POSTED IN Covid-19, Vaksiner

Høy vaksinedødelighet.

Dr. Peter McCullough advarer meget sterkt mot korona-vaksinen.

32 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Video: Dr. Peter McCullough: Vaksinen er farlegare enn COVID-19

Korfor vaksinerer vi barn mot COVID-19?

av Dr. Peter McCullough og Michael Welch

Global Research, 31. desember, 2021

Dr. Peter McCullough

Det følgande er eit intervju med  dr. Peter McCullough

Først publisert av Global Research den 25. oktober, 2021

.

Utvalde utsegner frå dr. Peter Mc Cullough

Frå eit epidemiologisk perspektiv på årsakssamanheng, brukar vi dei såkalla Bradford Hill-kriteria (dei 9 ‘Hill-kriteria for kausalitet’, som skal slå fast om ein vitskapeleg påvist samanheng skal kunne tolkast som ein årsakssamanheng eller ikkje, mrk.), og dei er som følgande:

Det første spørsmålet vi spør, er «Har vaksinen ein biologisk påverknadsmekanisme som faktisk kan drepe eit menneske?» Og svaret er ja!

Fordi vaksinane brukar genetiske mekanismar for å lure kroppen til å produsere det livsfarlege piggproteinet til viruset. Det er svært mogleg at einskilde menneske tar opp for mykje messenger RNA. Dei produserer livsfarlege piggprotein i hjernen, hjartet eller andre stadar. Piggproteinet skadar blodårer, skadar organ og forårsakar blodpropp. Så vaksinen kan godt vere skjebnesvanger etter kravet om påverknadsmekanisme å dømme. Ein kan få dødeleg blodpropp.Ein kan få dødeleg myokarditt. FDA [Food and Drug Administration, USAs mat- og legemiddeltilsyn, mrk.] har offisielle åtvaringar om myokarditt. Dei åtvarar om blodpropp. Dei åtvarar om fatale nevrologiske tilstandar i nokre fall… Så FDA sine åtvaringar og påverknadsmekanismane, seier klart og tydeleg at det er mogleg. Det er eit av dei første kriteria.

Det andre kriteriet er «Er det ein sterk effekt?» Og svaret er ja!

Dette handlar ikkje om hårfine skiljer. Det er ikkje 151 versus 149 dødsfall. Det er 15 000 dødsfall. Så det er ein svært stor «effektstorleik», eller ein svær effekt.

people in white karate gi on green grass field during daytime
Covid-19 vaksinene har forårsaket svært mange dødsfall.

Det tredje er «Er det internt konsekvent/systematisk?» Ser du andre ting i VAERS [database for innrapporterte biverknadar, mrk.] som er potensielt dødeleg?Ja! Vi ser hjarteatakk. Vi ser slag. Vi ser myokarditt. Vi ser blodproppar og kva som helst. Så det er internt konsekvent, systematisk.

«Er det eksternt konsekvent/systematisk?» Det er neste kriterium. Vel, om du ser på MHRA [UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, Storbritannia sitt legemiddelverk, mrk.] sitt Yellow Card-system [biverknadsrapporteringsverktøy for koronavaksinar/-medisinar, mrk.] sitt gult-kort-system, så har nøyaktig same sak blitt funne der!

Så vi har faktisk fylt alle Bradford Hill-kriteria! Eg kan seie deg med det same at COVID-19-vaksinen, frå eit epidemiologisk perspektiv, til stor del er årsaka til desse dødsfalla!

Dr. McCullough er her intervjua av Michael Welch:

Intervjuet kan sees i original-artikkelen på Global Research. Den er virkelig å anbefale for alle som behersker engelsk.

Dr. P. McCullough intervjues av Michael Welsh (Skjermdump)

Utvalde utdrag frå transkripsjonen av intervjuet:

Det er nulltoleranse velje å ta ein medisin eller ein ny vaksine og så døy! Det er nulltoleranse for det. Folk veg ikkje for og imot og seier «Jaja, eg tar sjansen og døyr.»

Og eg kan fortelje deg, ryktet spreidde seg om at vaksinar forårsaka dødsfall tidleg i april, og i midten av april stupte vaksineringsraten i USA! Den absolutt stupte!

