POSTED IN Klima, Virkelighetsforståelse

Når universitetene forlater kritisk tenkning:

Da utdanner de profeter for den rådende ideologien.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Klimaindoktrinering i høyere norsk utdanning

Forfattet av: Anonym student ved Universitetet i Agder.


____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
____________________________________________________________________________Redaksjonen har mottatt et opprop om klimaindoktrinering på UiA, gjengitt i den følgende teksten. Studenten har latt seg representere av en advokat i en formell varslingssak mot UiA etter arbeidsmiljøloven, og advokaten har oppnevnt professor Ole Henrik Ellestad som varslerens personlige og faglige representant. Oppropet sendes også til Agder-representantene på Stortinget.

Klimaindoktrinering på UiA – Opprop fra en anonym varsler

Jeg studerer på Universitetet i Agder (UiA), er mer enn gjennomsnittlig interessert i klimaspørsmålet, og har satt meg godt inn i begge sidene av debatten. Jeg ble derfor svært overrasket over teksten i det kompendiet som er i bruk i faget TFL200. (Red.anm. Kompendium hentet fra kap. 16 i læreboka Toknologi og Vitenskap, forfattet av Ronny Kjelsberg og utgitt av Universitetsforlaget. Kompendiet kan leses her).

Anonym student protesterer på klimaindoktrinering ved Universitetet i Agder, men saken ties ihjel av universitetets ledelse.
Skjermklipp fra nettstedet til Universitetsforlaget.

Jeg fant mye jeg mente var feil og sendte derfor kompendiet til Klimarealistene som i en rapport dokumenterte en rekke alvorlige feil, så mange at det er snakk om klimaindoktrinering.

Jeg er klar over at merkelappen ‘klimaskeptiker’ kan bety karrieremessig selvmord og ba derfor Klimarealistene på mine vegne ta kontakt med UiA for en faglig gjennomgang av kompendiet.

shallow focus photography of man in suit jacket's back
Vil du gjøre karriere, altså opp og frem i vår verden, er det ikke alltid lurt å tenke kritisk. Det lønner seg ikke.

Klimarealistene sendte derfor et brev til UiA. Vi fikk svar fra ledelsen der det skrives at jeg kunne møte opp personlig for en diskusjon med fagansvarlig. Jeg kunne ikke godta dette svaret, fordi det ville ha tvunget meg til å oppgi min anonymitet.

Jeg varslet derfor om saken til en advokat (Red.anm: iht Arbeidsmiljøvernloven), noe arbeidstagere, og antagelig også studenter i dag har anledning til, og advokaten oppnevnte Ole Henrik Ellestad som min personlige representant i den kommende dialogen som ledelsen på UiA inviterte til. Ellestad mottok aldri noen invitasjon fra UiA, som forsøker å tie saken i hjel.

Jeg har to store innvendinger mot kompendiet. For det første er klimafremstillingen både ubalansert og feilaktig. Det formidler ikke den veldokumenterte klimahistorikken, som viser at vi alltid har hatt store klimaendringer, og at temperaturen tidligere har vært høyere enn det man i dag kaller 2-gradersmålet. Et eksempel har vi i den romerske varmeperioden for et par tusen år siden, da sivilisasjon, kultur og agrikultur blomstret, og at Skandinavia var isfritt for 4000 år siden. Forfatteren hevder derimot feilaktig at klimaet har vært svært stabilt de siste 10 000 årene. Han forteller ikke at hyppigheten av ekstremvær som orkaner, tørke og nedbør ikke har økt i forhold til tidligere. Kompendiet fremmer også en rekke faglig feilaktige påstander om klimasystemet.

two red cherry fruits on white surface
Å plukke ut de morellene eller argumentene som passer best til egen forestilling og ignorere andre som er relevante, men ikke passer, det kalles på engelsk for Cherrypicking

For det andre fremstår kompendiet som et kampskrift for opplæring av klimaaktivister. Forfatteren kobler sine meningsmotstandere til manglende kvalitetssikring av kunnskap og til pseudovitenskap, med overskrifter som Den uvitenskapelige klimadebattenKjøpt og betalt pseudovitenskap og Cherrypicking, samtidig som han skriver om tåkeleggingsstrategi og klimafornekterefalskt skinn av vitenskapelighet, osv. Han skriver også at de skeptiske forskernes arbeider har betydelige faglige svakheter, som manglende kontekst, ignorering av data, manglende evaluering av modeller, falske diktotominer, feil i statistiske metoder, eller at konklusjonene trekkes på bakgrunn av mangelfull eller misforstått fysikk.

To fremragende navngitte klimaforskere sjikaneres på det groveste i kompendiet, og UiA har på forespørsel ikke kunnet fremskaffe lister over hvilke av deres mange publikasjoner som er kjøpt og betalt eller som representerer psevdovitenskap.

Bruken av et slikt kompendium hører ikke hjemme på en kjempebra institusjon som UiA. Men når ledelsen ikke reagerer på tilbakemeldingen fra meg, har både studenter, ansatte og allmennheten krav på å vite hva som skjer. Det er mulig at UiA i stillhet vil trekke kompendiet tilbake i overgangen til et nytt kurs, men alle som har tatt kurset TFL200 har krav på å bli informert om saken. Og jeg vil etter hvert oversende undervisningsmateriellet i det nye kurset til Klimarealistene til vurdering.

Saken er imidlertid så grov at den fortjener en oppvask. UiA bør på sine hjemmesider be studentene om unnskyldning, samtidig som studentene bør klage til sine faglærere. Rektor Whittaker, som har det øverste ansvaret for undervisningen, og som trenerer saken, bør vurdere sin stilling.

I forbindelse med denne saken har Klimarealistene utarbeidet og sendt til UiA et ‘Referanseverk for klima og miljø’ som dokumenterer alle feil i kompendiet og som vil kunne være til stor nytte for både ansatte og studenter i den fremtidige klimaundervisningen. Tilgjengelig her.
Det er også utarbeidet en rapport som inneholder vedlegg til referanseverket. Tilgjengelig her.
Her gjennomgås den siste klimarapporten fra IPCC. Dette vedlegget er også svært nyttig lesning for alle som vil tilegne seg et balansert syn på klimasaken.

Forsidebilde: Helena Lopes

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • En tøff ungdom. Lykke til! Klimabrølere i alle aldre er litt av en lynsjmobb å stå overfor.
  En veldig indoktrinerende propagandamaskin står bak, og går ikke av veien for å bruke barn.
  En svensk jente som hulker på world economic forum er en helt utmerket og dramatisk effekt.

  vigilantcitizen.com/?=greta+thunberg

  Svar
 • I FN, mente jeg.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dum eller bare forsøk på mørkelegging

Aftenposten på bærtur

Forrige innlegg

Det er mange fagfolk som advarer mot Korona-tiltakene:

Det blir ignorert.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.