POSTED IN Klima, Miljø, Olje-Energi

Noen vil senke temperaturen på kloden.

Men det er kulden, ikke varmen som dreper.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne historien vil vi i liten grad få høre fordi den fører til at det blir stilt spørsmål med flere dogmer.

Det første er om varme er farligere enn kulde? Ser vi antallet døde er kulde langt farligere enn varme. Det andre er om det er de fattige som må betale for det grønne skiftet, at pengene bestemmer hvem som får svi?

Har du penger er ikke kulden et problem.

Det tredje er om denne effekten av sanksjonspolitikken overfor Russland er noe en må finne seg i for det godes skyld? Disse tallene viser egentlig ikke bare det som skjer i UK, det viser hva som skjer når en ikke har råd til å betale for oppvarming. I f.eks. Tyskland er dette også noe som skjer i en kuldeperiode. Er dette en rimelig pris for sanksjonspolitikken?

Det grønne skiftet og sanksjonspolitikken har altså sin pris. Det er rart at ikke våre politikere som er for denne politikken forteller de som skal stemme på dem før den blir innført, f.eks. at den vil føre til tusenvis av døde av vinterkulden. For dette er ikke noe nytt. Dette har vi visst i mange år.

I år blir det sansynligvis verre enn i fjor på grunn av en lengre kuldeperiode enn i fjor.

Knut Lindtner
Redaktør

Nesten 5000 briter frøs ihjel i fjor på grunn av prisene på oppvarming – heter det i undersøkelse.

Mange sårbare husholdninger avstår fra å varme opp huset på grunn av de høye energiprisene. Dette ifølge End Fuel Poverty Coalition.

Nesten 500 briter døde i Storbritannia i fjor vinter fordi husene deres var kalde og fuktige. De ikke hadde råd til å betale de høye strømprisene. Det påstås i den siste rapporten fra End Fuel Poverty Coalition.

Denne bølgen av unødvendige dødsfall understreker behovet for å oppgradere husmassen i Storbritannia og å komme med tiltak for å få ned energiprisene. Det har  har denne koalisjonen advart om. The End Fuel Poverty Coalition inkluderer GreenpeaceWWFGreen AllianceSave The Children og Age UK blant andre.

Simon Francis

Samtidig har en undersøkelse fra Warm This Winter-kampanjen merket seg at antall unødvendige dødsfall øker når temperaturen i Storbritannia synker til under fire grader Celsius. Ifølge Simon Francis, koordinator for End Fuel Poverty Coalition, er det så mange som 8,3 millioner voksne i Storbritannia som bor i dårlig isolerte, kalde og fuktige hus. Når temperaturen synker går forholdene der fra å være ukomfortable til å bli «rett og slett farlige».

«Og mens husholdningene strever, sitter ministrene der på ræva og gjør ingen ting. De overlater dette spillet om liv og død til tilfeldighetene. I stedet for å gjøre noe med strømprisene har de latt energiselskapene bruke rettssystemet til å tvinge husholdningene til å installere målesystemer som beregner strømprisene på forskudd. Og først nå har de kommet med en reform rundt strømprisene for å hjelpe de som har det vanskeligst», fortalte han Euronews på fredag. 

I mellomtiden har energiprisene dette året kommet langt over nivået fra før pandemien. Og de har nådd et nivå som er blitt en fare for folks helse. Det er ventet at det vil vedvare følgende vinter også, med en rekke kalde perioder, advarer  ekspertene. End Fuel Poverty Coalition kritiserer den britiske regjeringen for mange på «meningsfylte» tiltak for å hjelpe de husholdningene som strever med de høye energiprisene.

Prioriteringen er klar. Krig er viktigere enn varme, klima, miljø og velferd.

Eksperter har merket seg at  myndighetene heller  «vil heller drive politikk, med et latterlig Oil & Gas Licensing lovforslag, som ikke vil gjøre noe for å bedre energisikkerheten eller senke strømprisene».

«Vi er svært bekymret over den mangel på interesse regjeringen viser når det gjelder velferden til eldre mennesker når temperaturen av og til synker under frysepunktet», sa Jan Shortt, generalsekretær i National Pensioners Convention. De er en del av Warm This Winter-kampanjen.

