POSTED IN Covid-19

COVID-sprøytene er de dødeligste «vaksiner»i historien.

De tar flere liv enn de redder.

20 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vaksinen er dødeligere enn infeksjonen.


Analyse av Dr Joseph Mercola

Lenke til utskrift av intervjuet:
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/21/covid-vaccine-statistics.aspx


ARTIKKELOVERSIKT:


Data tyder på at 1 av 317 gutter vil pådra seg myocarditt fra COVID-sprøytene, og etter en tredje booster (oppfrisker-dose, red.) kan antallet meget vel tenkes å øke.


 • VAERS`tilbakemeldingstjeneste er sannsynligvis underrapportert med en faktor på 41. I og med at det er innrapportert over 8000 dødsfall kort etter vaksinering i USA, samt at 98% av disse kategoriseres som overdødelighet, antyder dette at så mange som 300.000 amerikanere kan ha omkommet av COVID-sprøytene …foreløpig.

 • Utregninger kalkulert på regjeringsdata fra 35% av verdens befolkning antyder at vi dreper omtrent 411 mennesker pr million sprøyter i gjennomsnitt.Moderna og Pfizer er begge to-dose-regimer, noe som skyver tallet opp til 822 dødsfall pr million fullvaksinert person. Og dette utgjør bare dødeligheten på kort sikt. Vi har fremdeles ikke begrep om hvordan disse innsprøytningene vil påvirke dødelighet og overdødelighet på lang sikt!

 • En Italiensk undersøkelse fant at hvis man forandret definisjonen på «død av COVID» til bare å betegne dem uten samtidige alvorlige tilleggsdiagnoser, ville dødeligheten av selve virussykdommen utgjøre bare 2,9% av totalantallet. Dette antyder at hvis et COVID-dødsfall ble omdefinert som å være «død med COVID» til «død av COVID», ville de innrapporterte dødsfallene av COVID kunne bli lavere enn antallet omkommet av vaksinen.

 • Den dødeligste vaksinen noen gang laget tidligere er koppevaksinen, som drepte en pr million mennesker. COVID-sprøytene dreper 822 pr. million fullvaksinerte, og gjør dem dermed mer enn 800 ganger mer dødelige enn den hittil dødeligste vaksinen i historien!


Steve Kirsch er direktør i COVID-19 Early Treatment Fund, og i dette intervjuet forteller han om vaksinedata som han har presentert for USA`s FDA og CDC i løpet av flere møter. 


Eksempelvis gjenga Kirsch data under møtet med  FDA VRPAC (Vaccines and Related Biological Products Advisory Comittee) 17 september 2021 som viser at 1 av 317 vaksinerte gutter mellom 16 og 17 vil pådra seg myocarditt av sprøytene, og at man etter en tredje booster-sprøyte sannsynligvis ville få et enda høyere tall. Han fremla også data som viste at vaksinen fra Pfizer drepte flere mennesker enn den redder. Jeg fremlegger mer data om dette senere i artikkelen. 


Kirsch kom ikke inn i dette med en forrutinntatt holdning om vaksiner. Både han og familien er dobbeltvaksinert . Og det var ikke før etter at han begynte å høre om at andre hadde problemer at han begynte å dypdykke inn i dataene.

Han forklarer:


Etter at jeg ble vaksinert, spurte en kvinne meg:

»Syns du jeg skal ta vaksinen? «Og jeg svarte: «Selvfølgelig skal du det; dette er den tryggeste vaksinen som er produsert. Ingen har dødd, og det er ingen bivirkninger. Denne moderne teknologien må du bare ta»


Svaret på mitt neste spørsmål ga meg bakoversveis:

»Hvorfor stiller du et så tåpelig spørsmål?» Hun svarte:»Vel, tre av mine slektninger tok vaksinen og alle tre døde i løpet av en uke» Jeg svarte: »Nei, nei, det kan bare ikke stemme.«


Jeg prøvde å overbevise henne om at hun tok feil, og at dødsfallene måtte ha hatt en annen årsak. Jeg skrev til henne at

«Statistisk er det en umulighet at tre mennesker dør av en vaksine som ikke dreper noen», og hun skrev tilbake: « Jo, men de er døde».


Det ble en gamechanger for meg, selv om jeg fremdeles var i benektelse. Jeg resonnerte ut fra tidligere erfaringer med FDA, uten å skjønne at ting hadde forandret seg. Heller ikke begrep jeg at CDC nå er misjonsdrevet; og misjonen innebar å sette en sprøyte i et hvert menneskes arm. Så CDC og FDA hadde fremdeles min fulle tillit. 

