POSTED IN Olje-Energi, Økonomi

EØS-tilhengerne arbeider frenetisk for å skjule sammenhengen med EØS-avtalen:

Kraftkablene til utlandet driver strømprisene i været.

21 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

LØGNENE OM KRAFTKABLENE TIL UTLANDET

Av Helge Leikanger

Nok en solid og viktig artikkel og utspill i strømdebatten og rundt den dysfunksjonelle energipolitikken som har blitt ført i over 30 år, og som dessverre fremdeles føres fra de fleste stortingpartiene, fra Kjell Erik Eilertsen:

«Kraftkablene til Tyskland og Storbritannia har vært begrunnet med forsyningssikkerhet og utvekslingsbehov. Men det er en karikatur.

De har hovedsakelig ført strøm ut av Norge og forårsaket et strukturelt skifte i strømprisen.

De som tjener på dette er kraftprodusentene med Statkraft i spissen, staten gjennom avgifter og Statnett gjennom prisdifferansen gjennom kablene (flaskehalsinntekter), skjønt kun halvparten av sistnevnte, ettersom halve flaskehalsinntekten tilfaller kabeleierne i den andre enden.

De som betaler regningen for dette er i all hovedsak norske bedrifter og husholdninger.»

Les resten av artikkelen/kommentaren på denne linken, her:

https://www.nettavisen.no/…/lognene-om…/o/5-95-373467…

Spørsmålene som Norges befolkning burde stille seg er:

 Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide med det miljøkatastrofale og økonomisk rådyre, såkalte Grønne skiftet?

 Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide å bygge miljøkatastrofale vindmøller, i vannkraftnasjonen Norge?

 Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide å koble det norske strømnettet sammen med det Europeiske, når vi historisk vet at svært stabil, rimelig og rikelig med grønn strøm fra Norges vannkraft, er et av Norges aller siste konkuransefortrinn?

 Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide at Norge etter sammenkoblingen med det europeiske strømmarkedet skal fungere som Europa sitt batteri, siden det europeiske strømmarkedet alllerede er blitt skakkjørt pga en dysfunksjonell og klimareligiøs energipolitikk gjennom flere tiår, selv om dette vil medføre at strømprisen til Norges befolkning mangedobles, og sågar også tidvis blir mye høyere enn de svært høye europeiske prisene?

 Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide med en skatte-og subsidiepolitikk i Norge som gjør det ulønnsomt å investere i oppgradring og utbygging av norsk vannkraft, men lukrativt å investere i miljøkatastrofal vindkraft?

 Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide å forandre kursen, og slutte med en selvdestruktiv og dysfunksjonell energipolitikk for Norges natur, Norges befolkning sin økonomi, samt også Norge sitt gjenværende næringsliv sin økonomiske situasjon?

 Hvilke partier/politikere har allerede (eller allerede lenge hatt) en helt annen politisk kurs enn den selvdestruktive og dysfunksjonelle energipolitikken som har blitt ført i Norge i løpet av de siste ca 30 årene?

Hvilke partier/politikere må man faktisk stemme på, og hvilke partier/politikere må man faktisk unngå å stemme på ved neste valg, dersom man faktisk ønsker seg en helt annen kurs enn den selvdestruktive og dysfunksjonelle energipolitikken som har blitt ført i Norge i løpet av de siste ca 30 årene?

Og som Kent Andersen fra Demokratene påpekte i forkant av fjorårets stortingsvalg:

De som fremdeles stemmer på politikere og partier som fører en slik selvdestruktiv og dysfunksjonell klimareligiøsbasert energipolitikk, har ingen klage-eller reklamasjonsrett på høye strømregninger i etterkant av valget.

Jan Herdal kommenterer også rundt temaet:

Germany shuts down Philippsburg 2 - Nuclear Engineering International
Slikt som dette skal vekk i Tyskland. De er utslippsfrie bortsett fra vanndamp.

«Halvparten av Europas 324 kullkraftverk er enten allerede stengt, eller har annonsert stengning innen 2030 (Euractiv 23. mars 2021). 

Tyskland alene har stengt 14 av sine 17 atomreaktorer, og de siste 3 stenges innen årets utgang.

Men energikaoset er Putins feil, mener vår kommende sentralbankssjef in spe. Gjenta en usannhet lenge nok, og folk tror deg. Propagandakverna maler året rundt. 

Men Norge trenger ikke mer strøm. Vi hadde et overskudd på nesten 17 TWh i fjor. Årsaken til høy strømpris er fri eksport av kraft, og import av europeiske strømpriser. De vil bare øke videre ettersom EU legger ned stabil og rimelig kraft, uten at den erstattes. 

