POSTED IN Norsk politikk, Olje-Energi

Fikk lissepasning til ny politikk:

Laget selvmål.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Snakk om å tryne i dørstokken

Av Jan Herdal

Da er det avklart. Tina Bru kunne like gjerne ha fortsatt som olje- og energiminister. Regjeringen kommer ikke til å røre kraftregimet fordi EØS og ACER, og den kan dermed heller ikke gjøre noe substansielt med strømprisen. 

Olje og energiminister Marte Mjøs Persen fikk ingen god start på sin ministerkarriere. Tirsdag avviste hun blankt et forslag fra Rødt om å redusere strømeksporten. Hun er i det minste oppriktig: Vi styrer ikke lenger våre egne kraftpriser. Det vil være i strid med våre «forpliktelser».

Persen virker tafatt og svak. Kanskje er hun ikke helt klar over hva hun har gitt seg inn på. Dette blir vinterens store sak, og når folk som er blitt energifattige over natta begynner å fryse i hjel i sine hjem, har den potensiale til å felle en regjering.

Disse «forpliktelsene» er andre politikere smarte nok til å tone ned mest mulig, for det er salt i såret for et folk som tilsynelatende har vunnet to folkeavstemminger mot EU. Men de vil være der for ethvert EØS-regime.

Sp har brukt det meste av tida etter valget til å løpe fra sin løfter. Dette kan bli det mest alvorlige sviket fra den kanten. De vanvittige kraftprisene er importert gjennom utenlands-kablene og EU-integrasjonen. Alle er klar over dette nå.

woman in white coat standing beside black and white dog on green grass field during daytime
Det er EU gjennom EØS som er herren nå, sjefen som bestemmer norsk kraftpolitikk nå.

Strømprisene vil fortsette å stige, fordi det grønne vanviddet fortsetter i EU.

Regjeringens parlamentariske basis er svak nok i starten, og Senterpartiet kan være nede på sperregrensa før Trygve Slagsvold Vedum har rukket å si fem ganger at det «ikke finnes noen mirakelkur mot de høye strømprisene». 

Det vil i klartekst si at regjeringen er henvist til å fikle med noen avgiftsører her og der, og selge det som et stort og viktig «tiltak» i EU-vennlige medier, som er mer enn villige til å lytte. Hovedårsaken, den importerte mangedoblingen av kraftprisen, blir det ikke gjort noe med.

Vinterens strømregninger kommer til å avsløre dette taskenspilleriet. Dessverre fins det ingen reelle politiske alternativer i Norge. Vi kan skifte regjering, men ikke regime. De kaller det demokrati.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Der blir gjerne slik når flertallet er adskillig mer opptatt av hva som skjer på tv-skjermen enn hva «våre politikere» sysler med. Med en lallende mediabransje som applauderer vaksiner, EU/EØS/NATO/USA/finansakrobater (statlige/private) og dyrker Russofobi som den nye statsreligioner – tror jeg drar til hytten i høyere lag – fyrer med ved, uten filter.

  Svar
 • Ja, vi burde jo ikke tillate strømeksport ut av landet før innbyggerne i vinterlandet Norge fikk dekket sitt behov gjennom vinteren, til en riktig pris. Dvs produksjonsomkostninger pluss 50% fortjeneste, altså 15 øre pr kWh.
  Det er produksjonsprisen som skal bestemme salgsprisen til innbyggerne/eierne i Norge. Og eierne er staten, som har aksjemajoriteten i de fleste vannkraftverkene, pluss selvfølgelig innbyggerne som har nedbetalt kraftverkene for flere år siden gjennom strømregningen.
  Enda mer tullete er det at statsadministrasjonen legger på avgifter i prosent etter prisene som piskes opp på strømbørsen utenfor Norge. Jo høyere strømpris på børsen, jo større beløp i kroner til statsadministrasjonen. Høyere børspris fører altså til høyere avgifter. Dette blir for mye bukken & havresekken.
  At beløpet går inn på statsbudsjettet, og slik sett «går til alle», er ingen god grunn for å la folk fryse gjennom vinteren. Og folk burde ikke måtte søke om støtte/allmisser for å holde kulden borte. Da burde heller statsadministrasjonen/politikere søke folk om støtte for å varme opp Løvebakken, alternativt gå med sokker og ekstra klær på kontorene og i stortingssalen.
  Det er innbyggerne/samfunnet som forsørger statsadministrasjonen, ikke omvendt.

  Svar
 • Northern Light.
  20 oktober 2021 19:48

  KRAFTKRISEN BURDE FÅ MANGE FLERE TIL Å FORSTÅ AT REGJERINGENE VÅRE REPRESENTERER IKKE FOLK OG LAND, MEN GLOBALE KAPITALKREFTER.

