POSTED IN Media, Norsk politikk

Befolkningen i Norge er prisgitt medienes fortellinger.

De tankene de fremmer er de rikeste sine tanker.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Globalistene kontrollerer nå alle vesentlige institusjoner i samfunnet.

Av Northern Light

De fattige blir fattigere og de rike rikere, fordi det er globalismens og dens nyliberale markedsøkonomis konsekvens, globalismen samler all velstand hos den økonomiske eliten. De som har den monetære makten, får den politiske makten ved at de får sine politikere inn i det parlamentariske systemet, og korrumperer det helt. Deres politikere vil samlet medvirke og påvirke til politiske beslutninger som kommer kapitalen til fordel. De gir pengene til sitt eget slag.

De skal privatisere alle offentlige selskaper, eiendom og infrastruktur så finanskapitalen kan kjøpe det. Et annet oppdrag som kapitalens politikere har, er å få så mye ut av statskassen som mulig ut til kapitalens internasjonale prosjekter, som klima, grønn energi, covid og nye konstruerte plandemier, «forsvar», og NATO, en gullgruve for den privateide våpenindustrien.

Pengemakten kontrollerer alls vesentlige samfunnsinstitusjoner.

Etter annen verdenskrig har finanskapitalens politikere overtatt arbeiderpartiene, landsorganisasjonene og store fagforeninger i hele Vesten. Politikere som representerte folk og nasjons interesser ble byttet ut med kapitalens folk. Her i Norge forsvant motmakten til de borgerlige da globalisten Brundtland og hennes folk tok over Arbeiderpartiet.

Hennes prosjekt var å få Norge inn som medlem i EU, en globalistisk organisasjon. Det ble EØS, som har i praksis gjort Norge til et uformelt medlem i EU, det tok bare litt lengre tid. Departementene har skrevet under 15 000 rettsakter fra EU, enda det norske folk har stemt nei til EU to ganger.

Det sier litt om den dypstaten som kapitalens politikere har bygget opp i skjul her i Norge, som i alle vestlige land. Det selvutvalgte folket utnevner og ansetter hverandre. I politisk posisjon utnevner de sine egne til ledere av departementene, instituttene, sentralbanken, universiteter og tv og radio kringkasting. NRK er sentral i Norges presse og media, siden NRK har så høy troverdighet hos befolkningen. I det skjulte driver dypstaten kapitalens agenda uavhengig av folkeviljen, selv om de politiske frontfigurene skiftes ut. Hvis de skiftes ut, blir det bare til andre av finansfolkets politikere.

Kapitalen har total kontroll over hovedstrømpresse og media, for det er avgjørende for å få makten, nasjonalt og internasjonalt. Det er ikke merkelig at Protokollene, en håndbok i hvordan ta verdensherredømme for det selvutvalgte folket, og som ser ut til å ha blitt fulgt til punkt og prikke i de siste 120 årene, sier at de regner mediamakten som den viktigste makten, ved siden av den monetære makten, den politiske makten og rettsmakten.

Finanskapitalens presse og medias oppgave er få befolkningen til å tro på de offisielle fortellingene som om klima, covid og grønn energi, og når majoriteten er overbevist, setter deres politikere det ut i livet. Med klima som påskudd skal storkapitalen nedlegge tradisjonelt landbruk, og overta matproduksjonen, alt for profitt og befolkningskontroll, for mat og drikkevann er eksistensielt. Pressen skal avlede oppmerksomheten med sport og underholdning fra de viktige tingene for folk og nasjon.

Medias rolle er å få befolkningen til å tro på deres fortelling som er en blanding av utelatelser, halvsannheter og direkte løgner.

Som fra at det er funnet enorme mineralrikdommer på norsk sokkel og landareal, som overstiger verdien av kjente forekomster av olje og gass. Og at regjeringen har gitt 61 lisenser til utvinning til uten at det har vært igjennom en demokratisk prosess. Dypstaten i aksjon.

Alt som gjør de fattige fattigere og de rike rikere er et resultat av dette finansfolkets politiske beslutninger. Strømprisen er nå etter ACER mangedoblet som et resultat av spekulasjon på en børs, men produksjonsprisen er den samme som før ACER, 11,77 øre per kwh. Kronen svekkes av et bevisst salg av kroner for 1-1,5 milliarder per dag i de siste par årene. Globalistene vil at Norge skal gå over til Euro, som deretter vil bli en digital sentralbankvaluta for kontroll av befolkningen på individnivå.

Landbruket angripes, selv med fulle lagre av norskprodusert kjøtt, økes importen. Småbruk må legge ned i stadig større antall, og beredskapssiloer for korn rives for å nevne noe, og det i en situasjon hvor Norge må importere over 60 prosent av maten.

Det norske folk må bråvåkne fra den politiske bevisstløsheten, og forstå at den eneste måten å få tilbake selvråderett og suverenitet over landressurser og infrastruktur, er at storkapitalens politikere og dypstaten byttes ut med politikere som representerer folk og nasjon. Vi må ut av EØS/EU og andre globalistiske «avtaler» som TISA, og TTIP med flere som tilsidesetter nasjonalt styre, så Norges rike landressurser kan fordeles blant befolkningen, og helt fjerne fattigdommen påført store deler av Norges befolkning av finansfolkets politikere.

Forsidebilde: Valerie Blanchett

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Takk NL, slik er det dessverre. Vi blir langsomt «kokt». Vannet er lunket og vi sløves ned i «gryta» til å begynne med. Så skrues temperaturen langsomt men sikkert opp. Indoktrinert til å tro at dette er til «vårt eget beste». Vi tror på løgnene og sovner. Nå er vi så bedøvet og varmen så høy at vi kommer oss ikke ut. I samtaler med «folk» i et tappert forsøk på bevisstgjøring av hva som skjer ender det i nitti prosent av tillfellene med utsagnet: «Nå er du på ville veier, husk at vi bor i verdens beste land!» Slutt på samtalen. «Vi tar en øl til?» «Har ikke tid til dette negative tullet, Haaland spiller mot Manchester United i kveld.»

  Svar
 • Visjonært men reellt.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  2 desember 2023 22:04

  Takk for en god artikkel !
  De fleste ser ikke engang at lyset i enden av tunellen er toget som kommer imot.

  Svar
 • Takk til deg, Northern Light for en god og interessant artikkel. Denne burde vært obligatorisk pensum for befolkningen. Ja, rart at ikke en større del av den norske befolkningen klarer å se at de (til stadighet) blir lurt. Tipper at befolkningen i f.ex Frankrike er langt mer (politisk) oppegående enn den norske. Men det kommer en dag…med positive forandringer.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

COVID-sprøytene er de dødeligste «vaksiner»i historien.

De tar flere liv enn de redder.

Forrige innlegg

Bedre å sanksjonere russisk gass selv om det fører til voldsom økning i CO2-utslipp.

Klimaendringene var ikke så viktige likevel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.