POSTED IN Klima, Olje-Energi

Det går mot en kraftkrise til vinteren.

Blir det iskaldt omgjøres den til en stor politisk krise.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når energi blir en vare som skal selges med størst mulig fortjeneste betyr det at den selges til de som betaler best, dvs. der prisen fra før er høyest. Dette prinsippet er retningslinjene for norske el-kraftverk. Tidligere har el-energi vært vanskelig å selge til utlandet, men med nye kraftkabler til kontinentet og Storbritannia kan det nå gjøres.

I praksis betyr det at vi eksporterer norsk fossekraft (en unik nasjonal ressurs som skulle være til velsignelse for hele befolkningen), og til motytelse importerer vi skyhøye kraftpriser fra utlandet. Prisnivået «harmoniseres» sier de som er flinke til å forskjønne virkeligheten. Allerede nå er magasinene (vann-fyllingsgraden) til norske kraftverk rekordlav. Og el-kraftprisene i Storbritannia og på kontinentet er skyhøye og stigende.

En kald vinter vil fortelle mange hva den virkelige prisen i penger er for det «grønne skiftet», og hva vår tilknytning til EU gjennom Acer-avtalen egentlig betyr. I den lar vi EU regulere vår kraftpolitikk. Det er mange som kommer til å fryse til vinteren – også i Norge – hvis de ikke har ved- eller oljefyring. Ved-produsentene går store tider i møte og mange norske lommebøker vil bli tømt, særlig de som var slunkne fra før.

I en SP/DNA-regjering vil hele EØS-avtalen fort bli en varm potet under slike forhold.

Et gedigent paradoks for de som ønsker et grønt skifte. Det er alltid de som har minst som får svi mest. Det er først og fremst de som betaler prisen for det grønne skiftet, hvis det skulle være noen tvil om det.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

EUs radikale netto-null utslipp slår til – med svært høye energipriser.

Eventuell russisk hjelp kommer bare via Nord Stream 2. Russland har signalisert at gassleveransene til Europa ikke vil øke dersom det ikke blir via denne rørledningen, når den blir godkjent.

Sophie Mellor

Går tom for gass når energiprisene er rekordhøye. Europa opplever energimangel, en mangel som har vært under oppseiling i årevis.

Med andre ord, ei krise som i stor grad kunne vært unngått dersom USA og den atlantiske femtekolonne i Europa hadde blitt hindret i å sabotere energisamarbeidet med Russland så lenge som de har. Samtidig som den globale gassetterspørselen går til himmels fører Europas satsing på fornybare ressurser som vindkraft, solkraft i kombinasjon med aggressiv nedstenging av kull- og atomkraft til at elektrisitetsforsyningen i Europa strupes. 

Nord Stream - Wikipedia
North Stream blir kanskje redningen for mange i EU og energiforsyningen til unionen.

Kontinentets gassmangel forårsaker ekstrem ustabilitet, der Storbritannia på torsdag opplevde at strømprisene tidoblet seg i løpet av en 7-timers periode, til rekordhøye £2,300 (ca. 27 507 kroner) per megawatt-time (MWh), samtidig som Irland –normalt en eksportør av vindkraft til Storbritannia –  selv opplevde forsyningsproblemer. 

De er ikke aleine.

Ustabiliteten har gitt høyere priser, rekordhøye priser i Spania, Tyskland og Frankrike. Innbyggerne i disse landene betaler  støsrstedelen av prisen for dette. This volatility has brought higher prices, 

De ekstremt iøyenfallende regningene kommer samtidig som både EU og Stprbrittania presser på for å bli verdensledende innen avkarboniseringen av strømforsyningen. I fjor lovet EU for eksempel at unionen ville nå målet om netto-nullutslipp innen 2050, et forpliktelse som betyr å fase ut karbonintensive energikilder til fordel for mer bærekraftige kilder som vind og sol i løpet av det neste tiåret. Det vanskelige er at prisene på energi i år har eksplodert ettersom etterspørselen har økt overalt og dette fører til at vanlige folk står i sentrum av den økende ustabiliteten i verdensmarkedet.  