Kort etter kom min tepperenser på hjemmebesøk iført munnbind.

Og jeg sa:» Hei, dere må sørge for å bli vaksinert, så slipper dere å gå med munnbind.»

Han svarte:

»Jeg har tatt vaksinen, men fikk en utrolig kraftig reaksjon etterpå. Jeg fikk et hjerteattakk to minutter etter at jeg ble injisert.»

Han fortalte også at konen hans hadde fått Parkinsonlignende symptomer etter vaksinering; venstrehånden hennes hadde fått ukontrollerte skjelvinger.

 
PRISEN VARSLERE MÅ BETALE.

 
Men dataene var til slutt det som overbeviste ham om at folk måtte bli fortalt sannheten om vaksinene, i og med at uten denne har de ikke mulighet til å gi informert samtykke. Han har ofret mye for å kunne gjøre det, inkludert profesjonelle forhold og millioner av dollars i tapt inntekt. 

«Jeg satte mitt sosiale liv på pause og begynte å studere de ulike databasene samt å snakke med folk om det som foregår» sier Kirsch «Alle steder jeg undersøkte, ble sannheten mer og mer klar for meg. Og i Mai 2021 skrev jeg en 250-siders artikkel for TrialSiteNews, som jeg antar  er den lengste artikkelen de noen gang har trykket.

 
I løpet av en uke etter at artikkelen ble trykket, sluttet hver eneste en av medlemmene i mitt COVID 19 Early Treatment Funds rådgivende organ, dvs 14 forskere fra hele USA i forskjellige felt og ekspertiser. De sa jeg var en ond person og at de ikke ønsket å snakke mer med meg overhodet. 

woman in denim jacket covering her face with her palm
Når du har gjort noe galt må du skamme deg. Men hvis du ikke vet hva som er galt, hva skal du gjøre da?


Jeg sa til dem «Hvis analysene er feil, vennligst fortell meg hvor jeg tar feil». De nektet å svare, bare påsto at vaksinene var trygge, og at jeg burde skamme meg.


Kirsch produserte også et 177 siders slide-show i Oktober 2021, til VRBPAC høringen med titelen «Spørsmål om Covid-vaksinen».(LENKE 2) Dette er en absolutt skattekiste av informasjon, og jeg vil anbefale på det sterkeste å besøke denne ressursen som han oppdaterer i sanntid.


VAERS` DATA ER SANNSYNLIGVIS UNDERRAPPORTERT MED EN FAKTOR PÅ 41


I videoen hans «Vaccine Secrets: COVID Crisis», (LENKE3), første episode av «The False Narrative Takedown Series», beskriver Kirsch hvordan man kan beregne dødeligheten til vaksinene., noe han og hans team av statistikere har gjort på data fra ulike kilder, inkludert men ikke begrenset til «The US. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS).

Kirsch estimerer at tilbakemeldinger til VAERS har en URF (underrapporterings-faktor) på 41, og at det virkelige tallet for dødsfall  i USA av COVID-vaksinen ligger et sted mellom 150.000 og 300.000.


«Vi benyttet åtte forskjellige kilder, VAERS var bare en av dem. Så når noen sier «Du kan ikke bruke VAERS til dette, det er ikke mulig å forske på årsakssammenheng ut fra VAERS`data» svarer jeg bare «Fint, vi får de samme svarene når vi bruker syv andre kilder».


I analysen av  VAERS fant vi at bivirkninger og dødsfall ble underrapportert med en faktor på 41, som er svært plausible tall. For ti år siden hadde vi et system hvor vi kunne oppdage alle de urapporterte tilfellene til VAERS, og de fant at VAERS ble seriøst underrapportert tilsvarende 95 ganger. Vaksiner som vi trodde var trygge var ikke trygge i det hele tatt. Så hva ble gjort? Prosjektet ble rett og slett stoppet. Så årsaken til at vi har et så dårlig system idag er at dette er meningen. Hvis vi hadde hatt et godt system ville det vist alle svakhetene med disse vaksinene.»

Systemet er utvilsomt med hensikt gitt et teknisk design for  radikalt å hindre at for mange rapporter blir sendt. Det tar mer enn 30 minutter å fullføre en eneste rapport, og du kan ikke lagre den før det er fullført. Hvis du forlater den blir du timet ut, og må starte på nytt. 


Kirsch kjenner til en neurolog i California som sier hun har  2000 vaksineskadde pasienter av en klientbase på 20000, men som forteller at hun bare har levert inn to rapporter til VAERS. Hun har ikke tid til resten. Dermed har hun en underrapportering med en faktor på 1000. Og selv om leger er lovpålagt å sende bivirkningsrapporter fins det ingen tvang eller straff hvis de lar være. 


