POSTED IN Klima

Kriser er for gode til å ikke utnyttes:

Klimaendrings-politikk er ‘motoren’ for å innføre «The Great Reset».

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Tim Hinchliffe

Da World Economic Forum (WEF) grunnlegger Klaus Schwab og Storbritannias kong Charles erklærte at det var på tide med en stor tilbakestilling (reset) tre måneder inn i COVID-19-pandemien, hadde det lite å gjøre med å bekjempe et koronavirus.

I stedet kalte de pandemien for et «trangt vindu» og en «krympende, gylden mulighet» til å gripe øyeblikket da folk var mest redde og sårbare, for å påføre dem sin lenge planlagte agenda om en ny gylden tid etter ødeleggelsen av det gamle. – «å bygge tilbake bedre» – som de sier.

Og selv om koronaviruset var katalysatoren for å sette i gang den store tilbakestillingsagendaen, var klima-endringene ‘motoren’ for å oppnå sin sosiale og økonomiske orden ut av kaos.

«Noen ledere og beslutningstakere som allerede var i forkant av kampen mot klima-endringer, vil kanskje dra nytte av sjokket påført av pandemien for å implementere langvarige og bredere miljø- og klima-endrings-politikk. De vil i realiteten gjøre «god bruk» av pandemien ved ikke å la krisen gå til spille» – COVID-19: The Great Reset, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2020

Som med covid og krigen mot terror, forblir fienden flyktig, og krever tung skattebetalerfinansiering og fører til total overvåking og kontroll over samfunnet med gradvis erosjon av individuell frihet.

Overlappende politikk for klima-endringer som begrenset mobilitet, energikontroll, kostholdsrestriksjoner og personaliserte nedstengninger gir næring til ‘den store tilbakestillingen’ av samfunnet og den globale økonomien.

Alle veier fører til et system med sosial kreditt drevet av digital ID og Central Bank Digital Currency (CBDC).

Klima-endringer er en av de mest populære påskuddene for inngripende tiltak. Her er hvordan noen av disse klimapolitikkene kan utspille seg i futuristiske scenarier;

Begrenset mobilitet: Redusere privat bileierskap og redusere flyreiser, samtidig som innføring av batteripass for elektriske kjøretøy og ultralavutslippssoner for å holde folk på plass.

Fossilt drivstoff skal reduseres eller helt elimineres, ifølge WEF.

Ikke-folkevalgte globalister ser også for seg en fremtid der privat bileie enten er fullstendig avskaffet eller begrenset til en brøkdel av dagens nivå.

Ønsket om å gå over til kun elektriske kjøretøy, hvis ladestasjoner for det meste drives av fossilt drivstoff, vil føre til begrenset mobilitet ettersom mange mennesker ikke vil ha råd til el-bilene, sammen med andre variabler, som blant annet kaldt vær som reduserer rekkevidden.

Bortsett fra den enorme mengden uetisk gruvedrift etter naturressurser som brukes til å produsere batterier for elektriske kjøretøy, er selve batteriene planlagt utstyrt med «batteripass.»

Disse batteripassene fungerer som en form for digital ID som vil følge og spore hvor kjøretøyet har vært – hvor du og jeg har vært – og hvordan batteriet fungerer.

Etter hvert som elektriske kjøretøy blir mer selvkjørende, kan enhver ‘overtredelse’ en sjåfør liksom utfører, for eksempel å kjøre der det ikke er tillatt (ut ifra 15 minutters byer), så kan el-bilen enten stenge seg selv ned eller kjøre seg selv til nærmeste konfiskerings-stasjon.

Inntil da vil Ultra Low Emission Zones (ULEZ) gradvis bli installert (som de allerede er i London), fylt med overvåkingskameraer, ettersom de usynlige veggene til et digitalt fengsel skal reises for de kommende 15-minutters byene.

«Hvis vi i post-pandemi-tiden bestemmer oss for å gjenoppta livene våre akkurat som før (ved å kjøre de samme bilene, ved å fly til de samme destinasjonene, ved å spise de samme tingene, ved å varme opp huset vårt på samme måte, og så videre ), vil COVID-19-krisen ha gått til spille når det gjelder klimapolitikk» – COVID-19: The Great Reset, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2020

Flyreiser planlegges også å bli sterkt begrenset, og din digitale identitet vil være en nøkkelkomponent i håndhevelse og etterlevelse av det nye regimet.