Dette kan vi ikke produsere oss bort fra. Det krever et nytt kraftregime, med kontroll over eksporten og over den prisen norske forbrukere må betale. 

Og når det gjelder framtida – still heller spørsmål ved de såkalte «klima- og industripolitiske målene», som slett ikke er hogd i stein. Det er de samme interessene som vil rasere resten av norsk natur, som planlegger en vanvittig økning i kraftforbruket.»

Elektrifisering av sokkelen er svindyrt og fører ikke til globalt reduksjon i CO2. Men det tapper landet for el-energi.

Den øvrige ingressen med diverse supplerende opplysninger, er for anledningen skrevet og lånt fra Øystein Nordfjeld:

«Få kan mer om energi og energipolitikk enn Eilertsen, og her viser han på en lettforståelig måte hvordan energipolitikken og de påfølgende kablene har skapt strømkrisen vi står i. 

Legg så til følgende scenario for fremtiden:

– Tyskland stenger ned de siste seks kjernekraftverkene de har igjen. 

Nedstengingen av de første tre startet forrige uke. De siste tre stenger ned senere i år.

Tilsammen har disse stått for 13% av energiproduksjonen i Tyskland. 

Dette tapet må erstattes med kraft fra andre steder. Det blir ikke fra de snaut 30.000 vindturbinene landet har bygget siden årtusenskiftet. Mange er utslitt, andre mister subsidiene de nærmeste årene. 

Pga dette er det ventet at rundt 5000 av vindturbinene i Tyskland vil bli tatt ut av produksjon de neste tre til fem årene.

Etter å ha brukt snart 5.000 milliarder kroner på det «grønne» energiskiftet i Tyskland er heller ikke entusiasmen like stor i dag.

–  Norge elektrifiserer sokkelen. 

Dette symbolske, klimaideologiske tiltaket er ikke bare ekstremt dyrt (50 milliarder, hvor regningen til syvende og sist havner hos norske skattebetalere), men vil også kreve rundt 8% av den norske elektrisitetsproduksjonen.

– Tyskland elektrifiserer bilparken. 

Tyskland har rundt 40 millioner personbiler. En elbil krever like mye strøm pr år som en middels stor husstand.

For et par år siden gjorde jeg en grov beregning av hvor mange vindturbiner en elektrifisering av den tyske bilparken vil kreve. Jeg la da til grunn det europeiske gjennomsnittstallet for effektiviteten til landbaserte vindturbiner, 30%, og at alle bilene var Teslamodeller. Svaret ble ca 130.000 vindturbiner. 

Selv om det skulle finnes politisk vilje i Tyskland til å fortsette med det vannvittige pengeforbruket, er det verken tid eller plass til å bygge ut en slik kapasitet de nærmeste par tiårene. 

Om de likevel gjorde det, ville turbinene allerede vært utrangert fra år 2040 og utover.

Det er enda flere faktorer i dette bildet, eksempelvis omlegging fra gass til elektrisitet i husholdningene – og faktorer som går andre veien, slik som energieffektivisering. 

Men uansett hvordan man snur og vender på det er dagens energipolitikk i Europa – og spesielt i Tyskland og Storbritannia, oppskriften på full kollaps med enda høyere priser og mer ustabil energiforsyning. 

Disse prisene vil vi «importere» over kablene. Det er i sin tur en alvorlig trussel mot norske arbeidsplasser og velferden i landet vårt.

Vi må derfor ut av denne karusellen så fort som mulig. Det krever klarsyn og stort politisk mot. 

Første punkt er å skrote ideen om å elektrifisere sokkelen. Så må vi komme oss ut av avtalene som binder oss til kraftoverføringene. Det krever trolig at vi må ut av Acer. Dersom dette ikke er mulig, ser jeg ingen annen utvei enn å skrote hele EØS avtalen.» 

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

21 kommentarer. Leave new

 • Reidar Kaarbø
  17 januar 2022 7:55

  Norske politikere må snarest vedta
  1) at det ikke skal foregå netto eksport når fylllingsgraden er lav (men gjerne «utveksling» der det daglig importeres og eksporteres like mye) – noe som er gjort flere ganger siden 2000
  2) en makspris på 50 øre til husholdninger og næringsliv slik at vi unngår shutdown pga. strømregninger

  Torsdag 20. januar blir det demonstrasjoner i 12 byer, se
  https://www.facebook.com/groups/385694582109449/events
  (for å se alle: klikk «Se flere» et par ganger)
  Rundt en fjerdedel av alle husstander er medlemmer i gruppen.

