POSTED IN Helse

Professor med brannfakkel: «Legemiddelindustrien driver organisert kriminalitet».

Trengs den medisinske spesialiteten psykiatri?

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Professor Gøtzsche: – Psykiatri som spesialitet bør fjernes

Av Julia Schreiner Benito

Innlegget er hentet fra hemali

– Den gjør mer skade enn godt. Etter å ha lest de fem mest brukte lærebøkene i Danmark om psykiatri og medisin, er professoren klar: Psykiatri som medisinsk spesialitet er så skadelig at den bør fjernes.

Nå har legen, vitenskapsmannen, forfatteren, en av grunnleggerne av Nordic Cochrane Center og tidligere direktør ved Rigshospitalet i København konkludert: De mest brukte lærebøkene innen medisin og psykiatri i Danmark – trolig også i resten av Vesten – er så villedende, feilaktige og vitenskapelig uærlig at bøkene og praksisen bør opphøre.

Biologisk psykiatri virkningsløs


– Jeg beskriver også svindel og manipulasjon med dataene i forskning som er hyppig sitert, skriver Gøtzsche i e-post til Hemali.
– Jeg konkluderer at biologisk psykiatri har vært virkningsløs. Og at psykiatri som medisinsk spesialitet er så skadelig at den bør forsvinne.


I sin nye bok Critical Psychiatry Textbook svarer Gøtzsche på hvorfor legemidler er den tredje hyppigste dødsårsaken i Vesten. Dessuten hva vi ikke får vite om medisinene.
I 2021 fikk legen ideen om å vurdere de mest brukte lærebøkene i Danmark. Hans siste bok er en lærebok som skal forklare hva som er galt med de andre lærebøkene.


– Jeg håper at andre forskere vil analysere lærebøkene som brukes i deres land.

Gøtzsche mener å ha avdekket et stort gap mellom framstillingen av psykiatri og hva forskningen faktisk viser.
– Mye av det ledende psykiatere hevder er feil, og det er grundig dokumentert (Ref. 1-11)

 • Om påliteligheten til psykiatriske diagnoser
 • Om årsaker til psykiatriske lidelser
 • Hvorvidt lidelser kan sees i en hjerneskanning eller -kjemi
 • Om fordeler kontra skader er av psykiatriske legemidler, elektrosjokk og tvungen behandling

– Mer enn i noen annen spesialitet er psykiatri en disiplin der det er av største betydning å lytte til pasientene. Men når problemet er psykiatrienes egen praksis, er de sjelden villige til å lytte.

– Psykiaterne er selgere og pasientene er kunder

– En undersøkelse av 2031 australiere viste at folk trodde at antidepressiva, antipsykotika, elektrosjokk og innleggelse på psykiatrisk avdeling var mer skadelig enn gunstig. Psykiateren bak undersøkelsen var misfornøyd med svarene og hevdet at folk bør komme frem til den “riktige oppfatningen”. Men tok de feil? Jeg tror ikke det.

– Vi har en situasjon der “kundene”, pasientene og deres pårørende, ikke er enige i “selgerne”, psykiaterne. Når dette er tilfelle, er leverandørene vanligvis raske til å endre sine produkter. Men det skjer ikke i psykiatrien. Den har monopol på å behandle pasienter med psykiske problemer.

Hormonell ubalanse i hjernen?

– Vi hører typisk at psykisk sykdom – som depresjon – har årsak i “hormonell ubalanse i hjernen”. Hva er din vurdering av den påstanden?
– Det er helt feil, en falsk påstand. Se Robert Whitakers brilliante artikkel om dette.

– Hvordan vurderer du påliteligheten i psykiatriske diagnoser?
– De er meget upålitelige, som jeg beskriver i detalj i boken min.

– Hvilket er det verste eksempelet du har sett?
– At ledende psykiatere hevder at piller mot depresjon beskytter barn og unge mot selvmord. Når de randomiserte forsøkene helt klart viser at de fordobler risikoen for selvmord. Også blant voksne.

– Hvem er de skyldige?
– Psykiaterne. Legemiddelindustrien bedriver organiser kriminalitet, men det fritar ikke psykiaterne for deres medisinske ansvar.

– Hva er løsningen?
– Psykiatrien bør nedlegges, den gjør mer skade enn gavn. Vi bør satse på psykoterapi, ikke piller.