Det er også viktig å være klar over at det ikke betales noe for å sende inn rapporter. Dette er såpass omfattende at det kunne utgjort en deltidsstilling for leger hvis de skulle rapportert alle bivirkningene og dødsfallene på en ansvarlig måte. 


COVID VAKSINEN ER MYE DØDELIGERE ENN INFEKSJONEN


I gjennomsnitt er teamets konklusjon at vi dreper 411 mennesker pr million doser over hele verden  ( Og som kjent er Moderna og Pfizer to-dose regimer) Og dette er bare korttids- dødelighet. Hvordan disse vaksinene påvirker dødeligheten på sikt vet ingen. 

I Italia viste e gjennomgang av Covid-19 dødsfall at bare knapt 4000 av 130000 skyldtes Covid-19 som eneste dødsårsak.


For å sette dette i perspektiv, ble det gjort en italiensk undersøkelse i Oktober 2021 som fant at ved å forandre definisjonen for COVID dødelighet til bare å inkludere de tilfellene hvor C-19 var eneste årsak til død, dvs. uten komorbiditet, ble dødsfallstatistikken redusert med 97%, fra 130.000 til færre enn 4000.


Kirsch tror at den reelle dødsraten fra C-19 i USA kan være omtrent 50% av de tilfellene som rapporteres. Det vil bety at omtrent 380.000 amerikanere døde av C-19 ( i forhold til med C-19), mens selve vaksinen har drept opptil 300.000. Med andre ord; det virker sannsynlig at kuren er verre enn sykdommen!


COVID-VAKSINEN ER DEN DØDELIGSTE «VAKSINE» SOM NOEN GANG ER LAGET


Og det blir bare verre. I Pfizer`s barneforsøk pådro 12 år gamle Maddie De Garay seg flere grusomme bivirkninger, inkludert lammelse. Denne bivirkningen ble bagatellisert og rubrisert som «magesmerter». Hverken CDC eller FDA har undersøkt tilfellet selv, på tross av at de har lovet å gjøre det. Pfizer har også nektet å undersøke saken. 


«DISSE COVID-VAKSINENE GIR  OVER 800 GANGER HØYERE DØDELIGHET ENN DEN HITTIL DØDELIGSTE VAKSINEN VAKSINEN I HISTORIEN UTEN SAMMENLIGNING. OG DE ER PROMOTERT SOM TRYGGE OG EFFEKTIVE!  STEVE KIRSCH»


I ungdomsforsøket fikk 1 av 1131 barn lammelse. Pfizer`s voksenforsøk viser at sprøyten redder ett liv for hver 22000 fullvaksinerte menneske. Men for barn er det estimert at det må fullvaksineres mer enn 630.000 barn for å redde ett liv. Det betyr at vi blir tvunget til å gi 557 barn alvorlige bivirkninger for hvert liv vi sparer. Og foreløpig er det ikke kommet inn en eneste rapport om et friskt barn som har dødd av en COVID-infeksjon noen steder i verden.

Det betyr igjen at antallet barn som må vaksineres for å redde friske barn fra COVID-død er uendelig, siden friske barn ikke dør av covid. Det fins ingen tvil om at når det gjelder barn har COVID-vaksinen ingen nytte og bare risiko.

Kirsch anfører:


«Dr. Paul Offit ble intervjuet for 20 år siden i «CBS 60 Minutes», og han fortalte at koppevaksinen er så farlig at den aldri burde brukes i vår moderne tid. Det er den farligste vaksinen som noen gang er funnet opp…og koppevaksinen dreper bare ett menneske pr million, som jo er mye.

Paul Offit - Wikipedia
Dr. Paul Offit


300 millioner mennesker blir vaksinert; 300 mennesker må dø. Det er uakseptabelt ifølge Offit, mens han nå akkurat har fremsnakket en vaksine som dreper 822 mennesker pr million dobbeltvaksinerte.


For det betyr jo at COVID-vaksinene er over 800 ganger dødeligere enn den hittil dødeligste vaksinen i menneskenes historie. Helt uten sammenligning . Og de promoteres likevel som trygge og effektive!»


COVID-VAKSINEN ER DØDELIGERE JO YNGRE DU ER


Basert på en anmodning fra dr Peter McCullough, analyserte også Kirsch COVID-sprøytens dødelighet i forhold til aldersgrupper ved å bruke data fra VAERS. For 80-åringer, er vi tvunget til å drepe to for å redde en person. For 20-åringer, må 6 ofres for å redde ett liv. 


