POSTED IN Virkelighetsforståelse

Løgner på løgner.

Om å lukke øynene for det som skjer.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Løgner, fordømte løgner og elefantar

Av dr. Emanuel Garcia.

Henta frå Global Research. Omsett av og henta frå saksyndig.

De kjem til å tilgje meg dersom eg frå tid til anna finn meg sjølv stum og fanga i ei hengjemyr av vonbrot. Dei siste tre åra, i vår Korona-epoke, veg tungt på oss alle, men der er meir: desse siste tre åra har avslørt for dei som har auge å sjå med og øyre å høyre med dei stinkande djupnene av korrupsjon som er å finne i omtrent kvar einaste statlege institusjon og innan so godt som kvart einaste tidlegare ærlege yrke.

Det å ha vore vitne til at Medisinen har underminert seg sjølv til det ugjenkjennelege – i, til dømes, sin plutselege entusiasme for munnbind, si plutselege gløymsle om tidleg behandling og naturleg immunitet, sin plutselege aksept for ein ny terapeutisk agent som hadde blitt utilstrekkjeleg testa, sin mani om å eksponere barn for denne agenten, si plutselege forakt for informert samtykke og si like plutselege avvising av det grunnleggjande prinsippet i den hippokratiske eiden, fyrst og fremst ikkje gjer skade – er å gjenkjenne regelrett sjølvdestruksjon.

At so mange sokalla medisinsk-praktiserande forlét sine fundamentale plikter overfor pasientane og seg sjølve er ei skam der eg ikkje kan finne eit anna adekvat ord enn prostitusjon – og ha i sinne at ved å bruke dette ordet gjer eg sexarbeidarar ei bjørneteneste fordi deira form for prostitusjon representerer ei ærleg utveksling.

Prostitusjon er noko ein veit kva er.

Der ligg meir på vekta til desse tre åra med bedrageri, fordi desse tre åra har bore den oppsamla vekta av ein mannsalder med hykleri, undertrykking og usanningar frå Makta som har herska over den vanlege mannen og kvinna.

Ein venn sa nyleg til meg at han har byrja å stille spørsmål ved sannferdigheita av statlege ytringar eller, som det no er på moten å seie, deira «forteljingar/narrativ», og eg svarte ved å seie at eg trudde ein burde ta til seg haldninga at alt vi blir fortalt av statlege autoritetar er ei løgn framtil det motsette er bevist.

Dei laug om morda på JFKRFKMLK og Malcolm X.

Dei laug om krigen i Vietnamn.

Dei laug om 11.september.

Dei laug om invasjonane i Midtausten, oppløysinga av Jugoslavia, dei ymse kuppa provosert fram av «etterretnings»-byrå rundt om i verda og, naturlegvis, laug dei om covid på ein måte som ville ha gjort Satan sjølv stolt fordi det var slik ein omfattande og utspekulert manøver. Dei driv no og lyg om Ukraina og Russland òg.

Hvorfor stoler vi på folk som lyger hele tiden?

Effekten til desse endelause og openberre usanningane er å etse vekk sjølve veven av lovlegheit og rettferd som held samfunna saman under vernet av justis, og deretter å byggje ei verd der den einaste lova er Makt.

Eg har skrive om Makt og hennar rolle og dei sobre forventingane vi må ha når det gjeld dei som innehar ho, likevel bleiknar skalaen av sadistiske og mordariske kampanjar gjennom historia i forhold til krigen som vi er i no: global, bestialsk, genialt listig og, per dags dato, temmeleg vellykka.

Måtane og metodane for å drepe har teke på seg ein sofistikert valør som får nazistane sine konsentrasjonsleirar til å verke tungvinte og ineffektive i forhold. Er det ikkje «reinare» og langt meir effektivt å gjere befolkningar sterile, å akselerere kreftformer, å påføre slag, hjartesjukdommar og autoimmune tilstandar på aldersgrupper som hittil ikkje er vande til å lide av slike fenomen, og å skape, sjølv i desse tidlege åra etter sprøyta, det som eufemistisk blir kalla «overtalsdødsfall» – ein terminologi som reinleggjer og skjuler den kalkulerte svekkinga og drepinga som er unik og hittil usett?