Ekskludert fra forskningssamarbeidet Cochrane

Gøtzsche er blant de mange fagpersoner som har blitt straffet ved at de har talt med en annen stemme enn majoritetens. (Se ramme lenger ned) Han var en av initiativtakerne til det uavhengige forskningssamarbeidet Cochrane, men ble ekskludert fra styret etter å ha ytret seg negativt om interessekonflikter, korrupsjon og forskningsjuks.

– Hvordan har du hatt det etter at du ble ekskludert fra styret i Cochrane?
– Det var tøft å bli utvist etter en rettssak der lederne brøt alle de reglene de selv hadde konstruert. Jeg har skrevet to bøker om denne skandalen. Cochrane er nå i dårlig form, og derfor heter min nest nyeste bok The decline and fall of the Cochrane empire. Jeg har det bra i dag og nyter livet, men Cochrane har det ikke bra etter å ha mistet anseelse og finansiering.
– Hva gjør slike opplevelser med deg?
– Jeg overlever å bli urettferdig behandlet. Livet mitt er mye bedre nå enn under tyranniet i Cochrane.

I tiden med covid har sensuren vist seg tydelig. Vi trenger vitenskapelig debatt, det gjør alle klokere.

Har etablert et nytt, uavhengig institutt

Gøtzsche grunnla det uavhengige Institute for Scientific Freedom. Visjonene lyder:

 • All vitenskap bør etterstrebe å være uten økonomiske interessekonflikter
 • All vitenskap bør publiseres så snart som mulig, og gjøres fritt tilgjengelig
 • Alle vitenskapelige data, inkludert studieprotokoller, bør være fritt tilgjengelige slik at andre kan gjøre sine egne analyser

– I tiden med covid har sensuren vist seg tydelig. Vi trenger vitenskapelig debatt, det gjør alle klokere, sier Peter Gøtzsche. Han gleder seg til å besøke Norge i oktober.


Kort fortalt

Medisinprofessoren Peter C. Gøtzsche var med å grunnlegge Cochrane-samarbeidet.
Samarbeidet går mellom forskere i mange land, og publiserer jevnlig kritiske gjennomganger av medisinsk forskning.
I mai 2018 publiserte forskere fra Cochrane en vurdering av HPV-vaksiner. Artikkelen ble kritisert fra flere hold, deriblant av Gøtzsche og kolleger.
Gøtzsche beskyldte Cochrane-forskerne for å håndplukke de datasettene som støttet konklusjonene, men som ikke stemte med totalbildet fra faglitteraturen.
Høsten 2018 fikk Gøtzsche sparken som rådsmedlem i Cochrane, og fra organisasjonen.
Tiltroen til Cochrane som uavhengig premissleverandør raknet.
Cochrane-samarbeidet (Cochrane collaboration) hadde uavhengige forskere uten interessekonflikter, og fokusere på den ”beste” forskningen. Inntil 2018 ble Cochrane ansett å være upartisk og troverdig.

Metodekritikk

En måned etter at Cochrane satte sitt godkjentstempel på HPV-vaksiner, sendte to gravejournalister og en lege inn en kritikk av metodene som var brukt til Cochrane. 
De forventet at organisasjonen gjorde kritikken offentlig tilgjengelig, men hadde ikke fått noen respons da Gøtzsche og kolleger nesten to måneder seinere kom med sin kritikk. 
Verken Gøtzsches kritikk eller Cochrane-redaktørens respons på den tok opp de metodiske problemene gravejournalistene og legen hadde framført.
Kritikken kom omsider på trykk i august, men i nesten uleselig form og uten tabellvedlegg.
Det gikk enda en måned før artikkelen var korrigert, noe som ble oppfattet som en uthalingstaktikk.
Gravejournalistene og legen fikk ingen respons fra forfatterne av Cochranes godkjenning av HPV-vaksiner og så seg derfor nødt til å klage over behandlingen av deres kritikk til et fagtidsskrift
De konkluderer at Cochranes konklusjoner om HPV-vaksiner er basert på dårlig vitenskap og derfor ikke er relevant.
Gøtzsche har framstått som en ukorrupt kritiker av farmasøytisk industri.
En kommentator mener at farmasøytisk industri har mye å vinne på krisene i Cochrane.
Hvis Cochranes oppsummering av forskning på HPV-vaksiner blir stående, åpner dette for at farmaindustrien fortsatt kan styre Cochranes arbeid.

