POSTED IN Coronavaksiner, Covid-19, Helse

Svineinfluensavaksinen ble stoppet.

Denne covid-vaksinen er 11 ganger farligere så langt.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Seniorforsker: – Elleve ganger flere dødsfall enn etter vaksinen mot svineinfluensa.

Av Julia Schreiner Benito 13. januar 2022 

– Av kortidseffekter ser vi nå tre ganger flere alvorlige skader som av vaksinen mot svineinfluensa. Og elleve ganger flere dødsfall.

Om Kjetil Elvevold (57):
Dr. Scient. Doktorgrad i leverfysiologi fra Universitetet i Tromsø. Tidligere forsker hos Biotec Pharmacon.
Har siden 2015 forsket på lipide nanopartikler med mRNA (samme teknologi som brukes av Moderna og Pfizer).
Medgründer av, og var seniorforsker ved 
D´Liver AS, som driver oppdragsforskning for legemiddelindustrien.

____________________________________________________________________________
innlegget er hentet fra hemali
____________________________________________________________________________

Forskeren er meget skeptisk til vaksinene mot Covid-19. Han håper på bedre tider, han savner vitenskap som grunnlag for tiltak generelt, og vaksinene spesielt. Når eksperimentell behandling lanseres i rekordfart, vet vi for lite om sikkerheten, påpeker Elvevold.
– I testingen hoppet produsentene over stadiet med dyrestudier, jeg vet ikke om det noen gang har skjedd før. Vanligvis tar det minst seks-syv år å teste en ny medisin.

Du må se på effekter over tid før du vet om behandlingen er sikker.

«Det kunne gå så fort fordi fagfolk har samarbeidet og jobbet parallelt, det har ikke gått utover resultatet», lyder forsvaret.
– Men det er uvitende. Dette er teknologi som aldri før har vært brukt på mennesker. Du må se på effekter over tid før du vet om behandlingen er sikker. Av kortidseffekter ser vi nå tre ganger flere alvorlige skader som av vaksinen mot svineinfluensa, og elleve ganger flere dødsfall.

 • I tillegg til å hoppe over dyreforsøk, hoppet produsentene over toksiske forsøk.
 • Det finnes ingen ADME-forsøk (absorption, distribution, metabolism, excretion).
 • Det finnes ingen langtidsdata.


– Alt dette er et minimum for at et medikament kan sies å være grundig testet.

– Ville ikke stolt på legens uttalelser

– Spikeproteinet som produseres av cellene som tar opp partiklene med mRNA skal gi immunresponser. Som å lage antistoffer. Men spikeproteiner som ender i blodet, kan føre til at de binder seg til ACE2-reseptor på celler. Da får du symptomer som ligner Covid-19. Leger fremstiller det som positivt fordi «det viser at vaksinen virker». Men om du blir dårlig etter injisering, så skyldes det mer sannsynlig bivirkninger.

– Jeg synes at mange leger kan lite om dette, jeg ville ikke stolt på deres uttalelser. Jeg tror leger sier og gjør det de gjør fordi de stoler på FHI. Og det gjør mange. Men jeg synes det FHI ikke sier er problematisk. En viktig forskjell mellom legen og forskeren, er at forskerens jobb er å være skeptisk, kritisk, og å undersøke forskningslitteratur. Det er ikke en leges jobb. Elvevold smiler gjennom telefonen fra Tromsø, og sier:
– Min tidligere foreleser på universitetet, som var lege med doktorgrad, sa at legestudiet er en avansert yrkesskole.

En vaksine skal gi immunitet og forhindre smitte. Disse gjør ikke det.

