POSTED IN Helse

Legemiddelindustriens store dilemma: Friske mennesker gir ingen inntekt.

Har våre myndigheter glemt folkehelsa fullstendig?

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi spiller legemiddelindustriens spill

Av John Enebak

Legemiddelindustrien spiller et spill som heter «Big Pharma». I spillet «Big Pharma» er pasientenes liv innsatsen, legemidler er spillbrikkene og store formuer er premie. Og legemiddelindustrien vinner hver eneste omgang fordi de selv skriver reglene. Alle ser likevel ut til å elske spillet «Big Pharma» og deltar med stor begeistring.

Selv «de alternative» snakker om alternative legemidler når de skal være alternative. De alternative setter pengene sine på legemiddelet Ivermectin, som alternativ behandling for covid-19. De som forfekter alternativ behandling spiller også ivrig med i legemiddelindustriens gigaspill «Big Pharma».

________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Mer D-vitamin!
________________________________________________________________________

I spillet «Big Pharma» er fokuset alltid sykdom og behandling med legemidler.

blur board game business challenge
Photo by Pixabay on Pexels.com

Helse handler ikke om sykdom og legemidler. Helse handler om å holde folk friske og unngå sykdom. Da er immunforsvaret nøkkelen. Den som har makt over immunforsvaret vårt, styrer også helsa vår.

I dag er det legemiddelindustrien som har makta over immunforsvaret vårt. For å fortsette med det, er det viktig å kontrollere reglene for bruk av vitamin D.

1983 publiserte den italienske legen Diego Provvedini en forskningsstudie som viser at immunceller har en kontakt der vitamin D kan koble seg på og styre gener. Dette fyrte av mye forskning på sammenhengen mellom D-vitamin og immunforsvaret. I dag vet vi at vitamin D styrer 3.000 gener.

Høydepunktet i denne forskningen ble nådd 7. mars i 2010, da det anerkjente forskningstidsskriftet «Nature Immunology» publiserte en forskningsstudie fra den danske professoren Carsten Geisler. Geisler forklarer selv konklusjonen i studien slik i et intervju med det danske forskningsmagasinet vitenskab.no:

VI HAR OPDAGET, AT IMMUNFORSVARETS DRÆBER-T-CELLER ER LIGE SÅ AFHÆNGIGE AF D-VITAMIN, SOM EN BIL HAR BRUG FOR ET BILBATTERI FOR AT KUNNE STARTE. MED ANDRE ORD: UDEN D-VITAMIN KAN DRÆBER-T-CELLEN IKKE KOMME I GANG MED SIT ARBEJDE.

Nettstedet Norsk Helseinformatikk omtalte i 2010 Geislers forskningsstudie i en artikkel: Vitamin D tar vare på immunforsvaret. Bortsett fra det ble Geislers studie forbigått med total taushet fra norske medier.

woman in black long sleeve shirt covering her face
Legemiddelindustrien tjener på sykdom, ikke på friske mennesker.

Det er også de senere årene publisert mye forskning som bekrefter at vitamin D ikke styrker, men STYRER immunforsvaret. Her er en liste med publiserte forskningsstudier som viser historikken i denne forskningen fra 1983 til 2018.

Bunnlinja i denne forskningen er ganske enkel: Så lenge immunforsvaret har tilgang til nok vitamin D, holder vi oss stort sett friske.

Så lenge vi fortsetter å spille spillet til legemiddelindustrien, vil kunnskapen som viser at vitamin D styrer celledeling i immunforsvaret være parkert i en hule, dypt nede i de vitenskapelige forskningsdatabasene. Vitamin D er bannlyst fra spillbrettet til Big Pharma.

Grunnregelen i spillet Big Pharma går ut på å behandle alle kjemiske forbindelser som legemidler: Hvis såkalte «placebokontrollerte studier» ikke dokumenterer at vitamin D virker som legemiddel mot sykdommer, da er vitamin D verdiløst. Den regelen blir knallhardt håndhevet av Verdens helseorganisasjon, WHO. WHO tillater å bruke vitamin D som placebo (narremedisin) i plaecebokontrollerte studier av vitamin D.

Big Pharma et gammelt spill som ble laget av John D. Rockefeller og Andrew Carnegie i 1910. Da fikk de to superkapitalistene produsert Flexner-rapporten (kilder: 1234). Flexner-rapporten brukte de to finansmagnatene til å sparke Hippokrates ut av vinduet og snu legenes fokus bort fra helse og over på sykdom.

