POSTED IN Virkelighetsforståelse

Penger og makt:

Hvem eier verden?

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Lindstad

Det har tikket inn til oss en video av interesse. Tema: «Monopol. Hvem eier verden?» Den er laget av Tim Gielen. Vi åpner, ser og kommenterer. 

1. Rikdom i verden

Informasjon dukker opp på videoen om makt, innflytelse og rikdom i verden. Vi begynner med dette, om rikdom i verden. Kilden er seriøs nok: Oxfam

 – Den samlete rikdom til de rikeste 1% i verden er lik rikdommen til resten av verden. (2016)

 – Verdens rikeste tjente 82% av alt som ble inntjente i verden. (2018).

 

Det er noe å tenke på! En liten elite av de rikeste i verden eier stort sett resten av verden! Spørsmål: Hvem er denne super-rike eliten? Hvordan bli kjent med den?

2. Eieforhold 

Men først: Hvordan samler det seg sånn rikdom? Videoen tar det opp under overskriften:«Monopoler. Hvem eier verden?»

Mønsteret er dette: Produsenter og virksomheter blir kjøpt opp av større – som igjen blir kjøpt opp av større, og etter hvert enda større. Det dannes monopoler med enormt oppsamlete midler. De største styrer og eier til slutt det meste av tiltak og virksomheter – ja, faktisk i hele verden. 

Videoen illustrerer det med et isfjell: Store elementer er under vannet, med et lite lederskap på toppen.  Eller med en pyramide: Mengder av masse nede – av bedrifter og virksomheter – og en liten kjerne på toppen: Eierne! Og hvem er det?

Det er investorer som tar kontroll. Investorer kan være investeringsgrupper, fond, banker og i enkelte tilfeller regjeringer. Hvem er de største investorer, blir dominerende aksjeeiere? De styrer virksomheten i de enkelte selskapene, blir de bestemmende kreftene. 


De største investorene – de er å finne på nettet. Her er en liste over de største investorene – faktisk i verden i verden! Det hevdes i videoen, og vi merker oss navnene: Vanguard og BlackRock

3. De største investorene

De største investorene – de er å finne på nettet. Her er en liste over de største investorene – faktisk i verden i verden! Det hevdes i videoen, og vi merker oss navnene: Vanguard og BlackRock.

Disse store, superrike disponerer og eie, det meste av det store! Det gjelder fra det du spiser og drikker, bruker av klær og mottar av informasjon – gjennom TV og aviser. De disponerer og eier virksomheter som gruvedrift, oljeproduksjon og matforsyning. Teknologisk industri, farmasøytisk industri. Og er i krigsindustrien.

Ledende superrike investorer: Vanguard og BlackRock.

Monopole grupper! Elite av eiere og styrere som kontrollerer det meste – i verden, faktisk. Er ikke det farlig? Over hodet på folk? Jo, så visst!

4.Dagligliv og virksomheter

Behov og gjøremål i dagliglivet. Eliten eier og styrer det meste.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-24.png
Super-rik elite eier og styrer oljeraffinering, matproduksjon med mye mer. Er i krigsindustrien.

    

Ledende superrike investorer: Vanguard og BlackRock.

5. Teknologisk industri

Hvem er de største i teknologisk industri? Her en oversikt over de meste populære sosiale plattformer i verden:

Ledende på eiersiden: Vanguard og BlackRock.

   

               

6: Farmasøytisk industri

De ledende investeringsgruppene eier alle de større selskapene i den farmasøytiske industrien som lager medisiner, også vaksiner. Eierne har hentet inn milliarder i fortjeneste under pandemien.

Ledende på eiersiden: Vanguard og BlackRock.

SCHWAB SOCIAL FOUNDATION ENTREPENEUR, del av World Economic Forum (se under), sender ut råd og informasjoner om corona-epidemien og vaksinasjoner til 90 000 mottakere over hele verden. (Kilde: Schwab Social Foundation Entrepeneur, nettside.) En sentral informatør.