Koalisjonens rapport er blitt sensurert av regjeringen fordi de nekter å være med på en «hjelp for tilbakebetalings»-plan for de som skylder penger. Men også for at de er uvillige til å gjennomføre foreslåtte nødstrømspriser som har som mål å få ned strømprisene for de mest utsatte husholdningene.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Marc Kleen

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

https://www.rt.com/business/591075-uk-excess-deaths-winter/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • I vinter har det vært ekstremt kaldt , ned til – 30 grader C. der jeg bor. Kaldeste vinter jeg har opplevd.
  Det er mye vanskeligere å eksistere når det er så kaldt.
  Har godt hus ,men skjønner at det fort kan bli vanskelig for eldre mennesker.
  Vi er jo for mange så det er vel en fin strategi i å redusere disse overflødige personene.
  Selg ut strømmen til EU som selvforskyldt har kuttet ut kjernekraft og boikottet Russland. En fin verden vi beveger oss inn i?

  Svar
 • «mangel på interesse regjeringen viser når det gjelder velferden til eldre mennesker» og mennesker generelt preger tiden vi lever i.
  I WEFs interesse er å avlive flest mulig, helst fort, særlig gamle og andre «useless eaters», så å avlive de som ikke er brukbare som slaver, hvordan gjøres det? Frys dem i hjel, sult dem ihjel, og bruk geoengineering for å få fortgang i saken, lag tsunamier, sykloner, branner, flommer, jordskjelv og fimbulvinter, og hyl om «global warming»; 80-90 % har svekket immunsystem, så alt går etter planen, vi dør som fluer og i Davos, hvor de gleder seg over folkemordets fremskritt, der sier de skål og velkommen, la oss snakke om TILLIT. Hallo! Verden er kynisk og jeg er kynisk, mer kynisk enn jeg liker å være, men det har kommet som en konsekvens av realiteten vi lever i. Noen ganger forstår jeg mennesker som heller vil være sammen med dyr enn med mennesker.
  Jeg er spent på hvor vi står om seks måneder fra nå: hvor mange regjeringer har kollapset, hvor mange politikere har fått sin dom, dødsdom helst hvis jeg får det som jeg vil.
  FIMBULVINTER eller FIMBULVETR er ifølge norrøn mytologi den harde vinteren forut for ragnarok.

  Svar
 • Ja, England eller andre mindre kalde land enn Norge bør selvfølgelig sørge for å dekke innbyggernes behov for energi. ( – Og behov for matproduksjon.) Men også Norge.
  Det er jo dette vi har en nasjonal administrasjon til for .
  Staten skal ta ansvar for vår trygghet. Vi organiserer oss og betaler inn penger for å finansiere det som skal til.
  Dette har alltid vært utgangspunktet for statsdannelse.
  Men en statlig administrasjon skal også legge til rette for at innbyggerne i nasjonen kan ta ansvar for sitt eget liv, og oppleve seg så frie som mulig, i stolthet over egne krefter. Og ikke knuge de ned i skatter og avgifter som gjør de som livegne og avhengige.

  Så ser vi i Norge at administrasjonen og dets politikere selger vannkraften til innbyggerne på børs ( – i Euro, ikke norske kroner engang !)
  – For at administrasjonen/skal få mer penger. Mens innbyggerne ligger våkne om natta i frykt, og fryser i vinterlandet Norge.
  Den resterende vannkraften ilegges mange tusen prosent i avgift , slik at ALLE priser i Norge selvfølgelig stiger.
  – Som så begrunnes som/med ‘inflasjon’ for å sette opp rentene, på bla. boliglån.
  Som så igjen øker alle priser ytterligere, uansett hva det penge-økonomiske systemet predikerer, og nødvendig boligbygging stopper opp.
  Dvs. prisene synker nok en tid, fordi innbyggerne har blitt fratatt alle pengene.
  Men så blir det etter en tid med bolig-nød og annen materiell nød ekstra etterspørsel etter boliger og annet. – Og prisene stiger selvfølgelig, så. Enhver bedriftseier/produsent vet at det er underskudd av varer som gjør det mulig å øke prisene. Når markedet er mettet ,synker prisene naturlig.