Referanser

1 Whitaker R. Mad in America: bad science, bad medicine, and the enduring mistreatment of the mentally ill.
Cambridge: Perseus Books Group; 2002.
2 Healy D. Let them eat Prozac. New York: New York University Press; 2004.
3 Moncrieff J. The myth of the chemical cure: a critique of psychiatric drug treatment. Basingstoke: Palgrave
Macmillan; 2007.
4 Moncrieff J. The bitterest pills. Basingstoke: Palgrave Macmillan; 2013.
5 Whitaker R. Anatomy of an epidemic, 2nd edition. New York: Broadway Paperbacks; 2015.
6 Gøtzsche PC. Deadly medicines and organised crime: How big pharma has corrupted health care. London: Radcliffe
Publishing; 2013.
7 Gøtzsche PC. Deadly psychiatry and organised denial. Copenhagen: People’s Press; 2015
8 Gøtzsche PC. Mental health survival kit and withdrawal from psychiatric drugs. Ann Arbor: L H Press; 2022.
9 McLaren N. Anxiety, the inside story. How biological psychiatry got it wrong. Ann Arbor: Future Psychiatry Press;
2018.
10 Timimi S. Insane medicine: How the mental health industry creates damaging treatment traps and how you can
escape them. Seattle: Kindle Direct Publishing; 2021.
11 Breggin PR. Brain-disabling treatments in psychiatry: drugs, electroshock, and the psychopharmaceutical complex.
New York: Springer; 2008.

Forsidebilde: iStock

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • Takk, Lindtner! Ditt arbeid er så verdifullt!
  Hva psykiatere tukler med og skriver ut av gift kan gjerne komme på bordet.
  Kjemisk lobotomering, uten noen som helst legende effekt,
  kun egnet til å få de lidende til å bli passive, zombie,
  ikke til plage. Slå bena under big pharma en gang for alle !!!

  Svar
 • «Hva gjør slike opplevelser med deg?
  – Jeg overlever å bli urettferdig behandlet. Livet mitt er mye bedre nå enn under tyranniet…»

  Dette er tungt. Det kan nok flere skrive under på.
  Og spesielt når man blir sett på som et kasus, og må behandles/’hjelpes/ repareres’ med ‘medisin’. (?)

  Og dette er vel mye av essensen i det å være, og bli sett på, som psyk i et samfunn. ( Den letteste utvei/overlevelse er å bli konform, – eventuelt ‘orginal’ ? )
  Og når så mye i vårt samfunn er basert på slaveri/ufrihet og tyranni, statlig eller privat, er det ikke rart at mange sliter. Selv om det først kommer til syne når de/vi er så slitne mentalt, – men også kroppslig, at de/vi ikke orker mer.
  Så reagerer vi forskjellig når det sprekker. – Som vi er forskjellig som mennesker; noen er introverte, andre ekstroverte.

  Svar
  • «Leger» som har gjort det til sin profesjon å lege, de kjører gift i folk. Karmisk er det fatalt, men det skjønner de vel lite av. Det krever en massiv styrke å stå imot, særlig hvis man er en ekte LEGE , og vil lege, bringe til helse.
   Denne skammen skal de få leve med lenge, nå som de «beskyttede» dør som fluer, litt og litt, og «leger» gjorde som de fikk beskjed om, skyldige i histroriens styggeste kapittel.
   Billige ludder.

   Svar
 • Jeg må minne om Redaktörens yrke,jeg må minne om at denne yrkesgruppen er de som har pilletrillet i hele sin yrkesmessige karriere.
  Det ville värt interessant om redaktören fylte på med tilleggsinformasjon om sin innsidekunnskap om pilletrilling,ja om hele systemet han har arbeidet i,han burde jo väre en gullgruve av erfaring og kunnskap.

  Svar
  • «…denne yrkesgruppen er de som har pilletrillet i hele sin yrkesmessige karriere.»

   Det er vel forskjell på en psykiater og psykolog, slik sett. Ihvertfall noen.

   Svar
   • Dere rörer ikke Jens Christian, sa Haakon Lie ,Rasende da folk begynte å stille närgående spörsmål.
    Det var i den tiden Haakon Lie entusiastisk fortalte at de skulle bygge det nye jerusalem.Stay Behind ?.
    Har du blitt portvakt Frikar ?.
    Jeg tror jeg gir meg nå,i dette miljöet skal ingen stener snues.
    Opplysning vil ikke rhinos og dinos ha.Ingenting kan stanse det som kommer,jo tidligere folk hadde våknet,jo mindre smertefullt ville det bli.