Vi hadde ikkje ein gong kome i nærleiken av måla våre. Hugs at president Biden sette eit mål ved 1. juli. Vi kom aldri dit, for amerikanarar var redde for at slektningar eller folk dei gjekk i kyrkja og på skule med skulle døy etter vaksinen.

Dei hadde høyrd om det, dei såg det. Det vart gjort ei uformell internettundersøking der, for fleire månadar sidan, det var 12 prosent som kjende nokon, som kjende nokon i sin omgangskrets som hadde døydd etter vaksinen.

child in blue hoodie sitting on floor

Eg er doktor. Eg er indremedisinar og kardiolog. Eg kom nett frå sjukehuset. I praksisen min, der eg treff pasientar nokre dagar i veka på kontoret, og eg er på sjukehuset og eg gjer akademisk arbeid.

Eg hadde ein kvinneleg pasient som døydde av COVID-19-vaksinen! Og det var eksplosivt!

Ho hadde tatt første dose av vaksinen. Så tok ho andre dose. Etter andre dose utvikla ho blodproppar rundt om i kroppen. Ho måtte leggast inn på sjukehus. Ho trengde intravenøs tilføring av blodfortynnande middel. Ho var øydelagd. Ho hadde nevrologiske skadar.

Ho kom ut frå sjukehusopphaldet i gåstol. Ho kom til kontoret mitt. Eg sjekka ho for fleire blodproppar. Eg fann fleire blodproppar. Eg sette ho tilbake på blodfortynnande, og då ho kom tilbake ein månads tid seinare, verka ho litt betre. Familien var verkeleg bekymra.

Månaden etter fekk eg ein telefon frå rettsmedisinarkontoret i Dallas (Dallas Coroner office). Dei kunne fortelje at ho hadde blitt funnen død i heimen sin.

Omsett og forkorta av Monika Sortland.

Forsidebilde: Tim Mossholder

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

32 kommentarer. Leave new

 • Dr. Rboert W Malone kommenterer meldingen om at “Indiana life insurance CEO says deaths are up 40% among people ages 18-64”.

  Også her i Norge ser vi at dødeligheten øker. Dette er grunnen til det store trykket om at folk må vaksinere seg. Det haster å få folk til å vaksinere seg før folk forstår at vaksinen er dødelig.

  https://www.zerohedge.com/medical/what-if-largest-experiment-human-beings-history-failure

  Svar
  • Steve Kirsch skriver om økningen i dødsfall.

   ”Dette er digert. DIGERT. De har aldri sett noe lignende før i sin historie. Vanligvis endres ikke dødsraten i det hele tatt. De er veldig stabile. Det ville ta NOE VELDIG STORT å ha en effekt så stor. Effektstørrelsen er 12-sigma. Det er en hendelse som ville skje med ren sjanse hvert 2. 8e32 år. Det er veldig sjeldent. Det er i utgangspunktet aldri. Universet er bare 14 milliarder år gammelt som er 1. 4e13. Med andre ord, hendelsen som skjedde, er ikke en statistisk «fluke.»Noe forårsaket en veldig stor forandring.”

   https://stevekirsch.substack.com/p/unprecedented-deaths-in-indiana-for?r=o7iqo

   Som Kirsch sier, så er dette DIGERT. Jeg håper at Lindtner kan hjelpe til å publisere dette, slik at dette kan bli kjent.

   Svar
 • Ja, jeg har sett den meldingen som er korrekt. Tolkningen av hva denne økningen skyldes er noe forskjellig fra den ene til den andre. Noen mener det skyldes Covid-19, men den er jo utbrent.

  Dette er egentlig en dramatisk sak hvis de skyldes vaksineringen. Svært dramatisk.

  Svar
  • Åpent Brev fra mikrobiologen, og virologen Dr. Stephan Lanka til den tyske helseministeren Jens Spahn har overskriften Fehldeutung Virus . Anfang und ende der Corona-Krise. Oversatt: Feiltolkning av virus. Begynnelse og slutten på korona-krisen. Postet i vitenskapsmagasinet wissenschafttplus. Kunngjøring av fase 1 og 2 i kontrollstudien av Dr. Enders isolasjonsmetode.Det hører med til historien at Lanka nå titulerer seg selv eksvirolog. Hva dette betyr får den enkelte finne ut av selv ved å gå inn på wissenschaftplus.

