POSTED IN Diverse

Med andre briller.

Kortnyheter fra hele verden.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Kortnytt veke 37, 2023

Riksrettssak mot president Joe Biden

Kevin McCarthy (Speaker i Representanthuset) kunngjorde opninga av riksrettssak mot president Joe Biden. Sidan byrjinga av året har Republikanske lovgivarar granska korleis Hunter Biden brukte faren sin, den gong Barack Obama sin visepresident, til å inngå lukrative avtalar. Dei har kunna vise at, i motsetnad til påstandane hans, har Joe Biden spelt ei sentral rolle i sonen sine saker, men kunne ikkje fastsetje om han sjølv var korrupt eller ikkje.

Kevin McCarthy

Fokus for Representanthuset si gransking vil vere å fastslå om det er ein samanheng mellom utnemninga av Hunter Biden til styret i det ukrainske hydrokarbonselskapet Burisma, sjølv om han ikkje hadde ekspertise på dette området, og Joe Biden sine intervensjonar for å tvinge den ukrainske presidenten, Petro Porosjenko, til å avsette aktoren som etterforska Burisma, riksadvokat Viktor Shokin.

Viktor Shokin kunngjorde førre veke at han ville samtykke til å vitne for USAs Kongress. Ein tidlegare medarbeidar av Hunter Biden, Devon Archer, har allereie vitna for Kongressen om ein plan frå Burisma om å fjerne eller til og med eliminere Viktor Shokin.

Justisminister Merrick Garland, som hadde samtykt i å vitne for Kongressen før kunngjeringa av opninga av riksrettssaka, vil bli høyrd onsdag, medviten om at administrasjonen hans no sjølv er involvert.

Denne riksrettssaka er den tredje på fire år. Den har ingen sjanse til å lukkast, sidan Demokratane har fleirtal i Senatet, men kan offentleg avsløre korrupsjonen til Biden-familien. Eit av desse søksmåla vart reist mot president Donald Trump fordi han pressa Ukraina til å granske Biden og Burisma-historia.

Det kvite hus sendte straks ut eit notat til hovudstraummedia for å «koordinere» narrativa dei vil bruke når dei rapporterer om Kongress-undersøkinga.

Ron DeSantis utfordrar dommar mot opprørarane i Capitol

Florida-guvernør (Rep.) og presidentkandidat for 2024, Ron DeSantis, sa at dersom han blir vald, vil han redusere straffene til, eller til og med benåde, borgarar som vart dømde for opptøyane på Capitol Hill den 6. januar 2021. Ifølgje han er alle straffene som er utmålte, overdrivne, der nokre er dømde til 17 års fengsel, sjølv om dei ikkje var til stades på staden og ikkje hadde utøvd vald.

NATO si hemmelege verksemd i Iran

Ifølgje Irans sikkerheitsminister, Ismail Khatib, vart «200 terroristar arresterte i landet i år.» Han sa at gruppa deira vart nyleg oppretta, etter modell av IS. «Dei blir trente og forsynte med våpen i Nederland, Danmark, Sverige og Tyskland,» sa han.

Russisk våpenproduksjon større enn summen av USAs og EUs

Ifølge avisa New York Times, til tross for dei unilaterale tvangsmidla (som feilaktig blir kalla «sanksjonar») som er pålagde Russland, er kapasiteten deira innan våpenproduksjon overlegen summen av USA og EU sin. Dette forbløffande resultatet vert forklart med russisk teknologi som gjer det mogleg å produsere dei same våpena til kostnadar ofte ti gonger lågare enn dei til Vestens konkurrentar. (Med mindre det er på grunn av graden av korrupsjon blant vestlege aktørar, som er mykje større enn vi trur.) I tillegg kan Russland lett å skaffe delar dei manglar frå mindre statar som t.d. Nord-Korea.

Uran frå Niger

Prisen Frankrike har betalt for uranen fra Niger har til nå vært ekstremt lav.

Den franske regjeringa fortel ikkje om opphavet til dei radioaktive materiala sine. Men ifølge ein rapport frå Høgkomiteen for transparens og informasjon om atomtryggleik, forsynte Niger i 2021 34% av Frankrikes import av konsentrert uran [til røvarpris].

Ifølgje nigerianske styresmakter, førebur Frankrike militær intervensjon i Niger

Ifølge oberst Amadou Abdramane, «vart to militære transportfly A400M og ein Dornier 328 sende som forsterkingar til Elfenbeinskysten,» «to Super Puma-multifunksjonshelikopter» og «om lag 40 pansra køyrety» vart sende «til Kandi og Malanville i Benin». I tillegg «la ein fransk militær båt til i Cotonou [Benin] med militært personell og utstyr om bord.» 