Jo yngre du er, jo større er risikoen. Kostoff-analysen (LENKE 4) fant også det samme generelle mønsteret. Ronald N. Kostoff er en forskningsassistent i Gainsville, Virginia, som i 2016 skrev et ekspert-granskning av underrapporteringstilfeller i biomedisinsk litteratur.(LENKE 5)


I granskningen som ble publisert i Oktober 2021 fant Kostoff at fem eldre mennesker omkommer av sprøyten for hver person som reddes, og forholdstallene forverrer seg jo eldre du blir. Når det er sagt, “Vaksinene er meningsløse for alle aldersgrupper, som er nøyaktig det samme jeg fant uavhengig av Kostoff`s funn” sier Kirsch.

“Ingen burde gis disse vaksinene. Det fins ingen kost-nytte- analyse som jeg har sett som viser at de har noen nytte. Det burde være åpenbart at man holder seg borte fra en medisin som like godt kan ta livet av deg som redde deg.


Du foretrekker å ta en medisin som har  minimum  10 ganger større sannsynlighet for å redde livet ditt som for å ta livet av deg, siden i det hele tatt å ta en medisin er frivillig. Hvilken nytte venter du deg av å innta noe som bare har en marginal nytte med en fullstendig ukjent kort-og langtids risikoprofil?


Jeg må også si at argumentasjonen som går på samfunnsmessig nyttevirkning av vaksinen, hvor mange sier at “du er egoistisk som ikke vaksinerer deg” er helt irrasjonell. 


Har du noengang sett en CCD analyse (eller en analyse fra norske helsemyndigheter for den del O.A) som påviser den samfunnsmessige nytten av å ta vaksinen? Den analysen finnes ikke. Og grunnen er at den samfunnsmessige nytten ville fremstå som så bitte liten at det ville virke latterlig. I dag vet vi at de vaksinerte sprer smitte med samme sannsynlighet som de uvaksinerte. Så hvor er den samfunnsnyttige virkningen da?


Hvis det ikke fantes noen nedside ved å injisere seg ville folk kunne si, joda, kanskje det eksistere en nyttevirkning. Jeg vil ta den! Men her risikerer du livet ditt siden omtrent en av 1000 vil omkomme av selve vaksinen.Så hvis jeg sier: Ville du ofre livet ditt for å redde 100 person-år?( f eks 10 mennesker som lever 10 år lenger).


Når jeg stilte dette spørsmålet i klubben min til noen få hundre mennesker, var det ingen som rakk opp hånden .Så jeg spurte: Hva med 1000 person-år? Hvis du visste at du ville redde 1000 person-år, ville du stilt opp frivillig? Fremdeles ingen håndsopprekkelse. Ikke så rart kanskje, siden tanken er totalt ufornuftig. 


Vi har en konstitusjonell rett til liv…og jeg syns slett ikke at det er egoistisk å ville leve. Du har familie, venner og folk du er glad i, hvorfor skulle jeg be deg om å ofre ditt eget liv? Ingen ville gjøre det, det er ufornuftig.

 
Alle har sin egen måte å bidra til samfunnet vårt. Hvorfor skulle vi noen gang anmode noen om å ofre livet sitt for en potensiell samfunnsytte? Kanskje vi skulle spør Joe Biden” Joe, hvis du kunne redde 1000 person-år, ville du gjøre det?”. Jeg antar at svaret ville bli meget interessant.

 
CDC UTFØRER STATISTISK MAGI NOK EN GANG


I motsetning til alle disse dataene har vi en nylig analyse fra CDC (LENKE 6) som konkluderer med at mennesker som tar COVID-sprøyten har 2/3 mindre sannsynlighet for å dø av alle årsaker.

Janet Woodcock | FDA
Janet Woodcock er en lege i USA som er sjef for USAs «Food and Drug Administration» (FDA).

 
«Jeg sendte Janet Woodcock  en liste med 180 spørsmål, og skrev at jeg er overbevist om at du ikke er i stand til å besvare noen av dem. Finner du ikke det ergerlig?» hun sendte meg tilbake en email hvor hun skrev:» Se på CDC`s analyse, som viser at etter at du får vaksinen, er det 2/3 nedgang i dødelighet».


Min venn og jeg fikk latterkrampe da vi studerte analysen. Statistikken av 18-44-åringer viser 35% lavere sjanse for å dø av uhell. Resten dør av sykdom- kreft, hjertesykdom osv. 


Den eneste måten å oppnå en reduksjon i dødelighet av alle årsaker er at ingen dør av noe som helst lenger- dvs av en hvilken som helst sykdom- samtidig som vi også reduserer antallet ulykker de har…dette er udødelighetsmedisinen. Men spøk til side, det finnes ikke noe grunnlag overhodet for å mene at noen får en bedre helse etter vaksinering.