  Svar
  • Et stortfelrtall i Stortingpartiet – STORTINGPARTIET – er mer fanatiske tilhengere av at vårt land skal innmeldes i EU, eller beholde husmannskontrakten EØS.
   Når de ikke løfter en finger for å stoppe galskapen omkring vår strømproduksjon og prisvanviddet som føllge av den, viser de igjen at de er svikere av det norske folk. Kall dem gjerne landssvikere eller folkesvikere. Deres lojalitet går til Brussel og EU og globalismen. Det ser ut for at de gleder seg over å kunne skade og plage befolkningen her i landet, særlig befolkningen i Vestlandet, der det aller meste av strømmen produseres.

   Svar
  • Innholdet er skjult vises når jeg klikker på linken.

   Svar
 • Så har vi de to største problemene …. 1 Hvordan få dette publisert til folket. 2 Hvordan få folket til å huske dette ved neste valg. Det nytter ikke med en liten demonstrasjon her og en liten demonstrasjon der, og lit rop å skrik både her og der. (Mulig at det er meg som ikke følger med, men, hvor mye av vedtatt galskap fra de folkevalgte er blitt forandret etter slike demonstrasjoner) ? … Dette må terpes på helt til det sitter! Har en mistanke om at om knappe fire år så stemmer folket på de samme politikerne – en gang til – Og «de samme» politikerne gjør det samme – en gang til – Frustrende og fortvilende er det.

  Svar
 • Siste uke har strømeksporten fra Norge ligget på 78% (altså av mengden strøm overført i utenlandskabler/linjer har 78% vært eksport og 22% har vært import).
  I løpet av de siste to ukene har strømeksporten fra Norge ligget på 75%.
  Og vannkraftmagasinene tappes stadig mer ned. Men ingen tar ansvar og sier stopp.
  Det blir spennende å se om Norge vil oppleve strømmangel og strømrasjonering i løpet av vinteren feks en gang i mars eller april måned. Er vi heldige blir det bare en liten krise.
  Men en strømrasjonering vil fungere som voksenopplæring og vil tvinge befolkningen og politikere til å støtte endringer i energisystemet.

  Svar
 • Korrupsjon… …….. …………… ………….. …………….

  Svar
 • Otto Støver
  19 januar 2022 9:49

  Det som er problemet for politikere og msm er at strømprisen dokumenterer at «det grønne skiftet» er veldig kostbart. De har tidligere sagt at dgs ville være til fordel for vanlige folk, eller i alle fall ikke merkes særlig. Nå sprekker den løgnen!

  Og da må de finne på en plausibel forklaring som de kan servere. Det mest «morsomme» er forklaringen om at økte strømpriser skyldes økte kull og gasspriser, og i tillegg økt pris på CO2-kvoter. Hehe, fortell meg hvor mye kull og gass som trengs for å produsere vannkraft. Ikke et gram av dem. (Skulle forresten ikke prisen på både kull, olje og gass synke slik at de ble ulønnsomme å produsere?) Og hvor mye CO2 slipper vannkraftproduksjon ut? Det er jo den reneste kraft produksjon som finnes? Ikke ett gram av det heller.

  Uten de enorme kablene hadde vi hatt nok kraft til vårt eget forbruk, og hatt stabile priser på strømmen. Prisene har gått I været fordi vårt lille marked er tilkoblet et enormt stort marked som har et enormt stort underskudd på kraft fordi de har lagt ned stabil kull- og atomkraft og erstattet det med ustabil vindkraft som ikke leverer noenting når vinden stilner. Da lønner det seg for grådige kapitalister å selge all strømmen til de som betaler mest, og prisen går derfor opp.

  Men nå gjelder det for msm, AP, SP, og resten av politikerne å skylde på noe annet enn det grønne skiftet. Ikke en eneste journalist våger å stille spørsmål, her skal folk få fortalt hva de skal mene. Sannheten er det ikke så nøye med!

  Svar
 • «Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide å bygge miljøkatastrofale vindmøller, i vannkraftnasjonen Norge?»