   Svar
   • Rettelse: wissenschafftplus

   • Eksvirolog. (Emeritus?) Enten har han fått sparken (informert om noe vi ikke skal vite) eller så er han pensjonert og kan snakke fritt uten at det får konsekvenser for jobben.

   • Hei Sveinung !
    Han har publisert resultat av kontrollstudien på wissenschafftplus. Studiens fase 1 har vært publisert en tid , men nå er fase 2. klar. Kontrollstudien viser at hovedeksperimentet er feil. Oppdragsgivere er to amerikanske leger og deres venner. At han kaller seg eksvirolog er selvvalgt.

  • Prøver å åpne dette nettstedet: “Indiana life insurance CEO says deaths are up 40% among people ages 18-64”. Får denne meldingen tilbake … 451: Utilgjengelig av juridiske årsaker
   Vi erkjenner at du prøver å få tilgang til dette nettstedet fra et land som tilhører Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), inkludert EU som håndhever EUs personvernforordning (GDPR), og derfor kan ikke tilgang gis på nåværende tidspunkt. Hvis du har problemer, kan du kontakte info@franklinnews.org eller ringe (847) 497-5230.

   Svar
   • Du får opp dette nettstedet en amerikansk IP. Den letteste måten gjøre dette på, er å benytte VPN.

   • Her er det. Maskinoversatt.
    «Høyeste dødstall i historien» – Indiana Life Insurance CEO sier dødsfall er opp med hele 40% blant personer i alderen 18-64 år i 2020 – Bare en brøkdel fra Covid Deaths (VIDEO)
    JANUAR 2022 KL.
    2 KOMMENTARER
    Facebook

    Arbeidende eldre amerikanere har dødd i et enestående tempo helt siden begynnelsen av den produserte Covid-19-pandemien, ifølge lederen av et av USAs største forsikringsselskaper – men på en eller annen måte har det fryktede Kina-viruset – i motsetning til hva den ‘godkjente vitenskapen’ sier – lite å gjøre med den «katastrofale» økningen.

    Scott Davison – administrerende direktør i det Indianapolis-baserte forsikringsselskapet OneAmerica – var en av flere bedriftsledere og helsepersonell som talte under en virtuell konferanse som ble organisert av Indiana Chamber of Commerce 30.

    Under presentasjonen sa han at dødsraten blant amerikanere i alderen 18-64 år har skutt i været av en kjevefallende 40% sammenlignet med nivået før pandemien.

    Davison understreket at han snakket om «enorme, enorme tall», som er de «høyeste i virksomhetens historie».

    Og økningen, klargjørhan , er ikke drevet av dødsfall som blir klassifisert som Covid-19 dødsfall.

    «Det dataene viser oss, er at dødsfallene som rapporteres som COVID-dødsfall undervurderer i stor grad de faktiske dødstapene blant personer i arbeidsfør alder fra pandemien.

    Det er kanskje ikke alle COVID på dødsattesten, men dødsfallene er opp bare store, enorme antall.

    Og det vi så bare i tredje kvartal, ser vi at det fortsetter inn i fjerde kvartal, er at dødstallene er opp 40% over det de var før pandemien.

    For å sette det i perspektiv sa Davidson at den massive økningen i døden i denne aldersgruppen er 4 ganger høyere enn det som ville bli sett i en «en-i-200-års katastrofe», og la til at «40% bare er uhørt.»

    Det er ikke bare OneAmerica som ser denne trenden i skadedataene sine, sier han– men hvert eneste andre forsikringsselskap har også rapportert å se det samme – Det som imidlertid er mest bekymringsfullt, er at den største økningen i overskytende dødsfall har kommet fra tradisjonelt sunnere personer under 65 år – og ikke eldre, som er mest utsatt for Covid-19-viruset.

    «Vi ser akkurat nå de høyeste dødstallene vi har sett i denne virksomhetens historie – [og] ikke bare hos OneAmerica, dataene er konsistente på tvers av alle spillere i den virksomheten.»

