POSTED IN Covid-19, Vaksiner

Pandemien i 2019 kom ikke tilfeldig.

Den var forberedt i mange år.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det globale vaksinemarkedet er bygget opp gjennom tiår

Av Redaksjonen

Pandemien og påfølgende tiltak kan virke som en tilfeldig krise som rammet verden overraskende. Nedenfor er fakta som peker mot noe annet.  

Tekst: Margareta Skantze Først publisert våren 2021 i Newsvoice.

Bak pandemi, tiltak og massevaksinering er hendelser som startet på 1980-tallet. Nedenfor er noen milepæler på veien.

_____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hemali
_____________________________________________________________________________

November 1986: Ronald Reagan signerer National Childhood Vaccine Injury Act, en lov som fritar legemiddelfirmaer fra å betale erstatning i tilfelle vaksineskade. Ansvaret for dette overtas av staten. Loven gjør det langt mer lukrativt og mindre risikabelt å produsere vaksiner enn andre typer medikamenter. Loven blir starten på stadig mer omfattende vaksinasjonsprogrammer.

År 2000: Bill Gates bestemmer seg for å avslutte sitt engasjement med Microsoft og fokusere helt på veldedighet med fokus på vaksiner. Sammen med sin kone danner han Bill og Melinda Gates Foundation.

April 2009: WHO endrer definisjonen av begrepet pandemi. Kriteriet om at en pandemi er en farlig og dødelig sykdom slettes. Det er nok at det er svært smittsomt og at folk ikke har immunitet mot sykdommen. Den såkalte svineinfluensaen (H1N1) er erklært av WHOs generalsekretær Margaret Chan for å være en pandemi. Massevaksinasjon anbefales. Norge er et av få land som følger WHOs oppfordring, og kjøper Pandemrix-vaksinen verdt ca. 400 millioner kroner.

Februar 2010: På årsmøtet til World Economic Forum WEF i Davos proklamerer Bill og Melinda Gates det kommende tiåret som «The Decade of the Vaccine». De donerer 10 milliarder amerikanske dollar til dette formålet. Arbeidet starter med en global handlingsplan under ledelse av WHO.

Mai 2012: 194 FNs medlemsland vedtar enstemmig The Global Vaccine Action Plan (GVAP). Et av GVAPs viktigste mål er å utvikle «neste generasjon vaksiner og tekniske løsninger».

Vaksinepass

September 2014Den europeiske vaksineplanen 2015-2020 (EVAP) vedtas på WHOs møte i København. Planen inneholder fem ulike delmål. Spørsmålet om vaksinenøling får mye plass. De europeiske landene forplikter seg til å arbeide for innføring av elektroniske hjelpemidler for å kunne se hvem som ikke er vaksinert, hvor denne personen befinner seg, og i hvilken sosial sammenheng vedkommende er involvert.

2018: Et treårig prosjekt, Joint Action on Vaccination, opprettes for å koordinere og drive vaksinasjonskampanjer. Organisasjonen er finansiert av EU. En av hovedprioriteringene er å håndtere vaksineresistens.

2018: Bill Gates tar initiativ til ID2020, hvis formål er å gi alle mennesker en digital identitet. Prosjektet drives i samarbeid mellom UNHCR, GAVI og Microsoft, og betraktes som en del av Agenda 2030. Eksperimentelle aktiviteter starter i Bangladesh.

April 2018: EU-kommisjonen publiserer et dokument med tittelen Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases.Det er oversatt til et veikart, én del er viet «uventede utbrudd av pandemier» som kan gjøre det nødvendig å godkjenne «innovative vaksiner». Europeiske vaksineprodusenter får en nøkkelrolle i å møte fremtidige behov, og blir bedt om å øke sin produksjons- og lagringskapasitet. Innføringen av digitale vaksinepass for europeiske borgere nevnes som et av de viktigste punktene. Lovverk om dette skal ifølge veikartet implementeres i 2022.

Desember 2018: FHI legger fram en statusrapport som beskriver behovet for elektroniske informasjonssystemer, og behov for målrettede informasjonskampanjer for aksept av vaksiner.

September 2019 : Et toppmøte om vaksinasjonsplaner, Global Vaccination Summit , holdes i Brussel i samarbeid mellom EU-kommisjonen og WHO. Møtet besto av rundebordsdiskusjoner hvor representanter for Pfizer, GAVI og Bill and Melinda Gates Foundation var inkludert som faste deltakere. Fellestemaet for alle samtalene var at verden står overfor en uunngåelig, kommende pandemi, og at dette forutsetter sterkere samarbeid med farmasøytiske selskaper.