Da amerikanske myndigheter aksepterte Flexner-rapporten, kunne Rockefeller og Carnegie gjøre om sykehus til kjemiske laboratorier og pasientene til forsøksobjekter for en splitter ny megaindustri: Legemiddelindustrien.

Funfact: Flexner-rapporten ble i 1926 grunnlaget for det norske helsevesenet, da John D. Rockefeller brukte en million kroner til å etablere «Statens serum- og vaksineinstitutt» i Oslo. Som en viktig del av etableringen ble mange ansatte i Statens serum- og vaksineinstitutt» hentet over til USA for «opplæring» ved Rockefellers opplæringsanstalter. I dag heter institusjonen «Folkehelseinstituttet» og er WHO’s forbindelseslinje inn i norske helsemyndigheter.

woman in red knit sweater holding lemon
Holder du deg frisk er du ikke inntektskilde for «Big Pharma»

D-vitamintilskudd kan aldri bli en del av spillet «Big Pharma». D-vitamintilskudd (som heter kolekalsiferol) er kjemisk inaktivt og kan ikke påvirke kroppen mer enn om vi spiser klinkekuler. Når legemiddelindustrien «beviser i placebokontrollerte studier» at vitamin D ikke virker, har de forsket på et stoff som ikke påvirker kroppen.

D-vitamintilskudd må aktiveres før det blir til steroidhormonet kalsitriol. Cellene i kroppen bestemmer selv når vitamin D skal aktiveres. Når D-vitamin blir aktivert, er det et hormon som styrer 3.000 gener. Hormonet kalsitriol vil ikke legemiddelindustrien verken forske på eller snakke høyt om.

Et nyhetssøk i Google på ordet kalsitriol viser at hormonet kalsitriol siden 2010 er nevnt fem ganger i norske medier. Ikke engang riksleksikonet Store Medisinske Leksikon, nevner hormonet kalsitriol i sin artikkel om vitamin D. Det livsviktige steroidhormonet kalsitriol er sannsynligvis helsevesenets best bevarte hemmelighet.

Vitamin D handler ikke om medisin. Vitamin D handler om helse. Vitamin D er ikke medisin vi skal hive innpå for å bli friske ETTER at vi har blitt syke. Vitamin D er råvaren til hormonet vi må ha for å holde oss friske.

Det er D-vitaminmangel som gjør oss syke fordi immunforsvaret kræsjer i flammer allerede ved takeoff uten tilgang til vitamin D.

Det er legemiddelindustrien, gjennom sine gigantiske forskningsfond, som finansiere det meste av medisinsk forskning. De fem største «filantropiske» forskningsfondene rår over 900 milliarder kroner. Dette er formuer som brukes til å støtte forskning på legemidler som kan patenteres og selges i dyre dommer av «filantropene» som eier legemiddelindustrien.

Forskning på vitamin D er rent tap for legemiddelindustrien. Derfor er mye av forskningen på vitamin D merket med «not funded». Vitenskapelig forskning på vitamin blir ofte gjort på dugnad.

Hvis vi fortsetter å spille legemiddelindustriens 111 år gamle sykdomsspill, vil det avle mer uhelse. Eller som legemiddelindustrien sier det: Markedet for sykdom vil øke.

Hvis vi ikke lenger vil være en del av innsatsen i spillet «Big Pharma», er det superenkelt å hoppe av: Lag sommer om vinteren! Spis D-vitamintilskudd for å erstatte produksjonen vi mister når sola ikke lenger er sterk nok til å produsere vitamin D i huden.

Derimot.no har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Jared Rice

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Når jeg vokste opp på 60 tallet var det store kampanjer på Møllers Tran og Sanasol igjennom hele vinteren. Vi ble innprentet av røykende helseminister at tran var nødvendig i vinterhalvåret. Ikke ett ord om dette idag. Så kom fastlegen og folk fikk ett avhengigsforhold. Ikke ett ord fra helsedirektør om immunforsvaret i denne pandamien. Jeg stoler rett og slett ikke på FHI og helsedirektoratet lenger med sine million lønninger. Før var det piller som hjalp og idag er det vaksine og kun vaksiner som gjelder.
  De er blitt redusert til nyttige idioter for Big Pharma. Dette spillet ser desverre ikke våre politikere og spiller med. For hvem har lyst til å stille kritiske spørsmål når man blir hånet av presse, WEF og WHO.