   • Bjørnar Bolsøy
    8 september 2022 2:24

    Jan.(Zörlie) skrev:

    «Dere rörer ikke Jens Christian, sa Haakon Lie ,Rasende da folk begynte å stille närgående spörsmål.»

    Nysjerrig, har du en kilde for Haakon Lie’s sitat i så måte?

   • Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren? ”

    NÅ VET VI DET !

    https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/

 • Lindtner og er pensjonert psykolog…

  «Psykiatri som medisinsk spesialitet er så skadelig at den bør fjernes»

  Det er nok debatten som er viktig her og å belyse emnet. Drøfte ulike problemstillinger innom psykiatrien. Var gang jeg eksempelvis er hos min fastlege så tør jeg nesten ikke å spørre kritiske spørsmål. Doktorene og folk innom medisin har makt, det er noe som er sikkert…

  Medisin føles som en gjesjeft som har litt mindre søkelys på seg ifra 4 statsmakten men det er hinsides med penger innom medisin businessesen.

  Svar
 • Northern Light.
  8 september 2022 15:41

  Du er syk.
  Av REIDUN CARSTENS 08. 07. 2010.
  Del 1. Psykiaterne insisterer på at du skal tro at deres stoffer er sikre og effektive – for de er eksperter innen mental helse, og det er ikke du.
  «Før solgte man medisiner mot sykdommer. Nå selger man sykdommer som passer til medisinene«. Dette meddelte forhenværende sjefsredaktør i The New England Journal of Medicine, Marcia Angell.
  Legemiddelindustrien har holdt det gående svært lenge. Allerede for 30 år siden uttalte tidligere øverste sjef i Legemiddelgiganten Merck, Henry Gadsden, at hans fremste mål var å selge medisiner til friske mennesker. Uttalelsen ble publisert i bladet Fortune.

  Legemiddelindustrien er langt ved å lykkes. Salget av nevroleptika og antipsykotiske medisiner har eksplodert, også i Norge. Siden 1952 har DSM – Diagnostisk og Statistisk Manual over mentale forstyrrelser – psykiatriens faktureringsbibel – vokst fra et lite hefte med 112 psykiske lidelser til nå en enorm bok på 886 sider og inneholder omlag 400 ulike psykiske lidelser. Og boken og økningen i antall ulike mentale lidelser øker år etter år.

  Det var allerede i 1997 at lobbyister fra legemiddelfirmaene fikk overtalt kongressen i USA til å tillate reklame for psykofarmaka på amerikansk TV. Dette åpnet slusene for en strøm av reklame til verdi som gikk fra 595 millioner dollar i 1996 til 4,7 milliarder dollar i 1997. Det er slik psykiatere og legemiddelfirma har kunnet bruke hver eneste kanal de har innflytelse på til å hamre løs med et eneste ubønnhørlig budskap: «Du er syk, vi har løsningen, oppsøk legen din».

  Massiv markedsføring.
  Hva kan årsaken være til at psykiatere og legemiddelindustrien klarer å overtale millioner av leger til å skrive ut psykoaktive midler til så mange millioner mennesker ? Vel, det begynner på legekonferanser. Konferanser som ofte er betalt av legemiddelselskapene.

  Respekterte tidsskrifter utgir også undersøkelser skrevet av medikamentfirmaenes ghostwritere, som falskt tilskrives fremstående psykiatere som får penger for å sette navnet sitt på dem. Som et resultat av dette skriver så godtroende allmennpraktiserende leger ut psykofarmaka i hytt og pine. Dette da de samme leger er blitt fortalt og forsikret om at medikamentene er både trygge og nødvendige å skrive ut til pasienter med ulike psykiske plager.

  Berømte mennesker benyttes i aggressive reklamekampanjer for antidepressiva og antipsykotiske preparater i USA. Kjendisene blir betalt alt fra mellom 20 000 dollar til 2 millioner dollar for oppdrag på vegne av legemiddelprodusentene. Det foreligger ingen bestemmelser i USA som kan påvise fakta rundt det kjendisene promoterer for av legemidler. Det er slett ikke sikkert at de verken har sykdommer eller tar pillene. Vince Perry er en av de såkalt sofistikerte reklame-ekspertene i markedsføringen av medisinsalg. Han arbeider med legemiddelfirma der han også bistår disse med å finne opp nye sykdommer.

