POSTED IN Endring av politikken, Helse, USA

Forbyr ikke bare vaksinepass.

Florida stanser alle covid-19 restriksjoner.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Florida tar vaksinepassforbodet eit steg vidare

Guvernøren godkjenner ei ny lov som stansar alle lokale Covid-19-restriksjonar i staten.

Florida-guvernøren, Ron DeSantis, har signert ei lov som forbyr alle bedrifter og offentlege instansar å kreve bevis på vaksinasjonsstatus, og han har gitt ordre om at alle dei gjenståande Covid-19-restriksjonane i Floridas byar og fylke skal stoppast.

Ron DeSantis - Wikipedia
Ronald Dion DeSantis er en amerikansk advokat, tidligere sjøoffiser og politiker som har vært den 46. guvernør i Florida siden januar 2019. DeSantis er republikansk og representerte Floridas 6. kongressdistrikt i kongressen fra 2013 til 2018. Wikipedia

Den nye lova, som trer i kraft den 1. juli, er ei oppfølging av forskrifta om å forby såkalla vaksinepass som DeSantis signerte i april. Den gongen bad han dei lovgivande styresmaktene i Florida om å gjere det vanskelegare for framtidige administrasjonar å gjere om forbodet, ved å godkjenne eit lovforslag som gjorde det permanent.

«De har rett til å delta i samfunnslivet, gå på restaurant, kino, eit sportsarrangement – alle desse tinga – utan å måtte avsløre informasjon av denne typen,» sa den Republikanske guvernøren på måndag i ein restaurant i St. Petersburg, Florida. «Og, forresten, de gir det til storselskapa, dei vil absolutt prøve å gjere pengar av det. Så vi ville ikkje gå den vegen.»

I motsetning til vaksinepassforboda i nokre andre Republikanar-kontrollerte statar, slike som Indiana og Utah, forbyr ikkje Floridalova berre offentlege instansar, men også forretningar og skular, å kreve prov på vaksinasjon. DeSantis har tidlegare åtvara mot at ei slik passordning skapar eit todelt samfunn der den eine delen av folket blir hindra i å tileigne seg visse varer, tenester og jobbar.

Guvernøren la fram ei ny forskrift som krev at alle lokale styresmakter suspenderer alle dei gjenverande restriksjonane rundt sosial distansering knytta til Covid-19-pandemien. Slike ordrar vil bli blokkerte ved lov når den nye lova trer i kraft i juli.

«Eg trur at folk som seier at dei treng å halde styr på folk på dette punktet – om du seier dét, så seier du eigentleg at du ikkje trur på vaksinane, du trur ikkje på dataa, du trur ikkje på vitskapen,» sa DeSantis.

DeSantis innførte i april 2020 ei 30-dagars Covid-19-nedstenging, noko han eit år seinare beklaga og kalla ein tabbe. Han sa at slike nedstengingar har øydelagt liv og rasert økonomiar over heile Amerika, utan å døyve spreiinga av Covid-19.

Trass i at delstaten har den nest høgste prosentdelen av folk over 65 år i USA, ligg Florida som nummer 27 på lista for Covid-19-dødsrate med sine 164 per 100 000, ifølge data frå CDC. Dei fire delstatane med høgste dødsrate – New Jersey, New York, Massachusetts, Rhode Island – er alle Demokrat-styrte og har innført blant dei strengaste Covid-19-restriksjonane.

DeSantis sa at einskilde lokale styresmakter har halde på nedstengingane, eller til og med utvida dei, etter at det har kome fram bevis for at restriksjonane på individuelle fridommar verken fungerer eller er forsvarlege. Den nye lova skapar ein motsett tendens for framtidige krisesituasjonar i Florida.

«Lovgivinga skapar ein standard rettsleg føresetnad om at våre forretningar, under ei krise, bør vere fri frå politiske krav om stenging, og skulane våre bør haldast opne så borna våre kan få oplæring ansikt til ansikt,» sa DeSantis. Regjeringsrestriksjonar vil måtte møte «krevande og kontinuerleg rettferdiggjering,» sa guvernøren. Lokale ordrar vil få ei maksimal lengd på sju dagar og kan utvidast til 42 dagar på det meste. Og til ei kvar tid kan guvernøren gjere ugyldig lokale ordrar dersom han meiner dei er unødvendige.