    OneAmerica er et forsikringsselskap på 100 milliarder dollar som har hatt hovedkontor i Indianapolis siden 1877. Selskapet har ca 2400 ansatte og selger livsforsikring, inkludert gruppelivsforsikring til arbeidsgivere i staten.

    Davidsons kommentarer er ekstremt bemerkelsesverdige fordi forsikringsselskaper har noen av de mest grundige og pålitelige helsedataene siden de er de som behandler krav og betaler ut pengene.

    En ting er sikkert, forsikringsselskaper gjør sin due diligence – så hvis administrerende direktør i en som har vært i virksomhet i nesten 150 år og gjør nord for $ 100,000,000,000 i inntekter gjør et krav som dette, har de en enorm mengde troverdighet.

    Armbåndsur:

    på den samme konferansen 30. desember ga Brian Tabor – presidenten for Indiana Hospital Association – flere bevis for å støtte Davidsons påstander. Tabor sa at sykehus over hele staten blir oversvømmet med pasienter «med mange forskjellige forhold» som ikke er relatert til Covid-19, og la til at «gjennomsnittlig Hoosiers helse har gått ned under pandemien.»

    I en oppfølgingssamtale snakket Tabor med Center Square for å bekrefte at det han så på frontlinjene samsvarte med det Davidson så på baksiden.

    Fra Indiana Center Square:

    «Han [Tabor] sa at han ikke hadde et sammenbrudd som viste hvorfor så mange mennesker i staten blir innlagt på sykehus – for hvilke forhold eller plager. Men han sa at den usedvanlig høye dødsraten sitert av Davison matchet det sykehusene i staten ser.

    «Det som bekreftes for meg er at [Davidson] kjeder ut det vi ser i fronten,…» sa han.

    Ifølge Indianas overlege Dr. Lindsay Weaver, helt siden vaksinene ble introdusert, har det vært flere mennesker innlagt på sykehus enn på noe tidspunkt de siste 5 årene. Per nå er bare 37% av intensivpasientene i staten innlagt på sykehus for Covid-19, sammenlignet med hele 54% av sengene som er okkupert av pasienter med andre plager, forklarte hun på en nyhetskonferanse med Gov. Eric Holcomb onsdag.

    Et lignende mønster har blitt sett på sykehus over hele landet.

 • Dr. John Campbell (You Tube) mener at årsak til blodpropp etter Covid-vaksinene, kan skyldes at de som setter sprøytestikkene (injiserer vaksinen) ikke aspirerer sprøyten før de injiserer (trekker en gang tilbake for å se om sprøyten står i en blodåre – noe den ikke akal). Dermed er det fare for at vaksinen sprøytes rett i blodbanen i stedet for i muskelen. Dermed føres spike-proteinene rundt i hele kroppen, noe som kan medføre blodpropper.

  Dr. John Campbell forklarer det godt på You Tube.

  Svar
 • Northern Light.
  4 januar 2022 16:07

  Del 2. Reaksjoner fra en sindig vitenskapsmann (navn holdt tilbake for å beskytte ham mot angrep).
  Hvis obduksjonsfunnene bekreftes av andre patologer med tilleggsprøver, og hvis de kombineres med funnene til Dr. Hoffe (>60 prosent inokulasjonsmottakere har forhøyede D-dimer-tester og tegn på koagulering) og Dr. Cole (økning i krefttilfeller) etter inokulering, inkludert tjue ganger økning i livmorkreft), ser vi en katastrofe av ufattelige proporsjoner.

  Konklusjonen (hvis støttet av ytterligere data) er at i hovedsak alle som fikk injeksjonen fikk skader, med mer skade etter hvert injeksjon. Gitt alvorlighetsgraden av skadetypene (autoimmune sykdommer, kreft, gjenoppståtte sovende infeksjoner, koagulering/slag, hjerteskader, etc.), vil disse effektene føre til reduksjon av levetiden, som bør regnes som dødsfall fra Covid-19 vaksinene.

  Så, i USA, hvor ~200 millioner mennesker har blitt fullvaksinert, vil antallet dødsfall ikke være de 10 000 eller så rapportert i VAERS, eller de 150 000+ oppskalerte dødsfallene fra VAERS, men kan være nærmere titalls millioner når bivirkningene regnes med!