  Likeså den småskala private solcelle – strømmen som griper om seg i Norge.
  Det er forstålig at folk stoler mindre og mindre på våre kraft-politikere og deres tyverier, og vil trygge seg sjøl. – Men dette er en enorm sløsing med arbeidskraft og resurser når vi har en mye mindre arbeidskrevende vannkraft som gir oss nok kraft i Norge.
  HVIS solkraft er lønnsomt burde den i det minste bygges ut sentralt i større målestokk istedetfor på små flater på private hus. – Og holdes som eget regnskap utenfor vårt vannkraftregnskap.
  Hvis innbyggerne hadde fått sin egeneide strømproduksjon til kostpris pluss 50% fortjeneste/leie til kraftkommunene ( dvs. totalt 15 øre pr. kWh), ville denne småskalaproduksonen ikke vært lønnsom.
  Så kunne nasjonen Norge istedet brukt resurser og håndverkere til å bygge manglende boliger istedet for.
  I tillegg til å spare tusenvis av offentlig ansatte som har som ikke-produserende ‘arbeid’ å ‘støtte’ samme innbyggere de stjeler fra.

  Men, dessverre, – Det som tidligere var et Arbeider-parti og Sp(primærnærings-parti), har slått seg sammen til et Mp ( Merkantilistpartiet.) Penger, og skatter og avgifter, settes høyere enn realverdier og nyttig velferdsproduserende arbeidskraft i nasjonen Norge.
  Fei de ut.

  Svar
 • Northern Light.
  25 juli 2022 14:26

  Når finanskapitalen på kontinentet ville ha tak i Norsk rimelig vannkraft for å selge det dyrt, måtte det fraktes fra Norge i kabler, og de måtte pønske ut en strategi for å lure nordmenn til å gå med på dette. De kom opp med: «Norge, et grønt batteri for Europa». Deres politikere og presse og media ga med dette sloganet folk inntrykket av at Norge hadde overflod av energi, og energirike Norge måtte hjelpe energifattige Europa med ren energi.

  Det de ikke sa var at Europa har et årlig energibehov på flere tusen twh og at ca 15 twh, det vanlige årlige overskuddet fra norsk vannkraft, pluss 50-80 fra vind og bølgekraft fra Norge overhodet ikke spiller noen rolle for energibehovet i Europa. Hvilket som helst europeisk land kanskje med unntak av Luxemburg, Lichtenstein og Malta kan spare dette inn med energiøkonomisering og energigjenvinning.

  Jeg husker hvordan nyhetsankeret på TV2 Økonominyhetene fortalte om hvor store fordeler det var at Norge ble en del av ACER, nordmenn kunne få gratis strøm en dag, for slik fungerer et fritt strømmarked forklarte hun. Store deler av Norges befolkning trenger ikke gratis strøm en dag, de trenger forutsigbare lave strømpriser og pålitelig strøm hele året, spesielt vinterstid. Før ACER, kostet en kwh ca 30 øre som dekket produksjonspris, vedlikehold og oppgraderinger på kraftstasjoner og strømnett. Etter ACER betaler husholdningene flere kroner per kwh, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra samme vannkraftverk og strømnett.

  Presse og media har like stor skyld som storkapitalens politikerne i at ACER ble underskrevet, de hadde tilgang til avtalens fulle omfang, og unnlot å nevne at norske forbrukere måtte betale europeiske markedspriser uten et øvre pristak. Så eies også presse og media av de samme kapitalkreftene som står bak ACER. Selv om NRK er statseid, er NRK ingen nøytral nyhetsformidler, for storkapitalen har hatt sine folk i NRK i flere tiår. Finanskapitalen foretrekker sannsynligvis at NRK forblir statseid, fordi statseide tv-kanaler har større troverdighet blant befolkningen. Norge styres like mye fra Marienlyst som fra Stortinget.

  ACER tilsidesetter politisk styring over salg av strøm til utlandet, regjeringen griper bare inn når det er fare for strømrasjonering, og da er det for sent. Regjeringen har ennå ikke kunngjort at de har beordret kraftselskapene å tappe ned vannmagasinene, enda de nå er under 10 prosent av normalvannstanden for de siste 20 årene. Dette i en situasjon hvor Europa har ingen kraft å selge. Kontinentale Europa stenger kraftverk raskere enn kraftverk med fornybar energi med samme produksjonskapasitet settes i drift.

  Hvis vi ikke kan melde Norge ut av ACER, har kapitalens politikere og presse enda mer å svare for, fordi de måtte vite dette. Dette er prisen en mett og trett befolkning bare opptatt av lånefinansiert forbruk må betale, når de tror at de har gjort sin demokratiske plikt ved å legge en stemmeseddel i stemmeurnen, og dermed bare kan snu ryggen til politikerne, «for de vet vel hva de holder på med».

