POSTED IN Kina, USA

Taiwan:

USAs usynkbare hangarskip.

0
Print Friendly, PDF & Email

Taiwan: USAs oppmarsjområde mot Kina siden 1945

av Werner Rügemer

«Den eneste verdensmakten» føler seg truet. Det har aldri vært mer nødvendig enn nå at EU endelig kommer seg vekk fra den svært farlige politikken som føres, som er i strid med både menneskerettighetene og folkeretten.

Under amerikansk veiledning ble regimet til generalissimus Chiang Kai-shek installert i Taiwan fra 1945. Han var støttet av USA allerede på 1920-tallet, da også av Hitlers Tyskland. Taiwan blir instrumentalisert mot Folkerepublikken Kina, en politikk som igjen blir intensivert siden Obama og Trump. Biden, den nåværende amerikanske president, leker med tanken om en mulig krig ved hjelp av Taiwan.

____________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
____________________________________________________________________

På slutten av 1800-tallet ble Kina samtidig både underkuet og utnyttet av alle datidens kolonimakter – spesielt av Storbritannia ved hjelp av det annekterte territoriet Hong Kong (kronkoloni siden 1843), men også av Russland, Frankrike, Italia, Nederland, Belgia, Portugal, og til slutt også av de koloniale nykommerne USA, Japan og Tyskland. I en felles krigskampanje bombet de hovedstaden Beijing, etablerte deretter ambassader og tok kommando over den formelt fortsatte kinesiske regjeringen.

brown stone wall with human face carved
Kina er for stort til at europeiske land eller USA i lengden kan kontrollere det utenfra.

Kolonimaktene raidet enorme rikdommer med sine handelsselskaper, banker, gruver og selskaper, knuste opprør (mest kjent er «Bokseropprøret»), ødela rettsstaten, sivilsamfunnet, orden, regjeringen og miljøet. En liten kinesisk elite nøt samtidig godt av en delvis modernisering og industrialisering langs vestlige linjer. Landet ble kastet ut i dyp fattigdom, kaos og depresjon (med et enormt opiumsalg fra britiske selskaper i Hong Kong). Lokale krigsherrer som samarbeidet med kolonialistene utnyttet uregjerligheten. Millioner av mennesker sultet, overlevde såvidt, ble drept for motstand og opprør.

DEN BORGERLIGE REVOLUSJONEN: SUN YAT-SEN 1912

De borgerlig-radikale revolusjonære under Sun Yat-sen og hans Kuomintang-parti kastet ut den kinesiske kollaboratør-regjeringen i 1912 og erklærte Republikken Kina. Sun Yat-sen ble også støttet av Sovjetunionen, Komintern og det kinesiske kommunistpartiet, som ble grunnlagt i 1921.

I kontrast, tillot de kolonialistiske seiersmaktene fra 1. verdenskrig det fortsatte japanske styret over den kinesiske øya Taiwan, annektert i 1895. Dette ble slått fast i Versailles-traktaten, under ledelse av USAs president Woodrow Wilson (1919). De overførte også herredømmet over den tidligere tyske kolonien Quingdao til den voksende keisermakten Japan. Englands anneksjon av Hong Kong forble, det samme gjorde Portugals anneksjon av Macao.

Spesielt USA fortsatte å behandle Kina som en av sine innflytelsessfærer: Standard Oil overtok olje- og bensinvirksomheten, Rockefeller Foundation finansierte den medisinske avdelingen ved Universitetet i Peking, og de rikelig finansierte misjonsorganisasjonene Young Men’s Christian Association (YMCA) og Young Women’s Christian Association (YWCA) etablerte skoler og internatskoler i mange byer. Sun Yat-sens regjering kunne ikke motstå disse påvirkningene.

USA OG HITLER STØTTER DIKTATOREN CHIANG KAI-SHEK

Etter Sun Yat-sens død i 1925 seiret den gamle føydale og amerikansk-britisk orienterte eliten i Kina. De støttet general Chiang Kai-shek som den nye diktatoriske lederen av republikken Kina. Han var samtidig sjef for militæret og regjeringen. Han ble støttet av USA med mye midler til hæren sin, også til sin personlige livsstil, som inkluderte et omfattende hoff.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 14386591488_f077573df5_k.jpg
Chian Kai-sheks mausoleum i Taipei

Nazi-Tyskland så også en slektning i Chiang: Hitlerjugend organiserte teltleirer i Kina. Hitler sendte Wehrmacht-generalene Hans von Seeckt og Alexander von Falkenhausen som militære og industrielle rådgivere. De tyske selskapene IG Farben, Junkers, Heinkel, Rheinmetall, Messerschmitt, Krupp, Otto Wolff utstyrte Chiangs hær. Den tyske støtten tok imidlertid slutt fra 1938, etter at Japan invaderte Kina og Hitler allierte seg med det japanske imperiet som den uforlignelig større og viktigere makten.

