POSTED IN Endring av politikken, Helse, Konspirasjoner / Sammensvergelser

Delingen av samfunnet er begynt:

De rene mot de skitne, de vaksinerte mot de… Ønsker vi oss dit?

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

 Denne spaltningen kan lede til en borgerkrig

Fornuften har forlatt vår verden. I stedet er det vilkårlighet og hat som regjerer. Munnbind, isolasjon, angst og agitasjon har ført til at folk ikke lenger har empati med og forståelse for hverandre. De er blitt berøvet samtlige sanser og har mistet forstanden. De er ikke lenger i stand til å se åpenbare sammenhenger. Dermed blir fakta fornektet, egne erfaringer fortrengt og følelser undertrykt.

Av Elsa Mittmannsgruber, sjefredaktør i Wochenblick (Østerrike)

Makthaverne har delt menneskene inn i to leire. På den ene siden de vaksinerte, de solidariske, fornuftige og heroiske, og på den andre siden de uvaksinerte, forræderne, de galne, de spedalske. Dermed har de skapt en dynamikk som virker selvforsterkende, og som kan føre til en borgerkrig. Det er en utvikling som antageligvis er ønsket da en borgerkrig vil kunne skape mer kaos, og man vil dermed kunne nærme seg det siste trinnet i etableringen av diktaturet. 

If U.S. Emissions Rose In 2018 Despite Clean Energy Growth, How Can We Meet  Climate Goals? | e-mc2.gr
Forholdet mellom skitten og ren finner vi i politikken i mange sammenhenger

Mange av de vaksinerte ønsker å bevare sin følelse av moralsk overlegenhet og ikke tilhøre den andre siden. Dermed fortrenger og fornekter de alt som kan sette denne statusen i fare. Dette gjelder til og med utallige vaksineskader og -bivirkninger som de kan se med egne øyne eller til og med oppleve på egen kropp. De gir også avkall på samtlige kulturelle verdier som alltid har vært av stor betydning for vår fredelige sameksistens.

Lydige assistenter for makthaverne

Deres opplevde status i kombinasjon med frykt og løftet om frihet, om de bare følger makthavernes påbud, driver de «moralsk overlegne» inn i en tilstand av umenneskelighet og irrasjonalitet. Dermed blir de til lydige assistenter i kampen mot gruppen av de uvaksinerte. Denne er å regne som fredløs. 

De uvaksinerte kan skjelles ut, utstøtes, behandles nedlatende og i framtiden, til og med ved lov, forfølges og straffes. Gruppen av uvaksinerte er dermed i en kronisk forsvars- og fluktberedskap. Hos ikke så få av dem har kampen for å overleve begynt. 

Begge disse kunstig skapte gruppene, gruppen av de vaksinerte og gruppen av de uvaksinerte, er – drevet som de er av negative følelser – i økende grad i konflikt med hverandre. En dramatisk situasjon som stadig utvikler seg til det verre, og som kan bli til en kruttønne. Derfor er det viktig å motvirke spaltingen og å holde hodet kaldt.

Oversatt av Rune G

Forsidebilde: 2 Bull Photography

https://www.wochenblick.at/dieser-spaltung-kann-ein-buergerkrieg-folgen/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ny regler for registrering av Covid:

For å skjule vaksinenes bivirkninger og manglende effektivitet?

Forrige innlegg

Elin Ørjasæter:

Kvinner: Slutt å syte over utseendepress!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.