Strømkunder i både Spania og Portugal betaler nå i snitt €140 (ca. 1421 norske kroner) per megawatttime strøm, iht strømleverandøren OMIE, som opererer i markedet på den iberiske halvøy. Dette er den høyeste strømprisen siden 2002.

boy in black and white plaid coat
Det er mange som vil måtte fryse til vinteren

Sist torsdag var prisen på 1-døgns strømkontrakter på rekordhøye €152.32/mwh (1554,65 norske kroner). I Frankrike og i Storbritannia kunngjorde EDF Energy at standard variabel pris ville øke med 12% fra og med oktober måned, for å dekke inn de økende kostnadene. Franske priser på kontrakter med levering neste år, økte til €99.50 per mwh (1015,55 norske kroner), noe som er rekordhøyt for denne typen kontrakter.

Priser som dette ser man normalt aldri i månedene før vinteren, siden det er om vinteren man trenger mer energi til oppvarming.

EN KONTROVERSIELL LØSNING

Om der finnes ei redningsbøye, så kan denne være russisk.

Den statseide russiske energigiganten Gazprom kunngjorde på fredag at arbeidet med den kontroversielle 750 kilometer lange rørledningen Nord Stream 2 til Tyskland nå er ferdigstilt. Timingen kunne ikke vært bedre, siden den kommer 1 dag etter at britiske priser slo alle rekorder og Irland advarte mot strømmangel kunne føre til mørklegginger. 

Går alt etter planen, så kan russisk gass begynne å flomme til det europeiske kontinentet innen en måned.

photo of mountain
Strømutkobling vil kunne få store konsekvenser. Ikke bare blir det mørkt men mange funksjoner som vi tar for gitt vil forsvinne, f.eks. husholdningshjelpemidler og betalingsautomater.

Inntil da må europeiske forbrukere betale prisen. «Jeg ser ingen grunn til mørklegginger, siden der er mer enn nok strømkilder. Det er bare det at disse blir dyre», sier Carlos Torres Diaz, leder for gass og elektrisitetsmarkedet i energianalyse- og rådgivningselskapet Rystad Energy.  

Under oppseiling i årevis 

Den nåværende strømmangelen er et resultat av årevis med politiske avgjørelser og -valg, ofte med de beste intensjoner, som har satt Europa in en vanskelig politisk situasjon.

I den senere år har EU lagt ned og stengt sine egne gassfelt for å redusere miljøpåvirkningen, men også fordi de har blitt mindre produktive. Europas største gassfelt, Groningen-feltet, er nå under såkalt «decomissioning», altså permanent nedstenging, hele åtte år før planlagt, nå med en minimumsproduksjon ment som en reserve. Til sammenligning har den britiske gassproduksjonen gått ned med 28%, iht analyseselskapet Wood Mackenzie og den norske produksjonen har også gått ned på grunn av vedlikehold.

 

Nuclear power in Germany - Wikipedia
EU (Tyskland) er selv ansvarlig for den situasjonen de er havnet i. De har stengt ned kjernekraft- og kullkraftverk som en viktig del av det «grønne skiftet».

Russland har ikke ignorert Europas økende energiproblemer. I sommer «begrenset» Russland strømmen av naturgass til Europa i et sterkt kritisert trekk foretatt for å øke profitten og som lot Europa i stikken. Nå, med Europas økende problemer, lager Russland bråk ved å skape usikkerhet om at oppstart av gassforsyning gjennom Nord Stream 2 skal starte så fort som mulig. Problemet er at Russland slett ikke egentlig «begrenset» gassforsyningen, men fastholdt den på det avtalte nivået i henhold til kontraktene i stedet for å øke tilførselen utover dette. Siden Brüssel også over lang tid har hylt om å «befri» seg selv fra russisk gass, så er det spesielt å nå klage over at Gazprom bare respekterer de uttalte ønskene.

Den Gazprom-eide, 11 milliarder kroner dyre Nord Stream 2-rørledningen, som går gjennom Østersjøen, vil kunne forsyne Europa med 55 milliarder kubikkmeter gass neste år. Det er nok til å forsyne 26 millioner husholdninger hvert år. Prosjektet, som har pågått i 10 år, støtte på voldsomme myndighetskrav og sanksjoner på grunn av frykt for at den skulle gjøre Europa altfor avhengig av russisk gass. Sanksjonene mot Nord Stream 2 har ikke bidratt til mindre avhengighet av russisk gass, men heller bare forhindret Russland fra å starte forsyningen.