Selv om det ikke vil være er et direkte forbud mot flyreiser, vil karbonavgiften bli så stor at bare de ultra-rike og innflytelsesrike vil kunne fly.

Mens det gjøres innsats for å produsere «bærekraftig flydrivstoff», blir løftene om å redusere utslipp fra fly avgitt lenge før infrastrukturen i det hele tatt er på plass.
Men ikke bekymre deg for dette!

I øynene til ikke-folkevalgte globalister, vil vår tørst etter reise bli slukket av virtuell virkelighet og 15-minutters byer.

Personlig nedstenging: Etter valg, overholdelse, eller tvang drevet av digital ID, CBDC, 15-minutters byer og virtuell virkelighet

Femten-minutters smarte byer, virtuell ny hverdag, smarte hjem, digital ID og CBDC konvergerer alle til en form for personlig nedstenging der vi enten ikke vil ha noe ønske om å reise – eller så vil vi bli tvunget til å overholde kravene via digitale (makt)midler.

Den globale eliten legger noe av skylden på deg og meg for vårt bidrag til været vi har via våre karbonfotavtrykk. Derfor er ideen å holde oss føyelige i våre bittesmå leiligheter i massive høyhus mens vi fordyper oss i den vittuelle hverdagen for arbeid og lek, med pauser bare for å gå ned til treningsstudioet. Og kanskje av og til så åpner vi det lille vinduet for å ta i mot de droneleverte varene som vi aldri egentlig eier, men bare leier.

«Å pendle mindre, jobbe litt mer hjemmenfra, sykle og gå i stedet for å kjøre bil for å holde luften i byene våre like ren som den var under covid-nedstengningene, feriere nærmere hjemmet: alle disse tiltakene, hvis de samles i stor skala, kan føre til en vedvarende reduksjon i karbonutslipp» – COVID-19: The Great Reset, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2020

Det vil ikke være minibanker i disse 15-minutters byene. Betalinger skal gjøres med et håndsveip (chip i håndleddet) eller en irisskanning, og alle transaksjoner vil bli gjort i CBDC, som ikke kan fungere uten en digital ID.

Enten du er ansatt eller at kunstig intelligens har gjort deg til en del av den “ubrukelige klassen”, vil lønnsslippen eller Universal Basic Income (UBI) ankomme i form av en programmerbar CBDC som vil bli sendt til din digitale lommebok, og det vil være begrensninger på hvor du kan bruke det, hva du kan bruke det på, og når, inkludert i den virtuelle verden, hvor din digitale ID vil være driveren for et omdømmebasert sosialt kredittsystem.

Men virtuell hverdag er ikke bare et virtuell virkelighetsrom hvor forretninger, fornøyelser og imaginære reiser kan utføres fra sofaen din. Det er også et utvidet reality-aspekt ved dette «økosystemet» der forsterket reality (AR)-briller vil ha kameraer og mikrofoner slått på til enhver tid, og registrerer alt du ser og hører, inkludert alt i hjemmet ditt.

For å få tilgang til den virtuelle virkeligheten, vil det kreves en digital ID, og den vil lagre alle dataene som samles inn fra AR-brillene og smartenhetene dine i hjemmet ditt og på din kropp, inkludert Fitbits, termostater, kjøleskap, speil og omtrent alt av ‘Internet of Things’ (IoT)-enheter i smarthjemmet ditt, som alle kan fås tilgang til og fjernstyres av Systemet.

«Overfloden av falske nyheter og dens evne til å forstørre og manipulere polarisering hindrer vår evne til å håndtere de betydningsfulle kollektive handlingsproblemene menneskeheten står overfor» – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Og i en fremtid hvor offentlige og/eller private enheter kommer og overvåker, vil alt du sier bli registrert og kan brukes mot deg, ved å bruke det kinesiske kommunistpartiets (“KKP”) sosiale kredittsystem som blåkopi.

Restriksjoner for å ha vært «ulydig» vil ta form av begrenset kjøpekraft, begrenset mobilitet og begrenset luksus-goder på din digitale ID og CBDC for å sikre at du forblir i din personlige, usynlige personlige nedstenging.

Men hvis tankene og ordene dine ikke får deg i trøbbel, vil forbruksvanene dine gjøre det – alt i navnet for å redde jorden fra ditt bidrag til klima-endringer.

