POSTED IN Klima, Media

Hva skjer egentlig i Glasgow?

NRK bringer bare «fake news».

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Fryktens klima, NRK og COP26

Geir Aaslid

Vi er ferdig med første uke av årets klimakirkemøte (kjent som COP26, FLOP26 eller CRAP26 avhengig av hvem man spør), med de forventede dommedagsvarsler fra politikere og en mer apokalyptisk fryktspredning fra mediene. Inntrykket av Glasgow er som et frittgående galehus, med de innsatte infisert av kollektivt hysteri med et sterkt religiøst preg.

COP26 – klimakirkemøtet i Glasgow

Årets arrangement har fått et sterkt religiøst preg, det er salvet og velsignet av Pave Francis, som allerede i 2015 tonet flagg som klimaalarmist i sin encyklica (pavelig brev til menneskeheten) Laudato Si hvor han fastslo at klimaendringer i hovedsak er menneskeskapte, at vår levemåte er selvmordersk og at all bruk av olje og kull må opphøre. Laudato Si omhandler flere forhold; Pavens omfavnelse av klimatismen som en katolsk sekt, Pavens fientlige holdning til moderne teknologi og Pavestatens korstog mot fossile brensler som utgjør grunnlaget for våre moderne velferdsstater. Både Cicero og Aftenposten omfavnet varmt Pavens utspill i 2015, som omtalt her. Laudato Si ble i 2015 oppsummert som «A mixture of junk science, junk economics and junk ethics».


_____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
_____________________________________________________________________________Til tross for at England ikke er et katolsk land, har BBC utnyttet Paven i sin propaganda. BBC handler aktivt, i likhet med NRK, SVT og andre medier, for å spre frykt blant befolkningen i egne land. Da kan selv en Pave og hans autoritet benyttes, til tross for at England gjennom historien har tatt av dage en lang rekke katolikker. Vestlige kirkesamfunn som ikke er katolske er mer usikre, og flere kristne ser på etableringen av klimatisme-sekten som en satanisk sekt grunnet bagasjen deres, som omfatter et anti-humant menneskesyn og bruken av CO2-determinismen som dette århundrets jøder.

Apokalyptisk språkbruk i åpningstalene

Tradisjonen over flere tiår er at statslederne som åpner møtet skal avlegge flest mulig apokalyptiske taler de første dagene, gjerne med tidspunkt for når det er for sent å handle, når stater synker i havet eller når kloden brenner opp. Vertskapet ved Boris Johnson åpnet, tradisjonen tro, med: «It’s one minute to midnight on that doomsday clock and we need to act now ». Det er ganske frisk tale, langt inne i det femte året med global nedkjøling. Hensikten er enten å vise at man er smittet av den kollektive galskapen, eller å vise egen lojalitet til klimavekkelsen.

Talerne tar så plass i salen og må holde ut mens øvrige statsledere lirer av seg tilsvarende absurditeter. Selv for en politiker blir det fristende å ta seg en høneblund, noe president Biden prøvde seg på, før han ble vekket av en rådgiver som mente det ikke passet seg å sove her og nå.

Gullmedaljen i øvelsen klimaskremsler gikk i år til Erkebiskopen av Canterbury som sammenlignet dagens politikere som ikke handlet mot klimakrisen, med datidens politikere som ikke handlet mot nazistenes jødeutryddelser. Han måtte raskt beklage.

I år bidro også Norge, med Gahr Støres 3 ord: «Det er eksistensielt.» Garantert det korteste apokalyptiske skremsel i klimakirkemøtenes historie. Støre vet eller burde vite at det han sa slett ikke er sant, men både han selv og nesten alle andre politikere på Stortinget har i årevis sittet og sett på at medie-Norge har spredd klimafrykt blant befolkningen i Norge. Selv ikke barna slipper unna, som vist i denne serien, som i tillegg til klagene også ble politianmeldt.

Fotoene av sovende statsledere gikk viralt i sosiale medier (FB-klipp)

NRKs tallrike klimaløgner

Det har gått i dagevis med intens klimapropaganda i mediene med NRK i verstingrollen. Vi nøyer oss med å kritisere denne samlingen med usannheter og utelatelser om såkalt viktige beslutninger. Legg merke til at oppslaget er forfattet av Cosson-Eide, lederen for NRKs klimainkvisisjon. Teksten er altså ufeilbarlig, og ingen andre i NRK tillates å si ham imot.