  Fremstillingen i hovedstrømsmedia av krafttilgangen er vinklet, slik at det norske folk skal avledes fra å huske at norsk vannkraft produserer mer enn nok strøm til norsk industri og husholdninger, også i kalde vintre. Det er ikke mangel på kraft i Norge, det er bondefangeriet med ACER og kablene som har gjort at den elektriske kraften blir mye dyrere når utlandet tar mye av kraftproduksjonen.

  Det var AP med Stoltenberg som startet med å gjøre fellesgodet strømmen om til et innenlandsk kraftmarked, hvor kraftspekulanter kunne skumme fløten, og la husholdningene ta regningen, kraften ble dyrere, ikke billigere som Stoltenberg og MSM innbilte befolkningen.

  Så skulle Norge bli «grønt batteri for Europa», Norsk presse og media, høyre-regjeringers PR-byrå, fremstilte det som at «energirike Norge måtte hjelpe stakkars Europa med energi». Uten å fortelle at Europa har et forbruk på mange tusen TWh. Da kan ikke 50-80 TWh fra Norge være grønt batteri for Europa. Som alltid hjalp storkapitalens MSM til med å lure det norske folk til å tro at kablene til Europa, bare fører ut et overskudd av norsk energi, og fører billigere energi tilbake til Norge.

  Norsk presse og media unnlot å fortelle at kontinentale Europa har et forbruk på mange tusen TWh, og 50-80TWh fra Norge trenger Europa ikke, det kan hvilket som helst av de store landene spare med enøktiltak og energigjenvinning, med unntak av «bystatene» Monaco, Luxembourg, Vatikanstaten og San Marino, og Malta.

  ACER og kablene er første trinn i storkapitalens overtagelse av norsk vannkraft. ACER gjør av selvråderetten over vannkraften er borte, folkets vannkraft og fellesgode for nordmenn er nå en del av et europeisk marked, som nordmenn nå skal betale europeiske markedspriser for. For eksempel vil en norsk husholdning som bor 500 meter fra et norsk vannkraftverk som produserer strøm for 5 øre kWt, måtte betale opptil mange kroner per kWt.

  Siste trinn i storkapitalens overtakelse av norsk vannkraft er at hjemfallsretten oppheves, som høyrepartiene vil, men tier om i valgkampene. Da kan utenlandsk kapital kjøpe opp vannkraftverkene, og vannkraften er borte fra det norske arvesølvet. APs ledelse vil inn i EU, som vil oppheve hjemfallsretten, som sikrer statens, folkets eierskap av vannkraftverkene.

  Mange titusener av leiligheter som kun kan oppvarmes med strøm ble bygget på 60 og 70 tallet, da strømmen var et fellesgode som ble distribuert nesten til selvkost. I dag er mange av beboerne i leilighetene eldre med lav inntekt. En flerdobling av strømprisen vil gjøre dem og mye av arbeiderklassen og også mange i lavere middelklasse til fattige.

  Svar
  • Northern Light.
   20 oktober 2021 19:49

   Del 2. SP lederen Vedum har sagt ved flere anledninger at de vil ha nasjonalt eierskap av landressursene. Da blir vannkraften og kraftforsyningen en ypperlig anledning for SP å vise at de mener alvor med dette. Ved å melde Norge ut av EØS melder vi oss ut av ACER, og får selvråderetten tilbake over vannkraften. SP må gjøre det klart at hjemfallsretten er ukrenkelig.

   Høyres søsterparti AP har en arbeiderparti-retorikk, men ved at de vil beholde og utvide EØS avtalen og inn i EU som fullt medlem, viser de at de er globalister. For det er det EU dreier seg om, en overnasjonal avtale for å privatisere økonomiene til landene, så storkapitalen kan kjøpe opp landressursene, folkets eiendom.

   Et av APs slogan under valgkampen var «nå er det folkets tur». Hvis det er det de mener, så får de begynne å reversere globalismen de selv startet med da globalisten Brundtland tok over AP. Det er under AP at privatiseringen av Norge startet, den har bare blitt videreført av Høyre regjeringene.

   For å nevne en annen energikilde som er en stor del av folkets eiendom, oljen, så har faktisk folkets eierandel av oljen blitt redusert til 70% med nedsalg. Hadde Høyre vunnet valget, ville de ha «solgt seg ned» til 50%, som programfestet i Høyres partiprogram, noe som ikke ble nevnt av norsk presse og Dagsrevyens politiske kommentatorer.

   Nå får vi se om SP kan vise om de kan «ta Norge tilbake» til folket, og reversere globalismen. Den beste måten å gjøre det på, er ved å sikre nasjonalt eierskap, folkets eierskap, selvråderett og suverenitet over landressursene, vannkraften, oljen, gassen, fisken, fiskerisonene, dette er det motsatte av globalisme. Ikke bare på og rundt fastlandet, men også Svalbard og Jan Mayen. En lakmustest for SP, som hele tiden må kjempe for folket mot globalistene i AP.