7 .Nyheter, medier og opplysning


Hvordan kommer nyheter til oss gjennom daglige medier? De fleste nyhetsmedier produserer
ikke viktige nyheter selv. Det gjør sentrale aktører som eier de store medier. 90 % av internasjonale medier er eid av 9 store medieselskaper. (Kilde: Wikipedia.)News Corp er eksempel. De styrer over en rekke store internasjonale aviser. Ledende eier og drifter: Rupert Murdoch. Hans støtte til Israel har vært «absolutt». (The Guardian. 19. november 2012.) Folks meninger påvirkes og formes.

Sentrale eiere i News Corp: Vanguard og Blackrock.

Ledende på investorsiden: BlackRock og Vanguard

8. Hvor nyheter kommer fra?

Hvilke organisasjoner er det som sammen med nyhetsbyråene lager de nyheter vi får? Det er Bill & Melinda Gates Foundation med flere. Medier gir viktig informasjon – i blant klar propaganda.


Dette er ikke nøytrale instanser. Og medier er viktige! Napoleon pekte på et enkelte fiendtlige
 aviser «er mer å frykte enn tusen bajonetter». I mediene gis de styrende propaganda til oss.

Eksempel 1: «Trussel mot vårt demokrati.»Fra sentrale medier som lager og sender ut viktige nyheter og kommentarer, ble det annonser at sosiale medier (konkurrenter) ikke er til å stole på. De er en «trussel mot demokratiet». Gjentatt ordrett fra de super-rikes mediepåvirkere. Se video.

Eksempel 2: «Build Back Better.»Grunnlegger og president i «World Economic Forum», Martin Schwab, har talt om tiden etter og lansert slagordet: «Build Back Better». TV gjentar – se video.

Eksempel 3. «Israel har rett til å forsvare seg.» Israel terrorbomber Gaza. De sentrale påvirkere fremmer slagordet: «Israel har rett til å forsvare seg», for å dekke over Israels terror.

10. TV-stasjoner, filmer og underholdning 

Hvem er viktige eiere bak de største TV-stasjoner, filmselskap og underholdere? De som former dagsaktuell ideologi og tenkning både for voksne og barn? Dette er eksempler: 

Ledende på eiersiden: Vanguard og BlackRock.

11. Vanguard og BlackRock: Største investorer og eiere 

Til spørsmålet om eiere i gruppene Vanguard og BlackRock. De topper de store eier-pyramidene. De er de største og mektigste virksomheter i verden. De kontrollerer og styrer det meste av pengestrøm på kloden. Hvem er ledende i de to gruppene? Disse personene er sentrale: Larry Fink, Robert Kapito, Mortimer J. Buckley og Jonathan D. Gray med flere.  Milliardærer, jøder de fleste.

12. Bånd elite-rike selskap og amerikansk administrasjon

Elite-rike er nær amerikanske presidenter og amerikansk administrasjon. Trump og Klaus Schwab.

13 Familier og andre aktører i den super-rike eliten

Det er rike familier og andre grupper som tradisjonelt hører til den superrike eliten. De driver ofte ikke bare økonomiske virksomheter, men også filantropisk arbeid. Dette er eksempler:

                           Rothshild-familien                                                        Rockefeller-familien                                                

                           Alfred duPont                                                                Bush-familien

                                   J.P. Morgan                                                              Clinton Foundation

                  Bill & Melinda Gates Foundation.                   Open Society Foundations. George Soros.

                           Rothshild-familien                                                        Rockefeller-familien                                                

                           Alfred duPont                                                                Bush-familien

                                   J.P. Morgan                                                              Clinton Foundation

                  Bill & Melinda Gates Foundation.                   Open Society Foundations. George Soros.