  Demokratiet er noe en må kjempe for hver dag. Det er en plikt for innbyggerne i et land med en demokratisk forfatning å sette seg inn i sine demokratiske rettigheter, for å kunne avsette regjeringer som ikke representerer folk og land. ACER og utenlandskablene er et ran av et fellesgode og felleseie som skal komme folket til gode. ACER har fratatt folket selvråderetten og suvereniteten over vannkraften, et fellesgode tilhørende det Norske folk. Det er bare hjemfallsretten som gjør at vi fremdeles eier det. «Vi eier fremdeles arvesølvet, men vi kan ikke dekke bordet med det», som noen skrev.

  Det er rimelig vannkraft som gjør at vi kan bo i et land under polarsirkelen, og ha industri, næringsliv og jordbruk her. Klarer storkapitalens politikere å oppheve hjemfallsretten, blir vannkraftverkene solgt til storkapitalen som aldri gir den tilbake, og Norge blir en provinsiell region i et frihandelsområde kalt EU, en råvare-leverandør med en for en stor del fattig befolkning, og ikke lenger en av verdens rikeste land.

  Svar
  • Ja, N.L:

   «Norges befolkning trenger ikke gratis strøm en dag, de trenger forutsigbare lave strømpriser og pålitelig strøm hele året, spesielt vinterstid. Før ACER, kostet en kwh ca 30 øre som dekket produksjonspris, vedlikehold og oppgraderinger på kraftstasjoner og strømnett.»

   Og 30 øre dekket også en grei fortjeneste/leie til kraftkommunene.

   Vi har en administrasjon/politikere som svindler befolkningen og gir de angst for framtiden.
   Det motsatte av hva en administrasjon skal gjøre.

   Om disse tyvene sier at det går til ‘staten’, så går det ikke til samfunnet. Og fordelingsbyråkratiet forbruker halvparten.

   Svar
  • Northern Light.
   25 juli 2022 18:57

   Kapittel fem, det skal stå: Regjeringen har ennå ikke kunngjort at de har beordret kraftselskapene å stoppe nedtappingen av vannmagasinene.

   Svar
 • ‘Det betyr at vatn som kunne ha produsert straum renn vekk.’

  nrk.no/mr/omvendt-kraftkrise-i-midt–og-nord-noreg.-tafjord-og-tronderenergi-tapar-pengar-pa-billeg-straum-1.16048980

  Selv om dette antagelig er en artikkel som skal få oss til å godta kraftkablene ut av landet:
  Hva så, – om vannet & fossene renner der de skal uten at merkantilistene får kloa i det?
  Pollen fra planter strømmer ut, mer enn plantene trenger. slik er naturen. Det er bare mennesker ( systemer) som sparer . Naturen er gavmild , og bryr seg lite om penge-forrentning.

  Så er det jo allikevel idiotisk at vi greier å bygge fordelings-kabler til andre land, men ikke i eget land. Det er antagelig ikke penge-lønnsomt nok for merkantilistene i Ap/Høyre/Sp.

  Svar
 • ‘…men jeg forventer sterkere politisk styring fra en venstresideregjering enn det vi ser nå – både for å stanse prissjokkene og for å styrke velferden. ‘
  http://www.nrk.no/ytring/pa-tide-med-et-krafttak-1.16048453

  😉

  MER politisk styring? Det er jo ( parti-) POLITISK styring, inkl. tillatelse til kraftkabler ut av landet, som har gitt oss denne galskapen.
  Produksjonsprisen på vannkraft er fortsatt 10 øre pr. Kwh. Og dette burde være prisen til innbyggerne. Kraftkommunene kunne få 50% i leie/fortjeneste for båndlagt areal, altså totalt 15 øre pr. Kwh.
  Uten partipolitisk ‘ makspris’ på 50 øre , som ser ut til å ha blitt et politisk mantra nå, fra ‘revolusjonære’.
  UTEN politikk. Uten ‘støtte/subsidier’ og flere statlige/politiske ansatte. Vi har ikke råd til å fø slike inkompetente styrere lengre.