DeSantis sitt fridom-først-synspunkt har gjort han til målskive for kritikk frå mainstream-media og Demokratiske politikarar etter at han stoppa nedstengingane i Florida, altfor tidleg, hevda dei, og sist september gav ei forskrift om å forby lokale politiske styresmakter å tvinge på folk obligatoriske masker. Den djerve tilnærminga hans har også skaffa han beundring frå mange Republikanske veljarar, og gjort han til ein av dei tidlege frontkandidatane til partiets 2024-presidentnominasjonsval. Faktisk er han no så hata av Demokratane at han har greidd å tenne raseri gjennom måten han et pizza på.

Omsett, og noko avkorta, av Monica Sortland

Forsidebilde: Joseph Kellner

https://www.rt.com/usa/522807-florida-bans-vaccine-passports/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Tenk om det hadde vært folk på stortinget med baller som det ikke bare korrupte betalte nikkedukker for megacorporasjoner og eliteorganisasjoner som Cfr

  Svar
 • Nettopp:

  «Eg trur at folk som seier at dei treng å halde styr på folk på dette punktet – om du seier dét, så seier du eigentleg at du ikkje trur på vaksinane, du trur ikkje på dataa, du trur ikkje på vitskapen,»

  Svar
 • Man har under tidligere influensa epidemier ikke stengt ned noe som helst, og verden er fortsatt befolket av mennesker. Merkelig at dette influensaviruset er så forskjellig fra de andre? Ved å lese data fra hele verden ser man at dødeligheten ligger lavt på skalaen, og at det er stort sett samme aldersgruppe som tidligere som dør. (unntatt er de som er «vaksinerte» som ser ut til å senke aldersgruppen betydelig) Ser man samtidig på verdens samlede gjeldsbyrde, og greier å relatere disse to til det samme ser plandemien ut til å være «svarteper» og befolkningene skal få skylden for det økonomiske uføret «noen» har ført oss opp i. Men ærlig talt, har verdens fattige folk noen gang hatt mulighet til å påvirke verdensøkonomien? Eller er det de internasjonale bangstere, IMF, ECB, Verdensbanken, såkalte filantroper og politikeres skyld at verdensøkonomien har gått til Hel? Samtidig som man har lockdowns og strenge «smittevernsregler» over hele fjøla, kan idrettsutøvere og fotballspillere reise verden rundt og delta i konkurranser – nødvendig reising Erna? Ja kanskje reisene og konkurransene er nødvendige, vist på «dumskjermen» i beste sendetid, for at «sammensuriet» skal holde seg i ro? Vinmonopolet her ble ikke nedstengt, hvorfor ikke? For at folket skal få de «livsnødvendige» tingene sirkus og alkohol? Da må det spørres, «livsviktige» for hvem? Folket eller «eliten» mens verdiene som før overføres fra de svake til de rike, nå som før?

  Svar
 • Hva får skylda? Covid eller Voltaren?

  «…viser at virkestoffet diklofenak, som blant annet finnes i Voltaren, kan øke risikoen for å bli rammet av hjerte – og karsykdommer med opptil 50 prosent, sammenlignet med om man ikke tar noe legemiddel.
  …– Jeg bruker aldri NSAIDs i eller før konkurranser. Det kan øke betennelsesreaksjonen i lungene… 
  Personer skal være oppmerksomme på tegn og og symptomer som kan tyde på alvorlige arterotrombotiske hendelser slik som brystsmerter, tungpust…  »
  https://www.vg.no/sport/i/eK8kVa/slaar-alarm-om-smertestillende-i-idretten-jeg-tok-voltaren-hver-dag

  Hva fårskylda? Covid eller ME ?

  Folk som rapporterer om kronisk utmattethet etter covid-19 beskriver lignende utfordringer som ME-pasienter, skriver Nature, og viser til at ME-pasienter ofte har ublide møter med helsevesenet.
  https://www.nettavisen.no/nyheter/hva-er-egentlig-langtidsvirkningene-av-covid-19-forskerne-klor-seg-i-hodet/3424018894.html

  Svar
 • Helt enig å forby korona pass, det er frivillig å ta vaksiner- Om vi har blitt smittet av ulike virus, er det en privat sak.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bolivia

– de britiske fingeravtrykkene i kuppet mot Evo Morales.

Forrige innlegg

Sprekker lockdown nå?

Antilockdown vinner stort i spansk regionalvalg.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.