«Frankrike held fram med å sende styrkane sine til fleire ECOWAS [Economic Community of West African States]-land som ein del av førebuingane til aggresjon mot Niger, noko dei vurderer å utføre saman med denne organisasjonen.» 

Helikopterskipet Mistral

«Det militære samarbeidet er suspendert, så dei franske styrkane ventar på eventuell utreise frå Niger. Båten utanfor Cotonou er det amfibiske helikopterhangarskipet Mistral, som deltar i den lenge planlagde Operasjon Corymbe og som bidrar til maritim tryggleik i samarbeid med landa som grensar til Guineabukta for å motverke ulovleg verksemd (ulovleg fiske, narkotikasmugling, osb.)», sa ei fransk militærkjelde til RT. Niger avbraut si militære pakt med Benin på grunn av sistnemnde si involvering i invasjonsplanane.

US Treasury Department innfører sanksjonar mot Hizbollah i Latin-Amerika

USAs finansdepartement har innført unilaterale tvangstiltak («sanksjonar») mot fleire medlemmar av libanesiske Hezbollah i Latin-Amerika. Dei namngir no Amer Mohamed Akil Rada som ansvarleg for bombeåtaket mot AMIA i Buenos Aires i 1994. 

Vår etterforsking i Argentina av familiane til jødiske offer, og i Libanon av Hezbollah, viste at den libanesiske motstandsrørsla på ingen måte var involvert i angrepa i Buenos Aires i 1992 og 1994. Det argentinske rettsvesenet har kome med motstridande dommar, men USA og visse argentinske dommarar tilskriv desse angrepa til Hezbollah utan bevis.

Den tyske Straussianaren Volker Perthes går av

Volker Perthes, spesialutsending for FNs generalsekretær for Sudan og leiar for FN sitt integrerte bistandsoppdrag for overgangsperioden i Sudan (UNITAMS), har sagt opp. Han hadde allereie forlatt Khartoum og søkt tilflukt i Port Sudan. 

President Abdel Fattah al-Burhan anklaga Perthes for å organisere våpenleveransar til rivalen, «General» Mohamed Hamdan Dogolo, kjent som «Hemedti». Sudan erklærte han som persona non grata. 

Volker Perthes hadde tidlegare arbeidd som tilsett for Straussian Jeffrey Feltman, nummer 2 i FN, for å utarbeide ein plan for overgivinga til Den syriske arabiske republikken. Deretter, då Jeffrey Feltman forlét FN og vart spesialutsending for president Joe Biden til Afrikas horn, vart Volker Perthes utnemnd til FN sin spesialutsending for Sudan. Dei to organiserte destabiliseringa av regionen, inkludert Tigray-krigen og konflikten i Sudan.

Amerikanske krigar i utlandet er forma av innanrikspolitiske valstrategiar

Ifølge den siste boka til den britiske historikaren Andrew Payne, fører amerikanske presidentar krigar i utlandet med auga limt på meningsmålingane heime. 

I boka «War on the Ballot: How the Election Cycle Shapes Presidential Decision-Making in War» frå Columbia University Press, viser han med avgraderte dokument frå krigane i Korea, Vietnam og Irak at presidentane sine avgjerder ikkje blir styrt av fakta ute i felten eller av omsyn til å redde liv, men av omsyn til valstrategiar. 

Fram til no har historikarar vore splitta mellom dei som tolka presidentane sine avgjerder ut frå ideologiske faktorar og dei som tolka dei ut frå press frå våpenprodusentar. [La oss heller ikkje gløyme kven som eig media som har oppgåva å kontrollere folkeopinionen, mrk.]

Voltaire, International Newsletter – N°52 – 15 September 2023 Dette nyhetsbrevet ligger bak en betalingsmur. Derimot.no har laget et utdrag av alle sakene som er publisert deri nummer 51.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • «Dei har kunna vise at, i motsetnad til påstandane hans, har Joe Biden spelt ei sentral rolle i sonen sine saker, men kunne ikkje fastsetje om han sjølv var korrupt eller ikkje.»

    Nei, det er jo bare å fokusere på deler av tiltalen, som gav Jo Biden en underordnet rolle.
    Men hva i all verden hadde USA/ Biden & sønn å gjøre i Ukraina?

    Tja, det kan vi jo ane nå.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA i samarbeid med kurdiske styrker stjeler Syrias olje.

De norske sanksjonene mot Syria fortsetter.

Forrige innlegg

Formelt mot islamismen i området.

Sahel-land organiserer seg nå militært men like mye mot franske trusler.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.