  Det de tre fant ovenfor (Burkhart, Hoffe, Cole og jeg mistenker at mange andre som ennå ikke har meldt seg) viser er at bivirkningene etter injisering ikke er sjeldne hendelser (som rapportert av mediemyndighetene), men er faktisk hyppige hendelser. De kan faktisk være universelle, med alvorlighetsgrad og skade forskjellig for hver mottaker.

  Spørsmålet i mitt sinn er om det er mulig å reversere disse inokulasjonsbaserte bivirkningene. Kan det medfødte immunsystemet gjenopprettes fullstendig? Kan mikrokoaguleringen reverseres? Kan autoimmuniteten reverseres? Jeg har sett et bredt spekter av meninger om hvorvidt dette er mulig, ingen av dem er overbevisende.

  Fra Principa Scientific, 3 Januar 2022. Skrevet av Steve Kirsch.
  Oversatt artikkel: 93% Of People Who died After Being Jabbed Were killed By The Vaccine.
  https://principia-scientific.com/93-of-people-who-died-after-being-jabbed-were-killed-by-the-vaccine/

  Svar
  • Hvor er del 1?

   Svar
   • Northern Light.
    5 januar 2022 14:18

    Del 1 er sendt til deg, den inneholder en link, så den venter på godkjenning.

   • Finner den ikke. Kan du legge den ut en gang til?

   • Northern Light.
    5 januar 2022 14:41

    93% AV DE SOM DØDE ETTER COVID-19 VAKSINEN DØDE AV INJEKSJONEN.

    Del 1. Bhakdi / Burkhardt patologi resultater viser at 93 prosent av alle som døde etter å ha blitt vaksinert ble drept av vaksinen.Vaksinen var involvert i 93 prosent av dødsfallene hos pasientene de undersøkte. Det som er urovekkende er at rettsmedisineren ikke involverte vaksinen i noen av disse dødsfallene.

    Vaksinene er dårlige nyheter. Femten kropper ble undersøkt (alle døde fra 7 dager til 6 måneder etter vaksinasjon, i alderen 28 til 95 år). Rettsmedisineren eller statsadvokaten assosierte ikke vaksinen som dødsårsak i noen av sakene. Imidlertid avslørte ytterligere undersøkelser at vaksinen var involvert i dødsfallene til 14 av de 15 tilfellene.

    Det mest angrepne organet var hjertet (hos alle menneskene som døde), men andre organer ble også angrepet. Implikasjonene er potensielt enorme og resulterer i millioner av dødsfall. Vaksinene bør stoppes umiddelbart. Ingen grunn til å bekymre seg for de skyldige. Det er tvilsomt at noe vil skje fordi arbeidet ikke ble publisert i et fagfellevurdert tidsskrift, så det vil bli ignorert av det vitenskapelige samfunnet. Det er bare slik det fungerer.

    Jeg fikk nylig en e-post fra Mike Yeadon, tidligere VP for Pfizer, som oppfordret meg til å sjekke ut denne videoen. Han skrev denne e-posten til meg 24.12.21:
    https://www bitchute com/video/fHIT55iM4Zv9/
    Steve,
    Dette er omtrent de verste 15 minuttene jeg noen gang har sett. Massevaksinasjon mot covid19 fører til massedrap.
    Mike.

    Videoen refererer til denne artikkelen, publisert 10. desember 2021, Om COVID-vaksiner: Hvorfor de ikke kan fungere, og ugjendrivelige bevis på deres årsaksrolle i dødsfall etter vaksinasjon. Skrevet av Sucharit Bhakdi, MD og Arne Burkhardt, MD. Den har fått mye oppmerksomhet i det siste.

    Forfatterne foretok en obduksjon av 15 pasienter som døde (fra 7 dager til 6 måneder) etter å ha fått COVID-vaksinen. Dette var alle tilfeller der rettsmedisineren avgjorde at de ikke var forårsaket av vaksinen. De oppdaget at hos14 av de 15 pasientene var det utbredt bevis på at kroppen angrep seg selv, noe som aldri er sett før. Hjertet ble angrepet i alle de 14 tilfellene.