  Svar
 • Medisinsk Empirisme : Hippokrates-Albert Einstein-Quantum-Homeopatisk filosfi (holistisk) = Bioterrengteori
  Medisinsk Rasjonalisme : Galen- Newton- Lineær/årsak effekt – Allopatisk filosofi (materialistisk) =Bakterieteori
  https://youtu.be/Tw_FrTN7-mg

  Svar
  • Bioterrengteorien hevder sykdom som ubalanser i kroppens bioterreng. Bakterieteorien hevder at sykdom er forårsaket av
   mikroorganismer utenfra, som invaderer vårt bioterreng. (kroppens tilstand/miljø)
   Forskjellen på bakterieteorien og bioterrengteorien kan illustreres slik :
   Kua fikk i seg pestisider, og ble syk. Bonden Ola drakk av melka, og fikk maveproblemer. Prøver ble tatt av melka og av Ola.
   De bekreftet Listeriabakterier. Spørsmålet er: Ble Ola syk av bakteriene (bakterieteorien). Eller var bakteriene en del av kuas
   bioterreng som holdt på å biodegenerere giften i melka (bioterrengteorien)
   Dyrekadaver i skogen ,fullt av larver og mark . Var det larvene, og marken som slo i hjel dyret? Eller er de en del av naturens
   bioterreng ?
   Giftige alger i vannet. Forgifter de vannet, eller er de en del av naturens bioterreng som biodegenerer kjemikaliene (giften) i
   vannet ? Brannmenn sees ofte på brannsteder. Er det rimelig å anta at de er hovedårsak til brannen , eller er de der for å begrense
   skadene ?

   Svar
   • Svein, – både morsomt og tankevekkende/interessant.

   • Artig og tankevekkende betraktning / fortelling ! – Troen på at Bakterier og Virus er den rådende årsak til sykdom og infeksjon – heller enn en form for indre forgiftning og immunsvikt grunnet manglende hormoner, vitaminer og mineraler er noe som den medisinske industrien og Big Pharma sørger for at vi aldri stiller spørsmål ved – – Så .. Alt for ofte tror vi at Bakterier og Virus ubetinget forårsaker sykdommene våre – Men det gjør de FAKTISK ikke (De har sameksistert med oss i over 200 000 år og de fleste har faktisk ikke ønske om å ta livet av deg – for da dør de også ) ! Men slik har det altså dessverre blitt .. og i stedet for å ta ansvar for våre egne liv og egen livsstil – og ikke fokusere på forebygging fremfor behandling osv… – så legger vi dermed velvillig vår blinde tillit i hendene på Big Pharma – og de vet så absolutt hvordan de skal utnytte oss !

    Ikke ved en eneste anledning under denne såkalte pandemien har FHI eller det øvrige «Helsevesen» vært rådgivere i hvordan vi skal styrke vårt immunforsvar og ta ansvar for egen helse ! – Oppsiktsvekkende og skremmende – Men som sagt : .. Dette handler det ikke om vår helse lenger – Kun kapital, profitt, Forordninger og Direktiver ! – Virkelig helsemyndigheter eksisterer ikke lenger !

    Nå skal visst studenter og det militæret injisere oss med disse FALSKE vaksinene og klargjøre kroppen vår for immundeplesjon, virusinterferens og kreft ! –

    Gud Hjelpe Oss !
    God Helg ❤️

   • Bioterrenget er et selvregulatorisk system, basert på endring, og tilpassing etter tilstand. Slik fungerer naturen, og slik fungerer
    alt levende liv. Slik har også mikro-evolusjonen foregått, og pågår fremdeles , ved adapsjon .
    Altså tilpassing til endret miljø og klimatiske forhold.
    Det feilaktige utrykket immunforsvar er en antagonisme som henger sammen med makro- evolusjonsteoriens survival of the fittest.
    Da det ikke fantes makro-evolusjon har heller ikke dette utrykket noen gyldighet. Immunforsvar er mis-tale ifølge den avdøde
    pionerlegen dr.med Harvey Bigelsen. Likeledes utrykket mutasjon på mikronivå. Mikrorganismer muterer ikke, de morfer,
    skifter form etter behov i henhold til tilstand. Etterpå går de tilbake til sin opprinnelig form. Dette kalles pleomorfisme,
    og er helt i samsvar med Bechamps teorier, bevist av blant annet biokjemikeren, og mikrobiologen Dr. Robert O Young.
    Mikrorganismer er våre hjelpere/renovatører som biodegenerer gift i bioterrenget.

   • Pær Svensson
    21 juni 2022 22:25

    Intresante teorier jeg ikke møtt før. Mikro-organismer morferer. Den er grei, men vad er Makroevolusjon? Får visst ta meg litt ti med forfatterne du nevner.

 • Takk Frikar ! Gjør så godt jeg kan. Lageret er ikke tomt ennå.