Elvevold er blant de fagfolk som har undertegnet Doctors for Covid Ethics: «Vi er leger og forskere fra 30 land med mål om å ivareta medisinsk etikk, pasientsikkerhet og menneskerettigheter knyttet til COVID-19».
– Hvorfor undertegnet du?
– Blant annet fordi foreningen var blant de første som stilte kritiske spørsmål, ikke minst til geninjeksjonen.
– Du kaller dem ikke vaksiner?
– Nei, en vaksine skal gi immunitet og forhindre smitte. Disse gjør ikke det. En annen forening av fagfolk, Americas Frontline Doctors, har anlagt sak mot amerikanske helsemyndigheter for å få dem til å endre navnet fra «vaksine» til «behandling».
sml (Store medisinske leksikon): vaksiner {…} «brukes for å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom».

Innholdet i injeksjonene ender nesten hvor som helst i kroppen

– Hva problematisk med mRNA-teknologien?
– I hovedsak at innholdet i injeksjonene må målrettes. Innholdet skal kun gå til de celler/organer som det skal ha terapeutisk effekt i. Men nanopartiklene her er ikke målrettet nok.

Forsker Kjetil Elvevold

USAs VAERS og Europas EudraVigilance – rapporteringssystemene for bivirkninger av injiseringene – viser at 4000 ulike skader til nå er rapportert. Jeg snakker altså ikke om antall skader, men de forskjellige typene skader. Jeg tolker det som at nanopartiklene fra injiseringen ikke bare ender i lymfeknuter, som var planen. Men at de ender nesten hvor som helst i endotelceller over hele kroppen. Endotelceller er de cellene som danner alle blodårene i kroppen, fra de store blodkarene til de minste kapillærene..

Skaden vil oppstå etter hvilket organ som opptar innholdet.


– Hva betyr det?
– At innholdet fra injiseringen kan ende i hjernen, hjertet, lever og andre sentrale organer, og gi skade der. Skaden vil oppstå etter hvilket organ som opptar innholdet. mRNA er en kopi av et gen som inneholder instruksjoner til å lage et protein, i tilfellet med Covid-19 spikeprotein. mRNA fungerer som en budbringer av informasjonen fra genene til der proteinene lages i cellen. (m står for messenger).
– Hvordan kan dette gi skader?
– Spikeproteinet er et molekyl med bioaktivitet, ikke dødt, og det skal ikke passere blod/hjerne barrieren. Men det viser seg at det likevel skjer.

Toksiske studer er knapt gjort

– Toksiske studier på injiseringene er knapt gjort, det vil ta lang tid før vi ser langtidseffektene av dette. Ennå vet vi ikke om injiseringene gir «Antibody dependent enhancement», en autoimmun tilstand. Noe av grunnen til at vi mangler kunnskap om dette, er at svært få blir obdusert.

– Men da patolog dr. Arne Burkhardt obduserte 15 pasienter som døde etter injisering, fant han at 14 av dem døde av injseringen fordi spesielle lymfocytter var gått til hjerte og lunger. Lymfocytter er en type hvite blodceller. De som ble funnet av Burkhardt er «killercells» som finnes i kroppen vår for å drepe virusinfiserte celler.

– Han fant også at endoteler var ødelagt, det er «rørene» som former blodcellene. Konklusjonen var at disse endotelcellene hadde tatt opp nanopartikler med mRNA, dermed produserte de spikeproteiner. Og killercellene trodde at cellene var infisert med virus, og drepte endotelcellene. Når det skjer i mange nok celler, stopper blodsirkulasjonen. 

– Ifølge Peter Doshi (redaktør av The British Medical Journal), viser ikke-publiserte rottestudier fra Japan at så mye som 80 prosent av innholdet i injeksjonene forlater injeksjonsstedet. Og opptas av endotelceller i små blodårer, kapillærer. I disse passerer blodet mye saktere enn i større blodårer, når blodet siger sakte, er det tid nok til at nanopartikler blir tatt opp i blodet.

– To hypoteser er at når flere celler produserer spikeprotein, kan uheldige ting skje:

 • Spikeproteinene «stikker ut», og tetter igjen kapillærer, små blodårer.
 • Spikeprotein som stikker ut «holder seg fast i cellene». Det aktiverer «killerceller», en umiddelbar reaksjon på et fremmed protein. Og en reaksjon på at endotelceller er infisert av virus.

