POSTED IN Olje-Energi, Tyskland

Den grønne politikken i Tyskland:

Går det mot energisammenbrudd?

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Tyskland kan ødelegge Europa enda en gang

Av Jan Herdal

Oppfatningene i Norge om hvor lenge strømsjokket vil vedvare, er preget av illusjoner om hvordan dagens globaliserte verden er skrudd sammen. Noen mener at problemet varer ut vinteren, andre noen år inntil det «grønne skiftet» gjenoppretter balansen.

Det er nettopp det grønne skiftet som er årsaken til dagens situasjon, og mer av det samme betyr enda dyrere og mer ustabil kraft. Spør tyskerne. De er best i klassen på sol- og vindkraft, og er belønnet med Europas og kanskje verdens høyeste kraftpris.

Norge er tilsluttet EUs kraftregime gjennom ACER, samt ved eksportkabler med etter hvert stor akkumulert kapasitet. Det er massivt flertall i stortinget for å opprettholde dette regimet. I så fall vil norsk strøm fortsatt bli solgt til høystbydende i Europa, og EUs kraftpriser vil bli importert til oss.

File:Windmill at kutubdia 14.jpg
Disse leverer bare når det blåser

Tyskland spiller nøkkelrollen i utviklingen av EUs kraftforsyning, både fordi landet aleine genererer over 20 prosent av EUs årsproduksjon på snaut 2 800 terrawattimer (2019), og fordi mange andre land følger Tysklands politikk.

Den nye tyske regjeringen skal opprette et superdepartement for å framskynde det grønne skiftet. Pr. dato går planene ut på å nedlegge stabil kraft (atom og kull) tilsvarende 40 prosent av landets totale strømforsyning innen 2030.

Det tilsvarer en årsproduksjon på 250 TWh. Til sammenligning produserer Norge 150 TWh årlig. I et godt år kan Norge eksportere 20 TWh, eller under 1 prosent av EUs strømforbruk. I forhold til eget folketall har vi en imponerende strømproduksjon. I det store bildet er den mer beskjeden.

Dagens tyske regjering stiller altså i utsikt å svekke EUs kraftforsyning med snaut 10 prosent i løpet av de neste 8-10 år, på et tidspunkt da faren for sammenbrudd i nettet allerede er blitt overhengende. 

På papiret skal bortfallet mer enn erstattes av «fornybar» kraft, i hovedsak sol og vind. For det første innrømmer selv tilhengerne at alternativene er kraftig på etterskudd. Eksempelvis må det bygges nesten 15 gigawatt ny solkraft årlig fram til 2030. Det høyeste noensinne var i 2012 med snaut 8 GW. (Alt er papirytelse. Reell ytelse utgjør bare en brøkdel).

For det andre er både sol og vind høyentropiske, vilt varierende kraftkilder, i motsetning til regulerbar atom- og kullkraft. De leverer ikke strøm når behovet er der, men når vinden blåser og sola skinner.

For å opprettholde et sivilisert samfunn, må det langt på vei bygges ut en parallell forsyning av stabil kraft som kan koples inn ved behov. Behovet øker med økende andel ustabil kraft i nettet. Regjeringen aksepterer i praksis bare utbygging av gasskraft som «fossil», stabil erstatningskraft.

brown house near mountain
Gamle kullkraftverk forurenser, naturligvis. Ikke nye.

Også her er utbyggingen kraftig på etterskudd. Ifølge Handelsblatt må dagens tempo tidobles for å nå nødvendig kapasitet innen 2030. Men det er ingen enighet innen koalisjonen om gasskraften. Motstanden er størst blant de grønne, som får kontrollen over det grønne superdepartementet.

Resultatet er at private investorer kvier seg for å bruke penger på gasskraftverk som kan bli stengt når som helst av et tilfeldig politisk flertall.

Endelig har regjeringen satt 15 millioner elbiler på tyske veier som mål innen 2030.

Det er lett å se at alt dette ikke går i hop. Det vil føre til nye priseksplosjoner på strøm til «vanlige folk». Det vil også øke faren for alvorlige sammenbrudd i nettet, med de konsekvenser det vil ha både for befolkning og næringsliv.

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst.