  I en artikkel ved navn » The art of branding a condition « avslører han på hvilken måte de ulike selskapene kreerer nye mentale lidelser. Kan man definere en bestemt tilstand med sammenfallende symptomer på lidelsen overfor leger og pasienter, er jobben gjort og du kan dermed markedsføre det legemiddel som desidert er best egnet for nettopp denne mentale tilstand.
  – Er du sjenert, noe som for øvrig er helt normalt at noen mennesker er, så vil man i dag få diagnosen «sosial angstforstyrrelse», og medisinert deretter.
  – Kvinners menopause er nå en hormonmangelssykdom.
  – Uoppmerksomme / stressede kontorarbeidere får diagnosen «voksen ADD».
  – Er du opptatt av riktig kosthold, vel da er det ikke langt unna Healthy Health Disorder.
  – Dersom du snakker til Gud, ber du, snakker Gud til deg er du schizofren.

  Mental helsescreening.
  I USA insisterer psykiatere på at universell mental helsescreening vil være til gode for alle. Drømmen deres er i ferd med å gå i oppfyllelse med en rådgivergruppe for presidenten kjent som Den nye frihetskommisjonen for mental sunnhet. Disse legger planer om å screene store deler av det amerikanske samfunnet for tegn på mentale sykdommer.

  For mange er mental helse-screening allerede en realitet. Fosterbarn blir rutinemessig screenet og gitt medikamenter. Likeså menn og kvinner i uniform. Det er allerede planer på plass om å screene og muligens medisinere gravide kvinner og deres ufødte barn. For å finansiere denne medisineringen, har psykiatere og forskere finansiert av 11 ulike farmasøytiske selskap laget et trinnvis flytskjema som krever de nyeste og dyreste psykiatriske midlene til pasienter med psykiske problemer. Virker ikke dette, ja da er veien kort til elektrosjokkterapi.

  Svar
 • Northern Light.
  8 september 2022 15:45

  John Virapen – Lykkepiller og ADHD.
  Del 2. John Virapen arbeidet på toppnivå hos Legemiddelprodusenten Eli Lilly i Sverige. De siste 30 årene har det ikke kommet noe som virkelig kurerer sier han. Det handler bare om symptomer. Legemiddelindustrien er avhengig av at mennesker er syke, og industrien bidrar bevisst til å ødelegge folks helse. De opprettholder medisinforbruket hos folk, slik at bransjen tjener penger så lenge folk lever. Virapen mener også lønningene for topplederne i bransjen viser at dette ikke handler om annet enn spekulativ profitt. Toppsjefen for Ely Lilly har en årslønn på 19 millioner dollar. Man kan ikke tjene penger i en slik skala uten at det er noe kriminelt involvert. Verst er de engelske og amerikanske selskapene. Og de har sentrale datterselskaper i Norge og Skandinavia ellers.

  Blant legemidlene Virapen har jobbet med er «lykkepillen» Prozac. Han forteller hvordan godkjenningen av det antidepressive legemiddelet i Sverige skjedde ved hjelp av grov korrupsjon, med en prislapp på 100 000 kroner. Slikt mener Virapen ikke er uvanlig i legemiddelindustrien. Slikt skjer, også på enda høyere nivå enn der Virapen arbeidet. Industrien visste godt at Prozac ga alvorlige bivirkninger. De gjemte unna dokumentasjon. Det var viktig å få legemiddelet raskt på markedet i Skandinavia, siden regionen er viktig for industrien fortalte Virapen.

  Virapen har skrevet boken Piller og Profitt. Han avslører i boken om dødelige bivirkninger, milliarder av kroner på markedsføring, uetiske metoder, påvirkning av legestanden og myndigheter og pasienter, manipulasjon av forskningsresultater og bestikkelser. Forskning på psykofarmaka er ytterst subjektiv og full av manipulering.

  Virapen mener diagnosen ADHD er konstruert av legemiddelindustrien, for å skape et marked for nye medisiner. – Hva er ADHD ? Ingenting! Men industrien tjener ca 8 milliarder dollar i året på denne diagnosen. Nylig kom det er rapport fra Nederland, om barn som har dødd som følge av leversvikt ved bruk av Strattera, som er et Lilly-produkt.