  Nasjonen Norge kan umulig bli styrt fra Norge med en slik politikk?
  Hvem styrer oss?
  Hvor lenge skal vi finne oss i dette lureriet, løgnene og tyveriet?
  Eller er de trojanske hestene bare nyttige idioter?

  Svar
 • «Det første er om varme er farligere enn kulde?»

  Så kan vi bare se på historien. Og ane hvilke lidelse som ligger i hver kuldeperiode, selv om menneskene greide å tilpasse seg. Og se hva slags kulturell og materiell oppblomstring som skjedde i hver varmeperiode i historien.

  ‘Klimakriser på generasjonsnivå.
  Se for deg det uvirkelige, at temperaturen stiger med 5-10 oC i løpet av et par tiår, og at den deretter begynner å falle, og fortsetter å falle i resten av din, dine barns og dine barnebarns tid her på Jorden. Det er vanskelig å forestille seg hvordan vi ville forholdt oss til et slikt scenario. Da rent bortsett fra at verden hadde blitt fullstendig kaotisk.
  Slike raske endringer i temperaturen var likevel realiteten for våre forfedre som levde i Europa gjennom siste istid, først neandertalerne, så sapiensene. Om livet ikke var barskt nok fra før, måtte slike brå endringer ha ført til økt dødelighet av både planter, dyr og mennesker. Sult og sykdommer må ha herjet med befolkningen.
  Det var først på 1980-tallet at forskerne ble klar over at svært hurtige temperaturendringer har skjedd mange ganger innenfor en menneskelig tidsskala.’
  geo365.no/et-langvarig-og-gigantisk-klimakaos/?mc_cid=8e15413253&mc_eid=db6add3f06

  Svar
 • Tullball om hvordan kraftprisen blir til. Det kalles visst forskning. (?) :

  ‘ Prisene i utlandet har blitt dratt opp av høye gasspriser etter at Russland snurpet igjen tilgangen. Det har smittet over på Norge.
  Siden har gassprisen vært diktert av prisen for LNG, flytende naturgass. Den kommer langveis fra, er kostbar å kjøle ned og tine opp igjen og kostbar å transportere. Da går prisen på gasskraft i taket, sier Bekken.
  Bekken mener at koblingene til utlandet likevel tjener oss godt.
  – Det er nesten ingen som tjener så mye på dette som Norge.
  Videre importerer vi når det er knapphet, slik at forsyningssikkerheten bedre.
  Den strømmen vi ikke hadde klart å bruke opp selv fra vannet, måtte vi bare tappet på havet om vi ikke fikk eksportert den.  ‘
  forskning.no/energi-strom-strompris/hvordan-blir-stromprisen-til/2309994

  Og:
  ‘Hvis Norge begynner å lage egne regler for eksport og import, kan vi ikke forvente at andre land stiller opp når vi virkelig trenger kraften, påpeker han.  ‘

  Stiller opp? ;-)
  Altså selge Norges energi tilbake med gass-børspriser? Vi har jo gass sjøl, om det kniper!
  Ellers har vi nok vannkraftenergi til alle innbyggerne og eksisterende industri sitt behov. Annet er politisk (Ap-) løgn.
  Og hva hadde det betydd om vannkraften fra dammene gikk forbi turbinene en periode hvis dammene var fulle? Er det bedre at innbyggerne fryser? (Ellers kunne det jo blitt produsert hydrogen til transportbruk i disse periodene.)

  Og ‘Russland snurpet igjen tilgangen’ ? ;-)
  Det var jo EU som heller ville ha dyrere amerikansk LNG-gass, og antagelig var med på å sprenge russiske gassrørledninger!

  Svar
 • Northern Light.
  16 februar 2024 13:00

  Forskere prøver ut risikofylte luft- og vanneksperimenter i håp om å stoppe global oppvarming.

  Av Tyler Durden.
  Forskere som er desperate etter å stoppe eller reversere klimaendringene, dumper kjemikalier i havet og sprøyter saltvann i luften. Hva kan gå galt?

  Wall Street Journal rapporterer om at forskere tyr til løsninger som før var utenkbare for å kjøle ned planaten vår. Dumpe kjemikalier i havet? Sprøyte saltvann inn i skyer? Sprøyte reflekterende partikler inn i himmelen? Forskere tyr til en gang utenkelige teknikker for å avkjøle planeten, fordi den globale innsatsen for å kontrollere klimagassutslipp mislykkes.