USA: «HAN ER EN JÆVEL, MEN HAN ER VÅR JÆVEL.»

Men USA fortsatte sin støtte til Chiang. Under verdenskrigen var det rundt tusen amerikanske militærrådgivere i Chiangs hær: den skulle kjempe mot den japanske okkupasjonshæren, men kjempet i økende grad mot den stadig sterkere Folkets frigjøringshær under Mao Tse Tung. Den katolske kirken ble også med i kampen, fordi den amerikanske favoritten – som Hitler – viste seg å være en militant kjemper mot den «kommunistiske faren». I 1942 fikk Chiangs diktatur diplomatisk anerkjennelse fra Vatikanet (den fortsetter uavbrutt frem til i dag). I 1943 ble Chiang invitert til Kairo av USAs president Roosevelt og Storbritannias statsminister Churchill.

Vatikanet og de nasjonale katolske kirkene, som USA – spesielt våpen, olje og bilselskapene og Wall Street-bankene – støttet antikommunistiske katolske diktatorer og kuppmakere overalt på den tiden, som Mussolini i Italia, general Franco i Spania, Salazar i Portugal. Kort tid etter at Hitler kom til makten i 1933 hadde Vatikanet allerede inngått et konkordat med ham. Chiang trengte ikke engang å være katolikk; han hadde konvertert til metodisme som en tjeneste til USA, men det plaget ikke Vatikanet.

Chiang Kai-Shek plaffet ned arbeider- og bondeopprør. Amerikanske militærrådgivere ga ham kallenavnet «Cash My Check», med hentydning til navnet hans. USAs president Roosevelt støttet korrupsjonssystemet, etter det veltestede mottoet i amerikansk utenrikspolitikk, «Han er en jævel, men han er vår jævel.»

1945: USA SMUGLER CHIANG-REGIMET INN I TAIWAN

Etter krigen overtok USA øya Taiwan, som hadde blitt annektert av Japan til da, og overleverte den til Chiang som overhode for Republikken Kina, som ble erklært i fortsatt eksistens. Det amerikanske militæret smuglet rundt 600 000 soldater og offiserer fra generalissimusens demoraliserte hær, som tapte stadig raskere til Mao Tse Tungs hær, til øya.

Chiang fortsatte formelt Republikken Kina med Kuomintang-partiet i førersetet på øya. Han hadde tatt med seg landets gullbeholdning, så vel som den administrative eliten. Sammen med USA håpet de på en rask styrting av Folkerepublikken, som ble grunnlagt under ledelse av Mao Tse Tung i 1949.

MASSAKRE PÅ LOKALBEFOLKNINGEN

Den amerikanske hæren trente Chiang-soldater i USA som terrorister: De ble deretter sluppet i fallskjerm over fastlands-Kina fra øya og fra Hong Kong for å organisere opprør.

De vel dusin urbefolkningsgruppene og flertallet av lokalbefolkningen ble holdt underkuet, som under det japanske koloniregimet, og fikk kun ha underordnede stillinger. Lokale opprør ble blodig slått ned av Chiangs administrator, rettferdiggjort av den «kommunistiske faren» iscenesatt av USA i Europa og Asia på den tiden. Den 28. februar 1947 massakrerte regimet et folkelig opprør – minst 28 000 innbyggere ble myrdet.

Kontrarevolusjonen eksportert til fastlandet fungerte ikke. Befolkningen på øya måtte holdes nede. Derfor, i 1948, med godkjenning fra USA, ble «midlertidige forskrifter for perioden med nasjonal mobilisering for å undertrykke den kommunistiske opprøret» utstedt: Dette nøddekretet, kun basert på presidentens autoritet og med et forbud mot nye medier, foreninger og partier, gjaldt deretter «midlertidig», nemlig i fire tiår, frem til 1988.

TAIWAN: USAS USYNKBARE HANGARSKIP

USA praktiserte det de senere kalte nasjonsbygging: Det håndhevet at det atskilte territoriet til Taiwan representerte hele Kina i FN. Og øya fikk industriell drahjelp: Mens «CoCom-listen» (Coordinating Committee on Multilateral Export Control) utarbeidet av USA i 1949 ekskluderte levering av teknologisk viktige varer til Folkerepublikken – ble Taiwan overøst med dem. Alle medlemmer av NATO, inkludert Japan, Australia og til og med «nøytrale» Sveits, måtte følge dette påbudet. (CoCom ble først oppløst i 1994).

