POSTED IN Norge

Nytt RAND-dokument anbefaler USA å avslutte krigen.

«Vi må unngå en langvarig krig».

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette dokumentet forteller at det er folk som er mer realistiske i USAs ledelse og som skjønner at sjansene for kjernefysisk krig er sterkt økende. Det er også andre synspunkter i denne rapporten som er interessante.

Uten massiv økonomisk og militær støtte fra Natoland vil ikke Ukraina kunne holdes oppe.

For det første innrømmes det at det er USA/Nato som holder Ukraina oppe, militært (og økonomisk) som den fingerdukken de nå fører krigen gjennom. Uten den omfattende militære og økonomiske støtten ville staten falle helt sammen.

For det andre skader denne politikken også USA (mer enn kanskje Russland) og må avsluttes også av den grunn. Jo lenger den pågår, desto større skadevirkninger. At USAs europeiske allierte også skades av dette, sier seg selv. Men de opptrer som lydige hunder uten tanke på prisen og omkostningene de påfører sin egen befolkning.

Mellom linjene kan en også se at de skjønner at USA/Nato gjennom Ukraina er i ferd med å tape krigen og at den må avsluttes før nederlaget er totalt.

At faren for en eskalering til atomkrig også øker er altså også en grunn til å stanse nå ifølge Rand.

Det gjenstår å se om de som tar de politiske beslutningene skjønner dette eller om de vil kjøre løpet helt frem til et politisk og militært sammenbrudd i Ukraina. Det vil samtidig vil være et slag mot hele Natos troverdighet.

Og hvordan skal de kunne konfrontere Kina når de har tømt våpenlagrene i Ukraina?

Det var Rand som anbefalte denne politikken som nå føres i tidligere dokumenter. At de nå snur er dermed en indirekte innrømmelse hvor feil de har tatt. Slik er det med hybris. En blir så høy på seg selv at en undervurderer sin motstander, i dette tilfellet grovt. Det fører til katastrofer og nederlag slik vi nå kan se i Ukraina.

Knut Lindtner
Redaktør

Mens Pentagons tenketank krever en rask slutt på Ukraina-konflikten, skifter stemningen i Washington?

RAND Corporation mener kampene må ta slutt før heller enn senere

Av Felix Livshitz

RAND Corporation, en svært innflytelsesrik elitetenketank for nasjonal sikkerhet finansiert direkte av Pentagon, har publisert en svært viktig rapport som sier at å forlenge proxy-krigen aktivt skader USA og dets allierte og advarer Washington om at de bør unngå «en langvarig konflikt» i Ukraina.

Hva er USAs interesser i Ukraina

Rapporten har en utvetydig tittel, «Avoiding a long war: US policy and the trajectory of the Russia-Ukraine konflikt», som gir en sterk indikasjon på innholdet.

Den starter med å slå fast at kampene representerer «den mest betydningsfulle mellomstatlige konflikten på flere tiår, og dens utvikling vil få store konsekvenser» for Washington, som inkluderer at amerikanske «interesser» blir aktivt skadet. Rapporten gjør det veldig klart at mens ukrainere har drevet kampene, og byene deres har blitt «lagt flate» og «økonomien desimert», er disse «interessene» «ikke det samme» som det Kiev ønsker.

Hvis USA avslutter sin økonomiske, humanitære og særlig militære støtte umiddelbart, vil det føre til at Ukraina kollapser fullstendig, og RAND nevner flere grunner til at det ville være fornuftig å gjøre det, ikke minst fordi en ukrainsk seier anses som både «usannsynlig», pga. til russisk «besluttsomhet» og dens militære mobilisering etter å ha «rettet opp på det militære mannskapsunderskuddet som muliggjorde Ukrainas suksess i Kharkiv-motoffensiven».

