POSTED IN EU, Olje-Energi

Årsaken til de høye strømprisene skyldes politiske vedtak.

Utenlands-kablene og EØS-avtalen (Acer) er hovedårsakene .

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det store strøm-røveriet 

Krisen skyldes flere forhold


Strømprisene denne vinteren har åpnet øynene på mange av oss og har satt fokus på mange ulike problemstillinger. 


__________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hvamenerpartiene
__________________________________________________________________________

 • Lav fyllingsgrad i magasinene, men ikke under «laveste» mål, og nå i desember ikke kritisk 
 • Høy grad av krafteksport, netto er 15 TWh eksportert per 3. desember, i hele fjor netto 20 TWh 
 • «Utvekslingen» er nytale for eksport, selv om vi tar inn litt billig overskuddskraft i perioder 
 • Høy pris på energi i hele Europa, både gass, strøm og kull har gått til himmels 
 • Kraftprisene i EU har ført til samme priser på norsk strøm til norske forbrukere som i EU 
 • Statnett har utvist en bemerkelsesverdig vilje til bygge kabler mot utlandet mens intern overføring i Norge mangler 
 • Fordi vi i perioder kjøper litt kraft laget av kull og gass, betaler vi alle nå CO2-avgift på ren, fornybar, miljøvennlig norsk vannkraft 
brown and white house near body of water
Vannkraften skulle i sin tid være en kilde til velstand og utvikling, ikke til profitt.

Men vi har flere problemer


Politikerne evner nå å se galskapen i dette kaoset. En ting er at folk blir ruinert, og en annen, og kanskje viktigere sak for enkelte politikere, er at folk blir ublide på EU og Acer og avståelse av norsk suverenitet. Av disse to grunnene (den ene eller den andre eller begge!) har de politiske partiene nå begynt å overby hverandre i støtteordninger. Regjeringen klarer ikke å komme med noe konkret, ei heller et tidspunkt når tiltak skal forkynnes, og snakker som om de sto langt ute i skoddeheimen. 

 • Norge har såvidt vites ikke lenger myndighet til å stoppe eksporten selv om fyllingsgraden blir så lav at det truer vår beredskap. 
 • Utenlandskablene ville gi en prisøkning internt i Norge på 3-4 øre ble det sagt. Det var blank løgn. 
 • Det er mulig å sette tak på maxpris i Norge ut fra produksjonskostnadene og en normal profitt. Så langt har politikerne overlatt alt til «markedet» 
 • Normal produksjon i Norge er på 150 TWh, intern bruk 135 TWh og eksport 15 TWh. Nye kabler har ført til mer kapasitet 
 • Eksport ut over dette er i liten grad mulig, derfor er det pussig å se priser på EU-nivå på norsk kraft som det faktisk ikke er mulig å eksportere 
waterfalls near rock mountain
Kraften fra denne kilden er nesten gratis etter at investeringene er gjort.

Massiv pengeoverføring


Nå ser vi en massiv pengeoverføring fra vanlige innbyggere til næringer og stat, kanskje i størrelse 50 milliarder kroner mer i 2021 enn i 2020. De rikeste som har formuer og sikre inntekter klarer seg bra. De fattigste går en mørk jul i møte. 

 • Statkraft jubler over tallene. De har økt eksporten med mange milliarder kroner bare på grunn av prisøkningen og det lukter fete bonuser. 
 • Staten jubler, for Staten vil få inn kanskje så mye som 17 milliarder EKSTRA bare i moms. 
 • Staten jubler også fordi stat, fylker og kommuner er eiere av norske kraftverk som skufler inn penger fra folket og gleder seg til utbyttefest fordi de kan selge kraft som koster 15 øre å produsere for 2 kroner kilowatten. 
 • Meglerne på kraftbørsen jubler fordi tjener masse penger 

Hvordan vil vi egentlig ha det i Norge?


Det er ingen grunn til å tro at regjeringen vil sette strek over momsen i desember, januar og februar av den enkle grunn at næringene fører momsen til fradrag, og dette blir i så fall en ordning som bare treffer «vanlige folk», sluttbrukerne. Regjeringen vil heller gi raust til selskaper som kan kompensere for økte strømpriser med økte priser på varer og tjenester. Her kan regjeringen forsvare at det faller noen smuler til «vanlige folk» også. 

