POSTED IN Covid-19, Konspirasjoner / Sammensvergelser

En pandemi av løgner.

Uten obduksjoner vet en aldri sikkert.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Martin Armstrong kommenterer Hemali-artikkel om Astrid Stuckelberger og løgnpandemien

På heimesida til den amerikanske økonomiske «spåmannen» Martin Armstrong, Armstrong Economics, vart det 6.desember 2021 publisert ein kommentar om Hemali sin artikkel om forskar, professor og tidlegare WHO-tilsett Astrid Stuckelberger, «En pandemi av løgner». Artikkelen vart i tråd med rådande sverte-praksis frå den offisielle forteljinga dømt som «delvis feilinformasjon» av den statsfinansierte faktasjekkar-organisasjonen faktisk.no.

____________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
____________________________________________________________________

Ein lesar tipsa Armstrong om artikkelen, og her er kva økonomen har å seie om den (saksyndig si omsetjing):

«Heile dette scenarioet om å bruke eit virus og med vilje sleppe det laus i Kina vart lagt fram i oktober 2019 under ein konferanse. Kjeldene mine seier at denne planen tok form i august 2019, og Gates tok den med seg til BioTech i september, månaden etter. Eg fryktar at det vil krevje militæret for å reise seg for å redde menneskeheita og forsvare seg mot denne utanlandske invasjonen.»

«Ho [Astrid Stuckelberger] har sagt det som eg har høyrt frå legar, at utan obduksjonar, har ein ingen verkelege bevis for død. Ho sa: ‘Dette er ikkje enkelt å vete, fordi obduksjonar ikkje blir gjort. Der er mange løgner og svindlar innan vitskap, og i systema. PCR-testen er eitt døme, legen kan ikkje bruke den diagnostisk. Legar er betalte for å hevde at dødsfall skuldast Covid, basert på PCR som ikkje fungerer. Veldig ofte skjer dette utan obduksjon. Dei seier at dødsfallet skuldast Covid, sjølv når det ikkje gjer det’.»

Armstrong seier vidare:

«Eg har forklart at staten finansielt dekte Covid, so sjukehusa får betalt for å hevde at dødsfall skuldast Covid basert på PCR som ikkje fungerer. Eg har sagt at eg vart negativt testa fem gonger og det var negativt; likevel sa to legar at dei trudde eg hadde fått Covid. Då eg sa at eg ikkje kjende nokon med Covid, sa dei at eg rett og slett kunne ha fått det når eg fylde bensin. So eg sa at munnbind ikkje gjorde noko. Dei sa meir eller mindre.»

Armstrong held fram:

«Eg får rapportar frå rundt om i verda som eg ikkje heilt kan bekrefte enno, men kjeldene er mange og ulike. Påstandane er at dødfødslar eksploderer blant vaksinerte mødrer. Å tru at politikarane med vilje undertrykkjer slike påstandar viser at desse menneska ikkje lenger ‘representerer’ folket. Du handlar rett og slett ikkje slik om du har snev av moral. Det er ei hjarteknusande oppleving å miste barnet ditt. Eg veit kva det kjennest ut som etter at eg mista min fyrste son. Det er ikkje noko ein tek lett på.»

Og til slutt:

«Andre står fram, slik som dr.Harvey Risch, professor i epidemiologi ved Yale School of Public Health. Eg ønskjer verkeleg at alt dette berre er ein konspirasjonsteori. Men der er i ferd med å forme seg ein kamp mellom godt og vondt, og det er svært vondt.»

Forsidebilde: Taras Chernus

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Otto Støver
    9 desember 2021 13:04

    Jeg mener å ha sett dokumentert at Portugal hadde en rettsavgjørelse i sin høyesterett. Der ble helseforetakene tvunget til å endre anslaget på covid døde ved å måtte følge landets lover. For rettsavgjørelser var det angitt 17000 døde, etter dommen ble det redusert til 159. Altså mindre enn EN prosent! Det er ikke noe tvil om at helsemyndigheter blåser opp antall døde, syke, osv. Og like sikkert er det at de ikke nevner antallet skader og døde som følge av selve vaksinen. Den Politisk Korrekte mening må forsvares på alle måter. Uhederlige metoder er godtatt selvsagt når det gjelder den gode sak.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ny regler for registrering av Covid:

For å skjule vaksinenes bivirkninger og manglende effektivitet?

Forrige innlegg

Elin Ørjasæter:

Kvinner: Slutt å syte over utseendepress!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.