Ingenting er forbedret. Du er ikke udødelig. Tvert imot er immunsystemet ditt ødelagt etter sprøyten. Du har også større sannsynlighet for å bli smittet med COVID,  i Storbritannia viste statistikken at ettersom effekten av vaksinene forsvant,  ble 40-åringer mer enn dobbelt så ofte smittet og syke hvis de var vaksinert.

 
I USA fins det et sykehus i et område hvor det er 50% vaksinasjonsdekning, men hvor samtidig 90% av de innlagte er vaksinerte.  Man kan rett og slett ikke finne opp den typen statistikk. 


Og selv om CDC ble konfrontert med  statistikken av Aaron Siri, som omtalte dette i sitt nyhetsbrev, bare ignorerte de den. Så CDC ser ut til å fantasere frem data som siden blir fremlagt på sidene deres med egen logo slik at det skal fremstå som troverdig, samtidig som de bare overser all kritikk og unnlater å besvare noe som helst. 
Og ingen i det medisinske samfunnet kritiserte CDC`s analyse. Jeg skrev en meget populær artikkel om saken i mitt eget nyhetsbrev som ble kalt: »FDA oppdager ungdommens kilde».


DEN STØRSTE SVINDEL I HISTORIEN. 


Alt tatt i betraktning må man absolutt kunne kalle COVID- vaksinasjonskampanjen for den største svindel i nyere tid. Som Kirsch sier, fremtrer dette som et et korthus, bare holdt sammen av tro på data som ikke finnes samtidig som man unnlater å ta hensyn til sikkerhetsdataene i VAERS-systemet og andre studier som ikke samsvarer med deres egen narrativ. 


De unngikk til og med  resultatene til en av verdens mest kjente patologer (Peter Schirmacher) som viste at mellom 30 og 40% av dødsfallene til vaksinerte som døde innen to uker etter vaksinering, skyldtes selve vaksinen. De fastholder fremdeles at ingen dødsfall kan knyttes til Pfizer eller Moderna-vaksinene. En påstand som er direkte latterlig. 


«Jeg har hverken hørt om eller opplevd noe lignende selv. Konspiratørene som forteller disse falske narrativene holder alle til i paraplyorganisasjonen the Department of Health and Human Services; nemlig FDA, CDC og NHI. 
De er alle medskyldige, kongressen er med, hovedstrømsmediene deltar, det medisinske samfunnet også. De kan ikke ta sjansen på noen innrømmelser nå; de sitter i dette til halsen. Og det ville medføre et alvorlig prestisjetap.
Vi har bedt dem i månedsvis om å se på VAERS´data, og de har svart med å ignorere oss og sensurere oss istedenfor å gå i dialog med oss. Det finnes ingen der som ønsker å gå i dialog med oss.

 
Vi forteller de såkalte faktasjekkerne hvor de skal undersøke og hvilke spørsmål de skal stille CDC for å få verifisert våre historier, men det blir aldri fulgt opp. Disse faktasjekkerne nekter alle sammen å delta med en telefonsamtale eller Zoom-samtale som det blir gjort opptak av siden de ikke ønsker å bli eksponert som partiske.


Vi har valgt en strategi for å få en forandring på dette. Vi kommer til å kjøre en serie annonser. Hver eneste annonse vil presentere en unik personlighet, som dr Peter McCullough, en kjent sportsprofil, leger, offere for vaksinen osv.. Publikum vil da kunne relatere sine egne personlige opplevelse til opplysningene i annonsene. Og det vil gi dem en mulighet til å påvirke andre til å tenke seg om to ganger før de lar seg injisere. 


Og det er selvsagt et rimelig forlangende. Vi vil fortelle dem hvor de skal gå for å finne de opplysningene som media ikke tillater dem å se. For bare da vil de kunne bli i stand til å ta en uhildet avgjørelse. For folk flest blir hindret i å høre den andre siden av historien, og det hvite hus bidrar til å undertrykke den. I og med at det hvite hus har en hit-liste for hvem det er viktig å sensurere, er det meget tydelig hva som foregår. Når i historien har vi opplevd noe lignende?

Peter McCullough, MD testifies to Texas Senate HHS Committee - YouTube
Dr. Peter McCullough vitner i senatskomiteen for helse og sosiale tjenester i Texas.