Våre myndigheter må ha visst at det finnes behandling mot Covid-19

– Jeg håper at våre myndigheter skal måtte stå til ansvar, de må ha visst at det finnes tidlig behandling mot Covid-19 som redder liv. Honduras, Japan og den indiske delstaten Uttar Pradesh er eksempler på at kombinasjonen av ulike tilskudd og medisiner, som Ivermectin, sink og antibiotika, fungerer. I desember 2020 ble det publisert en fagfellevurdert artikkel der 57 forskere viste at med tidlig behandling, ble innleggelse på sykehus redusert med 85 prosent. Men studien fikk null oppmerksomhet.

Med tidlig behandling, ble innleggelse på sykehus redusert med 85 prosent. Men studien fikk null oppmerksomhet.

På samme tid kom Pfizers «vaksine», de oppga at den skulle være 95 prosent effektiv. Men Pfizer oppga ingenting om innleggelse eller død. Våren 2021 publiserte The Lancet studien «COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness – the elephant (not) in the room». Den viser at Pfizers absolutte risikoreduksjon er 0,84 prosent. Det tallet, sammenlignet med Pfizers fremstilling at de er 95 prosent effektive, er så kliss inntil løgn som det går an.

– Gjør ikke injeksjonene noe godt?
– Jo, de reduserer symptomer på covid. Men tidlig behandling er løsningen, og bør umiddelbart iverksettes slik som i Honduras, Japan og India. Jeg skrev en e-post til Legemiddelverket om dette, og fikk i det minste svar: «Takk for informasjonen».

– På jordet å påstå at fordelene ved injeksjonene oppveier ulempene

– At påstå at fordelene ved injeksjonene oppveier ulempene, er på jordet. Vi vet nå litt om de kortsiktige bivirkninger, det er graverende nok. I tillegg vet man fra tidligere at bare 1-10 prosent av bivirkninger rapporteres. Så her er store mørketall. Selv om det går bra med de fleste, så må man være helt sikker på at det ikke fører til skader når man injiserer i friske mennesker. I tillegg vet vi ingenting om langtidsvirkningene. La oss si at én prosent utvikler kreft som en langtidsvirkning, og at én prosent utvikler en autoimmun sykdom i løpet av den neste fem års perioden. Det vil være en katastrofe.

Selv om det går bra med de fleste, må man være helt sikker på at det ikke fører til skader når man injiserer i friske mennesker

– Du er ikke redd for å bli syk av Covid-19?
– Nei, for jeg vet hva de gjorde i Japan, Honduras og India, og vitamin D er vesentlig. Nyere forskning viser at doseringen våre myndigheter anbefaler er altfor lav. Vitamin D regulerer 2500 gener i kroppen, og er et nøkkelvitamin for velfungerende immunforsvar.

– Jeg tar tilskudd, det er lite sol her i Tromsø.


Les Dr. Fedon Lindberg: – Graverende at ikke mangel på vitamin D nevnes!