Nedgangen i europeisk gassproduksjon, sammen med den økte etterspørselen etter energi grunnet økonomisk oppgang etter COVID-19 som iht IEA, det internasjonal energibyrået, har økt med 25% – den største økningen siden 1985 – har ført til at tanken om å kjøpe mer russisk gass er vesentlig mer aktuell. «Europa er desperat etter denne ekstra gassen og dette har ført til at godkjenningen av rørledningen går lettere, sier Diaz.

Lenger østerut. 

Europa har få gode alternativer til russisk gass. Den mest sannsynlige erstatningen ville være å gå til de asiatiske markedene, hvor det er sterk konkurranse om å få kjøpt tilgjengelig flytende naturgass, LNG.

Kina, Japan og Sør-Korea har foretatt et oppkjøpsraid i sommer, i håp om å ha store nok gasslagre til vinteren samtidig som de forbruker mye nå grunnet den økonomiske gjeninnhentingen etter COVID-19. Disse oppkjøpene har sent prisene på LNG til himmels, med spotpriser på LNG på over 15 dollar for en million britiske termiske enheter (Btu) i Juli. Det er opp fra lave 8 dollar for 1MBtu i desember 2020, ifølge energibyrået ICIS. Altså nærmest en dobling.

“Det har lenge vært en diskusjon om russisk gass versus LNG», sier Diaz fra Rystad, som antar at Europa trenger forsyninger av begge deler. «Dersom vi ikke importerer russisk gass, er LNG det eneste alternativet. For å skaffe nok LNG må vi konkurrere med Asia og det medfører potensielt enda høyere priser»

Nettoresultatet av netto-null 

Dråpen som fikk begeret til å flyte over og presse prisene oppover har vært Europas bestrebelser på å få ned egne utslipp.

brown trees near mountain under white clouds during daytime
Når det er kaldt om vinteren er det både lite vind og sol. Det er da en trenger el-kraft mest på våre breddegrader.

Fornybar energi produsert av vind og sol, som står for 20% av Europas elektrisitetsforsyning, er i sin natur ustabil og periodisk, noe som betyr at det ikke produseres kraft når solen ikke skinner eller når det ikke blåser. Uten batterier er lagringskapasiteten sterkt begrenset.

Årets sommer var svært dårlig for vindkraften, med britisk produksjon så lav som 409MW sist mandag, sammenlignet med rekordhøye 17 600 MW 4 mai i år. I Tyskland er tilstanden like dyster, med fornybar produksjon som på et tidspunkt utgjorde bare 8,1% av landets totale energiproduksjon. 

Andre selvpåførte kostnader kommer fra rekordhøye priser på karbonkvotene som følger med utslipp av CO2 til luft, grunnet EUs kvotehandelsregime. «Normalt er det slik at når gassprisene øker, så skiftes det fort over til kullkraft, men på på grunn av avgiftene som pålegges grunnet kvotesystemet, så blir det mindre bruk av kullkraft enn ventet», sier Diaz. 

Kilde: Fortune

Oversatt av Væringen

Forsidebilde v2osk

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Det skrives stadig i media at årsaken til høye kraftpriser nå er de lave magasin/dam-nivåene i Norge.
  Men dette skyldes jo at det har vært penge-lønnsomt å selge vann/strøm ut av Norge hele dette året. I tillegg betaler vi CO2 – avgift på vår vannkraft (!) fordi det er penge-lønnsomt å penge-bytte med (kull-) kraft fra andre land.
  Hva blir det neste?
  Skal myndighetene selge maten vi produsere ut av landet fordi da blir det mer i statskassa å «hjelpe» innbyggerne med, og BNP blir høyere, og myndighetene får større summer å forvalte, og mer makt overfor innbyggerne.
  Så blir «vi» penge-rikere mens vi fryser og sulter.
  Er det Molboland vi bor i?

  Svar
 • Northern Light.
  17 september 2021 15:06

  Fremstillingen i hovedstrømsmedia av krafttilgangen er vinklet, slik at det norske folk skal avledes fra å huske at norsk vannkraft produserer mer enn nok strøm til norsk industri og husholdninger, også i kalde vintre. Det er ikke mangel på kraft i Norge, det er bondefangeriet med ACER og kablene har gjort at den elektriske kraften blir mye dyrere når utlandet tar mye av kraftproduksjonen.