Og er det ikkje ei makaber form for genialitet å ha overtala so mange menneske til å akseptere det heile, å bestride beviset frå sansane deira, og å gå til åtak på dei av oss som utfordrar deira oppfatningar med fryktfull bastantheit, bastantheit som er sterkare enn vennskapsband?

I ei nyleg utveksling med ein venn gjennom nesten femti år, vart eg fortalt at han forakta mine «alternative» kjelder og at han hadde fått nok av meg. I det siste året hadde vi halde ved like vennskapen vår – ein vennskap som inkluderte vedunderlege stunder saman og rett og slett vakre delte opplevingar – på det vilkåret at eg ikkje skulle våge å snakke om noko som sa i mot hans hovudstraumsmedia-begripelse av alle ting relatert til covid eller Ukraina.

Det var som å sitje andsynes nokon medan den metaforiske elefanten i rommet hadde plassert mesteparten av seg mellom oss. Vi kunne utveksle platitydar og mimre om alt mogleg bortsett frå det store vesenet med sin digre snabel, støyttenner, hovud og lemmar som stod i vegen for oss, den digre tjukkhudingen som var den oppblåsne kroppsleggjeringa av historisk akkumulert usanning.

Kan vennskap overleve slike føringar?

Kan vennskap overleve avgrunnen mellom dei som har svelgt propagandaen til hovudstraumsmedia med krok, line og søkke, og dei som søkjer etter sanninga frå ordinære borgarar som ikkje er bundne av reklameinntekter eller statleg tvang?

Burde vennskap overleve ein avgrunn som skil dei som godtek mandat, dødelege universelle inokuleringar, regelrett kinetisk krig når det passar deira føremål, klimaendringsfanatisme, undertrykkinga av debatt, og ein sentralisert, global, styrande «orden» – frå dei som verdset frie ytringar, individuelt ansvar og menneskeleg valfridom?

Vel, same kor vanskeleg og smertefullt det måtte vere å akseptere det, er det på tide å omfamne, og på tide å late vere å omfamne.

Dr. Garcia er ein Philadelphia-fødd psykoanalytikar og psykiater som emigrerte til New Zealand i 2006. Han har forfatta artiklar som spenner frå utforskingar av psykoanalytisk teknikk, psykologien bak kreativitet i musikk (Mahler, Rachmaninoff, Scriabin, Delius), til politikk. Han er òg poet, romanforfattar og teater-regissør. Han pensjonerte seg frå psykiatrisk praksis i 2021 etter å ha jobba i den offentlege sektoren i New Zealand. Besøk hans substack på https://newzealanddoc.substack.com/. Han er jamleg bidragsytar for Global Research.

Forsidebilde: iStock

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Da de begynte å tvinge vaksinene på mennesker, kom historier fra hele verden av mennesker som følte en åndelig reaksjon, en annen måte å oppfatte verden på og i noen tilfeller, hvordan de ble oppfattet av andre. Her er en video om en munk som rapporterte en åndelig reaksjon på vaksinen. Jeg skal ikke si hverken for eller mot denne videoen, men jeg synes at den var såpass interessant at jeg legger den ut, og så kan jo folk se på denne videoen og gjøre seg opp sin egen mening. Mange vil vel si at dette er bare tull, men hvis man tenker på kommentarene fra Klaus Schwab og Yuval Harari om at det nå er mulig å hacke mennesker, så virker ikke dette som helt umulig.

  https://odysee.com/@Mulato_Man_Gabe:e/whatistocomeforvaxx:5

  Svar
 • Løgn, løgn, løgn.
  Og hvor mange løgner, og omskrivninger av sannheten, kan innbyggerne bli servert før det blir et opprør?
  Internasjonalt, men også i Norge.

  Som når Støre Ap/Sp sier at vi er avhengig av strømimport i Norge, som begrunnelse for utenlandskabler, -og en utenlandskeid strømbørs.
  – Som gir flere hundre ganger strømpris for innbyggernes egen strømproduksjon. Som fortsatt har en produksjonspris på 15 øre pr. kWh , inkl. 50% leie/avanse til kraftkommunene.
  Denne konstruerte prisen øker selvfølgelig prisen på all produksjon, transport og varelager.
  – Og brukes så til å proklamere ‘inflasjon’, så rentene ‘må’ settes opp, – akkurat som FED vil.