For opplever du noen gang å se McCullough på CNN? Nei, for de er fast besluttet på å servere bare den ene siden av dette. Hvis de iblant ønsker å gi inntrykk av en slags balanse, inviterer de en eller annen som ikke er ekspert, og tar et intervju med vedkommende. Robert Malone kommer aldri til å opptre på CNN. Malone er oppfinneren av mRNA-vaksinen, og likevel skulle han ikke være kvalifisert til å snakke om den på CNN?


Amerika pleide å være et land som omfavnet et mangfold av meninger, og vi hadde talefrihet.  Vi hadde frihet til å kunne fortelle sannheten. Dette er slutt. Friheten vår er blitt tatt fra oss.


Hvis du ikke er enig  med påstandene i hovedstrømsmediene, blir du sensurert. Så det vi blir tvunget til å gjøre er å kjøre annonsene våre på alternative medier, siden hovedstrømsmediene vil nekte å ta inn annonsene pga at de oppmuntrer folk til å høre den andre siden av historien.»


MER INFORMASJON


Du kan som sagt laste ned Kirsch`s 177-siders PDF(LENKE 2) se gjennom «False Narratives , fullpakket med spørsmål og data om COVID»vaksinen». Jeg vil også anbefale deg å se på hans «False Narrative Takedown» (TFNT) series, som du kan finne på hans Rumble-konto. 
Du kan også benytte hans webside skirsch.io (lenke) eller følge ham på sosiale medierinkludert Twitter, Gab, Telegram og Linkedin. Hvis du ønsker å være oppdatert kan du abonnere på hans Substack- konto. Fordelen med Substack er at den er usensurert , og han anbefaler folk et abonnement, som går til dekning av egne utgifter. 

Lenker:


1) https://dailyexpose.uk/2021/09/18/fda-experts-reveal-the-covid-19-vaccines-are-killing-2-people-for-every-1-life-saved/
2) https://www.skirsch.com/covid/VRBPAC-10-26-21.pdf
3) https://www.skirsch.io/vaccine-resources/
4) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X
5) https://sciendo.com/pdf/10.20309/jdis.201623
6) https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7043e2.htm?s_cid=mm7043e2_w

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/21/covid-vaccine-statistics.aspx

Oversatt av Hans Borge

Forsidebilde: Hakan Nural

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

20 kommentarer. Leave new

 • Til dels enig !

  Svar
  • Knotolf
   Vi så en fryktelig skadet NORSK gutt i Norsk Rakkar Klubbs dagrevy 25.05.22. De meldte om hittil 5.000 innmeldte skader etter Covid- vaksiner i Norge pr. 25.05.22. MEN hva blir «en gang» de reelle tall!? Beklagelig vis virket et intervjuet lege å «stå på» myndighetens/maktens side da han kommenterte saken om «krøplingen» – Begynner staten- rettsapparat å godkjenne 1 eller flere Covid-skyld-i-sykdommen
   -tilfelle kommer hele vaksinasjonsprosessen til å bli et ramaskrik – først i Norge, deretter worldwide! De økonomiske erstatningskonsekvensenes gigant summer kan ingen drømme om!

   Svar
 • Kaspar Gram
  26 mai 2022 11:46

  Med det vi nå vet foreligger det mer enn nok dokumentasjon til å fengsle, føret ut med håndjern, ledelsen i FHI, Helsedirektoratet, Helse- og Omsorgsdepartementet og sentrale kolaboratører. Det er forbrytelse mot menneskeheten de vel vitende har vært med på og må være klar over. Sammen med en presse som vi finner i totalitære land, har galskapen og alle løgnene blitt muliggjort.
  Dødstallene blir sannsynlig gigantisk mye større – nå vi får tallene om 10-20 år. Allerede nå har mange fått turbokreft og nevrologiske lidelser, slag og bra død.
  Leger og sykepleiere med få unntak er dypt medskyldige – måten de nå avviser åpenbare sammenhenger til C19-injeksjonene er rystende. Det er mange som burde miste sin autorasasjon. Problemet er at tilsynsmyndighetene er dypt forbundet med løgn-narrativet som gir masseskade og død.
  Faren for massiv undertrykkelse, massiv sensur og storkrig er overhengende – sannheten må hindres fra å komme frem og det med alle midler.

  Svar
  • Kaspar Gram …
   «Med det vi nå vet foreligger det mer enn nok dokumentasjon til å fengsle, føret ut med håndjern, ledelsen i FHI, Helsedirektoratet, Helse- og Omsorgsdepartementet og sentrale kolaboratører».

   Det er politiet som eventuelt må legge dem i jern og bringe dem for domstolene og det er rettsapparatet som skal dømme dem, så dette kan du bare glemme! Sett makteliten under ett, med både politi, rettsvesen, politikere, legemiddelindustrien og kapitalkreftene i skjønn forening, så er dette en storfamilie, nett som mafiaen, de beskytter hverandre. Lovverket er slik oppbygd at de kommer aldri til å bli stilt for retten for den uretten de utsetter folket for.

