POSTED IN Klima

Klimaendringer og helse.

Finnes det en klar sammenheng?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Klimaendringer har neppe ført til store helseproblemer

Av Professor Jarle Aarstad

Tidsskriftet for den norske Legeforeningen, vårt fremste medisinske fagorgan, har i ulike innlegg argumentert for at klimaendringer påvirker helsen.

De kan for eksempel føre til allergi, matusikkerhet, angst hos unge, samt dødsfall grunnet hetebølger, tropiske sykdommer og naturkatastrofer.

Få betviler at dagens klima er varmere enn ved utgangen av den lille istid rundt 1850, men har helseeffektene vært entydig negative? Nei, mener jeg, i lys av empiri som sågar indikerer positive effekter.

Matusikkerhet

Først matusikkerhet. Jeg skal ikke underslå at klimaendringer har påvirket matproduksjonen, men siden den i 2022 var 56 prosent høyere enn i 2000 ser jeg ingen tegn på en global ernæringskrise.

Utbredelsen av den tropiske sykdommen malaria har motsvarende vært nær konstant siden 1990, tross økt befolkning. Det indikerer også begrenset klimarelatert påvirkning. Angst hos unge kan være resultat av samfunnsmessig påvirkning hvor en vurdering av dens rasjonalitet hører hjemme i en annen debatt. Økt allergi er ikke urimelig å anta, men litteraturen indikerer en mulig, ikke statistisk påvist, sammenheng.

Mer alvorlig enn allergi er dødsfall relatert til naturkatastrofer og heteslag. Dødsfall relatert til naturkatastrofer, tross befolkningsøkning, har imidlertid gått ned fra 1900 til 1980 og videre vært konstant frem til i dag. I Europa tar heteslag omtrent en tiendedel så mange liv som kulde, og i India tar ekstrem kulde nesten dobbelt så mange liv som ekstrem hete, mens moderat kulde tar ni ganger så mange liv som moderat hete. Motsvarende hevder riktignok Ballester, Quijal-Zamorano at hetebølger forårsaket 62.000 dødsfall i Europa sommeren 2022, men forklaringen er lite sannsynlig.

Kulden dreper langt flere enn varme.

Overdødelighet og klima

For det første: hvis hetebølgene var en sterk årsak til dødsfall, kunne en forvente at eldre og sosialt utsatte var overrepresenterte, men tall fra England, hvor de angivelig forårsaket cirka 2.900 dødsfall, viser ikke dette. For det andre hadde Island blant Europas høyeste overdødelighetsrater den sommeren, noe som neppe kan tilskrives hetebølger. For det tredje hadde flere land på den sørlige halvkule også betydelig overdødelighet i samme periode. For det fjerde: til tross for at påfølgende vinter i Europa var unormalt mild, var den sesongjusterte overdødeligheten da høyere enn om sommeren.

Oppsummert mener jeg at klimaendringer kan ha medført moderate eller ingen helseproblemer, og i motsatt fall kan det være argumenter for positive utfall som økt matproduksjon og færre kulderelaterte dødsfall. Men hva med framskrivinger av klimamodeller som hevder at store utfordringer ligger rundt neste sving?

Som en respons vil jeg si at observerbare empiriske data må tillegges overordnet vekt. Framskrivinger, som beror på usikre, komplekse og til dels ukjente forutsetninger, må tillegges betydelig skepsis og i beste fall benyttes som hypoteser, ikke empirisk kunnskap om usikre fremtidige hendelser.

De som har lest historien, vet også at fremskrivinger på flere fagområder, inkludert klimavitenskap, ikke alltid har vært spesielt treffsikre.

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Forsidebildet er KI-generert

Innlegget er hentet fra Subjekt etter avtale med forfatter.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Torkel Andersen
  4 juli 2024 20:18

  Klimaendringer har det vært på planeten Tellus siden dag 1.

  Svar
 • Northern Light.
  5 juli 2024 15:53

  New York Times innrømmer endelig at øynasjoner ikke synker.

  Av Linnea Lueken.
  New York Times hadde nylig en artikkel med tittelen «A Surprising Climate Find», som forteller at øynasjoner som Maldivene og Tuvalu, faktisk ikke står i fare for å synke under havet på grunn av «klimaendringer». Det er sant, et faktum klimarealister har sagt gjentatte ganger.

  Spesielt atoller er kjent for å faktisk vokse med stigende vannstand, dette har vært kjent i flere tiår. NYT klimareporter, Raymond Zhong, forklarer at når «planeten varmes opp og havene stiger, har øynasjoner som Maldivene, Marshalløyene og Tuvalu virket dømt til å forsvinne, som det mytiske Atlantis».

  Dette er en vanlig påstand fra de klimaalarmistiske mediene, og noen av nasjonene selv, som drar nytte av massive hjelpepakker og «oppreisningserstatninger» fra rikere land; penger som ikke brukes til å hjelpe folk med å flytte fra de «synkende» øyene, men heller til å bygge infrastruktur og øke turismen. Faktisk gjentok NYT denne usannheten så sent som i april i år, med en historie med tittelen «Hvorfor tiden løper ut for Maldivenes vakre småøyer».