 • Symbolsk avskogingsavtale. Norge med flere lover store beløp. Det er utelatt at Regnskogfondets satsning som er forbildet for avtalen, har kollapset. Ingen av de fire store skogslandene vil lenger samarbeide med Norge. NRK utelater at stans i avskoging bare er mulig med en forsterket satsning på fossil energi og/eller atomkraft.
 • Tull med kull. 40 land som stort sett bruker svært lite kull, skal slutte med det. Hurra! Utelatt er at kullbruk ikke har målbar virkning på global temperatur i dag, og at ingen store kullbrukende land er med. Økning i kullbruk i Kina og India er større enn kullkuttene i de 40 avtalelandene.
 • Meningsløse klimamål. NRK utelater at 1,5 gradersmålet er symbolsk, og at følgende styrende premiss for COP26 har sviktet – at alle klimaendringer er vedtatt å være vår skyld og at sola ikke har praktisk betydning. Dermed blir både målet og gnålet rundt tiltakene absurde øvelser i klimagalehuset. Alt er som før.
 • Norges såkalte lederrolle i forhandlinger om avtale for kjøp og salg av klimakvoter har utover sysselsettingsverdien for vår klimaforvaltning, ingen praktisk verdi siden et lands kutt i utslipp ikke har målbar virkning på global temperatur.
 • Vestens utslippskutt er fortsatt vesentlig mindre enn Restens utslippsøkninger.
 • Utelatt temperaturtrend Mens IPCC i AR5 i 2013 viste til en observert global temperaturtrend fra 1998 på 0,06 grader pr tiår, så er slike tall fraværende i år. Det blir, med lik trend, bare litt under 0,5 grader til 2100. Det blir oppspinn å karakterisere en slik beskjeden klimaforbedring som eksistensiell eller ett minutt på midnatt. Samtidig observerer vi at det blir kjøligere, for global temperatur har sunket siden tidlig i 2016.
 • Opplysningstiden er over. Utelatt er at vestlige land i alle sammenhenger har skapt et fryktens klima basert på mer enn tvilsomme klimamodeller, slik at det ikke er mulig å ha en rasjonell vitenskapelig debatt eller ta rasjonelle beslutninger. Da møter selvfølgelig ikke ledere fra Kina, Russland, Brasil, Iran, Sør_Afrika, Tyrkia etc. opp for å delta. De fleste av disse ser Vestens kulturelle, økonomiske og politiske selvmord og gnir seg i hendene.
 • Framskritt eller bedrageri? NRK utelater følgende: Mens det i Paris i 2015 het at sola stod for opptil 50 % av global oppvarming, heter det nå at sola har hatt neglisjerbar betydning for oppvarmingen etter den industrielle revolusjon. Framskrittet er altså at det i dag for praktiske formål ikke eksisterer naturlige klimaendringer. Her er det advokatmat.
Hverken medie- eller politikerbudskapet er i kontakt med virkeligheten

Glasgow fase 2 – din lommebok

Arrangementet i Glasgow er nå i fase 2 – den handler i vesentlig grad om din lommebok. Vestlige lands innbyggere blir nå krevd for 1300 milliarder USD årlig i klimabistand til trengende land, riktignok fra 2030. Det er en 13-dobling av løsepengene som tidligere ble krevd av Resten av kloden som betingelse for samarbeidet om å redde kloden fra dommedag. Midlene skal fra 2030 brukes både til klimatilpasning og for å kutte i utslipp, og som vanlig skal FNs grønne klimafond basert i Syd-Korea administrere midlene.

Ifølge Paris-avtalen skulle vestlige land bidra med 100 milliarder USD årlig, og før Glasgow lå det an til at man nådde dette nivået i 2023, men med et bidrag fra Japan, kan nå FNs kleptokrati og logrende medier feire at dette målet blir nådd i 2022. Man unnlater da å informere om de nye kravene, samt den mer grunnleggende striden mellom Vesten og Resten om hva mottagerlandene kan bruke løsepengene til. Vesten insisterer på bare klimatiltak og med et strengt kontrollregime hentet fra bistandssektoren, mens Resten vil ha full frihet siden de ikke får friske penger, men bare tradisjonelle U-hjelpsmidler som er redefinert og omdirigert som klima-løsepenger.