View photos from Event 201, a pandemic tabletop exercise | 10-18-2019

Oktober 2019: I New York arrangeres Event 201, en simulert øvelse rundt en pandemi forårsaket av koronavirus som overføres fra flaggermus via griser til mennesker. Møtet består av spesielt inviterte gjester, politiske ledere, høytstående FN-representanter, helseministre, ledende akademikere, vitenskapsmenn og profesjonelle leger. Vertene er Bill og Melinda Gates Foundation og World Economic Forum.

31. desember 2019  kommer den første offisielle rapporten fra Kina om utbruddet av en alvorlig SARS-lignende lungesykdom i byen Wuhan. Infeksjonen sies å stamme fra flaggermus på et vått marked i Wuhan. Bilder av skitne stands med slanger og flaggermus og andre dyr i all slags rot sendes til hele verden. Det viser seg imidlertid at flaggermus ikke er en del av det kinesiske kjøkkenet, og derfor kanskje ikke har eksistert på dette våte markedet. Det som heller ikke ble fortalt, var at det tilstøtende Wuhan Institute of Virology gjennomfører medisinske eksperimenter med koronavirus fra flaggermus.

Mars 2020: WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus kunngjør at COVID-19 kan beskrives som en pandemi. 3. mars erklærer han at virusets dødelighet er på ca. 3% – selv om dataene den gang var altfor få til å kunne oversette til dødelighet. Senere viste det seg at 0,15 % dødelighet er et godt estimat. (Professor John Iaonnidis)

April 2020: Bill og Melinda Gates øker sitt bidrag til WHO fra 100 millioner til 250 millioner amerikanske dollar.

Juni 2020: EU-kommisjonen presenterer en felles strategi for utvikling, produksjon og distribusjon av vaksiner mot COVID-19.

Juli 2020: WEF tar initiativ til  Common Pass Project , en digital helseapp i felles format for hele verden. Prosjektet er støttet av Rockefeller Foundation, Google, JP Morgan, finansgruppen BlackRock og FN. Sverige slutter seg til systemet.

Oktober 2020: Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO) erklærer at flokkimmunitet oppnås gjennom vaksinasjon. Fire måneder tidligere definerte WHO flokkimmunitet som «opppnås gjennom eksponering for virus eller vaksinering.»

Desember 2020: Pfizer/BionTechs vaksine mot COVID-19 mottar midlertidig nødgodkjenning i USA. European Agency for Communicable Disease Control (EMA) gir betinget godkjenning til Pfizer / Biontechs mRNA-vaksine Comirnaty. Ytterligere vaksiner får lignende godkjenninger.

2021: Massevaksinasjon starter. Storbritannia og Israel er først ute. 

Les: Cathrine ble kastet ut av sykehuset fordi hun ikke er vaksinert

Surveillance - Wikipedia
Er vaksine-passene starten på medisinsk apartheid og et overvåkningssamfunn?

Grønne pass gir risiko for medisinsk apartheid

I Storbritannia har 1250 prester – anglikanere, katolikker og protestanter – signert et åpent brev til statsminister Boris Johnson som advarer mot virkningene av de planlagte passene. De uttrykker sin store bekymring for at systemet vil skape «medisinsk apartheid» med en underklasse av mennesker som av ulike årsaker ikke vil eller kan vaksinere seg. Og som dermed blir ekskludert fra store deler av samfunnet. De påpeker det ulogiske i hele resonnementet bak sertifikatene, fordi en vaksinert person fortsatt kan være smittsom og dermed fortsatt spre sykdommen. I brevet understreker de også «berettiget frykt» for at attestene skal bli permanente, at de vil bli supplert med tilleggsopplysninger og at nye medisinske behandlinger blir obligatoriske.

Passene kan bety slutten på demokratiet, og starten på et totalitært kontrollsamfunn.

Prester sier at digitale vaksinebevis er et av de farligste i Storbritannias historie. De kan bety slutten på demokratiet og starten på et totalitært kontrollsamfunn.