Rothschild-familien

Det er en rik jødisk familie. Rikdommen begynte med stor bankvirksomhet. På 1800-tallet var Rothschild familien innehaver av den største private formuen i verden. Familien har interesser på en rekke områder som finansielle tjenester, fast eiendom, gruvedrift, energi, jordbruk og støttende virksomhet. (Kilde: Wikipedia.) 

En stor del av støtten går til prosjekter i Israel. (Kilde: The Jerusalem Post. 13. juni, 2021.)

The Rockefeller Foundation

Virksomhet basert på rikdom fra John Davison Rockefeller Sr. (1839–1937), amerikansk forretningsmann, oljemagnat og filantrop. Rockefeller var baptist. Han er ansett som den rikeste amerikaner av alle tider og den rikeste person i moderne historie. (Kilde: Wikipedia).

Bill & Melinda Gates Foundation

Det er blant verdens største filantropiske stiftelser, grunnlagt av Bill og Melinda Gates. De to er blant verdens super-rike. Stiftelsen har vært drevet av multimilliardær Bill Gates, amerikansk investor med sin kone Melinda Gates og vennen Warren Buffett. (Kilde: Wikipedia.) Stiftelsen skal opprette en klima-gruppe sammen med staten Israel. (Kilde: The Times of Israel. 16.11.2021.) 

Ja, klima-gruppe med staten Israel! Som ødelegger store deler av palestinsk natur med bombing og ulovlige settlements og byggeprosjekter.

Warren Buffet er amerikansk jødisk multimilliardær og en av de rikeste i verden. Rikdommen har han bygget opp gjennom firmaet sitt: Berkshire Hathaway. Firmaet står bak store investeringer i Israel. (Kilde: Forbes. 26.02.2018.) Warren Buffet selv er erklært sionist. (Kilde: Tablet. 22. juni, 2018.)

Open Society Foundations. George Soros

George Soros er jødisk amerikansk finansmann og filantrop. Fondene han styrer er de tredje største i verden etter fondene til Bill and Melinda Gates og United Kingdom’s Wellcome Trust. (Kilder: Wikipedia og Open Society Foundations.)

11 World Economic Forum 

World Economic Forum (WEF) er en Genève-basert stiftelse. Stiftelsen arrangerer et årlig toppmøte som samler toppledere i de største bedriftene, noen nasjonale politiske ledere samt en del utvalgte intellektuelle og journalister, omkring 2000 deltakere i alt. (Kilde: Wikipedia.)  

Mål for arbeidet skal være å samle de største finansinstitusjoner i verden med sikte på å få full kontroll over verdensøkonomien. (Tim Giden) Grunnlegger og president for WEF er Klaus Martin Schwab. (Antatt fra Rothschild-familien, avvist av andre.)

Hvem er de viktigste partnere, som dekker om lag 70 prosent av budsjettet til «World Economic Forum?» Det er disse, med bidrag direkte eller indirekte, blant de største økonomiske virksomheter i verden med private investorer og eiere, som altså vil «omforme» verden – i disse elite-firmaers egne interesser:

Klaus Martin Schwab vil skape en elitestyrt «ny verden»

Larry Fink, amerikansk jødisk for-retningsmann, multimilliardær, leder i BlackRock og aktiv i WEF. (Kilde: Wikipedia.) 

Larry Fink, amerikansk jødisk for-retningsmann, multimilliardær, leder i BlackRock og aktiv i WEF. (Kilde: Wikipedia.) 

Klaus Martin Schwab i World Economic Forum (WEF) har sagt om korona-pandemien: – Korona-pandemien gir en sjelden mulighet til å nullstille og forbedre verdens tilstand. De globale bærebjelker må samarbeide om å styre konsekvensene av Covid-19 krisen for å bedre verdens tilstand.» World Economic Forum starter ‘The Great Reset initiativet’ med dette formål

Fra Klaus Martin Schwab går disse paroler og oppgaver: «Reset our World.» Om å omforme verden. Og etter pandemien: «Build Back better.» Slå tilbake og styre verden bedre! Egentlig oppfordring til å støtte de som styrer verden: gi dem makt og la dem styre! Slagord ut på TV. 