Som i Forbundsrepublikken Tyskland, som ble okkupert av USA på samme tid, var produksjonen i Taiwan på 1950-tallet beregnet på USAs krig i Korea. Den amerikanske hæren så vel som militæret i den vesttyske republikken trente taiwanske offiserer.

Øya, med småøyene Quemoy og Matsu utenfor fastlandet, ble utviklet til et usynkbart amerikansk hangarskip. I løpet av de påfølgende tiårene førte underleverandørordrer, opprinnelig for amerikanske selskaper, til opprettelsen av Foxconn, verdens største arrangør av lavtlønnsarbeid (dagens hovedkunder er Hewlett Packard, Apple, Microsoft, Sony og Nintendo), og Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), en av verdens største mikrochip-produsenter.

I motsetning til dette hindret USA Folkerepublikken Kina fra å bli med i Verdens handelsorganisasjon (WTO) frem til 2001 (1).

people visiting a tourist spot
Taiwan har en størrelse tilsvarende Troms fylke og en befolkning på 23, 5 millioner.

1971: FOLKEREPUBLIKKEN ERSTATTER TAIWAN I FN

Det var først i 1971 at Folkerepublikken, støttet av flere dusin utviklingsland og Den alliansefrie bevegelsen, oppnådde anerkjennelse som Kinas representant i FN (FN-resolusjon 2758 av 25. oktober 1971). USA overførte derfor også sin diplomatisk anerkjennelse til Folkerepublikken Kina.

Taiwan, med sine 23 millioner innbyggere, fortsatte å motta ekstra støtte fra USA. Dette ble imidlertid redusert på militært nivå, i hvert fall frem til tidlig på 2000-tallet. Årsaken var at de største amerikanske selskapene kunne flytte så mye leverandørproduksjon som mulig til Folkerepublikken, noe som var ekstremt lønnsomt, fordi Folkerepublikken var en stat med meget lave lønninger i begynnelsen av industrialiseringen. Lavtlønnsøkonomien ble ofte organisert ved hjelp av Foxconn: Fortjenesten til amerikanske selskaper og deretter andre vestlige selskaper skjøt i været.

LAVTLØNNSARRANGØREN FOXCONN FLYKTER TIL USA OG EU

Dette endret seg sakte, men sikkert. Praksisen knyttet til import av vestlige selskaper og kontrakter ble forandret i Folkerepublikken, i motsetning til andre vestlig dominerte utviklingsland som India. Arbeidsinntektene i Folkerepublikken økte gradvis flere ganger over et par tiår, og antallet mennesker med sosialforsikring øker. Kinesiske minstelønninger overstiger nå minstelønnene til flere EU-land (i alle fall USA), spesielt når kjøpekraft er inkludert (2).

Den største tidligere arrangøren av lavtlønnsarbeid i Kina, det taiwanske selskapet Foxconn, tar derfor gradvis farvel med Folkerepublikken. Foxconn migrerte til Tsjekkia, medlemsland i EU, i 2016 med to fabrikker og drar fordel av de lave EU-standardene og svake fagforeningene der, også for å utvikle ytterligere lavtlønnssteder i Midtøsten og Afrika derfra. I begynnelsen av 2019 opprettet Foxconn sitt første datterselskap i USA med støtte fra USAs president Trump: staten Wisconsin hadde erklært seg som en rett til å jobbe-stat i 2015. Det betyr: der blir fagforeninger ekstra diskriminert sammenlignet med de allerede svake amerikanske føderale lovene, lønningene er lave i en tynt befolket region, og bedriftsetableringer er høyt subsidiert av staten. Foxconn bygger nå virksomhet også i Thailand for levering av elbiler. Den tiår lange superprofittkilden i Folkerepublikken Kina tørker ut.

OBAMA, TRUMP, BIDEN: STRAMMER OPP TAIWANS VÅPENOPPBYGGING

Taiwans ettpartidiktatur opphevet nødgrunnloven i 1988, etter fire tiår, og tillot parlamentsvalg og ga seg selv et demokratisk utseende. De fortsatte å motta økonomisk og mediestøtte fra USA, men måtte og var i stand til å kjøpe våpen av høy kvalitet andre steder. Dette var ikke et problem: For eksempel leverte det franske våpenfirmaet Dassault Mirage-jagerfly.