  Disse metodene for geoengineering ble en gang betraktet som tabu av forskere og tilsyn, som fryktet at triksing med miljøet kunne få utilsiktede konsekvenser, men nå mottar forskere skattebetalermidler og private investeringer, for å komme seg ut av laboratoriet og teste disse metodene utendørs.

  Eksperimenter som er i gang:
  Marine Cloud Brightening: Forskere ombord på et skip utenfor den nordøstlige kysten av Australia nær Whitsunday Islands sprøyter en saltlake-blanding gjennom høytrykksdyser opp i luften, i et forsøk på å gjøre opp skyer i lav høyde som dannes over havet lysere og hvitere. Forskerne håper at større, lysere skyer vil reflektere sollys bort fra jorden, skygge for havoverflaten og kjøle ned vannet rundt Great Barrier Reef, der de mener høyere havtemperaturer har bidratt til at koraller dør. Forskningsprosjektet, kjent som marine cloud brightening, ledes av Southern Cross University som en del av et «Reef Restoration and Adaptation Program» til 64,55 millioner dollar, eller 100 millioner australske dollar.

  Stardust Solutions: I Israel har et prosjekt kalt Stardust Solutions begynt å teste et system for å spre en sky av bittesmå reflekterende partikler i rundt 18 000 meters høyde, som reflekterer sollys bort fra Jorden for å kjøle ned atmosfæren, kjent som solar radiation management, eller SRM.

  Dumping av lut i havet: I Massachusetts planlegger forskere ved Woods Hole Oceanographic Institution, å helle 23 000 liter natronlut eller kaustisk soda i havet 16 km sør for Martha’s Vineyard denne sommeren. De håper det vil fungere som en stor tablett med Tums (syrenøytaliserende medisin), ved å redusere surheten til et område med overflatevann, og absorbere 20 tonn karbondioksid fra atmosfæren, og lagre den trygt i havet. Dette minner meg om en idé på vi diskuterte på barneskolen på 1960-tallet. Tanken den gang var å spre kullstøv på den artiske isen for å stoppe global avkjøling.

  Trenger du vulkaner?
  Eksperimenter som tar sikte på å kjøle ned atmosfæren ved å reflektere sollys bort fra jorden, er et forsøk på å etterligne hva som skjer når en vulkan bryter ut. I 1991 spydde Mount Pinatubo, en aktiv vulkan på Filippinene, svovel og aske ut i den øvre atmosfæren, og senket jordens temperatur med 0,5 grader Celsius i et helt år.

  Å endre Solens innstråling.
  Ja, la oss kaste aske i luften. Hva kan gå galt? Lut i havet? Hei, hvorfor ikke? Hvis vi får for mye aske i luften og lut i havet, kan vi bare fjerne det, ikke sant?

  Retningslinjer fra Det hvite hus.
  Ikke bekymre deg, dette er i de beste hender, for president Biden har retningslinjer for hvordan en kan endre solstrålingen. Denne forskningsplanen ble utarbeidet som svar på et krav i den felles begrunnelsen som fulgte med i Consolidated Appropriations Act, 2022, som styrer Office of Science and Technology Policy (OSTP), med støtte fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), for å utgi en forskningsplan for «solenergi og andre raske klimaintervensjoner». Ikke bare trenger vi lysere skyer, vi trenger mer aske på himmelen for å gjøre den mørkere. Jeg er sikker på at hvis vi kan bruke billioner av dollar på å få lysere og hvitere skyer ved å sprøyte saltvann i luften samtidig som himmelen blir mørkere, vil alt bli flott. Mer seriøst, tror noen virkelig at disse ideene kan oppskaleres til en global skala? Og til hvilken pris?

  Fra ZeroHedge, publisert 15 februar 2024.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker, video og oversikter i orginalatikkelen.
  Orginalartikkel: Scientists Try Risky Air And Water Experiments Hoping To Stop Climate Change.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Flyulykken i Belgorod.

Skyldtes sannsynligvis informasjons-svikt på ukrainsk side.

Forrige innlegg

The great taking 3.0

«Vanlige folk vil ikke eie noe i finanskapitalens nye verdensordning – fordi de vil stjele alt»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.