  Så er strøm-mangelen i Norge noe som KAN komme til å skje. – HVIS vi etablerer NY kraftkrevende industri i årene framover. Altså ikke løgn, men fordreiing av fakta. 😉
  ( Den etablerte industrien som nå går konkurs vil antagelig frigjøre mye kraft som burde hjelpe…
  – Og hvorfor skal NY industri etableres når den etablerte kjøres i grøfta?)

  Men det er så mye løgn, omskrivninger og tall-manipulasjon fra våre politiske myndigheter, og deres ‘kommunikasjonsbyråer’ at innbyggerne tror at ingenting lengre er sant. Enten det gjelder virus, eller annen politikk.
  Innbyggerne gir antagelig opp og blir passive. Delvis under frykt for hus og hjem.

  Man kan undres på om dette er noe av hensikten.
  Men.
  Kan en nasjon overleve, kulturelt og materielt, ved å ha politikere, med deres media, som stadig lyver; og med en stadig mer forvirret befolkning?

  Hvorfor skal vi holde oss med en kostbar politisk administrasjon når den kun forvirrer og ødelegger nasjonen?

  Svar
 • Takk for ei vidunderlig tekst frå ein psykiater og poet. Vår løgnkultur har ikkje livets rett. Vår samfunnsbygning Er delvis fundamentert på løgn, vi må bygge nytt, med folk som ser løgna og sluttar å omfamne løgna.

  Svar
 • Eric Kamov
  12 mars 2023 19:15

  Etter et relativt langt liv, der jeg har fartet endel rundt på kloden og møtt ymse folk og kulturer, har jeg kommet til en personlig konklusjon;

  »Folk» eier overhodet ikke et reelt begrep om HVILKEN MAKT de utgjør! . . .

  Personlig oppfattes dette desidert mest patent eksemplifisert ved den fullstendig absurde »juridiske» behandlingen av varsleren Julian Assange! . . . .

  I en verden av oppegående individer, ville den avsindige hekseprosessen Julian Assange har vært utsatt for av ansvarlige myndigheter, forlengst reist en MASSIV og ugjennomtrengelig folkevilje – med et UNISONT KRAV om full frifinnelse, inkludert en SABLA ØKONOMISK ERSTATNING, og et vidre liv i full frihet (med BEUNDRING og RESPEKT!) . . .

  At så ikke har skjedd, viser til fulle hvor mentalt manipulerte og bona fide SERVILE de ‘uvaskede’ »deplorables» i virkeligheten har latt seg bli! . . .

  Kollektiv ‘menneskelig intelligens’, har så langt – for vår egen rase og for resten av planeten, fremstått som en direkte selvmotsigelse!

  Svar
  • Nei, Kamov.
   – Folk vet ikke hvilke makt de har. De er opplært til å tro at ‘ Den gud gir et embete gis det også forstand’.
   Så må det spørrende barn til for å si. : ‘Men keiseren har jo ikke klær på!?
   Det politiske Systemet er jo en selvmotsigende løgn. ( Spesielt det penge-økonomiske systemet.)

   Folk er mer fornuftige enn hva som kommer fram.
   ( Media er flinke til å komme med historier som skal vise det motsatte.)
   Politikerne som styrer oss skjønner kanskje mer av systemene de forvalter.
   – Men de bare papegøye- skjønner.
   Det er det arbeidende folk flest som har forstand. , – selv om det selvfølgelig er uenighet. – Som gjennom meningsbryting gir enda bedre forstand.
   Vi, som nasjon har ikke råd til å fø disse dyrene lengre. Enten de er papegøyer eller trojanske hester.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kriser er for gode til å ikke utnyttes:

Klimaendrings-politikk er ‘motoren’ for å innføre «The Great Reset».

Forrige innlegg

Det er ikke farlig å bli smittet eller syk hvis en har et godt immunforsvar.

Hvorfor skremmer Nakstad med smitte?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.