Fra perspektivet til amerikanske «interesser» advarer RAND at selv om Kreml ikke har truet med å bruke atomvåpen, er det «flere problemer som gjør russisk bruk av atomvåpen både til en plausibel beredskap Washington må gjøre rede for og en enormt viktig faktor i bestemmer konfliktens fremtidige bane.»

Og hva er risikoen for USA

Tenketanken mener Biden-administrasjonen «har god grunn til å gjøre forebyggende tiltak overfor russisk bruk av atomvåpen til en overordnet prioritet.» Spesielt bør den søke å unngå en «direkte atomutveksling» med Moskva, en «direkte konflikt med Russland» , eller en bredere «NATO-Russland-krig».

Det er viktig å unngå en kjernefysisk krig.

På det siste punktet bekymrer det RAND med utgangspunkt i den amerikanske generalen Mark Milleys krav om at konflikten skal holde seg «innenfor de geografiske grensene til Ukraina».

«Omfanget av NATO-alliertes indirekte involvering i krigen er betagende», inkludert «våpen og annen bistand verdt titalls milliarder dollar» og «taktisk etterretnings-, overvåkings- og rekognoseringsstøtte,» sammen med «månedlige milliarder dollar i direkte budsjettstøtte til Kiev.»

Et slikt stort omfang kan, prognoser RAND, få Moskva til å «straffe NATO-medlemmene … med det formål å få slutt på alliert støtte til Ukraina; slå NATO forebyggende dersom Russland oppfatter at NATOs intervensjon i Ukraina er nært forestående; forby overføring av våpen til Ukraina; gjengjelde NATO for antatt støtte til intern uro i Russland,» hvis Kreml konkluderer med at landets nasjonale sikkerhet er «alvorlig truet.»

Disse utfallene er «på ingen måte uunngåelige», men representerer fortsatt en «økt» risiko, spesielt i lys av hendelser som et ukrainsk luftvernmissil som traff polsk territorium i november 2022 – en situasjon som ble forverret av den ukrainske presidenten Vladimir Zelensky feilaktig hevdet at det var en bevisst russisk angrep. Selv om denne hendelsen «ikke kom ut av kontroll, viste den at kamphandlinger utilsiktet kan smitte over på territoriet til de nærliggende amerikanske allierte.»

Russland har truet med å slå til mot Natos besluttnings-sentre hvis Nato gir Ukraina våpen som kan føre krigen inn på russisk territorium. Bilde: Ramstein-basen i Tyskland

En annen hendelse som dette kan bety at «det amerikanske militæret umiddelbart vil bli involvert i en varm krig med et land som har verdens største atomarsenal.» Dette, i tillegg til en konvensjonell konflikt mellom NATO og Russland, er et perspektiv Washington bør unngå for enhver pris, argumenterer RAND.

En klar implikasjon er at USA kan tape en slik konflikt, en hovedårsak er, som påpekt av RAND, at «intensiteten av den militære bistanden» som gis til Ukraina av dets vestlige støttespillere, nærmer seg allerede et «uholdbart» nivå, med USA og europeiske våpenlagre «på lavt nivå». Dette betyr følgelig at en lengre krig vil føre til at mer ukrainsk territorium blir gjenforent med Russland.

Finnes det en løsning?

Når det gjelder territorielle tap, er RAND uberørt av argumenter som Ukraina bør forsøke å gjenerobre alt det har tapt siden 2014, ettersom «større territoriell kontroll ikke er direkte korrelert med større økonomisk velstand» eller «større sikkerhet».

RAND anser også verdien av argumentene om at «større ukrainsk territoriell kontroll» bør sikres «for å forsterke internasjonale normer, og for å fremme Ukrainas fremtidige økonomiske vekst» for å være «diskutable», da selv i den «usannsynlige» hendelsen at Kiev kan å gjenerobre områder som Russland har okkupert siden 2014,» vil risikoen for eskalering fra Moskva, inkludert «atombruk eller et angrep på NATO» «øke».

