POSTED IN Covid-19, Virkelighetsforståelse

Hvorfor vaksinetvang hvis 90% er vaksinert?

Vaksinetvang truer menneskeverdet.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Per M. Mathisen

Vi er kommet over i en ny fase av pandemien. Store deler av befolkningen er vaksinert, inklusive risiko-gruppene, og restriksjonene er avblåst. Hvis vaksinene holder det de lover, er risikoen for at vaksinerte skal bli covid-syk svært liten, og hvis de blir syke, skal sykdomsforløpet bli ganske mildt. En skulle tro at man da kunne senke skuldrene. Likevel bruker noen fortsatt skremmebildet om den «livsfarlige pandemien» (f.eks. Vidar Udjus i Fvn).


_____________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Agder Argument
_____________________________________________________________________

Anslagsvis 10% av befolkningen har valgt å ikke la seg vaksinere. De har valgt å leve med den eventuelle risikoen det innebærer. En del av disse har hatt covid-sykdom og utviklet naturlig immunitet – som gir bedre beskyttelse enn vaksine.

Vi har tidligere skrevet om det problematiske med vaksiner som ikke har vært gjennom vanlige godkjenningsrutiner, og som bygger på et helt nytt bioteknologisk prinsipp. Det er åpenbart en risiko med å ta vaksinen. Legemiddelverket har til nå registrert 3445 alvorlige bivirkninger av covid-vaksiner, fra dødsfall til blodpropp og betennelse i hjertet. Eventuelle langtidsbivirkninger vet vi ennå ingenting om. Det er kjent at man som regel får en svært kraftig vaksine-reaksjon hvis man tidligere har vært smittet. Når man tar vaksinen sprøytes et svært potent stoff direkte inn i kroppen, utenom kroppens naturlige beskyttende barrierer som hud og slimhinner. Det burde være mulig å akseptere at en del mennesker kvier seg for dette.

Haarr og Udjus forfekter en skremmende, totalitær tankegang, som vi også ser tendenser til på en rekke andre samfunnsområder.

Det legeetiske prinsipp primum, non nocere – «først av alt, å ikke skade» – tilsier at i tvilstilfeller bør vi heller gjøre for lite enn for mye. Risikoen for en akutt bivirkning er svært liten – men det er også risikoen for å bli alvorlig syk av covid for en ellers frisk person!

Nå blir «vaksineskeptikerne» mistenkeliggjort og til dels hetset. De blir omtalt som «gratispassasjerer», som profiterer på at andre «tar ansvar» (pensjonert kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Fvn 14.10.21). Politisk redaktør Vidar Udjus skriver 22.10.21: – Sentrale myndigheter … bør gjøre det klart at de som jobber i helsevesenet må være vaksinert mot korona, med mindre det foreligger konkrete medisinske grunner til unntak i enkelte tilfeller. Og de som ikke vil vaksineres, bør settes til å jobbe med andre oppgaver.

Det er en logisk brist her. Har vaksinene likevel ikke vært til noen vesentlig hjelp ? Hvorfor er det så maktpåliggende at alle vaksinerer seg hvis det fortsatt er «livsfarlig» å bli smittet – også for vaksinerte ?

Haarr og Udjus forfekter en skremmende, totalitær tankegang, som vi også ser tendenser til på en rekke andre samfunnsområder. Det er kun rom for én oppfatning, ét akseptabelt standpunkt. Men vi står ikke overfor et armageddon – trusselen er på langt nær så alvorlig som man først fryktet. Det burde tilsi en mer edruelig holdning til spørsmålet om vaksinering mot covid-19. Det er mulig å mene ulikt om disse spørsmålene, og likevel ta ansvar !

Forsidebilde: Matheus Bertelli

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Det er vel riktigere å si at vi uvaksinerte velger å vurdere faren for smitte opp mot faren for bivirkninger og død. Og når det nå kommer mer og mer data om at «smitten» stort sett er falske positive, at dødsfallene blåses opp samtidig som bivirkninger og død etter vaksinen blir feid under teppet. Hvis du er fullvaksinert og blir syk og dør i løpet av første uken registreres det som at du dør uvaksinert. Når man vet at de fleste alvorlige hendelser etter vaksinering skjer de første dagene etter siste sprøyta, fremstår det som et smart trekk av myndighetene; de får da flyttet en stor del dødsfall over fra vaksinerelaterte dødsfall til covid- dødsfall. Dr Jessica Rose, en kjent amerikansk forsker og analytiker, fant at faren for død de to første ukene etter sprøyta for 65+ var 15 ganger så høy for vaksinerte som for uvaksinerte. Og en legeassistent ved et New York- sykehus hvor vaksinasjonsgraden var under 50% i nedslagsområdet, fant at antallet innlagte med c-19 var 9 ganger så høyt som uvaksinerte. Så mer og mer tyder på at å avstå fra vaksinering er meget fornuftig.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dette vil NRK garantert ikke fortelle deg:

I Storbritannia dør det nå langt flere fullvaksinerte enn uvaksinerte.

Forrige innlegg

Covidvaksiner og beskyttelse

Vaksinerte har større risiko for å havne på sykehus enn uvaksinerte

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.