  Svar
  • Da skulle du vite at du er ønsket tilbake 😉 – slikt input behøves, intressant og talende som det er.
   Mvh.

   Svar
  • Da skulle du vite at du er ønsket tilbake 😉 – slikt input behøves, intressant og talende som det er.
   Mvh.

   Svar
 • Paul Gjetrang
  18 desember 2021 16:04

  Serien « dopesick « viser som dokudrama hvilken kynisk kontroll big pharma utøver. Anbefales ❤️

  Svar
 • Inspirerende med tenkende medmennsker, takk til dere alle!

  Svar
 • FRIHET !!!
  22 juni 2022 11:08

  Helse industrien og WHO (en privat interesse organisasjon for helse industrien) jobber ikke og har ALDRI jobbet for å bevare folks helse, tvert imot så jobber begge aktivt for å ødelegge helsen til folk for det er det som gir de makt og penger…

  Svar
 • Nakstad 22.06 ; Jeg tror vi alle må innstille oss på at vi kan bli smittet på nytt til høsten !
  Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har nedslående nyheter til dem som trodde at tiden med koronasykdom var over. Men han tror sjansen er liten for at man blir alvorlig syk.

  Sannheten er at man faktisk både KAN og VIL bli ALVORLIG SYK, – IKKE av VIRUS men av Nakstad og hans likesinnede !

  Ha en God Dag

  Svar
  • Som sagt tidligere !
   Dette handler det ikke om vår helse lenger – Kun kapital, profitt, Forordninger og Direktiver ! – Virkelig helsemyndigheter eksisterer ikke lenger ! Våkne opp nå !

   Svar
 • Sannheten om Covid Vaksinasjon er at våre «helsemyndigheter» selvfølgelig ikke i stand til forklare deg fakta, eller at de ikke vil, (Helst det siste) !

  Fakta er at det er mange mekanismer som både kan og vil forårsake en rask økning av både dødsfall og infeksjon relatert til cov.19. En av årsakene er faktisk masse vaksinasjon !
  Det er faktisk et uunngåelig faktum at vaksinasjon vil forårsake at de vaksinerte blir immunsupprimerte (demping av immunreaksjoner eller immunsystemets funksjon) i en periode på 1-2 uker, muligens lenger (tror det kan vare adskillig lenger) og dette vil betraktelig øke sannsynligheten for at man kan få en symptomatisk covid19-sykdom! Vi vil av den grunn bli superspredere og kan smitte både familien og arbeidskollegaer !

  All erfaring hittil i denne pandemien beviser at det er en klar sammenheng mellom massevaksinasjon og en kraftig økning i covid-infeksjon.
  Dette er alarmerende men fremdeles nekter helsemyndigheter for dette faktum og avskriver det som anti-vax-konspirasjonsteorier, selv om alle data bekrefter dette! Forskere, leger og andre som har slått alarm om disse fakta blir fremdeles ignorert, sensurert og latterliggjort !

  Vaksiner er og forblir profylaktisk terapi («Forebyggende medisin») der man vaksineres for å indusere immunrespons, produsere antistoffer etc.
  Vi erfarer nå at massevaksinasjon på et eller annet vis akselererer hastigheten på COVID-sykdom. Det vet vi og det burde muligens også våre helsemyndigheter fatte nå ? Eller ?

  Angående vaksinasjon (noe som covid vax.definitivt ikke er) er det definitivt biologisk viten at folk bør vaksineres i god tid før risikoen av å bli eksponert for virus !
  Det eneste vi har oppnådd under denne falske pandemien er å generere nye varianter av viruset bevisst eller ubevisst , (Helst det første) !

  Svar
  • Wasan Totland
   23 desember 2022 2:12

   Du er inne på noe vesentlig i din siste setning. Covid 19 må man vel snart erkjenne ikke eksisterer? Løgnene og alle de andre 200 virusene som forsvant i to år sier mye om det. Nå er det forrestn 28% overdødelighet i en by som Trondheim i 2022. Det forklares også delvis med denne covid.

   Svar
 • Northern Light.
  20 juni 2023 15:09

  Britiske myndigheters egne tall viser covid-vaksiner svekker immunsystemet – Facebook innrømmer at det var feil å merke det som feilinformasjon.

  Av Zoey Sky.
  I august 2022 avslørte en undersøkelse av fem måneders offisielle data fra britiske myndigheter at en covid-«booster»-dose bare gir et midlertidig bedring, før den skader immunsystemet raskere enn to doser med vaksinen mot koronaviruset. Dette tyder på at den covid-vaksinerte befolkningen utvikler en ny form for vaksineforårsaket immunsviktsyndrom (VAIDS).

