folk av glede i gatene i London fordi dei skulle gi ei lekse og få det overstått i løpet av fjorten dagar.

   Svar
 • Å si at Russland invaderer Ukraina er som å si at USA invaderer California. Det er ikke noe vi har noe med om California skulle løsrive seg fra USA. Russere er en stor del av befolkningen i Ukraina.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  15 januar 2022 18:37

  Utanriksminister Anthony Blinken sa nyss:

  «Jeg tror en lærdom i nyere historie er at når russere er i huset ditt, er det noen ganger veldig vanskelig å få dem til å forlate.»

  ABC Nyheter melder i dag at russiske styrkar har forlate Kazakhstan etter om lag ei veke. USA er over alt og hadde vore i Afghanistan i 20 år då dei vart jaga ut. På deg sjølv kjenner du andre.

  Kor lang tid treng me på å få USA ut av det norske huset? Ei veke kan bli knapt.

  Svar
 • Det er pussig at nå når Norge leder sikkerhetsrådet i FN så snakkes det ikke om fred. Eller er det ikke så rart ? Iflg. Huitfeldt så er sikkerhet nevnt som mindre viktig enn kvinner og barn. Typisk ! Men det gjenspeiler at Norge er en ubetydelig nasjon med underdanige politikere. Og er det noen politikere som i det hele tatt snakker fredens sak ? Ingen eks-politikere eller kjendiser ? Ikke ? Alle tuter med krigsulvene. Nobelkomiteen i Oslo skal slite med å finne kandidater som taler fredens sak ifm. Ukraina-krisen.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  17 januar 2022 11:29

  Her er NATO sin offisielle versjon av Stoltenberg sin illgjetne tale i den nordamerikanske kongressen i 2019:

  https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_165210.htm?selectedLocale=en

  Dei som ynskjer fred, må sjå seg om etter andre vener i verda enn Noreg og NATO. I denne talen er Stoltenberg open om NATO sine globale ambisjonar og planar om verdsherredøme. Denne gongen er ikkje «innflytelsesfære» noko problem, ser det ut til. Stoltenberg sitt snakk om dette emnet i 2022 har han dermed sjølv avslørt som blank lygn.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

«Si ikke nei til «kongeørnen»»!

Det lukter bananrepublikk

Forrige innlegg

På grunn av Covid-19 nedstengninger:

Mange barn mister sine ordinære vaksinasjons-programmer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.