   Om jeg ikke tar alt for mye feil nå, så mener jeg at de har vedtatt lover som beskytter dem mot rettsforfølgelse for det de gjør.

   Svar
   • Riktig, Sveinung, politiet har vist seg som politikernes leiesoldater og folkets plageånd i flere tilfeller i det siste. Verre i andre land enn i Norge, kanskje fordi nordmenn ikke opponerer noe særlig i forhold til andre vestlige i den såkalt frie verden. De ulydige får smake vannkanoner, pepperspray, gummikuler, bitt av politihunder og trampet ned av politihester, eller svimeslått av køller. Hilsen Onkel Politi. I Iran slår de ihjel jenter for å bære hijaben feil. I Vesten strever politiet med atnoen går med munnbindet feil, og ser seg nødt til å gripe inn med vold. «Social Distancing» og meter-regler gjelds ikke for onkel politi, munnbindets og folkehelsens tapre beskyttere. «Hatprat» er mer straffbart enn voldtekt, og enhver regimekritikk anses som terrorisme, så da kommer politiet på døra for å hjelpe deg å tenke rett.
    Nor Guderud ble nektet skolegang for å vegre seg mot unyttig og farlig «testing», noe foreldrene ville snakke med skoleledelsen om, men rektor låste seg inne på kontoret sitt og ringte politiet, som stod parkert ved deres hjem da de kom fra skolen. Som om de var farlige kriminelle.
    Låvemannen på Gran og vennene hans ble sjikanert av politi og media, sistnevnte «visste», hoverende og skadefro, at han døde av covid.
    Politiet viste seg feige og lydige da jødene «im Nacht und Nebel» ble fraktet ut av landet og inn i døden; kun to politidistrikt vegret seg for oppgaven.

   • «Låvemannen på gran» ble av media, NRK spesielt, hånet og trampet på etter sin død. Simplere går det vel ikke an å bli.

    At han døde av C19 tror jeg ingen ting på. Jeg mener, vi «mistet» en oppegående og kunnskapsrik person da, Hans Gaarder døde. Med sin kunnskap lå han nok mange tungt for brystet – ofte greit å kvitte seg med brysomme meningsmotstandere når de ikke selv forstår at de er i veien ;-)

    Gamle artikler på nyhetsspeilet er nok ennå tilgjengelige.

    Til dere som ikke vet hvem han var, les hva han skrev mens han var blant oss før dere feller noen dom. Finnes ennå fler filmer med ham på YouTube

   • Utenfor tema; men det er en liten presentasjon av «låvemannen» Hans Kristian Gaarder: https://www.youtube.com/watch?v=rS55omGQ-VM

 • Myocarditis opp 2800%: Army Veteran Pam Long lister opp skremmende tall fra DMED Data Base

  Myocarditis – Up 2800%
  Cancers – Up 300% to 900%
  Infertility (Both Genders) – Up 500%
  Miscarriages – Up 300%
  Neurological Disorders – Up 1000%
  Demyelinating Disorders – Up 1000%
  Multiple Sclerosis (MS) – Up 600%
  Guillain-Barré Syndrome – Up 500%
  HIV – Up 500%
  Pulmonary Embolisms – Up 400%

  https://m.youtube.com/watch?v=vOp5lvp7NEk

  Svar
 • Svar
 • Svar
 • Dette, som denne artikkelen viser, burde få oss til å bli vettskremte og sette i gang videre omfattende undersøkelser.

  At det ikke blir gjort, men heller nedtonet og fortiet, er enda mer skremmende.

  Men sannhetene ser nå heldigvis ikke til å kunne holdes skjult lengre.
  Skremmende er det uansett.

  Svar
 • Jo større hovmod, desto større fall, så farmasien og dens agenter, inkludert det sponsede media, bør ha mistet all tillit for lenge siden. Steve Kirsch så at det er ingen skam å snu, snarere en dødssynd å ikke gjøre det. Etter å ha kalt pasientens spørsmål tåpelige kom han ned fra sin pidestall. Lurt.
  Fornektelse? Det er ikke bra nok etter alt vi vet nå; det er bare tegnet på en sprøytesetters slette og feige karakter. De må fratas lisens og stilles for en domsstol. Og aldri tillates å sette en sprøyte noensinne.