  Det var AP med Stoltenberg som startet med å gjøre allemannsgodet strømmen om til et innenlandsk kraftmarked, hvor kraftspekulanter kunne skumme fløten, og la husholdningene ta regningen, kraften ble dyrere, ikke billigere som Stoltenberg og MSM innbilte befolkningen.

  Så skulle Norge bli «grønt batteri for Europa», Norsk presse og media fremstilte det som at «energirike Norge måtte hjelpe stakkars Europa med energi». Uten å fortelle at Europa har et forbruk på mange tusen TWh. Da kan ikke 50-80 TWh fra Norge være grønt batteri for Europa. Som alltid hjalp storkapitalens MSM til med å lure det norske folk til å tro at kablene til Europa, fører bare ut et overskudd av norsk energi, og fører billigere energi tilbake til Norge.

  ACER og kablene er første trinn i storkapitalens overtagelse av norsk vannkraft. ACER gjør av selvråderetten over vannkraften er borte, folkets vannkraft og allemannsgode for nordmenn er nå en del av et europeisk marked, som nordmenn nå skal betale europeiske markedspriser for. For eksempel vil en norsk husholdning som bor 500 meter fra et norsk vannkraftverk som produserer strøm for 5 øre kWt, måtte betale opptil mange kroner per kWt.

  Siste trinn i storkapitalens overtakelse av norsk vannkraft er at hjemfallsretten oppheves, som høyrepartiene vil, men tier om i valgkampene. Da kan utenlandsk kapital kjøpe opp vannkraftverkene, og vannkraften er borte fra det norske arvesølvet. APs ledelse vil inn i EU, som vil oppheve hjemfallsretten.

  Mange titusener av leiligheter som kun kan oppvarmes med strøm ble bygget på 60 og 70 tallet, da strømmen var et fellesgode som ble distribuert nesten til selvkost. I dag er mange av beboerne i leilighetene eldre med lav inntekt. En flerdobling av strømprisen vil gjøre dem og mye av arbeiderklassen og også mange i lavere middelklasse til fattige.

  SP lederen Vedum har sagt ved flere anledninger at de vil ha nasjonalt eierskap av landressursene. Da blir vannkraften og kraftforsyningen en ypperlig anledning for SP å vise at de mener alvor med dette. Ved å melde Norge ut av EØS melder vi oss ut av ACER, og får selvråderetten tilbake over vannkraften. SP må gjøre det klart av hjemfallsretten er ukrenkelig.

  Høyres søsterparti AP har en arbeiderklasse retorikk, men ved at de vil beholde og utvide EØS avtalen og inn i EU som fullt medlem, viser de at de er globalister. For det er det EU dreier seg om, en overnasjonal avtale for å privatisere økonomiene til landene, så storkapitalen kan kjøpe opp landressursene, folkets eiendom.

  Et av APs slogan under valgkampen var «nå er det folkets tur». Hvis det er det de mener, så får de begynne å reversere globalismen de selv startet med da globalisten Brundtland tok over AP. Det er under AP at privatiseringen av Norge startet, den har bare blitt videreført av Høyre regjeringene.

  For å nevne en annen energikide som er en stor del av folkets eiendom, oljen, så har faktisk folkets eierandel av oljen blitt redusert til 70% av nedsalg. Hadde Høyre vunnet valget, ville de ha «solgt seg ned» til 50%, som programfestet i Høyres partiprogram, noe som ikke ble nevnt av norsk presse og Dagsrevyens politiske kommentatorer.

  Nå får vi se om SP kan vise om de kan «ta Norge tilbake» til folket, og reversere globalismen. Den beste måten å gjøre det på, er ved å sikre nasjonalt eierskap, folkets eierskap, selvråderett og suverenitet over landressursene, vannkraften, oljen, gassen, fisken, fiskerisonene. dette er det motsatte av globalisme. Ikke bare på og rundt fastlandet, men også Svalbard og Jan Mayen. En lakmustest for SP, som i regjering hele tiden må kjempe for folket mot globalistene i AP.