    En rekke fremtredende aspekter dominerte i alle berørte vev i alle tilfeller:
    – inflammatoriske hendelser i små blodkar (endotelitt), karakterisert ved en overflod av T-lymfocytter og sekvestrerte, døde endotelceller i karets lumen;
    – omfattende perivaskulær akkumulering av T-lymfocytter, som er en massiv lymfocytisk infiltrasjon av omkringliggende ikke-lymfatiske organer eller vev med T-lymfocytter.
    – lymfocytisk infiltrasjon forekom av og til i kombinasjon med intens lymfocytisk aktivering og follikkeldannelse. Der disse faktorene var tilstede, ble de vanligvis ledsaget av destruksjon av vev.

    VAERS og andre uavhengige studier (se f.eks. dette vaksineskadedokumentet) viser at vaksinene dreper mennesker og at hjertetilfeller øket sterkt. Denne studien er i samsvar med disse resultatene. Dette arbeidet validerer uavhengig analysen til Peter Schimacher som viste minimum 30 til 40 prosent av dødsfallene etter Covid-19 vaksinen var forårsaket av vaksinen.

   • Northern Light.
    5 januar 2022 14:45

    Nå ble den lagt ut i kommentarfeltet med «comment awaiting approval», jeg sendte den uten en aktiv link, jeg fjernet punktum mellom www og bitchute og mellom bitchute og com

 • Northern Light.
  4 januar 2022 16:26

  Piggproteinet fester seg i åreveggene i vener og kapillær blodårene, og forårsaker ujevnheter og sår på innsiden av åreveggene. Dette oppfatter blodplatene og de hvite blodlegemene som skader på åreveggen og fester seg på ujevnheten, og blodpropper dannes.

  Svar
 • Ja, jeg har sett den meldingen som forteller meg at det kanskje er noen som ikke ønsker at denne informasjonene skal nå ut til folk.

  Svar
 • Stor økning av antallet døde i Norge siste kvartal 2021
  Dødstallene i Norge stiger. Fagbladet Gravplassen har sjekket de siste tallene som foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Trenden er klar. I 2021 har vi fra uke 39 til og med uke 51, en økning på mer enn 1.400 døde, eller nesten 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

  https://gravplassen.no/ane-tommeras-anne-margrethe-brondelsbo-dodstallene-stiger/stor-okning-av-antallet-dode-i-norge-siste-kvartal-2021/2744487

  Svar
 • Bruk VPN for å omgå blokkering av utenlandske nettsteder. Det interessante er at de påstår antall dødsfall pga andre årsaker enn covid-19 er høyere etter at vaksineringen begynte. Finner de en årsakssammenheng sitter de på en bombe. Enn så lenge er det mange faktorer å ta hensyn til. Det må bli markant flere dødsfall blant vaksinerte enn uvaksinerte fremover skal dette bli tatt seriøst som mulig bivirkning av vaksine.

  Dr. Stephan Lanka sluttet trolig å kalle seg virolog av den enkle grunn at han ble overbevist om at virus ikke finnes. Verken influensa, meslinger, HIV, kopper, kusma, covid osv. Alt er svindel og oppspinn i følge han. En så kraftig påstand fører neppe til noe konstruktivt.

  Svar
  • Dette dreier seg om mer enn Lanka. Det dreier seg om Pasteur versus Bechamp , germteori versus terrengteori. Claudius Galen versus Hippokrates, Medisinsk Rasjonalisme versus Medisinsk empirisme. Hvis man er bekvem med Pasteur , germteori, Claudius Galen og Medisinsk Rasjonalisme burde man egentlig finne seg vel til rette med dagens situasjon. At vi sitter her i dag skyldes Flexner-rapporten og hva den avstedkom.

   Svar
   • Jeg mente selvsagt ikke å si at vi har oss sjøl og takke for dagens situasjon, og at vi bare kan ha det så godt. Inntil for to år siden hadde jeg klokketro på skolemedisin og vitenskapelig materialisme. Men etter hvert som jeg dykket ned i medisinsk historie , biologi etc måtte jeg endre standpunkt. Det ble en meget bratt læringskurve. Dagens situasjon er meget alvorlig . Vi står ved et veiskille.