  Svar
 • Noe er rart med denne debatten,det er liksom som at noe viktig mangler og som ikke kommer fram.
  Å legge elvene og fossene våres i rör,hvilke konsekvenser får det ?.Hva hadde man för,som man ikke har nå ?.
  Tja,da elvene rant fritt gjennom landskapet,så skapte den ett nettverk av bielver og bekker som i en evig ström tilförte landskapet näring,disse bielvene og bekkene tilförte små åkerlapper näringsstoffer og vann i rikelige mengder i et evig kretslöp.Fisk kunne lokalsamfunn höste i fra disse små vannårene.
  Når elvene blir lagt i rör blir dette gradvis borte og til slutt tror vi at det unaturlige er naturlig,vi har glemt,til fordel for mer og mer velstand som tilfaller färre og färre.Jeg våger den påstand at vi trenger ikke mer ström,vi trenger bedre fordeling,vi trenger å luke vekk industri vi ikke trenger og vi trenger luke vekk duppedingser i hjemmet vi ikke trenger.
  Vi trenger ikke industri og kontorbygg som er åpne 10 timer i dögnet og som i 14 ikkeproduktive timer forbruker ström til lys og varme og aircon og alt de nå ikke har behov for når bygningen er stengt,vi trenger ikke bitcoinprodusenter,elbiler eller serverhaller med disse enorme kraftbehovene.
  De eneste som har behov for mer kraft er eierne av kraften og eierne er ikke det norske folk.
  Det er lett å gå seg vill i debatter om 10 öre eller 50 öre eller terrawatt og megawatt,om solkraft og vindkraft kontra fossekraft.Noe mangler.
  Vi trenger mindre kraft og vi trenger å få naturen i balanse.Hvordan da ?.
  Det står ikke i avisen,men kjernekraft er ganske så ufarlig,flere steder i norge er det såkalte forskningsstasjoner på kjernekraft og kjernefysikk og på Lilleström finnes ett av disse anleggene,der mener jeg å huske at det har gjennom årene värt meld om lekkasjer av radioaktivitet men så vidt meg bekjent har det ikke blitt meldt om trehodete mennesker eller sånt.Fukushima har vel lekket radioaktivitet i årevis.
  Denne radioaktiviteten har blitt brukt som skremsel siden kalde krigens oppstart.
  Om vi får kjernekraft vil naturen komme i balanse.Landbruket vil få naturlige vanningsanlegg som har evig tilförsel av näring,fisken kommer tilbake,men nei,de rike vil temme både mennesker og dyr og land til fordel for seg selv.
  Det er den gamle melodien,men med ny tekst og folket lar seg lure,velstand,vekst,velferd,oi hvor bla det skal bli om vi lytter til sirenene.

  Svar
 • La oss ta dette ett skritt til i ett forsök på å forstå denne elveutbyggingen og dets konsekvenser.
  Sakte men sikkert, når det naturlige tilsiget av gjödning såsom fiskemökk,dyremökk og all slags mineraler og salter ikke lenger flyter inn i åker og eng via bekker og småelver som er forsvunnet blir landet mer og mer karrig,småbönder sliter mer og mer for å få noe ut av jorda,de går til «banken»som velvillig låner de til vanningsanlegg og traktorer og alt fint.Sakte men sikkert og i rykk og napp må den ene bonden etter den andre gi opp,vi får större og större bönder og sameier som låner fler og fler penger til fler og fler traktorer,skurtreskere,melkeanlegg,lösdrift,sjölmjölking,bankene stiller velvillig opp.Kunstgjödsel kommer inn som viktig faktor,så spröytemidler og gmo frö,det må jo väre bärekraftig.
  Större og större avlinger kreves og bankenes krav til böndene öker ,de må öke produksjonen for å betale avdrag og renter og til slutt selger de til enda större «selskaper»eller går i konkurs.Bankene styrer alt.
  Langs kysten var det små fiskerier og fiskemottak tett i tett langs med hele norges land,de forsynte sine lokalsamfunn og byene med all den fisk de måtte önske til en billig pris.Da elvene ble lagt i rör forsvant sakte men sikkert näringsgrunnlaget for tang og tare,fisk og sjödyr.Litt tömming av gruveslam og litt menneskeskapt forurensning ökte denne prosessen.Fiskerne måtte lenger og lenger ut for å få en bra fangst,noe som krevde bedre utrustning,större båter,större lasterom,större not og garn,bankene stilte velvillig opp.Fiskemottakene ble färre,men större og bankene stilte villig opp.
  Kort fortalt,den samme syklusen og til slutt,bankene eier alt.
  Det gjelder å se sammenhenger.

  Svar
 • Wasan Totland
  2 februar 2023 9:14

  Det aller dummeste forslaget under «vil artiklene» kommer fra Frp som «vil» at vi skal starte opp med kjernekraft som vi eksporterer til et Europa som samtidig bygger sine egne reaktorer ned. Tap på overføringslinjer er også en faktor her. En så infantil kognitiv dissonans burde ekskludere dem fra politikken i sin helhet.

  Svar
  • Ja,W.T.