  Diagnosen ADHD oppsto ved håndsopprekking i 1987 i den amerikanske psykiatriforening. Det finnes overhodet ingen fysiologiske bevis, og diagnosen settes kun ut fra observasjoner. Opprinnelig skulle ikke Ritalin / Concerta / Strattera gis til barn og unge da det blant annet kan skape depresjoner. Virkestoffet, metylfenidat som er en variant av amfetamin er vel bedre kjent som en rusgift. Mellom 2004 – 2006 økte antallet av de som fikk diagnosen ADHD med 71 % og salget av Ritalin går så det suser.

  Men det er ikke bare depresjoner forbundet med Ritalin, Concerta og Strattera. FDA – det amerikanske legemiddeltilsyn ga alvorlige advarsler mot ADHD-medisin i mars 2006. Store psykiske bivirkninger som psykoser, mani og hallusinasjoner er knyttet til bruk av ADHD-midlene. Ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Texas oppdaget man allerede i 2005 at samtlige 12 barn som de testet utviklet skader på kromosomene etter kun 3 måneders bruk av Ritalin / Concerta. 4,5 millioner amerikanske barn i alderen 5 -17 år hadde fram til 2006 fått diagnosen ADHD, Statens legemiddeltilsyn i Norge oppdaterte skadevirkningene i mai 2009. Men til liten nytte. Salget av Ritalin bare øker og øker.

  Psykiatriske diagnoser kan være ødeleggende.
  Den amerikanske psykiateren Laurence Simon har foretatt forskning innen psykiatrien i ti år. Han er kommet til at psykiatriske diagnoser er fantasiprodukter og svært ødeleggende.Laurence Simon viser også til psykiaterne Thomas Szasz, Ron Leifer, R.D. Laing og Seth Farber som har kommet til den konklusjon at begrepet mental sykdom er uhensiktsmessig og misledende. Dr.Simon har gått så langt at han har foreslått en ny diagnose for seg selv i neste DSM: Psychiatric Diagnosis Denial Disorder, oversatt til norsk : Psykiatriske diagnosers fornektelses syndrom (PDFS).

  Som Vally Vegge skriver i sin bok Psykiatriens Houseparty må den psykiatriske løgnen avsløres. Siden psykiske lidelser ikke har noen påviste somatiske årsaker, så finnes det heller ingen slike å medisinere, behandle eller helbrede. Kroppen og hjernen kan forgiftes med rusgifter. Slik forgiftning endrer psyke og soma på en ukontrollerbar måte. Tar man flere ulike doser av kjemisk gift, kan det gå riktig så galt.

  Svar
 • Northern Light.
  8 september 2022 15:48

  Feilmedisinering og feilbehandling.
  Del 3. Psykofarmaka har store og alvorlige bivirkninger. Minst 10% av Norges befolkning bruker nå psykofarmaka. I USA, med referanse til filmen Prozac Nation skrives det ut 300 millioner resepter på psykofarmaka årlig. Omlag en million amerikanere blir hvert år innlagt på sykehus som følge av alvorlige bivirkninger. Dødstallene er estimert til rundt 100.000 årlig. Hvor mange som begår selvmord både her i Norge og USA som følge av overforbruket av psykofarmaka har man ingen oversikt over.

  Den vitenskapelige komiteen til Det europeiske legemiddelkontoret EMEA har nå konkludert med at bruk av lykkepiller gir økt risiko for selvmordstanker og forsøk på selvmord. Kliniske undersøkelser viser at brukere av antidepressiva blir mer aggressive og sinte. En dansk professor mener barn helt ned i femårsalderen kan ha nytte av lykkepiller. Her skurrer det mye synes jeg.

  Overlege Bjørn I. Gustafsson ved St. Olavs Hospital i Trondheim sier ( fra hans doktoravhandling ) at lykkepillene kan gi økt risiko for benskjørhet. Ved bruk av lykkepiller økes mengden av signalstoffet serotonin i hjernen, men også mengden serotonin i kroppen for øvrig påvirkes. Ved normal bendannelse er det balanse mellom de ben-produserende osteoblastene og ben-nedbrytende osteoklastene. Lykkepillene ser ut til å forrykke denne balansen. Barn på lykkepiller opplever hemmet vekst, som også har sammenheng med pillenes innflytelse på skjelettet.