   • Dr. John Franklin Enders introduserte sin nye isolasjonsmetode for virus i 1954 som ignorerte kriteriene i Kochs postulater.
    Prøve fra syk organisme ble kun vasket, filtrert, og dyrket i verovev (sjimpansenyrevev) in vitro (utenfor kroppen (i petriskål) sammen med næring i tillegg til to kilder for Dna. Kulturen inneholdt også en mindre mengde antibiotika .Dette ble kalt en viral kultur.
    Kulturen ble deretter sultet ut, og tilsatt gentamicin og amfotericin for å drepe bakterier, ( til tross for at prøven allerede var vasket og filtrert). Kulturen ble med andre ord forgiftet med en cytopatisk effekt som konsekvens. Cellene gikk i oppløsning, og frigav proteiner, Dna ,og Rna.
    Cytopatisk effekt , CPE, var altså avgjørende for denne type isolering av virus. CPE beviste med andre ord eksistensen av virus uten at det kunne pekes på hvilken av Dna-kildene viruset kom fra. Virus var/er altså en tolkning av nedbrutt cellematerial.

 • Ung mann blir til grønnsak av covid-vaksinen.

  https://www.brighteon.com/1f433576-fda2-421c-879f-00d971ae309c

  Svar
 • Meget interessant, dette med germteori og terrengteori.
  For meg er én hypotese: germteori og terrengteori er to sider ved samme sak, at det henger sammen eller at det ene ikke utelukker det andre. Germ betyr jo kim på norsk. Kimen til sykdom blir introdusert utenfra (vi kaller det smitte), og med et nedsatt immunforsvar (et sårbart indre terreng) vil denne kimen finne grobunn og kunne vokse – vi blir syke.
  Dette forklarer jo en del om covid-19. Det vi kaller viruset covid-19 er et kim til sykdom. Er terrenget (kroppen) allerede i litt dårlig forfatning (som ofte hos eldre), kan kimen vokse seg kraftig og gi meget alvorlig illebefinnende. Med et godt terreng (som hos sunne friske mennesker) kan kimen ikke vokse så mye da den blir raskt nedkjempet. Det handler derfor minst like mye om et sunt immunforsvar som tilførsel av forskjellige kjemikalier (via tabletter eller injeksjoner).
  En strategi for FHI kunne derfor vært (og kan fortsatt bli!!!) å heve immunforsvaret hos det norske folk. Fri tilgang til C, D, sink og andre gunstige vitaminer og mineraler. Og i tillegg å skjerme de svakeste, de med dårlig terreng, slik at de ikke kommer i kontakt med covid-19 kim (dvs blir smittet).
  Ikke behov for generelle tiltak (vaksiner, munnbind, nedstengninger, sosial distansering etc), som har gjort og i mange år fremover vil gjøre så grusomt med skade.
  Slike tanker gir i hvert fall meg en åpning for at dette vet de ansvarlige (de er langtfra dumme) og at det er noe annet det hele handler om. Med det mener jeg enkelt sagt det som av Schwab et al blir kalt Reset. Og dette i sin tur åpner for et våpen som blir kalt Mass Formation Psychosis, en form av destruktiv hypnose av massene.
  Totalen er uansett uhyggelig, vi står alle i den opp til knærne. Vi MÅ gjøre noe, ellers ..

  Svar
  • God morgen !
   Jeg har oversatt germ med bakterie. Mener også det er den medisinske forståelsen. Men det er jo en fin filosofi du har om Kime, absolutt ! Kimen til sykdom i våre dager kommer absolutt utenfra. Kanskje ikke i form av mikrober, men i form av ord. Skremmende ord gjennom eteren. Daglige smittebørsmeldinger. Stresshormoner stenger ned immunforsvaret med sykdom ril følge. Altså svekker vårt bioterreng , vår indre økologi. Kloke ord ! Vi blir rett og slett ikke så syke hvis vi pleier bioterrenget med essensielle vitaminer og mineraler som det dessverre er for lite av i kosten .
   Nei , det er ikke dumskaller som står bak dette vi opplever om dagen , selv om de neppe kan beskyldes for å være snille. De skal ha sin great resett for enhver pris. Sitt grønne skifte.
   Hva vi kan gjøre , kanskje en omvendt lockdown. Lock them out ! Et halvt år uten å se på TV. ikke lese aviser . La telefonen ligge hjemme . Personlig prøver jeg i det lengste unngå smartphone.Eller andre former for passiv motstand. Snakke med andre. Skrive i kommentarfelt. Alt monner. Hvis vi
   ikke foretar oss noe som helst går det dårlig.