Alle disse faktorene gjør « det å unngå en lang krig … den høyeste prioritet etter å ha minimert eskaleringsrisikoen», så RAND anbefaler at USA «tar skritt som gjør en slutt på konflikten på mellomlang sikt mer sannsynlig», inkludert «utstede forsikringer om landets (Ukrinas red.) nøytralitet,» noe som Moskva hadde bedt om før konflikten begynte, for døve ører, samt «sanksjoner for Russland.»

Rapporten advarer imidlertid mot et «dramatisk skifte i USAs politikk over natten», da dette ville være «politisk umulig – både innenlands og med tanke på allierte», i stedet for å anbefale utviklingen av «instrumenter» for å bringe krigen til en «forhandlet slutt» og «sosialisere dem med Ukraina og med amerikanske allierte» på forhånd for å «søte» den bitre pillen. Denne prosessen bør imidlertid startes raskt, siden «alternativet er en lang krig som utgjør store utfordringer for USA, Ukraina og resten av verden.»

***

Det dette forslaget ignorerer er at vestlige ledere konsekvent har bevist at de ikke kan stoles på å respektere eller overholde traktater de har signert og meglet med Russland, slik som Minsk-avtalene, som den tidligere tyske kansleren Angela Merkel har innrømmet aldri var ment å bli implementert, men heller å kjøpe tid til Kiev.

Da kan det hende at Moskva ikke vil være interessert i RANDs løsning i det hele tatt, og i stedet velger å fullføre krigen på sine egne premisser.

Maskinoversatt, bearbeidet og litt forkortet av redaksjonen

Forsidebilde: Donald Giannatti

https://www.rt.com/news/570618-rand-came-up-with-solution/1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 453 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «Det vil samtidig vil være et slag mot hele Natos troverdighet.»

  nÅR FIKK ANGREPS-ORGANISASJONEN nATO TROVERDIGHET?

  i TIDLIGERE jOGUSLAVIA?
  i aFGHANISTAN?
  vED GENERALSEKRETÆR sTOLTENBERG SIN SVENNEPRØVE i lIBYA?
  dET ER LITT VANSKELIG DETTE HER.
  dET ER KANSKJE LITT LETTERE Å FINNE UT HVOR MANGE SOM ER DREPT UNDER usa/nATO SINE ANGREPS-KRIGER, – SELV OM DET BLIR ET STORT REGNESTYKKE.

  Svar
  • Slik blir det når alt som skrives her skrives med store bokstaver. – Da ser jeg ikke om caps lock blir trykket ned ved et uhell.
   Hvorfor det nå er blitt slik i kommentarfeltet kan kanskje Lindtner svare på?

   Så takker ihvertfall jeg for meg.

   Svar
 • Henry Kissinger sa i Davos at USA raskest mulig må få på plass en avtale med Russland om fred i Ukraina og at USA må akseptere at Russland overtar Øst-Ukraina (kanskje som ledd i en Minsk3-avtale med folkeavstemning i Donbas mm). Dette for å forhindre at Russland havner opp med å bli en vassal stat fullstendig underlagt Kina. Blir Russland en vassal stat underlagt Kina vil dette styrke Kina kraftig og vil svekke USA og EU (bla pga alle de naturressurser som eksporteres fra Russland). Kissinger har bestandig vært veldig opptatt av å forhindre en allianse mellom Kina og Russland (altså splitt og hersk). Og Russland ønsker heller ikke å være kun avhengig av Kina eller kun avhengig av USA og EU. Men nå kan det være for sent å få endret på dette.

  Hvis det er Kina som er USAs hovedfiende, så er det lite formålstjenlig for USA å bli dødelig svekket pga en krig med Russland.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Alt er snudd på hodet. Våre medier sitter helt stille.

Når statkontrollerte kinesiske medier dekker sannheten.

Previous Post

Ukraina taper. Det er nå klart.

Men hvordan blir slutten i Ukraina?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.