12.Koordinering og samdrift mellom elite-gruppene

Mange av de superrike, firmaer og enkeltpersoner, har vennlige og gode forhold til hverandre. De er gjengangerne i systemet som de kjenner og gir dem mega-rikdommer. De administrerer verdens verdier og rikdommer over hodet på oss andre – i egne interesser. Vi bør vite det.

Styrende ledere og politikere, bør vi ha tillit til dem? Jeffrey Epstein, amerikansk jødisk investor i de super-rikes rekker, dømt for seksualforbrytelser mot mindreårige jenter – tok han livet sitt i fengslet? Han skapte bekymring hos flere andre i super-rike og andre miljøer.

13.Konklusjon, super-rike monopolister skal styre verden

Den super-rike eliten av multimilliardærer – med organisasjoner som Vanguard og BlackRock –arbeider for en «New World Order» og en ny verdensregjering. En liten super-elite skal opprettholde og styrke sin innflytelse over store deler av verden. 

Eliten er ikke interessert i nasjonale grenser, importskatt eller virkelig menneskelig mangfold».  (Tim Gielen) Folk bør helst bli en sammenblandet masse som lar seg styre og dominere av den super-rike eliten, økonomisk, politisk og ideologisk. (Tim Gielen) Folkevandringer kan bidra til det? Det er mål for «den nye verden». Alternativ: Mangfoldig verden for folk som bor der!

Knut Lindtner har forkortet og bearbeidet innlegget noe.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Ingen innlegg som engang minner det svakeste om denne har noensinne fått publiseres på Document eller Resett. Selvfølgelig også slett ikke på MSM. Det man der er mest opptatt av er stikk motsatt, den å kanalisere folkeopplysning og kritikk bort fra noe så pinlig som temaet om hvem som eier vår verden.

  Svar
 • Så får vi slutte å tro på, og gi penger politisk makt.
  Penger er kun byttemidler/tall uten egenverdi for en nasjon.
  Det er arbeidskrefter og arbeidslyst og samarbeid som er enhver nasjons gull.
  Men når vi og respekterer penger, og pengene sine eiere, og gir disse politisk makt så kan vi fortsatt kan danse rundt gullkalven.
  Morsom dans?
  Tja, men mens graset gror dør kua.
  Og det er mye politikk man kan konstruere, mye parlamentarisme og konstruerte motsetninger vi kan kaste bort krefter på, mens vi danser rundt i mørket. Mens vi vekselsvis dyrker, og/eller angriper pengestyrerene.
  Slik går no dagan.
  -Før vi våkner og ser virkeligheten.

  Svar
  • Og hva er rikdom?
   For enkeltmenneske er det jo å ha tilgang til nødvendig og/eller ønsket velferd.
   Så man kan leve godt uten mer slit enn det som er ønskelig. Og der man steg for steg, år for år, kan trygge sitt liv og sin familie. Uten at en godseier eller statsadministrasjon kan overstyre og overgripe. Rikdom er altså frihet for enkeltindividet, noe vi alle etterstreber.
   For et samfunn som helhet er det å vite at alle i flokk kan produsere lettere, mer effektivt, enn et enkeltindivid alene greier , det som summen av samfunnet trenger. Forutsigbart, trygt, og i stolthet over egen innsats. Der samfunnets resurser tilhører alle, og den enkelte eier sin egen arbeidskraft. Selv om alle må være med å produsere fellesutgiftene alle benytter. Nasjonal sosialisme.
   Der penger kun er byttemidler og en verdimåler i samfunnets arbeidsdeling.
   Slik burde det være i alle samfunn. Da blir summen av verdens produksjon positiv uavhengig av penger, renter og «konjunkturer».
   Hvordan hvert enkelt samfunn innad løser arbeidsdelingen er avhengig av kultur, lynne og eventuell religion.
   Men hvorfor gir vi penger,/byttemidler en makt som overstyrer det hele?
   Hvorfor greier vi ikke å avsløre bedrageri et?