Forsidebilde: insung yoon

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Henning Nielsen
  8 desember 2021 9:25

  Jeg håper bildet viser bygningsmassen til en kullgruve, ikke et kullkraftverk 🙂

  Svar
  • Ja, bildet er fra Alaska. Vanskelig å finne gratisbilder som passer.

   Svar
   • Herdal er alltid på ballens topp, dette åpenbare kraftselvmordet Europa nå gjennomfører er nesten utrolig, selv for en som studerer superoligarkenes avvikling av de vestlige demokratier og deres plan om verdensherredømme.
    Det utrolige er mer spesifikt at denne agendaen får stå nærmest uimotsagt hos de folkevalgte. Ikke et kritisk knyst åspore noe sted, er de hypnotiserte hele gjengen?

    Bildet viser
    «The iconic red Kennecott Mill buildings cascade down the hillside in the center of the old Kennecott town site near McCarthy, Alaska.Five copper mines were located high up on the mountains behind the mill.»

    https://www.mininghistoryassociation.org/Kennecott1.htm

 • Wasan Totland
  8 desember 2021 9:44

  Tyskerne fyrer ikke med strøm. De bruker gass.

  Svar
 • Norge selger ikke bare strøm til høystbydende, Norge selger strøm til alle land i Nord-Europa som har høyere strømpris enn Norge. Tyskland og England er de som betaler mest for strømmen i Nord-Europa i dag og framover (og pga gassmangel i Europa kan denne strømprisen i disse land øke fremover når befolkningen i disse skal bruke mye mer gass til oppvarming).

  Den nye kabelen til England kan i løpet av 2022 tappe Norge for inntil 12 TWh pr år. Også den tyske kabelen kan i løpet av 2022 tappe Norge for kanskje så mye som 12 TWh pr år (Tyskland legger ned tre atomkraftverk før nyttår og resten legges ned i løpet av 2022 – Tyskland trenger da store mengder med strøm til å erstatte disse atomkraftverk og kanskje også pga kullkraftverk som legges ned samtidig som gassimporten fra Russland fremdeles kan være usikker).
  Den norske strømeksporten kan i 2022 altså ha økt med hele 20-24 TWh siden 2019, og det utgjør hele strømoverskuddet til Norge. Og hvordan vil det da gå med planene om å elektrifisere alt mulig og bygge batterifabrikker og hydrogenfabrikker her i landet? Er politikerne klar over dette?

  Flere vannkraftmagasiner i Norge kan gå tomme i løpet av vinteren pga eksportkabler/linjer. Dette kan føre til rasjonering og strømutkobling. (Når et vannkraftmagasin er tømt helt ut vil vannkraftverket begynne å oppføre seg som et slags elvekraftverk når det regner, men kommer nedbøren som snø kan flere slike norske vannkraftverk stoppe helt opp i vinter).

  Det som kan strupe eksport av strøm over utenlandskablene er at norsk strømpris blir like høy som strømprisen i Tyskland eller England, da er det ikke lenger lønnsomt å eksportere norsk strøm. Norsk strømpris vil da bli ekstremt høy. Det spørs om kompensasjonsordningen for strømpriser klarer å takle noe slikt.

  Svar
 • Når alle «sammenligninger» og regnestykker går i minus kan man enkelt si: Enten ligger det en plan bakom, som følges slavisk, eller Europas og verdens «ledere» er på knestående i IQ-sammenheng. Muligens en «kombinasjon» av begge vil mange si, men er egentlig uenig i dette.
  Mennesket er født med en intuitiv følelse av rett og galt, undertrykking av denne er hvert enkelt menneskes ansvar (dette i dag forhatte ord). Hver eneste person på planeten har mulighet til å velge galt eller rett; danse rundt gullkalven, eller avstå og leve i og med respekt for andres meninger.
  I korte trekk handler det om å gå «den brede gullbelagte avenyen» eller den kronglete vanskelige stien.
  Hvilken veg du velger blir avgjørende for «den siste dom».

  Svar
 • These people built a great site inside a short time inside an aggressive price.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nå skal vi stenge ned for en mild influensa.

Er dette fremtiden vår?

Forrige innlegg

Dette dreier seg om frihet.

Store protester mot vaksinekrav i Østerrike.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.