  Svar
  • Den dagen Vedum går i regjering med WEF-Barth-Eide er han ei politisk daud sild.
   Dessverre må krisa bli stor, mange må fryse, men hjelper det mot menneskevond politikk?

   Svar
 • Ja, en lakmustest for Sp.
  Og for et AP som er et fjernstyrt globalistparti, trojanske hester, som H.
  Hvem vil avsløre seg først?
  Sp sier de vil fjerne avgiftene på strøm. Så bør de også fjerne nettleie/bomavgiften på strøm.
  Og fjerne vår oppbinding i mafia-konstruksjonen EU/EØS. Har en nasjon et overskudd å selge, og en annen nasjon vil kjøpe, på avtaler seg imellom, skal ingen fordyrende overnasjonale organer styre dette. (Og selvfølgelig heller ikke rentene på våre byttemidler.)
  Hvis vi ser vanlig «politikk» og bedrageri de neste 4 år, bør et oppgjør komme.

  Svar
 • Veldig godt sagt, Northern Light!
  Dette skulle hengt i glass og ramme og mesteparten av den norske befolkningen burde lest det.
  Selvfølgelig dreier det «grønne skiftet» seg også om å skape en mangelvare bl.a på kraft for å skvise befolkningen, altså en VILLET politikk. Atomkraftverkene på kontinentet skal bort og skal liksom erstattes av vindmøller/havvind. Norsk vannkraft skal selges ut og kraftprisene skal som det sies her «harmoniseres» med Europa. Å stemme på globalistpartiene gjør det ikke akkurat bedre.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  18 september 2021 6:35

  Nå opplever stat, fylker og kommuner en enorm og uventet inntekt fra vannkraft – til udelt glede !
  Selvfølgelig, dersom politikerne ville GJØRE noe for å redusere kraftprisen i Norge kunne de
  – avviklet ekstra-avgiftene på ren, miljøvennlig, fornybar vannkraft (enøk avg., grønne sertifikater, el-avgifter)
  – avviklet moms på vannkraft når kraftprisen er over 50 øre kwt
  – forbudt netto eksport når fyllingsgraden er lav.

  Svar
 • Å være politiker, til og med på kommunal nivå, har blitt til en yrke med sterk yrkegrouppstilhørighet. Og da må de tjener sine yrke interesser først. Og penger er en del av det. Og som Reidar Kaarbø skriver «Nå opplever stat, fylker og kommuner en enorm og uventet inntekt fra vannkraft – til udelt glede !»
  Hva bli da motivasjonen for å endre energi politiken da? Ingen, spør du meg. Og dette er skummelt fordi over tid den kommer til å øke og synliggjøre gappe mellom vår naiv tror til etablert systemet som skulle forsvare folks interesser og virkelighet en

  Svar
 • Vi får gi latterkråka i SP 3 måneder til å ta tak i kaoset etterlatt dem av (fj)eRNA før vi starter borgerkrigen, men helst ikke noe særlig lenger. Dette i betraktning hvor mange som vil komme til å lide unødvendig på grunn av EØS/EU(SSR) og ACER-avtalen, en gang må denne galskapen stoppes. For å si det med «yppersteprestinne» Greta: Kloden fryser, klokka er 5 på tolv! «How Dare You Steal Our Electricity!» La oss her og nå bestemme oss. Hvis ikke denne saken er ordnet innen 01.03.2022, så sprenger vi alle «overførings» (overføring av rikdommene til KM?) kablene. Det vil sørge for at strømprisen faller som en stein, saken er «ordnet».

  Svar
 • Nå når kraft KRISEN er uungåelig, konstaterer vi at det bare i september er eksportert netto 1 TWH, nemlig 88 % av «utvekslingen» ble eksportert. Totalt i år er det netto eksportert rundt 12 TWH (17,2 eksport og 5,3 import, det betyr at 76 % av utvekslingen var eksport). Er det slik man holder på i et «tørkeår» – eller er dette idioti satt i system? Nå er det grunn til å KREVE at utvekslingen er like stor hver vei, altså NEI til ekstra eksport.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Massakren i Sabra og Shatila.

En skammens dag for Israel.

Forrige innlegg

Ønsker og håp gir ingen politiske resultater.

Situasjonen krever politisk kamp.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.