   Hvem har innbilt oss en slik kultur? Der vi forveksler en levende kalv/realverdier, og en kalv av gull /penger/fiktiver?
   De som styrer (verdens-) valutaen og de konstruerte rentene??
   Hvorfor greier vi ikke å avsløre bedrageriet, – og bedragerne?
   Hvorfor vil vi ikke bli frie?

   Der

   Svar
 • Veldig viktig og informativ dokumentar, og godt oppsummert på norsk her. Denne burde alle se!

  Det er sjokkerende hvor tett båndene mellom disse selskapene er og hvor mye makt som sitter mellom hendene på en liten elite.

  I videoen er det også et oppsiktsvekkende klipp av Van Ranst, som åpenlyst forteller om hvordan han lurte den belgiske befolkningen under svineinfluensaen. Ved hjelp av skremselspropaganda som overdrevne dødstall og manipulering av media, klarte Van Ranst å overtale livredde belgiere til å vaksinere seg. Han forteller hvor viktig det var å spille spillet fra dag én og kapre media. Alltid stille til intervju, delta i debatter og besvare henvendelser og være frontfigur. Ved å gjøre seg så til de grader tilgjengelig sikret han seg mot at media søkte alternative kilder. På den måten kunne han styre informasjonsflyten til befolkningen. Det er virkelig sjokkerende opplysninger han kommer med. Og uten å nevne navn likner dette opplegget veldig på det vi har sett fra en herremann i Helsedirektoratet.

  Svar
 • Northern Light.
  21 november 2021 16:13

  Del 1. Noen vil si at de som eier verdens gjeld eier verden. Når nedstengningene for de fleste landene er finansiert med lån fra bankkartellet via Verdensbanken (WB) og IMF, er verdens gjeld nå nær eller har oversteget 300 000 milliarder dollar. Det meste av denne gjelden eies av bankkartellet som eies av bare åtte familier.

  Hvem eier Federal Reserve som styrer sentralbankene? De er Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans og Kuhn Loebs fra New York; Rothschilds i Paris og London; Warburgs i Hamburg; Lazardene i Paris; og Israel Moses Seifs fra Roma.

  Ti banker kontrollerer alle de tolv Federal Reserve Bank-filialene. NM Rothschild of London, Rothschild Bank of Berlin, Warburg Bank of Hamburg, Warburg Bank of Amsterdam, Lehman Brothers of New York, Lazard Brothers of Paris, Kuhn Loeb Bank of New York, Israel Moses Seif Bank of Italy, Goldman Sachs of New York og JP Morgan Chase Bank of New York. Kilde: The Herland Report.

  Verdien på det som er stilt som sikkerhet for lånene, er det mangedobbelte av lånesummen. For mange av lånene som bankkartellet gir via sine instrumenter WB og IMF, som har blitt gitt til utviklingsland i mellom og Sør-Amerika, Afrika og mange land i Asia, har sikkerhet i landenes ressurser som statseide selskaper, olje og mineraler. Bankkartellet har uformelt blitt eiere av mange utviklingsland, som ikke kan betale tilbake lånene de er lurt eller presset til å ta, snart er dette situasjonen også for flere vestlige land.

  Det blir en pyramidelignende figur hvis en skal lage en fremstilling av maktstrukturen til den globale storkapitalen. Øverst blir bankkartellene, som er finansielle eiere av de enorme kapitalforvaltnings-selskapene, som igjen er eierne av bankene, et krysseierskap. Kapitalforvaltningsselskapene er finansielle eiere av flere tusen av de største og rikeste multinasjonale selskapene i verden. BlackRock alene har en forvaltnings kapital på over 100 000 milliarder dollar.