 • Hvem har betalt for de gamle kraftverkene som surrer og går, bygget av skattepenger i generasjoner? 
 • Er kraften og kraftverkene folket sin eiendom, eller er de bare noe som de rikeste eller staten skal skumme fløten av? 
 • Vil vi få en makspris på kraft til «vanlige folk» basert på produksjonskostnader + drift + normal profitt ? 
 • Er det smart å ha moms på strøm (25 %) som bidrar til å forsterke problemet med høye priser, istedenfor flate avgifter per KWh? 

Tåkeprat fra tåkefyrstene?


Dette må politikerne forholde seg til enten de vil eller ikke. Noen av dem trenger å stikke fingeren i jorden og se hvor de er. Andre trenger å spørre seg hva som er det beste for land og folk, og kanskje til og med lytte til folket. De som blir stående i skoddeheimen her, bør ikke styre landet.

Forsidebilde: Peter Law 

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  6 desember 2021 10:26

  Nok marknadselende. Få vekk parasittleddet av meklarar og marknadsførarar, som gjev kunden valet mellom overpris 1 og overpris 2, 3 eller 14. Hald kraftverk og nett i stand. Straum er folket sin eigedom og skal styrast av og for folk. Då kan me setja fornuftige prisar. Almisser og fattigkassetilstandar som me no ser, er ei skam for landet. Storting og regjering ser hjelpelause ut. Hjelpeløysa har dei valt sjølv. Alternativ finst om dei vågar.

  Svar
  • Ja, og hva koster ikke denne sløsingen av arbeidskrefter, som kobbelet av meklere og strømselgere innebærer, det norske samfunnet?
   Arbeidskrefter som altså kunne vært brukt til noe byggende som kunne øke velferden.
   Nå brukes gode arbeidskrefter til å lure befolkningen i en liksom-konkurranse.

   Produksjonsutgiftene pr. kWh er 15 øre, inkl. fortjeneste for kommunene som har dette som inntekt.
   Staten/politikere, og meklere & salgskorps, tar altså resten mens innbyggerne, de rette eierne til vannkraften i nasjonen Norge må stå frysende med lua i handa og be om «støtte» fra de som stjeler.
   En fullstendig vill politisk galskap.
   Et opprør Må komme.
   Et fysisk opprør.

   Svar
 • Vi lever i en verden som styres av råvarespekulanter. Gass, kull, strøm, mineraler, matvarer – alt er blitt en «råvare» som det kan spekuleres grovt i. Noen bommer, og går konkurs slik Einar Aas gjorde i 2018, en så heftig konkurs at vi alle var med å betale på den.

  Svar
 • Det påstås at den høye norske strømprisen skyldes høye gasspriser i Europa. Men fram til november måned har ikke Norge importert dyr strøm fra Europa, Norge har bare importert strøm fra Europa når strømmen har vært veldig billig (når det har blåst veldig mye i hele Nord-Europa). Norge har hele tiden hatt stor netto-eksport av strøm fram til november samtidig som Norges eget strømforbruk også har blitt dekket. Norge har ikke fram til november importert dyr strøm fra Europa, men har isteden eksport mye strøm til Europa. Hvordan kan man da påstå at de høye norske strømprisene skyldes høye gasspriser i Europa?

  Det er veldig behagelig for strømbransjen i Norge å kunne skylde på høye gasspriser i Europa istedenfor å skylde på egen grådighet. Og det neste argumentet som nå har blitt fremført (bla på TV2) er at de høye strømprisene skyldes at Russland og Putin har redusert gasseksporten til Europa for å destabilisere Europa. Mener man kanskje at det er på tide med en aldri så liten krig?

  De to nye kablene til Tyskland og England fører til økt produksjon av strøm i Norge. (De to kablene kan til sammen føre til at strømproduksjonen i Norge må økes med inntil 20 TWh pr år og spesielt etter at Tyskland nå stenger ned flere atomkraftverk ved nyttår). Denne store produksjon av strøm i Norge gjør at vannkraftverkene får større markedsmakt i Norge. Et vannkraftverk med magasiner kan skru produksjonen opp og ned og kan således presse strømprisen kraftig opp og ned. Men faren er at de to nye kablene fører til at flere norske vannkraftmagasiner tømmes helt ut og at vi får strømrasjonering og strømutkobling i Norge en gang på vinteren neste år. Og da må Norge begynne å importere dyr strøm fra Europa og vi får for første gang tyske strømpriser her i landet (forutsatt at disse landene ikke struper sin strømeksport til Norge i en slik situasjon med strømmangel i Europa).