  Svar
  • «Toleranse vil nå et nivå slik at inteligente mennesker vil bli nektet og tenke for ikke å støte de imbesille» (fritt oversatt fra Dostojevski )

   Svar
   • Vi skal tolerere at frie selvstendige innbyggere bruker sin rett etter loven til å opprette egne domstoler med jury hvor de skyldige kan dømmes. Under juryordningen kan 12 edsvorne menn/kvinner ilegge straff, som dommer ikke kan endre. Så tolerante skal vi da være.

 • Kanskje en av dere kan hjelpe meg. Min e-post leverandør – (/også strøm leverandør) har gått over til nytt system (her vest). Der kommer jeg ikke inn på «min side» før jeg godtar ID.cloud konseptet. Det er knyttet til Danmark og England -og i flg. meg til de vanlige suspekte (?). Og da dukker selvfølgelig min gode venn opp som vanlig – konspiratøren som la McAffee på is i hele tre år (tapt kr. 3.000) da deres hovedkontor antas ha med Rotschild, sted California (eier av el-verk, info via mrs. D. Tavares år tilbake) -å gjøre. Ingen pers. data ble dem til del ;). Heldigvis over nå – jeg trengte aldri sensur generelt, samt godkjenning av tomatgartnerier lokalt.

  Annet; Peter Krabbe wordpress.com må besøkes -hvor redaktøren også kommenterer läge. Kjempespennende. ISTID ER JORDENS NORMALE KLIMA, SLÅ DEN DERE sier redaktøren.

  Trist innspill fra Whitney Webb: Rent ondskapsfulle karakteristikker av fremtidens overlevende. Se nederst her. Mang en konklusjon-utvidet både om klima, og Resett marakkelset,. Du kjenner henne (Whitney) kanskje igjen fra R. Fuellmich-samarbeidet. Ref.: Jesslar 53 kommentar 28.11. Kjempeviktig.

  Min altiboxleverandør/oppringt person nektet idag for ID-nevnte tilslutning!!!! Kalde bein? forsøk på avvisning?

  Svar
 • Jan Davidsen
  22 mai 2023 9:09

  Bill Gates har sagt at de kan redusere verdensbefolkningen hvis de bruker vaksine på en smart måte. Hva han mente med det får stå opp til den enkelte å vurdere.

  Svar
  • Verden har i dag 6,8 milliarder mennesker, og vi er på vei mot rundt 9 milliarder. Viss vi nå gjør en riktig god jobb med nye vaksiner, helsestell, reproduktive helsetilbud, kunne vi senke dette tallet med kanskje 10-15 prosent.

   Bill Gates på: Ted Talk 29. februar 2010

   Fra boken: VAKSINETVANG i skyggen av koronakrisen (Trond Skaftnesmo)

   Svar
 • wasan Totland
  22 mai 2023 20:19

  De fleste må vel snart være kommet så langt at de stiller spørsmål om selve sykdomsutbruddet? Influensaen forsvant i to år etc. Plutselig muterte det samtidig over hele verden osv. Folket lar seg bedra og løgnen er nok større.

  Svar
 • Uvaksinert ennå
  3 desember 2023 12:23

  Jeg tok aldri noen vaksine og har ikke vært syk en eneste dag siden før pandemien. Det er mange år på rad. Jeg har tatt tranpiller med D vitamin og levd normalt. På jobben hoster de andre og blir veldig syke over lang tid. Sykefraværet er skyhøyt. Samtidig stiller folk seg på ny i en vaksinekø. Denne gangen er det influensavaksine. Om det er samme vaksine kan en spekulere i. Jeg har ikke sagt offentlig min mening om vaksiner, så folk for ta den hvis de selv vil. Folk er så hjernevasket av nyhetene, at det ikke er noe vits å advare om konsekvenser av vaksiner. Jeg har ikke noe sympati for de som velger å ødelegge sin egen helse. Og jeg tror ikke sannheten vil komme fram noen gang. De som står bak det hele har for mye å tape.

  Svar
 • En viktig bok å kjøpe og lese (anbefales)

  MASKEFALL
  VIRUSET SOM RYSTET VERDEN

  Av: Joseph Mercola og Ronnie Cummins

  «Vi trenger etterprøvbare spekulasjoner i vår søken etter sannhet.
  For alle som er opptatt av frihet, menneskerettigheter, og framskritt,
  er denne boken en motvekt til den rådende konsensus
  og formidler viktig informasjon som det ikke er lett å finne i massemedia.»

  Fra forordet til professor Halvor Næss

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ble Israel advart om angrepet?

Måtte forsvarsministeren i Israel gå fordi han varslet om det som var i emning?

Forrige innlegg

Befolkningen i Norge er prisgitt medienes fortellinger.

De tankene de fremmer er de rikeste sine tanker.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.