  Og disse selskapene utgjør krigsvåpenindustrien, hovedstrømspresse og media, legemiddelindustrien, matindustrien også for prosessert mat, verdens kornhandel som til 90% styres av bare fem selskaper, agrobusinesss-selskapene, telekommunikasjons-selskapene, forsikringsselskapene, energi-selskapene, det meste av infrastrukturen i den vestlige verden, bolig og eiendomsselskaper, selskaper for betong, stål og byggematerialer, også børser for aksjer og basisvarer.

  Og finanseliten har sine folk i de sentrale politiske partiene, kongressen, senatet, i alle land med et parlamentarisk styre. Politikere som påvirker og medvirker til politiske beslutninger som kommer kapitalen til gode. Deres oppdrag for den globale storkapitalen de tjener, er å åpne økonomiene for privatisering, så storkapitalen kan kjøpe landressursene og infrastrukturen, folkets eiendom skal bli kapitalens eiendom, det er kapitalens mål. Deres politikere skal gradvis demontere velferdsstatene og privatisere sosiale rettigheter.

  Kapitalen har også sine folk i toppen av overnasjonale organisasjoner som de selv har dannet, som Forente nasjoner, som ble slått sammen med World Economic Forum (WEF) av generalsekretæren uten at de 193 medlemslandene ble tatt med på råd, EU og EØS. WEF, finanskapitalens egen organisasjon, representerer over tusen av de største og rikeste multinasjonale selskapene i verden.

  Skal en eie verden, må en ha pengemakten og styre narrativet, fortellingen folk blir fortalt, og det er det pressen og media som gjør, som finanskapitalen eier og kontrollerer. Når folk tenker på presse og media, er det aviser av papir og på Internett, og nyhetssendinger på tv og radio/podcast de tenker seg.

  Men media er mye mer enn det. Det er forlag som gir ut skjønn-og faglitteratur, lærebøker, tidsskrifter og månedsmagasiner om livsstil, populærvitenskap og historie. Befinner en seg i en Narvesen kiosk, er det flere hundre blader innenfor nevnte sjangere i hyllene, men hvis en nøster opp i eierskap-forholdene, er alle utgitt av bare noen få selskaper, som igjen har kapital-forvaltningsselskapene som finansielle eiere.

  Svar
  • Northern Light.
   21 november 2021 16:17

   Del 2. Hollywood er mye mer enn filmer, de produserer også tv serier, ikke bare for den vestlige verden, men også tv-serier spesielt rettet mot Øst-Europa og Russland, for påvirkning og vestlig tilnærming.

   For de som ikke ser på statseide tv-kanaler, utgjør reklame omtrent tyve minutter av en tv-time, og påvirker også ikke bare for forbruk, men også livsstil og samværsformer. Storkapitalen eier disse reklamefilmselskapene også, også tv-kanaler for vitenskap og opplysning. Som National Geographic, Discovery, History Channel, programinnholdet har helt klart blitt endret de senere årene spesielt.

   Befolkningen i vestlige land spesielt, befinner seg i denne media-boblen i all sin våkne tid, som er eiet og kontrollert av storkapitalen. Påvirkningen er kontinuerlig, for eksempel skremselspropaganda om klima mates inn fra alle kilder. Unge og yngre mennesker tror at de har selvstendige tanker om ting, men det er som regel plantet og sådd i mediene de bruker, så de har de holdningene storkapitalen vil de skal ha når et tema som klima kommer på dagsordenen.

   Verden styres med jernhånd og jernhæl av et lite folk som bare utgjør en brøkdel av en prosent av verdens befolkning. Deres globalsime med overtakelse av mange utviklingsland ved forgjelding via WB og IMF, deretter innføring av nyliberal markedsøkonomi og privatisering av sosiale rettigheter, har ført til enorm fattigdom i mellom og Sør-Amerika, Afrika og store deler av Asia og Midt-Østen, og nå snart i vestlige land.