Med det uventede økonomiske og teknologiske oppsvinget i Folkerepublikken – både internt og globalt som den største handelspartneren gjennom de nye silkeveiene – og med nedgangen i superprofitt for amerikanske selskaper, endret spesielt USAs president Obama strategien: «Pivot to Asia», et fokus på Asia, var den nye retningslinjen – vend deg til Asia! USA hisset opp sine allierte Australia og Japan for å provosere fram konflikter med Folkerepublikken. USA inngikk i 2021 en ekstra militær allianse (AUKUS) for å handle mer koordinert mot den nye sekulære fienden.

Med Abrams stridsvogner, Stinger-luftvernmissiler, krigsskip og F-16 jagerfly, produsert av de amerikanske selskapene General Dynamics, Raytheon og Lockheed, ligger bittelille Taiwan på femteplass på USAs våpeneksportliste siden 2020, etter Israel, Egypt, Saudi-Arabia og Australia.

OGSÅ EU DELTAR

Biden-administrasjonen følger militær oppbygging med diplomatiske kampanjer. Utenriksdepartementets Antony Blinken ønsker å «oppgradere» Taiwan i FN. Den mest underdanige amerikanske vasallen i EU, den fattige og samtidig svært digitaliserte lille staten Litauen med tre millioner innbyggere, var den første som svarte på oppfordringen og innviet «Taiwans representasjon» i hovedstaden Vilnius 18. november 2021 — den første i sitt slag. Inntil nå, på grunn av at Taiwan ikke er diplomatisk anerkjent, kalles representasjonene i utlandet «Taipei-representasjon» (Taipei=Taiwans hovedstad).

EU-kommisjonen og Europaparlamentet hverken forhindret eller irettesatte dette bruddet på folkeretten fra EU-medlemmet Litauen. Tvertimot, vedtok parlamentet med stort flertall at en første bilateral investeringsavtale mellom EU og Taiwan skal inngås og at EUs kontor på Taiwan skal styrkes. En parlamentarisk delegasjon i begynnelsen av november 2021 understreket EUs solidaritet med Taiwan mot trusselen fra Folkerepublikken Kina og berømmet den taiwanske regjeringens eksemplariske samarbeid med Facebook for å bekjempe desinformasjonskampanjer (3).

USA: ET FØRSTESLAG MED ATOMVÅPEN ER MULIG, MEN STYRK ETTERRETNINGEN FØRST

Siden Obama, har USA igjen offisielt forberedt seg på muligheten for et førsteslag. Den «eneste verdensmakten» har det desidert største globale militærapparatet, på land, til sjøs, i luften, i verdensrommet og på flere hundre territorier rundt om på kloden – mange av dem ulovlig annektert, som i Guantanamo, Guam, Kosovo – for å opprettholde sin spesielle rolle, som den har påtatt seg og fortsetter å påta seg i strid med folkeretten.

Allerede mot det allerede beseirede Japan brukte USA de to atombombene over byene Hiroshima og Nagasaki på slutten av andre verdenskrig, i strid med menneskerettigheter og internasjonal lov, og uten noen anger og kompensasjon frem til i dag. I denne logikken ville første bruk av atomvåpen mot Kina ligge langt nærmere. Men dette er svært farlig for USA selv, i lys av Folkerepublikkens overlegne evne til et motangrep.

Derfor intensiverer USA sine destabiliseringskampanjer i politikk og media. De instrumentaliserer koloniale og pre-demokratiske rester som Hong Kong, Tibet (religiøs føydalisme), Xinjiang (muslimsk separatistbevegelse), og Taiwan blir nå i økende grad lagt til som et startskudd.

Men det er ikke nok for de gale krigshisserne: I oktober 2021 kunngjorde CIA opprettelsen av en ny uavhengig stor enhet – China Mission Center. Det er for å motvirke «den største geostrategiske trusselen mot USA i det 21. århundre», Folkerepublikken Kina. Spionasje og kontraspionasje, terrorisme og kontraterrorisme er en del av den. Men alle viktige nye globale konfliktområder skal også instrumentaliseres: Klimaendringer, teknologi og global helse, inkludert helsepolitikk og pandemier (4).

Det har aldri vært mer nødvendig enn nå at EU, hele Europa og «resten av verden» endelig bryter ut av denne svært farlige politikken til den «eneste verdensmakten» USA, som føler seg truet og som er i strid med menneskelig rettigheter og internasjonal lov.

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Frolda

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ny regler for registrering av Covid:

For å skjule vaksinenes bivirkninger og manglende effektivitet?

Forrige innlegg

Elin Ørjasæter:

Kvinner: Slutt å syte over utseendepress!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.