Privat kapital til ideelle organisasjoner

Samarbeidet mellom Bill Gates, Klaus Schwab (World Economic Forum) og WHO har gitt privat kapital for at en organisasjon som WHO, ledet av FN, gjennomfører en verdensomspennende vaksinasjonsagenda. Dette kunne ikke vært oppnådd av private økonomiske interesser uten hjelp av avtalene som verdens land undertegnet med FN. For første gang i historien kjøper markedsøkonomiske interesser seg inn i ideelle organisasjoner som FN, WHO og EU, og bruker disse som døråpner for planlagte, lønnsomme prosjekter.

Juridisk bundet av FN

Kan vi ikke lenger stole på FN og dets fredsbevarende rolle, etablert etter den voldelige begynnelsen av det 1900-tallet? Dessverre er svaret nei. På grunn av de bitre erfaringene fra sammenstøt mellom nasjonalstater, ble ideen født av en global styring der nasjonalstatenes innflytelse og dermed krigstilbøyelighet kunne begrenses. Det ga oss først League of Nasjoner, deretter FN. Tanken var å binde nasjonalstatene juridisk for fremtidig bruk gjennom frivillige, potensielt fredsskapende avtaler. 

Fil:Pfizer.svg – Wikipedia
Det er ikke tvil om at dette er en av vinnerne under pandemien

Bindende avtaler

Når enorme mengder kapital nå samles i ulike stiftelser, hvorav Melinda og Bill Gates Foundation er viktigst, får disse kontroll over ideelle organisasjonene gjennom donasjoner. Ved å bruke lovverk, kan man tvinge nasjonalstater til å kjøpe produkter som aldri før har vært etterspurt, forutsatt at det finnes et tilsynelatende motiv som gir den ideelle organisasjonen et moralsk alibi.

Kontroll fra organisasjoner til investeringsselskaper

En pandemi er ett eksempel: WHO kan utløse en krisesituasjon, så innføre nasjonal vaksinetvang, legemiddelfirmaer leverer produktet og setter prisen, nasjonalstatene må håndheve og betale fra nasjonenes kasse, eller låne fra Verdensbanken. Slik overføres kontrollen over nasjonalstatenes økonomier til private selskaper som eies av investeringsselskaper som Vanguard, State Street og Black Rock. Pandemien er begynnelsen. Siden vil mat-, energi- eiendomssektoren og utdanning/forskning bli gjenstand for liknende endringer, inntil eierstyring er i hendene på store selskaper. Vi har da en «korporasjonskommunisme», et totalitært system der demokratiet er svekket og individet har mistet frihet.

Black Rocks kapital tilsvarer Tysklands BNP

Derimot sin redaksjon har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • 1. Et totalitært system der alle blir kartlagt i bevegelse, og for å være i opposisjon eller ikke, gjennom vaksinepass.
  2. Kun digitale penger, slik at bevegelse/forflytning ytterligere kan overvåkes, og stenges helt for de som er uskikkelige.
  3. Nasjoner «hjelpes» til å ta lån, bla for å kjøpe vaksiner, av IMF og Fed.
  4. Det lages forskjellige ww. scenario for å innbille oss at frie nasjonalstater ikke kan greie seg sjøl, bla forestillingen om klimakrise og pandemi, så bare en samlet global verden kan løse dette. Og innbyggerne blir satt i en passiviserende frykt-posisjon.
  5. Det lages inflasjon, som en begrunnelse til å sette opp rentene. Som skaper ytterligere frykt og gruppe-motsetninger.

  Så er det klart for En verden / En leder, – og En valuta, – og full kontroll og styring av rentene.

  Så kan vi klassekamp-sloss oss imellom om høyere penge-lønn (og priser), og tro vi blir rikere.
  Mens bakmennene som overtar de fleste realverdiene i nasjon etter nasjon i dette penge/rente-spillet, og kan øke
  eller senke rentene som de ønsker, gliser på bakrommet.

  Ønsker vi noe slikt?

  Svar
  • Frihet NÅ!!!
   1 januar 2022 21:28

   Kort sagt «the great reset» og Klaus Schwabs fascistiske verdens omspennede kommunisme blir den nye verdens regjeringen som skal «redde oss» (fra det de selv har fororsaket) akkurat som World Economic Lederen ønsker seg…

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Går det mot et nytt opprør i Israel:

Den tredje intifada?

Forrige innlegg

Vaksiner skulle hindre sykdom, men de gir nye problemer

Anslagsvis 1 av 95 gutter diagnostisert med myokarditt på en privatskole i California

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.