POSTED IN Coronavaksiner

Dreier det seg om helse eller noe annet?

Hvorfor vaksinere noen som ikke er truet?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Trenger barn og unge vaksine?

Hvor farlig er viruset for aldersgruppen 0-39 år? Hvor farlig er vaksinen?

Av Daniel Lurås

Totalt antall døde med korona fordelt på alder:

https://www.vg.no/spesial/corona/

Totalt antall positive PCR-tester fordelt på alder:

https://www.vg.no/spesial/corona/

Etter to år har 14 personer dødd med korona i aldersgruppen 0-39 år. Av totalt 300.000 positive tester i denne aldersgruppen tilsvarer dette 0,004% eller 4,5 per 100.000

Aldersgruppen med flest dødsfall (80-89 år) har til sammenligning en dødsrate på 11,7% eller 11.700 per 100.000 (463/3938*100000).

Sannsynlighet for død er lavere om du er frisk og ikke har noen underliggende sykdommer satt i sammenheng med Covid (Se bilde under):

Prevalence of the most frequent underlying medical conditions in a sample of adults hospitalized with COVID-19 in Premier Healthcare Database Special COVID-19 Release. Underlying medical conditions were defined by 1) using Chronic Condition Indicator to identify chronic International Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification  codes; 2) aggregating the codes into a smaller number of categories by using the Clinical Classifications Software Refined (CCSR); 3) a clinical review of CCSR categories that classified CCSR codes as “likely underlying,” “indeterminate,” or “likely acute”; and 4) including only “likely underlying” CCSR categories and excluding “indeterminate” and “likely acute” CCSR categories. Patients coded with both CCSR categories of “diabetes with complication” and “diabetes without complication” (n = 55,141) were classified as having diabetes with complication. The following frequent (present in ≥10.0% of patients) “indeterminate” CCSR categories were excluded: cardiac dysrhythmias (n = 124,367 [23.0%]), heart failure (n = 104,858 [19.4%]), other specified nervous system disorders (n = 89,929 [16.6%]), other specified and unspecified nutritional and metabolic disorders (n = 89,337 [16.5%]), coagulation and hemorrhagic disorders (n = 75,766 [14.0%]), and diseases of white blood cells (n = 57,765 [10.7%]). Abbreviation: COPD, chronic obstructive pulmonary disease.
Of patients hospitalized with COVID-19, 94.9% had at least 1 documented underlying CCSR condition, 249,522 (46.2%) had an ICU admission, 76,680 (14.2%) received IMV, and 80,174 (14.8%) died.

Ta et øyeblikk og reflekter over dette tallet, 4,5 per 100.000 på 2 år. 

Michigan Stadium rommer 100.000 mennesker: 

Se på bildet over. Tenk deg at 2 personer på dette bilde har dødd med en positiv PCR-test i løpet av ett år. På dette grunnlaget mener FHI at alle i denne aldersgruppen må vaksinere seg med en hasteutviklet vaksine, som i følge legemiddelverkets rapporter er minst like skadelig som Pandemrix. 

Grunnlaget for å kalle dette en pandemi er like syltynt som pandemien i 2009, og det ser man klart og tydelig i de tallene som blir offentliggjort av helsemyndighetene, såfremt man setter de i perspektiv. Lungebetennelse f.eks. tok livet av over 1000 personer bare i 2020. 

Selvmordsraten stiger, og totaldødeligheten har økt siden i høst. Fortjener dette spørsmål? Hvor mye mer skal vi stappe inn under skyggen av korona?

Hvordan kan vi forstå trusselbildet av korona når vi ikke setter det opp mot andre trusler vi allerede kjenner til? 

Hva vet vi så langt? 

Vi vet at det er meldt inn 4527 alvorlige bivirkinger til legemiddelverket etter vaksinasjon (Kilde). Av 9,8 millioner stikk, tilsvarer dette 46 per 100.000. Av antall personer med minst en dose (4.294.762 doser), tilsvarer dette 105 per 100.000. 

Dette er ekskludert 243 dødsfall og mørketall i de 20.000 ubehandla bivirkingsmeldinger. I tillegg vet man at bivirkninger er underrapportert. 

Til sammenligning hadde den katastrofale Pandemrix-vaksinen (Preben Aavitsland sine ord) 48 per 100.000 (kilde) alvorlige bivirkningsmeldinger.

Dette er grunnlag nok til å avvikle hele vaksinasjonsprogrammet nå.

Jeg etterlyser svar på en del spørsmål som burde vært stilt til Helsemyndighetene:

  • FHI gjorde ingen nytte-risikovurdering av Pandemrix-vaksinen i 2009, men de sa de burde ha gjort det (kilde). Hvorfor har de ikke gjort det denne gangen heller, og hvordan kan de være så sikre i sin sak på at vaksinen er forholdsmessig når de ikke har gjort det? 
  • Hvordan kan FHI anbefale en vaksine til aldersgruppen 0-39 år, som er minst like skadelig som Pandemrix, mot et virus som har vært tilstede i 14 dødsfall på 2 år?
  • I FHI sine ukerapporter står det at median-alderen på uvaksinerte er lavere enn fullvaksinerte. Dette var ikke tilfellet før vaksinen ble rullet ut. Hva har skjedd, siden trenden har endret seg? Omikron-varianten sies å være den dominerende varianten, men at den ser ut til å gi mildere symptomer og færre innleggelser. Derfor er «ny skummel variant»-argumentet irrelevant.

Har dere sett dette?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

På grunn av Covid-19 nedstengninger:

Mange barn mister sine ordinære vaksinasjons-programmer.

Forrige innlegg

Svineinfluensavaksinen ble stoppet.

Denne covid-vaksinen er 11 ganger farligere så langt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.