  Svar
  • Nei, gassprisene i Europa har jo ingenting med norske strømpriser å gjøre. Heller ikke CO2-avgifter.
   Vi bruker ikke gass, eller kull, for å produsere vannkraften vår i Norge.
   Når politikere kobler dette i et underlig merkantilistisk system, og penge-tenking.
   Da viser det at de blander realverdier og fiktiver.
   Og disse kreaturene har vi satt til å styre Norge!

   Svar
 • Northern Light.
  6 desember 2021 17:05

  Noe som er lett å glemme er hjemfallsretten og hva slags standpunkt de politiske partiene har til den. De borgerlige vil utviske hjemfallsretten, og APs ledelse vil inn i EU, og EU vil kreve at hjemfallsretten oppheves. Noen burde skrive et brev til samtlige politiske partier, og be om en klargjøring på om de vil verne om hjemfallsretten eller ikke.

  Vannkraften er noe av det mest sentrale i det norske arvesølvet, og skal eies folket, og skal være et statseiet fellesgode og selges til norsk industri og husholdninger nesten til selvkost. Slik det var før Stoltenberg tok fellesgodet, «det er ikke hensiktsmessig at staten skal eie vannkraften», og gjorde til et marked hvor spekulanter kunne skumme fløten og la husholdningene betale.

  Så tok en annen i APs ledelse, Barth Eide som har vært direktør i World Economic Forum, og rundsnakket/presset AP delegater til å stemme for ACER, og nå har vi europeiske markedspriser uten et øvre tak for høye prisene kan bli, enda norske vannkraftverk produserer mer enn nok kraft til norsk industri og husholdninger.

  Et regelrett bondefangeri av APs globalister som gir en gavepakke til storkapitalen, som svake grupper, arbeiderklassen og lavere middelklasse må betale for med priser langt over smertegrensen for de fleste. AP betyr Arbeiderpartiet, og det har helt fra sent på attenhundretallet betydd et parti som først og fremst representerte arbeiderklassen, dernest også lavere middelklasse fra midten av nittenhundretallet. Fra globalisten Brundtland og hennes folk tok over har det vært Høyres søsterparti, og startet privatiseringen av Norge.

  Nå er AP et nyliberalistisk parti for markedsøkonomi, det bevises av at APs ledelse vil inn beholde og utvide EØS og vil inn i EU som fullt medlem, og at de også er for overnasjonale avtaler som TTIP og TISA. Siste trinn i prosessen som lar global storkapital kjøpe opp vannkraften, er at hjemfallsretten oppheves, enten med et politiske flertall på Stortinget, og eller at overnasjonale avtaler opphever den.

  Derfor må partiene på Stortinget gjøre helt klart hvor de står angående hjemfallsretten. Passer ikke folket på landets ressurser, gir politikerne dem bort til storkapitalen de tjener, og det storkapitalen har tatt eierskap til, gir de ikke tilbake. Det er deres mål at folkets eiendom skal bli kapitalens eiendom.

  Svar
  • Reidar Kaarbø
   6 desember 2021 18:04

   «Noen burde skrive et brev til samtlige politiske partier, og be om en klargjøring»
   Problemet er at enten svarer de ikke, eller så svarer de på noe annet, eller så lyger de. Dette er en farlig situasjon for det lille vi har igjen av «demokrati».

   Svar
 • Ja, ikke bare over smertegrensen.
  Vi har betalt utbyggingen av fossekraften, over skatteseddelen, i 50 år. Den totale grensen for bedrageri er nå overskredet.

  Og hvor mye koster dette i byråkrati – arbeidskrefter (som vi må forsørge med skatter) i denne «fordelingspolitikken til de som trenger det»?
  Prisen pr. kWh til hver husstand og hvva som tilgjengelige i vår produksjon, 20 000 kWh pr. år burde være 15 øre, ikke 150 øre. Dette er vårt. Så kunne vi selge det overskytende, eller bruke det på egen industri.
  Sp og Vedum, og alle andre partier, må umiddelbart flagge hvilke side de står på.
  Acer, TTIP, TISA, eller å fortsette å stjele fra det norske folk.
  Og innbyggerne i vinterlandet bør ikke glemme.

  Svar
 • «Acer, TTIP, TISA, eller å fortsette å stjele fra det norske folk.»

  Og fortsette å stjele fra det norske folk, – ELLER arbeide for innbyggernes beste.
  Skulle det stå.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dum eller bare forsøk på mørkelegging

Aftenposten på bærtur

Forrige innlegg

Det er mange fagfolk som advarer mot Korona-tiltakene:

Det blir ignorert.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.