Pikante detaljer trenger seg på

Tyrkia har hatt et anstrengt forhold til Frankrike etter at de i Paris 2015 ikke fikk den lovede statusen som mottager av løsepenger. Dette ble løst rett før Glasgow-møtet, ved at Tyrkia fortsatt er et vestlig land, men uten plikt til å delta i betalingen av løsepenger.

Enkelte har også feiret en avtale hvor flere land forplikter seg til ikke finansiere kullkraftverk utenfor egne grenser. Siden det ikke eksisterer noen begrensninger på andre lån til land som tilfeldigvis skal bygge kullkraftverk, så er også denne avtalen verdiløs.

India har oppdatert sin nasjonale uforpliktelse iht Parisavtalen, med nyskapningen netto nullutslipp i 2070. Istedet for å styrte landet raskere inn i en energikrise som i Vesten. Til stor fortvilelse fra vestlige politikere. Med andre ord, fortsatt prioritering av økonomisk vekst. Andre ledere får overta stafettpinnen senere.

Det mest pikante er selvfølgelig hvordan man skal vinkle og selge nok en mislykket konferanse som en seier for vestlig klimapolitikk. Det får vi ikke vite før etter 12. november.

Forsidebilde: Alexas Fotos

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Det er greit nok å ha fokus på den venstre arm med alle de finurlige bevegelsene sjongløren (makteliten) ønsker vi skal se, da tenker jeg på plandemi, klima osv.
  Men pass nå på hva den høyre armen gjør som ikke er så synlig. Da tenker jeg på det digitale helvete som er under oppseiling.
  Allerede nå så får ikke innbyggerne i Algerie og Chile ikke tilgang til sin bankkonto hvis man ikke er vaksinert.
  Dette er bare begynnelsen.

  Svar
 • Apropos overskriften: NRK bringer bare “fake news”
  NRK hadde i dag et referat etter valget i Nicaragua som ikke samsvarer med andre referater jeg har sett. Noen kilder sier USA driver med løgn og desinformasjon, og hvis det er korrekt, formidler NRK denne løgnen ukritisk.

  Svar
 • Laudato Si omhandler flere forhold; Pavens omfavnelse av klimatismen som en katolsk sekt, Pavens fientlige holdning til moderne teknologi og Pavestatens korstog mot fossile brensler som utgjør grunnlaget for våre moderne velferdsstater.

  Vatikanet er del av NWO, så alle tre «pavene» går aktivt inn for dette. Både den Sorte, den Grå og den Hvite «pave» er gjennområtne, og har alltid vært det, det nye er nå at de viser det offentlig for den som har øyne å se med.
  Historien forteller at Vatikanet er bygd på de «overlevende» av presteskapet i Babylon som flyktet til Roma hvor de ble godt mottatt av keiseren, som ble utnevnt til Pontifex Maximus (yppersteprest) i hedenskapen deres.
  Enkelt sett kan verden deles i 2 «leire», Edomitter (etter Esau) og Israelitter (etter Jakob-Israel) hvor Israelittene (de hvite caucasiere) fulgte Gud, mens Edomittene (resten, her i blant «jødene», khazarene og zionistene) fulgte Satan. Dette er det som foregår i dag, kampen mellom det hvite og det sorte, Gud og Satan, kampen som tar oss til «endetiden» hvor hver enkelt skal dømmes på Guds alter.

  «Vaksinene» som i dag blir injisert er Edomittenes forsøk på å endre og ta kontroll over vårt DNA, å ta kontroll over det Gud har skapt. Men alt dette har Gud tillatt, han har gitt deg «din egen frie vilje» til å følge ham, eller følge Satan, det er ditt eget valg. Gud er allmektig, og han har skapt Satan for å friste mennesket til å velge rett eller galt. Men valget vil ikke være åpent i all fremtid, «tilbudet» gjelder kun en viss tid, og den tiden ser det nå ut til å være kort tid igjen av.
  Hvis vi tar utgangspunkt i bibelen sier den at Gud brukte 6 dager (år) på å skape verden, hva om vi sier at agenda 2021 var startpunkt for nedtellingen, og Satan gis like lang tid til å gjøre «The Great Reset»? Altså 2021 + 6 år = 2027. Har du ikke bestemt deg innen det, har du tapt.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det samme som i USA og Storbritannia:

Tomme hyller i tyske butikker.

Forrige innlegg

På Guantanamo i 20 år uten lov og dom.

Er tortur en del av «våre verdier»?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.