   Men nå som den nye regjeringen består av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har de allerede vist at de setter kapitalen foran folket. AP slogan var at «Nå er det folkets tur». Men ikke akkurat en folkelig politikk stå bak et system som gjør strømprisen og strøforsyningen upålitelig, uforutsigelig og kan flerdobles uten et øvre tak.

   Og SP setter kanskje ny norsk rekord i politisk løftebrudd som med Andøya, og med Vedum sin uttalelse:« Det finnes ikke noen mirakelkur mot de høye strømprisene», sier de med det at de ikke vil røre EØS med bondefangeriet ACER avtalen. Ikke bare kan det føre til velgerflukt fra Senterpartiet, de kan ha prestert å gjøre FRP til landets største parti.

   For det er en enkel mirakelkur mot høye strømpriser i Norge, og det er å kople fra kablene til kontinentet, og da blir det nok til industri og husholdninger. Nedtappingen av magasinene gjennom sommeren for å selge ca 12 Twh til kontinentet er årsaken til høye priser nå og igjennom vinteren. Vannkraftverkene kan oppdateres, en studie fra NTNU viser at vannkraftverkene kan oppdateres til å produsere 22-30 Twh mer, uten store naturinngrep og inngrep i strømnettet. Norge må vi ut av EØS og ACER, for å få tilbake selvråderetten over vannkraften, og det blir forhåpentlig større oppslutning til det nå.

   En oppdatert tidligere kommentar til innlegget 17.09.2021 «Det går mot en kraftkrise til vinteren. Blir det iskaldt omgjøres den til en stor politisk krise».

   Svar
   • Jean Valjean
    30 oktober 2021 4:47

    føre til velgerflukt fra Senterpartiet, de kan ha prestert å gjøre FRP til landets største parti.. Det var FRP Søviknes som ivret for ACER

  • Jean Valjean
   30 oktober 2021 4:44

   (Det var AP med Stoltenberg som startet med å gjøre fellesgodet strømmen om til et innenlandsk kraftmarked, hvor kraftspekulanter kunne skumme fløten, og la husholdningene ta regningen, kraften ble dyrere, ikke billigere som Stoltenberg og MSM innbilte befolkningen.) I 1989 fikk vi en regjering bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, med Jan Peder Syse (Høyre) i spissen. Da ble strømmen omgjort til en markedsvare gjennom at energilovene ble liberalisert. Eivind Reiten var olje- og energiminister (Senterpartiet) som betegnes som «far» til disse lovendringene.

   Svar
 • ‘ En ny undersøkelse viser at halvparten av kundene føler seg lurt når de inngår strømavtaler.’
  http://www.nrk.no/trondelag/ntnu-grundere-starter-eget-stromselskap

  Javel, men hvem er hoved-lurerne?
  Jo, myndighetene som tok skattepenger fra innbyggerne for å legge landets fosser i rør. Dette ble de fleste innbyggerne med på på tross av at fossene var en del av vår visuelle vakre nasjon. Vi visste at vi bor i et vinterland, og ingen av innbyggerne fortjener å fryse.
  Så, når vi hadde betalt, både over skatteseddelen og gjennom det visuelle vi gav fra oss……
  Så solgte myndighetene kraften ut av landet!
  Nå får altså småskurkene skylda. Mens de STORE, myndigheter og politikere, slipper IGJEN unna.
  Fy Satan for pakk.

  Svar
 • Den forrige regjeringen ha ansvaret for dagens situasjon! Kan Solberg Stilles for Rikrett?

  Svar
  • FOLKET bør stilles for riksrett, alternativt fratatt stemmerett. Fordi de gang på gang, år etter år, lar seg LURE.
   Det er kanskje forståelig når våre myndigheter er noen «lure» kjeltringer.
   Men det er ikke forståelig at det ikke kommer et oppgjør & gateslag i etterkant.
   Løvebakken burde fysisk tømmes for folk(evalgte). Og Løvebakken brukes til noe nyttig.
   Vi har ikke råd til å fø på dette krapylet lengre. Og det gjelder alle partigrupperinger på dette stedet dessverre.
   At politikk «er det umuliges kunst» er tull.
   Løgn er løgn og bedrag er bedrag.

   Svar
 • Med klimaminister WEF-Barth Eide er Vedum ei politisk daud sild, i EU-pariet SP.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

En LO-ledelse fjernt fra medlemmene

Nå skal alle LO-medlemmer betale for dem som har vin og sprit for 500 000!

Forrige innlegg

Nato er en Nord-Atlantisk allianse.

Nå gjør Nato Stillehavslandet Kina til fiende.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.