Elvevold om injiseringene mot Covid-19

 • Eksperimentell genterapi som ikke kan sammenlignes med tidligere vaksiner.
 • Vanlig vaksinering er å injisere patogen med adjuvans, (hjelpemiddel for å fremheve virkningen). Disse aktiverer immunceller, du får en lokal irritasjon, og lager antistoffer slik at du så er beskyttet.
 • Men ved injiseringene mot Covid -19 brukes virusets gen, kroppen lager kopier av genet, og antistoffer mot spikeproteinet.
 • Studier indikerer at deler av virusets RNA (og/eller mRNA fra gen-injeksjonene) kan bli integrert i ditt DNA.
 • Ikke-publisert studie på rotter fra Japan om Pfizer: 70-80 prosent av innholdet i injeksjonen forlater injeksjonsstedet, og slippes i sirkulasjon i kroppen. Da har du ikke kontroll på hvor spikeproteinet produseres. Hvis innholdet opptas der blodet går sakte, i små kapillærer, mener forskere at det kan gi gir små, lokale blødninger, altså små blodpropper.
 • Om det skjer i hjertet eller i hjernen og celler dør her, så regenereres ikke disse cellene. Altså kan det gi varige skader.
 • Injiseringene kan redusere immunforsvaret, fordi andre, nyttige antistoffer i kroppen forvises, forklarer virolog Gert Vanden Bossche i denne videoen.
 • En rekke studier viser at gjennomgått infeksjon gir 27 ganger bedre beskyttelse enn injiseringene.
 • Dagens injiseringer er de samme som ble utviklet for variant alfa, det er en del av forklaringen på dårlig effekt. Injisering tilpasset omikron kommer kanskje i mars 2022.
 • Blant virologer er det bred enighet om at injisering gir mutanter, det tar kun sekunder for viruset å lage en mutant, mens det tar uker å danne antistoffer. Å fortsette injisering isteden for tidlig behandling vil forlenge pandemien.
 • Det finnes flere nettsider satt sammen av tusenvis av leger/forskere for tidlig behandling mot Covid-19. flccc.net aapsonline.org worldcouncilforhealth.org
 •  Dr. Vladimir Zelenkos protokoll: ivermectin, hydroksoklorokin, vitamin D og C sink, quersitin (kosttilskudd).

Om sensur:

 • Peter McCullough: Forskeren og legen utviklet en protokoll for behandling av Covid-19, i samarbeid med leger fra Italia. McCullough har 600 fagfellevurderte publikasjoner, og har behandlet seg selv for Covid-19. Da han delte sine erfaringer på Youtube, ble det timer senere fjernet.  
 • Diskusjonen i september mellom Dr. Robert Malone og Geert Vanden Bossche ble kalt misinformasjon, og fjernet.
  –At en faglig diskusjon blir kalt misinformasjon, er antiforskning, sier Elvevold.  

Forsidebilde: Steve Smith

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Glimrende innlegg ! – Da er det bare å repetere det jeg skrev i går 😉

  Problemet med «virus» er hovedsakelig at når mennesker blir fortalt at disse «florer» i samfunnet er vi ytterst sårbare for manipulasjon og vi vet at mennesker meget lett manipuleres gjennom uvitenhet og frykt. Alt for mange av oss lures for lett til å akseptere og innta «vaksiner» – og derfor bør vi ALLE være bekymret nå !

  Før vi trygler og ber om Covid-Vaksiner bør vi alle kreve tilstrekkelig informasjon om hva vi utsetter oss for ! – Vi er jo ganske så ivrige etter å be om garanti for div. produkter vi kjøper Ikke sant ? … men garanti vedrørende “produkter” som injiseres i vår egen kroppen og våres barn hmm … det er vi faktisk merkelig nok ganske så likegyldige til .. Spørsmålene vi Alle må stille oss og informasjonen vi Alle må forlange nevner jeg her !

  Forlang en Godkjent Juridisk Informasjon vedrørende statusen til «vaksinen» – Er den godkjent for injeksjon i mennesker eller ikke ? (Sannsynligvis vil du ikke få svar fordi dette er inokulasjon (smitte) og ingen vaksine )

  Ok … men videre da 😉

  Forlang offisiell dokumentasjon på om hvorvidt «Vaksinen» du er tiltenkt er eksperimentell eller ikke !

  Forlang forsikringer om at mRNA injeksjonen (Vaksinen) IKKE er forenelig med eksperimentell Gen-Forandrende terapi /GMO) !

  Forlang en offisiell og fullstendig liste over innholdet i «Vaksinen» og få forsikringer om at innholdet ikke er giftig for hverken dyr eller mennesker ! – Nåvel … FDA sier at det trengs 75 år på å frigi Pfizer COVID-19-vaksinedata til offentligheten så da så – Det høres så betryggende ut – Ikke sant ?

  Forlang en offisiell og fullstendig liste over alle bivirkningene knyttet til den tilbudte «vaksinen».
  Da mener jeg alle bivirkningene siden den ble introdusert, – Inkludert dødsfall – Og i så fall … Hvilke bivirkninger & Død for hvem og hvorfor ?