  Da etterforskningen ble delt av en leser på Facebook samme dag som den ble publisert, ble innlegget raskt fjernet og merket som «feilinformasjon». Leseren som delte artikkelen bestred Facebooks sensur, og Facebook svarte 27. oktober for å innrømme at det var feil å merke den som «feilinformasjon». Facebook bekreftet at etterforskningen faktisk var saklig. Facebook-innlegget er nå tilbake, komplett med detaljer om rapporten.

  En nærmere titt på vaksiner og løgnene Big Pharma fortsetter å fortelle offentligheten.
  U.K. Health Security Agency (UKHSA) pleide å publisere en ukentlig vaksineovervåkingsrapport, som inneholder fire ukers tallmateriale om koronavirustilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall etter vaksinasjons-status.

  I etterforskningen som Facebook forsøkte å sensurere, studerte eksperter fem av de publiserte rapportene som inneholder tall fra 16. august 2021 til 2. januar 2022, for å få et klart bilde av virkningen vaksinene har på immunforsvaret til de vaksinerte befolkningen.

  Ved å bruke dataene publisert av UKHSA, var etterforskerne også i stand til å beregne den virkelige effektiviteten til vaksinene. Resultatene tegner et dystert og alarmerende bilde.

  Rapporten uke 37 omfattet antall koronavirustilfeller etter vaksinasjonsstatus mellom uke 33 og uke 36 i 2021, eller 16. august til 12. september. Rapporten viste bekreftede tilfeller av covid per 100 000, blant uvaksinerte og to-dose vaksinert befolkning. Ved å bruke denne informasjonen beregnet etterforskerne den virkelige vaksineeffektiviteten i løpet av denne perioden:

  Den virkelige effektiviteten til vaksinene sammenlagt var så lav som -47 prosent i aldersgruppen 60 til 69 år, og så høy som +66 prosent i aldersgruppen under 18 år. De eneste aldersgruppene som vaksinen viste seg å ha en positiv effekt på dette tidspunktet var 18 til 29, 30 til 39 og 80 og eldre. En måned senere viste tallene en sjokkerende endring.

  Rapporten uke 41 inkluderte antall covid-tilfeller, etter vaksinasjons-status mellom uke 37 og uke 40 i 2021, eller 13. september til 10. oktober. Undersøkelsen fant følgende: Den virkelige effektiviteten til covid-vaksinene til sammen var så lav som -109 prosent, i aldersgruppen 40 til 49 år, og så høy som +89 prosent i aldersgruppen under 18 år. Den eneste andre aldersgruppen som vaksinen viste seg å ha en positiv effekt var 18 til 29 år.

  Det er alarmerende at den virkelige effektiviteten til vaksinen gikk betydelig ned i alle aldersgrupper, spesielt aldersgruppen 40 til 49 år som gikk ned fra en virkelig effektivitet på -36 prosent til -109 prosent. Det faktum at den virkelige effektiviteten til vaksinene overgikk -100 prosent-barrieren viserer at vaksinene svikter og at de skadet immunsystemet til mottakerne.

  Relatert: Pfizer-dokumenter: Modernas covidvaksine kan skade immunsystemet.

  Effektiviteten til vaksinene avtar betydelig på kort tid. Og for den vaksinerte befolkningen, i stedet for at immunsystemet deres går tilbake til samme tilstand som det var før vaksinasjonen, svekkes immunsystemet raskt til det er dårligere enn de uvaksinerte.

  De offisielle tallene fra britiske myndigheter viser at en boosterdose av covid-vaksinen kan gi et kortsiktig løft til immunsystemet til de vaksinerte, men immunsystemet begynner da å svekkes raskt. Dette tallmaterialet tyder på at den vaksinerte befolkningen trenger en endeløs rekke booster-injeksjoner for å styrke immunforsvaret.

  I følge de siste tallene gjort tilgjengelig av britiske myndigheter fra Office for National Statistics, har den uvaksinerte befolkningen den laveste dødeligheten per 100 000 sammenlignet med den vaksinerte befolkningen blant alle aldersgrupper.

  Fra Natural News, publisert 19. juni 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker og en video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Government data shows COVID-19 vaccines HARM the immune system – Facebook admits it was wrong to label it “misinformation”.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

To kvinner skutt i Gaza

Hadde søkt tilflukt i kloster

Forrige innlegg

Document.no skulle forsvare sannheten.

Nå er det en propagandamaskin for Israels Gazakrig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.