  I sin bok dødelig terapi skriver psykolog Ellen Kolsrud Finnøy at bruk av lykkepiller som Cipramil, Seroxat, Zoloft er ren lobotomi av hjernen. Lykkepillene skaper ofte det de skal kurere, blant annet panikk, tilbakevendende depresjon, angst og stress. De kan gi kronisk tretthet, en sløv, lobotomiliknende effekt, og medføre grunnhet i personligheten. De øker aldringen og kan føre til hukommelsestap og alvorlig sykdom. Før ble antidepressiver primært brukt i tungpsykiatrien. Det er bemerkelsesverdig at de nye antidepressivene sprer seg til store grupper av befolkningen.

  Man vet også at feilmedisinering kan påføre pasientene en lidelse som følge av feil bruk av medisiner. Her kan jeg godt nevne det antipsykotiske apedopet Nozinan. Sjansen er meget stor for å utvikle både psykose, sinne, aggressiv adferd med mer. Zyprexa, Seroquel, Haldol, Rispertal og en mengde andre antispykotiske medisiner gjør over tid meget stor skade og innrapporterte bivirkninger / dødsfall er mange.Stort sett har all psykofarmaka i det alt vesentlige samme bivirkningsbilder.

  Selv om psykotrope midler selges som sikre og effektive, hvorfor da den dramatiske økning av bivirkninger og «nye» sykdommer knyttet opp til bruk av psykofarmaka ? Hos barn registreres det sukkersyke, hjerteproblemer og ikke minst fedme. Hos gravide kvinner som medisineres på dette, er risikoen stor for alvorlige fødselsskader. Dog, er trolig det mest alvorlige aggressiv og voldelig adferd, inklusive selvmord forbundet med antidepressiva og psykofarmaka. Som en ikke navngitt psykolog har uttalt : «Jeg tror at vi vil se en enorm stigning i vold og selvmord samt en økning i merkelig oppførsel/adferd som vi tidligere aldri har sett. For i løpet av meget kort tid, har vi virkelig begynt å forgifte hjernene våre med disse utrolig giftige stoffene».

  Svar
 • Northern Light.
  8 september 2022 15:51

  Skaff deg fakta.
  Del 4. Psykiaterne insisterer på at du skal tro at deres stoffer er sikre og effektive – for de er eksperter innen mental helse, og det er ikke du. Men sak etter sak beviser at det kan få katastrofale følger å stole blindt på hva mange sier. Flere leger sier at dette er fakta du trenger å vite : Det er ingen vitenskapelige bevis i det hele tatt på at psykofarmaka er løsningen på noe psykisk problem. Psykofarmaka skjuler symptomer og gir alvorlige bivirkninger på kort og lang sikt. Som Dr. Thomas Szasz – professor emeritus i psykiatri sier : – Psykiatri er kanskje den mest ødeleggende kraften som har påvirket samfunnet i løpet av de siste 60 årene.

  Menneskerettighetsbrudd i psykiatrien.
  Den 10. desember 1948 vedtok og kunngjorde FNs tredje generalforsamling Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Det finnes ikke noe område hvor menneskerettighetsbruddene er så mange, så alvorlige, så systematiske som i psykiatrien. Det kan påpekes brudd på minst 15 artikler, med andre ord på halvparten av menneskerettighetserklæringens 30 artikler.

  Norge ligger på Europa-toppen i tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering. Vi må rette søkelyset på en psykiatrilov og et samfunn preget av at snart er alle syke. Noe vi slett ikke er. Imidlertid kan man bli meget syk av feilmedisinering, der jeg tror psykofarmaka er tungt inne i bildet. Legemiddel-industrien skyr ingen midler for å få solgt sine meget giftige medikamenter faktisk også til mennesker som overhodet ikke skal ha disse preparatene.

  Når så dette er sagt, betyr det ikke at jeg ikke mener vi har behov for seriøse og dyktige psykiatere. Noen mennesker er alvorlig syke og må tungt medisineres for å ikke skade hverken seg selv eller andre. Men at halve verden består av mennesker som har behov for antipsykotika, antidepressiva med mer, er ikke sammenfallende med hva som er virkelig.

  Fra Nyhetsspeilet, publisert 8 Juli 2010. Skrevet av Reidun Carstens.
  Noe forkortet, linker i orginalartikkelen: Du er syk.
  Kommentar:
  Skrevet i 2010 av Reidun Carstens, men en relevant beskrivelse Big Pharma også i dag.