Kostholdsrestriksjoner: Redusere forbruket av kjøtt og meieriprodukter, støtte opp laboratoriedyrkede proteiner og forbruk av insekter, og …

For å redde planeten fra prompende kyr og bønder som bruker gjødsel, prøver klimaalarmister å oppnå netto null karbonutslipp ved å begrense kostholdet vårt.

Kjøtt og meieriprodukter skal, i likhet med reiser, begrenses og fases ut, for eksempel utradering av hundretusenvis av kyr, for å gi plass til alternative proteiner basert på planter og insekter, sammen med kunstig kjøtt.

«Forskjellen mellom ‘gode regjeringer’ og ‘dårlige regjeringer’ vil bli målt ved hvor raskt de implementerer overgangen til ‘netto null’ samtidig som de implementerer en velferdspolitikk som gjør samfunn mer rettferdige og mer velstående» – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret , 2022

Der «kjøtt er vanskelig å spore konsekvent langs forsyningskjeden», kan alternative proteiner som produseres i fabrikker, gårder og laboratorium alle utstyres med sensorer koblet til IoT for ultimat sporbarhet, som er koblet til sentraliserte systemer for kontroll og overvåking.

Selv om ekte kjøtt fortsatt kan være tilgjengelig i begrensede mengder, vil det bli betraktet som en luksus, og dets kjøp utført av enkeltpersoner vil bli overvåket og kontrollert via individuelle karbonfotavtrykksporere programmert inn i din digitale ID. Din CBDC vil bli programmert til å enten avskjære deg fullstendig fra å gå over den tillatte grensen for ekte kjøtt, eller den vil automatisk ilegge en heftig karbonavgift.

Laboratoriedyrkede proteiner vil erstatte bønder ettersom arealbruken deres anses som uholdbar på grunn av deres karbonutslipp. Bønder vil enten måtte tvangsflytte, betale en utpressende karbonskatt eller selge gården sin for brøkdel av hva den er verdt.

Ordo ab chao clima
Ut av kaos kommer orden

De ovennevnte scenariene, enten de blir til virkelighet, helt eller delvis, kan sees på som enten utopiske eller dystopiske, avhengig av hvordan vi ser det.

Noen mennesker ville ikke ha noe problem med å holde seg i de små leilighetene og spise insekter mens de praktisk talt reiser til imaginære land i den virtuelle virkeligheten mens de lener seg tilbake og samler UBI (Universal basic income) i sin digitale lommebok (CBDC).

Andre mennesker vil ikke gå så forsiktig inn i den mørke natten.

Men selv om klimaendringene har vært ‘motoren’ for å implementere politikk som fører til masse-overvåking og fullstendig kontroll over samfunnet, blir denne spesielle «krisen» noen ganger midlertidig byttet ut med andre kreerte kriser etter hvert som de trengs.

Enten det er COVID-19-pandemien, geopolitisk konflikt, krigen mot terror, useriøse etterretningsbyråer som blander seg inn i utenriks- og innenrikssaker, hungersnød eller en potensiell (cyber)pandemi, så er de foreslåtte løsningene allti helt like som løsningene for klima-endringene.

Til slutt krever de sammenslåing av selskaper og stater – offentlig-private partnerskap – for å sentralisere makten ved hjelp av ikke-statlige organisasjoner (NGO’er) og ikke-folkevalgte globalister med sine digitale hærer av propagandister i media.

Ingen av de nevnte dystopiske scenariene trenger å skje. (Vi må stå i mot)

Malo periculosam libertatem quam quietam servitutemv
Jeg foretrekker farlig frihet fremfor stille slaveri


Fra The Exposé, publisert 12. september 2023.
Oversatt av Southern Comfort fra engelsk. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: The climate change agenda is key to the implementation of The Great Reset

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Det engelske folk ha våknet! «Blade Runners» river ned overvåknings kamraene i London. «Det er vårt land-slik vil vi ikke ha det!» Folk strømmer ut i gatene og viser sin motstand. De såkalte myndigheter klarer ikke å sette opp kamraene fort nok.

  Svar
 • Northern Light.
  28 september 2023 17:58

  En ny rapport finner at de fleste prosjektene for å redusere CO2-utslipp er svindel.

  Av Ethan Huff.
  En undersøkelse av The Guardian og non-profit klimavaktgruppen Corporate Accountability, har funnet ut at det store flertallet av miljøprosjekter som angivelig har som mål å kompensere for klimagassutslipp (GHG), via markedet for frivillig bruk av karbonkreditter (VCM), er svindel.