  Mye mer kan nevnes men dette holder !

  Videre …
  Dersom din arbeidsgiver forlanger at du skal vaksineres for å beholde jobben din bør du forlange garantier for at vaksinen du mottar ikke bryter med gjeldende menneske rettigheter samt at vedkommende er innforstått med ovenstående krav / bekymringer – og vil måtte være både rettslig og økonomisk ansvarlige dersom det oppstår kompliserte bivirkninger av vaksinen !

  Vel – Ingen arbeidsgiver vil gi deg slike garantier – ikke legestanden eller helsepersonell som ivrer etter å vaksinere deg heller .. Og hvorfor ikke ? – Jeg tror du vet svaret allerede !

  Så hva driver vi egentlig med da ? – Det tror jeg også du vet svaret på !

  Og så var det dette Corona passet da – Hva beviser det ? – Det er jeg også ganske så sikker på at du egentlig forstår – Ikke sant ? 😉

  Svar
  • Gjentar rådene for best å kunne unngå «Virus» smitte !

   *Black Seed Oil (Svartolje) – Nigella Sativa – Black Cumin Seeds
   *Quercetin
   *Zink
   * Vitamin D3
   *Magnesium og Selen

   Disse er viktige i forebygging av virus men også avgifting – Våre “kjære” helsemyndigheter burde så absolutt ha informert oss om nødvendigheten og viktigheten av disse i begynnelsen av denne falske epedemien men vi vet vel nå at de faktisk ikke er så veldig interessert i din allmenne helsetilstand er de vel ? ..;)

   Vidre – Hovedsakelig dersom du har blitt injiser med denne falske Vaksinen !

   *NAC (N-acetylcysteine)
   * Astaxanthin
   * Milk thistle
   * Melatonin

   God Helg til dere alle ♥️

   Svar
 • Kjetil Elvevold regnes for å være en av de forskerne i Norge som har mest innsikt i mRNA-vaksiner. En streng advarsel og høyt varselrop fra ham bør få alle leger og myndigheter til å stoppe opp å lytte. Det er i måneder nå kommet så omfattende vitenskapelig dokumentasjon på at det som injiserer i størstedelen av befolkningen kan føre en medisinsk kataklysme som i omfang kan gi samfunnskollaps. 4000 ulike tilstander forårsaket av det som Camilla Stoltenberg er den fremste salgsrepresentant for, er et varsel vi har i vente.
  Det er bare forspillet vi ser krusningene på. Nesten alt det offentlige og systemmedia formidler om i corona-saken er løgn, sensurert, tilbakeholdt eller fordreid. Men massedøden som vil komme kan de ikke så lenge holde skjult. Allerede nå hører man om svært mange som dør akutt. Det er en annen agenda de styrende myndigheter styrer etter og som tjener alt annet enn folkets helse og beste.
  Leger, sykepleiere, helsemyndigheter og politisk ledelse som heretter anbefaler og fortsetter med å fremme medisinering med disse genteknologiske sprøytene, vil en dag måtte bli rettslig konfrontert med hva de har gjort..
  https://swprs.org/covid-vaccine-adverse-events/
  https://brownstone.org/tag/vaccines/

  Svar
 • Så til noe som jeg helst ikke vil nevne (Da dette er ganske så frastøtende) men hører hjemme i Corona Debatten !

  Washingtons legalisering av «flesh goo»- mekanismen for flytende menneskelige lik – kjent som «alkalisk hydrolyse» – trådte i kraft 1. mai 2020.
  Loven er RCW 68.50.110 og passasjen refererer til «alkalisk hydrolyse» som nye, lovlige midler for å kvitte seg med menneskelik !

  I 2020, – etter at covid-pandemien eksploderte, legaliserte staten Washington praksisen da den begynte å lansere planene sine om å bygge covid-konsentrasjonsleirer drevet av «streiketeam»-operatører.