  Men i sin nyeste artikkel skriver Zhong: «I det siste har imidlertid forskere begynt å fortelle en overraskende ny historie om disse øyene. Ved å sammenligne flybilder fra midten av 1900-tallet med nyere satellittbilder, har de vært i stand til å se hvordan øyene har vokst i areal over tid. Det de fant er oppsiktsvekkende: Selv om havnivået har steget, har mange øyer ikke krympet i areal. De fleste har faktisk vært stabile. Noen har til og med vokst».

  Øyene synker faktisk ikke, men Zhong tar feil når han sier at dette faktum først har blitt oppdaget «i det siste». Artikkelen hans refererer til en studie publisert i 2018, som fant at 89 prosent av øyene i Stillehavet og Det indiske hav økte i areal eller var stabile, og bare 11 prosent viste tegn til å krympe i areal. Så bare tre måneder etter at NYT publiserte en artikkel som hevdet at Maldivene forsvant under bølgene, går nå avisen tilbake på dette, basert på forskning seks år før april-artikkelen ble publisert.

  Fakta om atollenes vekst og reduksjon av areal er ikke nyoppdaget. Forskere har visst i flere tiår, om ikke mer enn hundre år, at arealet på atollens øyer endres unikt med skiftende havnivåer. Charles Darwin var den første som foreslo at skjær var mange tusen fot tykke, og vokser oppover mot lyset. Han hadde delvis rett, selv om virkeligheten er mer komplisert enn teorien hans.

  I 2010 fant studier at Tuvalu og Kiribatis landareal vokste, så vel som Mikronesia, og noen av dem hadde vokst dramatisk mye. På samme måte i 2015 rapporterte samme gruppe forskere, at 40 prosent av øyenes areal i Stillehavet og Det indiske hav var stabile, og ytterligere 40 prosent hadde vokst.

  Zhong sier riktig at havstrømmer og bølger kan forårsake erosjon, men også «bringe fersk sand på land fra de omkringliggende korallrevene, der restene av koraller, alger, krepsdyr og andre organismer stadig blir knust til nytt sediment».

  Kort om klima: Øyer og havnivåstigning bekrefter også det faktum at spesielt for Tuvalu – ofte brukt som eksempel på øyer som angivelig er truet av et stigende havnivå – har åtte av Tuvalus ni store korallatoller vokst i størrelse i løpet av de siste tiårene, og 75 prosent av Tuvalus 101 mindre øyer har også økt i areal».

  Den eneste «overraskende» oppdagelsen i denne historien er at klimadesken til New York Times, angivelig ikke var klar over disse fakta før nå. Men denne informasjonen er ikke ny. Det kan selvfølgelig være at New York Times unnlot å rapportere sannheten om øynasjonenes status tidligere, ganske enkelt fordi den ikke stemte overens med den alarmerende klimafortellingen de har propagandert for. Men ettersom de faktiske forholdene ikke kan ignoreres lenger, ble de tvunget til å innrømme sannheten om voksende øyer i møte med stigende hav.

  Fra Principa Scientific, publisert 5 juli 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: New York Times Finally Admits Island Nations Not Being Submerged.

  Svar
  • N.L.:

   » Men ettersom de faktiske forholdene ikke kan ignoreres lenger, ble de tvunget til å innrømme sannheten om voksende øyer i møte med stigende hav.»

   Ja, dette er dessverre ikke den første & eneste løgnen om klima- KRISEN.

   Men de som pøser på med løgner, og løgn-overskrifter, vet nok også at en dementering senere ikke får samme oppmerksomhet.
   Så blir løgnene stå igjen som en sannhet.
   – Og folk/innbyggerne blir mer & mer feil- informert.

   ‘ Klimaet har gjennom Jordens lange historie vært i kontinuerlig endring. Global oppvarming og global nedkjøling er det normale. Uten at forskerne har klart å forklare hvorfor.
   Jorden har vært i kontinuerlig endring siden den ble dannet for 4567 millioner år siden. Det finnes ingen normaltilstand. Det samme gjelder klimaet. I et geologisk tidsperspektiv har temperatur, nedbør og vind aldri vært stabile.
   Det vitenskapen forteller oss er at Jorden gjennom lange tider har vært varmere enn den er i dag (ofte kalt drivhusklima). Det har i perioder også vært kaldere enn i dag (ofte kalt ishusklima).
   Dette må forstås slik at kloden ikke har noen «normaltemperatur», og livets utvikling på Jorden har til alle tider måttet tilpasse seg større og mindre endringer i temperatur, fuktighet og vindforhold.
   Sagt på en annen måte legger klimaendringene grunnlaget for plante- og dyrelivets evolusjon ‘
   https://geo365.no/klimaets-gatefulle-variasjoner/?mc_cid=17d9854031&mc_eid=db6add3f06

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Pandemien var nøye forberedt:

Her er informasjon om de som stod bak.

Forrige innlegg

X-CIA-analytiker.

«Det kommer en krig i Libanon.»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.