   De landene de ennå ikke kontrollerer beleires bokstavelig talt med deres krigsmaskin og økonomisk krigføring. Finanskapitalen vil utrettelig fortsette til deres mål er fullendt, en verden som har blitt til ett enkelt frihandelsområde styrt av deres kapitallover, uten nasjoner med nasjonal identitet og styring, og med landegrenser som kan sette begrensinger for den frie flyt av uregulert kapital, billigst tilgjengelig arbeidskraft, varer og tjenester.

   Globalsimen akkumulerer enorme kapitalreserver, eierskapsmakt, krigsmakt og mediamakt hos en et lite finansfolk. Deres nyliberale markedsøkonomi fører til enorm fattigdom hos store deler av verdens befolkning, noe som også blir mer og mer tydelig i mange industriland.

   Det kan bare bekjempes av en politisk bevisst befolkning som forstår at landenes ressurser må tilhøre folket og ikke kapitalen, og som fordeler velstanden som gratis skole og utdanning, helsestell og et sosialt sikkerhetsnett. Hver nasjon må ha suverenitet og selvråderett over egne landressurser og territorium, egne landegrenser, egen sentralbank med egen valuta og eget forsvar.

   Dette er det motsatte av finansfolkets globalisme, som forsøker å tilsidesette nasjonale folkevalgte regjeringer med overnasjonale avtaler som EU, EØS, TTIP, TISA, ISDS og FN/WEF. Skal nasjonalstatene bestå, må folket stille seg bak dem og avsette dagens regimer som bare er administrasjoner som tjener den globale storkapitalens agenda.

   Svar
 • Veldig bra! Å gå helt til bunns for å forstå dette er omfattende, og i og med at mange er «jøder», så kan de hyle anti-semittisme hvis noe blir påpeket. Skjønt er de egentlig det? Jøder? Ikke i troen og ikke i praksisen. Kanskje har de semittisk blod i årene, kanskje litt, kanskje ikke, i så fall uttynnet, og uten noen som helst kjærlighet til de ekte jødene, som Soros, som i sin ungdom aktivt deltok i plyndring av jøder. Som Rothschildfamilien som finansierte at holocausten kunne skje. Banksterne? Høy prosent «jøder». Det er en flere århundreder gammel greie med rot i Sabbathei Zevi, Jakob Frank, Adam Weisshaupt, alle «jøder», og ikke riktige, anstendige jøder, jeg kjenner flere av de sistnevnte, men den sorten som forgifter hele kloden og i godt selskap med frimurerne og kongehusene, eldgammelt og djevelsk og med det for øye å skape verden i deres bilde, på toppen over alle, og så kaller de seg zionister og hater egentlig den jødiske arv. Kryptojøder og avkom av Jakob Franks perverse krets, skifter navn, utgir seg for å være kristne, muslimer, hva som helst, men praktiserer det djevelske under overflaten,
  Atatürk var en etterkommer av de sabbateiske frankister. Dönmeh, the young turks, krypto-jøder.
  Og jeg har ingenting i mot ekte Israelere, delt hus med en og har kjent mange og ikke kom med noe anti-semittisme. Og det er trikset for å stanse enhver kritikk. Israel er en rasistisk (i den grad jøde er en rase?) apartheidstat. Jøde er en tro, ikke en rase. Det var et triks for å ta land i det som nå er Israel.
  Flott at de tretten familiene listes opp. Prima. Disse må på skafottet.

  Svar
  • Ja, så vi også feie for vår egen dør, i Norge, både administrasjon og innbyggere.
   Og slutte å oppføre oss som jøder, og la være å danse rundt gullkalven, dvs. forveksle fiktiver og realverdier.
   Og ikke la fiktivene/pengene styre utviklingen i samfunnet.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dette vil NRK garantert ikke fortelle deg:

I Storbritannia dør det nå langt flere fullvaksinerte enn uvaksinerte.

Forrige innlegg

Covidvaksiner og beskyttelse

Vaksinerte har større risiko for å havne på sykehus enn uvaksinerte

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.