  39 av de 50 beste evaluerte utslippskompensasjonsprosjektene, måtte kategoriseres som sannsynlig svindel, på grunn av at forskere identifiserte en eller flere «grunnleggende feil» i deres struktur og driften av dem.

  Undersøkelsen avslørte at som en generell regel, er ikke «grønne» klimaprosjekter som hevder å takle klimagassutslipp som de ser ut til å være. I beste fall overdriver prosjektene klimafordeler, mens de undervurderer den potensielle skaden de gjør. I verste fall tar lederne alle investeringene og bruker dem på luksus og fornøyelser.

  Data for studien ble samlet inn fra Allied Offsets, verdens største og mest omfattende kvotehandelsdatabase. Allied Offsets samler informasjon fra prosjekter innenfor VCM-systemet helt fra starten, og produserer data som viser hvor effektiv eller ikke innsatsen deres virkelig er.

  I tillegg til 39 prosjektene som ble kategorisert som «sannsynligvis svindel, ble ytterligere åtte funnet å være «problematiske» med minst én grunnleggende feil, noe som sannsynligvis betyr at de også er svindel. Da gjenstår det bare tre av 50 klimaprosjekter som kanskje består testen med å være legitime operasjoner. Enkelt sagt, hele karbon-kompensasjon markedet er i utgangspunktet svindel med svært få, om noen unntak.

  Relatert: I mars ble verdens største salg av såkalte karbon-«kreditter» avslørt som en svindeloperasjon – hele den grønne industrien er en svindel.

  1,16 milliarder dollar i karbonkreditter er allerede omsatt knyttet til prosjekter klassifisert som svindeloperasjoner.
  Av de tre prosjektene som ikke umiddelbart ble kalt som «problematiske» eller svindel, kunne ikke et eneste bli vurdert eller klassifisert på riktig måte, på grunn av mangel på tilgjengelig offentlig informasjon. Dette betyr at etter all sannsynlighet er alle de største operasjonelle karbonkompensasjon-prosjektene svindel.

  «Kriteriene for å vurdere om et prosjekt sannsynligvis er svindel, var basert på om det var «overbevisende bevis» eller en høy risiko for at prosjektet ikke kunne garantere ytterligere reduksjon av klimagasser», rapporterte Annabel Cossins-Smith, som skrev for Power Technology. «I noen tilfeller var det bevis som tydet på at prosjekter rett og slett flyttet utslipp andre steder. I andre tilfeller ble det funnet bevis som tyder på at et prosjekts klimagevinster var overdrevet».

  Forskningen avdekket også det faktum at karbonmarkedet for øvrig ikke gjør noe for å stoppe global oppvarming eller klimaendringer. Tvert imot, karbonmarkedet ble funnet å «aktivt forverre klimakrisen», og ikke gjøre det til en mindre risiko som klimafanatikere hevder.

  «Konsekvensene av denne analysen er enorme, ettersom den peker på systemiske feil i markedet for frivillig bruk av karbonkreditter, og gir ytterligere bevis på at svindel med karbonkreditter gjennomsyrer det», sa Anuradha Mittal, direktør for Oakland Institutes tenketank. «Vi har ikke råd til å kaste bort mer tid på falske løsninger. Problemene er vidtrekkende og gjennomgripende, og markedet for frivillig bruk av karbonkreditter forverrer klimakrisen».

  Fra Natural News, publisert 27 september 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: CLIMATE CORRUPTION: Most carbon “offset” projects are SCAMS, new report finds.

  Kommentar:
  Den veritable industrien som «CO2 reduksjons prosjektene» og «grønn energi» har blitt til, dreier seg om hvitvasking av penger fra statskassene. Hvis en går nærmere inn på de som grunnlegger organisasjonene og prosjektene, og politikerne som bevilger milliardene til dem, er de det samme slaget, finansfolket. De gir penger til seg selv. Som Schwab sa: «Vi har infiltrert alle regjeringer». Som betyr at de har sine politikere i posisjon til å bevilge milliarder til deres selskaper bak prosjektene innen klima, grønn energi, covid og andre oppfinnsomme måter å tømme statskassene på.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Floridas helsedirektør:

Det er ingen bevis for at de nye covid-vaksinene er trygge!

Forrige innlegg

Løgner på løgner.

Om å lukke øynene for det som skjer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.