   Men det er ikke bare Frp som lanserer kjernekraft/atomkraft som ‘løsningen’.
   Nå kaster flere seg på dette tullballet.
   Riktignok er det mulig etterhvert å bygge småskala atomkraftverk. Men dette er kun en måte å skifte fokus på. – Fra hele løvebakkens idioti når det gjelder nasjonens eksisterende vannkraft.
   Norge HAR nok vannkraft til innbyggernes behov, og til eksisterende industri. Til en produksjonspris på 10-15 øre pr. kWh. ( inkl. 50% fortjeneste/leie til kraftkommunene.)
   NY kraftkrevende industri må jo først etablere energiproduksjon . Slikt er folkeskolepensum.
   Men trenger Norge NY kraftkrevende industri? – Samtidig som politikerne stanser/ødelegger den eksisterende ved hjelp av politisk tullball!
   Kjernekraft vil koste MANGE ganger så mye pr. kWh. Og småskala kjernekraft kan de som ikke har annen kraftproduksjon etablere like greit som Norge.
   De politikere i Norge som vil bygge kjernekraft kan få kjøpe aksjer i noe slikt med egne penger.
   Innbyggerne bør ikke godta at vår skattepenger går til å betale ytterligere kraftproduksjon , nå etter at våre vannkraftanlegg er betalt ned i 50 år over skatteseddelen. NETTOPP for at innbyggerne skal få nok oppvarmingsenergi til en vettug pris i vinterlandet Norge.

   Jeg tror det er Ap som prøver å skifte fokus , nå når de har avslørt seg sjøl som uegnet til å styre nasjonen Norge.
   Som de nå ( gjennom Vestre) går høyt ut i media og skylder på matvaregrossistene for at folk ikke har råd til mat og strøm. 😉

   –’Jeg er bekymret. For det er mange i vårt land nå som sliter med å få endene til å møtes. Det er folk som går til sengs og er bekymret for om de har råd til pålegg på maten til ungene. Sånn skal vi ikke ha det i Norge, slår Vestre (Ap) fast. ‘
   nettavisen.no/okonomi/vestre-advarer-dagligvarebransjen-dette-er-ingen-god-situasjon/s/5-95-885005

   Matvaregrossistene tjener , gjennom god effektivisering av matvaredistribusjonen, 1000,- kr. pr. husstand i året.
   Politikerne som fordyrer ved å la HØYESTE BUD på en idiotisk privateid kraftbørs bestemmer innbyggernes kraftpris, stjeler vårt arvesølv.
   Slik at hver husstand må betale 20 000,- EKSTRA i året i oppvarmingskostnader ! !
   20 000,- i året mot 1000,- i året. Kan ikke politikerne regne i det helet tatt?
   Eller håper de bare at innbyggerne ikke kan? En skammelig fokusflytting uten hold i noen virkelighet.

   «Kraftkablene til utlandet driver strømprisene i været.»

   Nei, det er det ikke!
   Vi har enda ikke tomme vannmagasin, tross noe eksport.
   Det er børs-tullet , der høyeste bud i utlandet får bestemme energiprisen til innbyggerne som er årsaken. Styrt av merkantilistene i Ap/Sp og Høyre i første rekke.
   Dette er det de trojanske politikene på Løvebakken har åpnet for.
   Hele bunten.
   Liksom-kravet om makspris på strøm på 50 øre pr. kWh er politiker tullball, også for å flytte fokus.
   Innbyggere kan betale produksjonspris pluss fortjeneste/leie til kraftkommunene. Uten ‘støtte’ eller subsidier . Uten partipolitisk tullball .
   – Uten politikere.
   Vi har ikke råd til å fø disse lengre.
   Fei de ut av Løvebakken.
   – Og helst ut av landet.

   Svar
 • ‘DEn viktig egenskap ved vannkraftutbygging er at kostnadene er fullstendig dominert av kapitalkostnadene (demninger, tunneler, veier, bygninger, maskiner). De løpende driftsutgiftene (vedlikehold, driftskontroll, administrasjon, gratis råstoff) utgjør en mikroskopisk del av totalkostnadene. Når anlegget er bygget, vil selv stor forbedring av driften gi minimale utslag på strømprisen.En annen viktig egenskap er at teknisk levetid for anleggene er vesentlig lengre enn nedbetalingstida for kapitalkostnadene. Når lånene er nedbetalt, blir det en enorm fortjeneste til strømprodusenten hvis prisene opprettholdes.
  Energiloven opphevet, ved opprettelsen av det amerikanskeide NordPool, leveringsplikten og bestemte at strømprisene skulle bestemmes av tilbud og etterspørsel i markedet. Strømleverandørenes oppgave er ikke lenger å skaffe folk strøm til en rimelig pris, men å maksimere leverandørens overskudd.