  Washington State har utviklet en måte å kvitte seg med store masser av menneskekropper på uten å måtte grave massegraver eller kjøre forbrenningsovner som kan oppdages av droner eller satellitter.

  De planlegger å gjennomføre storstilt folkemord ! – Og det er vel egentlig hva mye av dette handler om – Folkemord !

  https://www.brighteon.com/975b8bc3-b96d-4e4f-b8a6-23dbb610ce2a

  Svar
 • Northern Light.
  14 januar 2022 16:29

  Vestlig presse og media (MSM), som har samme finansielle eiere som den farmasøytiske industrien (Big Pharma), og oppgir for eksempel en «dødsrate på 0,15». Noe som skremmer, for mange klarer ikke å prosessere tall i en tilstand av panikk og forfjamselse. Men hvis et virus har en dødsrate på 0,15, så er overlevelsesraten 99, 85. Hadde nyhetsankerne sagt at overlevelsesraten er på 99,85% som for Covid, det er som en vanlig sesonginfluensa, så hadde det ikke oppstått panikk i befolkningene.

  Men det er panikk i befolkningene Big Pharma vil ha, så de blir ukritiske til mRNA-injeksjonene kalt vaksiner som gir dem en astronomisk profitt. Prisen på Pfizer injeksjonen er kjent, 24 dollar som er prisen de fleste landene kjøper den inn for. Dette kan ganges med flere milliarder, og når Pfizers direktør bestemmer, ikke landenes helsedirektorater, at hver skal ha et ukjent antall boosterinjeksjoner så blir det en eventyrlig fortjeneste hvert år i uoverskuelig fremtid for eiere og investorer.

  Pfizer, AstraZenica, Janssen og Moderna deler markedet, som er på 8,4 milliarder mennesker mellom seg. Et kupp uten sidestykke for Big Pharma, fordi landenes myndigheter presser og også tvinger innbyggerne til å ta deres produkt flere ganger i året i mange år fremover, til en pris som selskapene bestemmer.

  Hvis en skulle komme i diskusjon med noen som kun informerer med NRK, TV2 Nyheter og riksavisene om vaksiner og som er indoktrinert, hjernevasket og skremt av skremselspropagandaen døgnet rundt, er det viktig å holde seg til fakta, og ikke la det bli en diskusjon om kjemien i mRNA-injeksjonene kalt vaksiner.

  Fakta en bør holde seg til i diskusjoner:
  – overlevelsesraten for Covid og Omikron er som for vanlige sesonginfluensaer og forkjølelser.
  – risikogruppene for virusene er de samme som for influensa og forkjølelse, folk i høy alder ofte med underliggende sykdommer, eller andre med nedsatt immunforsvar.
  – alder for død av Covid og Omikron er omtrent som den forventede levealderen i landene eller faktisk høyere.
  – Covid påvises med PCR-testen, som satt til 45 sykler viser for det meste falske positive, det vil si at de fleste vet ikke at de er bærere av viruset før de blir testet med PCR-testen.
  – registreringen av døde av Covid har vært helt feil i alle land, mange land har for eksempel hatt en praksis som registrerer døde med Covid som død av Covid. Når den italienske motsvarigheten til det Norske Folkehelseinstituttet kun regnet med de som døde av Covid, ble antall døde i Italia justert fra 130 000 til kun 4000.
  – virus med overlevelsesprosent (OP) på over 99,5% skal ikke ha vaksiner, for en OP på over 99,5% beviser at kroppens naturlige immunforsvar tar seg av viruset, og det er derfor en fordel at så mange som mulig får dem (ikke risikogruppen selvsagt), så flokkimmunitet oppnås så tidlig som mulig.
  – media sier smitte og smittetrykk som gjør et dramatisk inntrykk på ukritiske, men «800 smittet i Trondheim», betyr ikke at 800 er syke og må ha behandling, det betyr at de er bærere av viruset uten symptomer og er friske for de flestes del.
  – vaksinen er ikke en vaksine som forskeren i innlegget også sier. Ekte utprøvde vaksiner beskytter den vaksinerte mot viruset vaksinen er for. mRNa-injeksjonene er eksperimentelle og ikke utprøvd, og de som har fått dem blir smittet av Covid og andre coronavirus lettere enn uvaksinerte, som betyr at immunforvaret blir redusert av injeksjonen for mange, og dermed blir det milde Omikron viruset alvorligere for dem.
  – USAs og EUs innrapporteringsdatabaser VAERS og Eudra Viligance for død og skader for dem som har fått Covid-19 «vaksinene», viser alarmerende høye dødstall og mange alvorlige bivirkninger enda de viser bare 1-10% av faktiske tilfeller.
  – selskapene som fremstiller injeksjonene fraskriver seg alt ansvar for bivirkninger på kort og lang sikt og ukjente bivirkninger, og kan ikke saksøkes. Dette har Norge og andre land skrevet under på i kontraktene med selskapene.
  – japanske forskere oppdaget bla giftig grafen i injeksjonene i September, og stoppet injiseringen umiddelbart. Covid pasienter i Japan ble behandlet med Ivermectin, og Covid forsvant i Japan etter en måned, dette har vestlig presse og media tiet helt om.
  – dette er eksperimentelle injeksjoner, de er ikke utprøvd på dyr, de utprøves på milliarder av mennesker som nå uten å forstå det er prøvekaniner i et pågående eksperiment med ukjent utfall. Men etter korttidbivirkningene å dømme, kan utfallet bli en katastrofal desimering av menneskeheten på lengre sikt.