   Svar
  • Bakterie= ny vekst, nytt liv, kime

   Svar
 • Å oversette kim(e) som bakterie, vil gi unødvendige begrensninger. Det er så mye som kan skade vår kropp, som da blir oversett. Hva med elektromagnetisk stråling? Det er hevet over enhver tvil at den vil skade. Det er også derfor jeg er skeptisk til 5G. Se bare på verdenskart over covid-19, Johns Hopkins har et slikt. Det fikk meg til å begynne å lure, allerede våren 2020.
  Jeg bruker tastatur og mus med ledning, ikke bluetooth. Jeg har heller ikke sk smartphone, men en gammeldags klapptelefon (som noen kaller dumbphone!). Den har sin faste plass, koster dramatisk mye mindre og er aldri i lommen. Alt pga at jeg har faglig bakgrunn for å forstå stråling og farene ved den.
  Man kaller FB, Twitter og tilsvarende for sosiale media. For et idiotisk navn! Det burde vært usosiale media, slik jeg ser det. Kroppsspråk og øyekontakt er jo uvurderlige kilder til kommunikasjon.
  Til slutt, jeg er fullstendig enig med deg om at alt monner. Selv å motsi de som er er “frelst” , på en vennlig men bestemt måte, tror jeg er meget viktig. De må få motstand, motargumenter!

  Svar
  • Toksikologen Rashid Buttar har satt opp 7 toksikologiske årsaksforhold som hindrer god helse : 1. Tungmetallforgiftning. 2. Motstandsdyktig organisk forurensning
   (Kjemikalier) . 3. Opportunisme, er når 1 ,og 2 setter opp hus, og skaper ubalanse i bioterrenget. 4. Energetikk .(elektomagnetisme.)
   5. Følelsesmessig psykologisk faktor .Frykt 6. Mat. Ikke maten i seg selv ,men hva vi gjør med den. 7. Spirituell forgiftning.
   I Dr Rashids hjem er mikrobølgeovner tabu. Hans to klinikker for avansert medisin er skjermet for 5 G. Personlig har jeg dratt kabel fra ruter til PC. Hjelper noe. Bruker gammeldags mobiltlf. Det er hva jeg har gjort. Hva skjer når kroppen blir introdusert for et nytt elektromagnetisk felt den ikke er vant til ? Jo, cellene blir forgiftet. Ekskreterer proteiner, Dna, Rna. Mange dør, og de som overlever lever lenger, men sykere. Ikke mine ord Rosa , men den amerikanske legen Thomas Cowan.
   Til slutt . Jeg lar ikke en eneste anledning gå i fra meg til å motsi de frelste. Repeterer budskapet flere ganger, og legger det inn i forskjellige innpakninger (historier). Hittil har ikke gevinsten vært stor, men jeg gir meg ikke.

   Svar
 • Flere ganger har jeg nevnt stråling og 5G. Enda en:
  Linken under forteller om et helt ødeleggende scenario, som er godt på vei. Det er ikke tatt opp noen steder, slik det blir tatt opp her, så langt jeg har funnet. Som om den her sk pandemien ikke var nok!
  https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2022/01/441449-Low-Earth-Orbit-Satellites.pdf

  Svar
  • De første ofrene i New York ble innlagt med symptomer på high altitude sickness. Leste et sted at 60GHz tok bort 80 % oksygen ? Koronaeffekten. Røde blodlegemer uten hemoglobin ?
   Etymologisk oversettelse Bakterie =kime, Bio=liv Biologi =læren om liv, Virus=gift , slim. Krone=korona= ? Hva kommer fra solen ? + gift. Slik kan det gjøres. Glad jeg har sluttet å kikke på stjernene. Ja du har helt rett i dine antagelser Rosa

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tegn i tiden?

Presidentkandidat: Frankrike ut av Nato! Nærmere samarbeid med Russland!

Forrige innlegg

«Tenk på et tiltak»

Også FHI-direktøren innrømmer at ingen veit noe om tiltakas virkninger og byrder

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.