  Svar
  • Mye bra , N.L. ( Carstens)

   » Men at halve verden består av mennesker som har behov for antipsykotika, antidepressiva med mer, er ikke sammenfallende med hva som er virkelig.»

   Og hvis så , burde vi se at det er noe alvorlig galt i vår kultur, – og gå den i sømmene.

   Svar
 • Marshall B Rosenberg etablerte den verdensomspennende bevegelsen NonViolent Communication. Som klinisk psykolog fant han ut at de fleste psykiske lidelser er konsekvenser av at eksistensielle behov ikke er møtt. Vi trenger å bli sett, støtta, oppleve meining i livet, få bidra konstruktivt ut fra våre evner og interesser. Og vi trenger trygghet, mat, søvn og varme med mye mer for å ha optimale muligheter til å realisere våre potensialer.

  Svar
 • ‘Smertemedisinen som bidro til Opioid-epidemien i USA, ble i årevis ulovlig markedsført i Norge.

  Hensikten var å nå flere pasienter, slik at produsenten Mundipharma kunne tjene mer penger, mener ekspert.
  Opioid-epidemien har tatt livet av om lag en halv million mennesker i USA. Også Norge opplever nå en økning i overdoser på grunn av sterke smertestillende medisiner som OxyContin.
  Markedsførte de på samme måte i Norge?
  På begynnelsen av 2000-tallet etablerte Purdue Pharmas europeiske datterselskap Mundipharma seg her i Norge. Mundipharma eies i dag av medlemmer av Sackler- familien.
  NRK har søkt om innsyn i alt av reklamemateriell som selskapet produserte på norsk. Etter at vi fikk innsyn i brosjyrer og annet materiell, har vi bedt ulike ekspertmiljøer gå gjennom materialet. Spørsmålet vi har stilt er dette: Er det likheter mellom måten Purdue Pharma gikk fram på i USA, og hvordan datterselskapet Mundipharma gikk fram på i Norge?
  En sentral del av markedsføringen var at OxyContin ikke bare kunne skrives ut for pasienter med sterke, kortvarige smerter, men også for mindre akutte og kanskje langvarige smerter som ryggplager, idrettsskader, eller leddgikt. Av et internt Purdue Pharma-notat gikk det fram at OxyContin ikke måtte begrenses kun til kreftpasienter, skriver Patrick Radden Keefe. Han er forfatteren av boka «Empire of Pain», om opioid- skandalen i USA.En av hjørnesteinene i markedsføringen var å påvirke legers forskrivning av medisinen. Det ble laget fiskehatter, leker, plysj-dyr, og musikk-CD-er med navn som » Swing In The Right Direction with Oxycontin.
  Pasienten sier legene hadde en ting å tilby, og det var OxyContin.
  Hun sier hun ikke fikk ikke noen advarsel med fra sykehuset om at dette kunne føre til avhengighet, og at hun burde være forsiktig.
  «Prøv dette, se om det virker», sa de. Så jeg brukte jo dette fordi legene anbefalte det. Jeg hadde det veldig deilig, jeg, helt til det begynte å gjøre vondt igjen. Da fikk jeg beskjed om at da måtte jeg bare ta mer og øke dosene OxyContin.
  Samtidig har tallet på overdoser etter bruk av reseptbelagt smertemedisin økt. Siden 2016 har sterke smertestillende piller i noen av årene vært den vanligste årsaken til overdosedødsfall i Norge, vanligere enn heroinoverdoser,….
  Ekspertene er enige i at vi ikke har amerikanske tilstander i Norge når det gjelder opioider, men det er flere utviklingstrekk som bekymrer både eksperter og myndigheter.’
  nrk.no/norge/xl/nrk-kartlegging_-_dopesick-medisinen_-ulovlig-markedsfort-i-norge-1.16194170

  Svar
 • Takk for denne artikkelen.Alle innsiktsfulle kommentarer. Råken forblir åpen så lenge vannet holdes i stadig bevegelse.

  https://www.riksavisen.no/synnoeve-fjellbakk-taftoe-tvangsinnlagt/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klarer vi det:

Å tenke det «utenkelige»?

Forrige innlegg

Klima som unnskyldning for rasering av landbruket

Kampen om våre gressletter og våre husdyr

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.