  Svar
 • En pandemi av ikke-tenking.
  Koronavirusinfeksjoner er sesongbaserte. Snittalder for døde av covid var 84 år. Gjennomsnitts Ola, og Karis levealder er henholdsvis 76,1 år og 81,7 år (2019 tall) Dette var med andre ord alarmerende normalt ! ( normal, Lat. Normalis betyr vanlig)
  Ansiktsmaske brukt utendørs, virker som et dramatisk tiltak når vi vet at virus er «ting » som påvirkes av vind, og trekk-forhold i luften, og kanskje til og med av ultrafiolett lys. Det er små sjanser for at du eller jeg inhalerer et virus , selv uten filter.
  Hvis du absolutt vil bruke (hold kjeft) maske, og redusere oksygenopptaket, vær så god ! Ditt valg, ikke mitt ! Den suverent beste alternative «masken» er etter min mening immunforsvaret. Det er mitt valg !
  Det finnes ikke noe slikt som forkjølelse, og influensa sesong. Det finnes kun lav vitamin D-sesong. Inflammatorisk (cytokin) storm kan ikke kontrolleres/reguleres uten tilstrekkelig vitamin D-nivå . De fleste har lave D-vitaminnivåer. 96 % av intensivpasientene i USA har D-vitaminmangel i følge den amerikanske patologen Dr. Ryan Cole i Cole Diagnostic.
  Vi kan ikke syntetisere vitamin D fra sollys om høsten, og vinteren på nordlige breddegrader .Vårt immunforsvar fungerer derfor dårlig hvis vi ikke fyller opp vitamin D lageret.
  Vi vil være sårbare for enhver sesongmessig virusinfeksjon hvis ikke helsemyndighetene poengterer hvor viktig inntak av D vitaminer, og andre essensielle vitaminer,og mineraler er for fokehelsen.
  Problematiserer myndighetene lavt vitamin D nivå ? Inngår temaet som fast oppslag i nyhet-sendingene ? Holdes det ukentlige pressekonferanser om denne «egentlige» krisen ? Fauci sier han personlig tar 8000-9000 enheter vitamin D pr. dag, så hvorfor har ikke dette blitt et internasjonalt folkehelsebudskap?
  Hilsen D3 avhengig. Fri for feberfantasier.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dreier det seg om helse eller noe annet?

Hvorfor vaksinere noen som ikke er truet?

Forrige innlegg

Mobbere og utpressere kan få bivirkninger de og

Fortjener alle vaksineskadde erstatning?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.