  Det er det norske folk som har finansiert elektrisitetsproduksjonen i Norge gjennom strømprisene.  Det er derfor helt på sin plass at det er folket som høster avkastningen av disse investeringene i form av lave strømpriser.
  Kraft produsert i Norge skal primært brukes til å dekke det innenlandske behovet. Eksport av reguler-kraft må derfor kompenseres med import av kraft til normal innenlandsk fastpris.’

  tu.no/artikler/energiloven-er-til-skade-for-samfunnet/524157

  Svar
 • «…skjønt kun halvparten av sistnevnte, ettersom halve flaskehalsinntekten tilfaller kabeleierne i den andre enden.
  De som betaler regningen for dette er i all hovedsak norske bedrifter og husholdninger.»

  Ja, man bør spørre:
  Under denne underlige kraft-politikken/tyveret så ble altså energiprisen på en norsk gjennomsnittsbolig økt med mellom 15 og 30 000 kroner på et år. !
  ( Strømforbruket var stabilt , lavt til å være i et vinterland; for innbyggerne i Norge sparer der det kan spares. )
  2 millioner husstander . Som altså ble frarøvet tilsammen mellom 30 og 60 milliarder.
  ( Hadde dette tyveriet foregått på annen måte, feks gjennom plutselige økte skatter eller frarøvet i parken – av noen andre suspekte enn våre politikere fra AP/Sp/Høyre, hadde dette antagelig blitt en politisak eller en sak for Forbrukerområdet. Eller en politisk sak som øyeblikket ville felt regjeringen. Forhåpentligvis. )

  Produksjonsprisen på kraft har vært den samme. 15 øre pr. kWh., inkl. 50%fortjeneste/leie til kraftkommunene. Nå ser vi altså/også at mange kraftkommuner har tapt store summer i dette politisk-merkantile spillet- Der alle løp omkapp med Faan for å tjene på sin neste.

  Hvem stakk av med disse pengene, – som ble frarøvet norske innbyggere?
  – Og hvordan/hvorfor førte ikke dette tyveriet til et opprør i Norge?

  En annen viktigere sak er at økte kraftpriser førte til (selvfølgelig!) at all produksjon, distribusjon og lagerhold/kjøling/oppvarming /husleie m.m. ble dyrere. Alle varer & tjenester. – I sum omtrent samme beløp?
  – For samme mengde varer/tjenester.
  Så ble disse økte prisene brukt, av penge-økonomer & politikere, som argument for å proklamere inflasjon! 😉
  – Så rentene kunne settes opp. ( -akkurat som FED/overnasjonale organer & banker ville.)

  – Som så stjeler like mye, – eller mer, fra hver bolig-eier eller leier, i Norge årlig.

  Tragedie?
  Nei, en komedie.
  – HVIS dette ikke fører til at Løvebakken bygges om til et tivoli.
  Det er IKKE valg snart. Vi har ingen opposisjon eller protester.
  Hverken når det gjelder frarøving/bombing av andre nasjoners/innbyggeres velstand.
  ( Afghanistans statskasse eller Libyas gull i mente.)
  – Eller røving fra egne norske innbyggere.

  Svar
  • «– Som så stjeler like mye, – eller mer, fra hver bolig-eier eller leier, i Norge årlig.»

   Gjenom mafia-økte renter.

   Svar
 • ‘ Der har folk og bedrifter i det siste betalt mellom 90 og 100 øre kilowattimen for strømmen, mens resten av landet betaler mellom 20 og 30 øre kilowattimen.
  Det er ingen tvil om at vi skulle oppgradert nettkapasiteten mellom de ulike prisområdene. ‘
  https://e24.no/energi-og-klima/i/l302xe/stroemsmellen-i-soer-vedvarer-en-uting

  Det er bare DET, at det produseres nok kraft i dette området! Man trenger IKKE oppgradere nettkapasiteten.
  Men når det er kabler til eksport ut av landet fra dette området, og vi ikke har noen kompetent regjering, – men børs & EU/Eøs. – Da blir vannkraft- kraftprisen til innbyggerne i denne delen av Norge satt etter siste betalte gasspris i Europa.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

FN-rådgiver og professor Jeffery Sachs:

«USA og NATO tvang frem krigen i Ukraina»

Forrige innlegg

Oslo kommune påfører innbyggerne ekstra utgifter på grunn av «menneskerettsbrudd» i Kina.

Å spenne kjerra foran hesten.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.